Zákaznická linka

Bezplatné tel. číslo:
800 101 121
.

Provozní doba: pracovní dny 7-20 hod.

Výhody cihelných komínů

Mají nižší hmotnost

Montáž ciheného komínu je mnohem snadnější

Komínové těleso má stejné vlastnosti jako zdivo

Šetří tepelnou energii

Mají vysokou životnost

HELUZ IZOSTAT DUO

Špičkové komíny

 • Vhodný i pro přetlakový provoz
 • Určen pro suchý i mokrý provoz
 • Pro všechny typy spotřebičů
 • Odolný vůči vyhoření sazí, vysokým teplotám i přímému plameni

Cena již od 14 367,- Kč bez DPH.

Doprava komínu ZDARMA!

800 101 121

Kontroly a revize komínů

komin

Jakýkoliv stavební zásah je lepší realizovat přes letní měsíce a týká se to i rekonstrukce a oprav komínů. K těm bychom měli přistupovat průběžně nejen kvůli bezpečnosti a dodržení platných norem, ale také z důvodu technického pokroku. Klasický zděný komín je dávno překonán a k dispozici jsou systémy, které zohledňují různorodost současných spotřebičů i paliv. Na tomto portále jsou shromážděny základní informace k rekonstrukcím komínů a jejich kontrolám.

 

KONTROLY A REVIZE KOMÍNŮ 

Prevencí předejdeme nehodám

Nikdo z nás si nepřeje ohrozit své nejbližší a domov, který pracně během svého života buduje. Proto bychom neměli podcenit péči o komíny. Zanedbání by mohlo vyústit v požár nebo ohrožení lidských životů. Navíc můžeme mít problém i s vyřízením pojistné události. Jen za rok 2012 došlo v domácnostech ke 2684 požárům s celkovou škodou 437 394 600 Kč, přičemž téměř 12 % požárů způsobily komíny a topidla.

 

Co na to zákon

Zákon pamatuje na bezpečnost komínů a upravuji je ji nařízením vlády č. 91/2010 Sb., které vstoupilo v platnost počátkem roku 2011. To ukládá povinnost jak fyzickým, tak právnickým osobám realizovat kontrolu spalinové cesty jedenkrát ročně, je-li na komín připojen spotřebič s výkonem do 50 kW. Do této kategorie spadá většina běžných spotřebičů. Kontroly se týkají i chat a chalup.

 

Při každoroční kontrole tak dojde k ověření neporušenosti spalinové cesty, čistoty komína, jeho tahu a minimalizování vzniku překážek, které by mohly narušit bezproblémový chod komína. Čistění spalinové cesty komínů je nutné provádět v závislosti na druhu topiva připojeného spotřebiče paliv. Mezi častějšími kontrolami během jednoho roku se doporučují přiměřené časové odstupy. Zákonné lhůty kontrol a čištění jsou pro názornost uvedené v tabulce níže.

 

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty

(dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb.)

 

tabulka

Spalinovou cestu nemusíme nechat dle stanovených lhůt kontrolovat a čistit v případě, že od poslední kontroly nebyla používána. To platí až do okamžiku před znovuuvedením do provozu. Výjimka se vztahuje i na nepoužívané komíny, které však musejí být čitelně označeny nápisem „MIMO PROVOZ“.
Výjimky potvrzující pravidlo
 

 

Vyhledejme kominíka

Kontrolu spalinové cesty a stejně tak její čištění smí provádět pouze osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Jedinou výjimkou je čištění spalinové cesty u připojeného spotřebiče na pevná paliva o výkonu do 50 kW, kterou lze provést svépomocí. Pokud čištění prováděla svépomocí podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, musí být pořízen záznam do požární knihy, nebo jiné provozní dokumentace. Písemný zápis o kontrole, či čištění provádí i kominík a předkládá jej zadavateli.

 

Sdílej:
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Linkuj.cz!
 • MySpace
 • Live
 • MSN Reporter
 • Yahoo! Bookmarks
 • PDF
 • RSS
Kontakt
Ankety

Co je pro vás nejdůležitější při výběru komínu?

Zobrazit výsledky

Loading ... Loading ...
Facebook
Patero pro kvalitní komín

1) montáž - měla by být snadná, ideálně stavebnicového typu

2) variabilita - Komínové systémy např. HELUZ jsou vhodné pro všechny typy spotřebičů a druhy paliv

3) snížení tepelných ztrát - vysoký tepelný odpor komínových tvarovek by měl zajistit výrazné snížení tepelných ztrát objektu komínovým tělesem.

4) vysoká kvalita - komíny by měly projít všemi zkouškami a mělyby mít patřičné certifikáty

5) rychlé a přesné zdění - vybírejte unikátní brou
šené komínové cihelné tvarovky spojované lepidlem, které zajišťují vysokou přesnost zdění a šetří čas výstavby.