a) Je zakázáno ponechat zapnutá elektrická topná zařízení bez dozoru, jakož i ostatní domácí elektrospotřebiče, včetně těch v pohotovostním režimu, s výjimkou elektrických spotřebičů, které mohou a (nebo) musí být v XNUMXhodinovém provozním režimu v souladu s pokyny výrobce.

b) Ve všech případech bez výjimky.

c) Je zakázáno nechávat elektrická topná zařízení, jakož i jiné domácí elektrospotřebiče bez dozoru v místnostech, kde se nenachází obsluha, automatický hasicí systém nebo požární signalizace.

d) Je zakázáno nechávat elektrická topná zařízení, jakož i jiné domácí elektrospotřebiče bez dozoru v místnostech, kde se nenachází obsluha nebo požární signalizace.

Co je zakázáno při pořádání akcí s velkým počtem lidí v interiéru?

a) Během představení nebo představení zcela vypněte světla v místnosti.

b) Používejte halogenové reflektory.

c) Vánoční stromeček ozdobte gázou a vatou.

d) Všechny výše uvedené body.

V jakých případech je zakázáno ponechat elektrické instalace a domácí elektrospotřebiče po pracovní době bez napětí?

a) Je zakázáno jej ponechávat v prostorách, které nejsou vybaveny požární signalizací.

b) Je zakázáno jej ponechávat v prostorách, kde není ve službě žádný personál.

c) Je zakázáno opouštět prostory, které nemají automatický hasicí systém.

d) Ve všech případech.

V jakém případě se provádí mimořádný test znalostí o ochraně pracovníků při práci?

a) Pokud zaměstnanci porušují požadavky předpisů na ochranu práce.

b) Na žádost orgánů státního dozoru.

c) Při testování znalostí po obdržení známky nedostatečný.

d) Ve všech výše uvedených případech.

Jaký vliv má elektrický proud na lidské tělo?

a) Tepelné, elektrolytické, elektrické.

b) Tepelné, elektrolytické, biologické.

c) Tepelné, izotermické.

d) Elektrické, elektrolytické, biologické.

V jaké poloze oběti lze provést komplex resuscitačních opatření?

a) V poloze „sedí“ a „leží“.

b) V jakékoli poloze oběti.

c) V poloze „vleže na zádech“ na rovném tvrdém povrchu.

d) V poloze postiženého na břiše.

Co by se měl zaměstnanec během stáže naučit?

a) Získat potřebné praktické dovednosti při provádění výrobních operací.

b) Schémata, výrobní pokyny a pokyny na ochranu práce, jejichž znalost je pro práci na dané pozici (profesi) povinná.

c) Techniky a podmínky pro bezporuchový, bezpečný a hospodárný provoz obsluhovaných zařízení.

ČTĚTE VÍCE
Jak správně prát bílé prádlo v pračce?

d) Zaměstnanec si musí během praxe nastudovat vše uvedené v bodech a-c.

Jaký typ doby odpočinku neexistuje?

122. Jaká je pracovní doba pro mladistvé ve věku 16 až 18 let:

a) Ne více než 28 hodin týdně.

b) Ne více než 26 hodin týdně.

c) Ne více než 36 hodin týdně.

d) Ne více než 38 hodin týdně.

Je možné odstranit cizí předměty z rány na místě nehody?

a) Ano, pokud je rána malá.

b) Ano, pokud máte vlhčené ubrousky.

c) Ano, pokud je cizí těleso malé.

124. Výběr osobních ochranných prostředků závisí na:

c) Meteorologické podmínky.

d) Pozornost k práci.

125. Osobní ochranné prostředky zahrnují:

b) Ochranné brýle.

c) Dočasné oplocení.

d) Bezpečnostní značka.

Může zaměstnanec odmítnout výkon práce v případě ohrožení jeho života a zdraví porušením požadavků na ochranu práce?

b) Může odmítnout pracovat, dokud nebude nebezpečí odstraněno.

c) Pouze z rozhodnutí vedoucího práce.

Jaká je minimální hodnota odporu lidského těla akceptovaná pro praktické výpočty?

128. Podle nebezpečí úrazu elektrickým proudem pro osobu se prostory dělí na prostory:

a) Suché, vlhké, prašné, požárně nebezpečné, s chemicky aktivním prostředím;

b) Zvláště nebezpečné, výbušné, bez zvýšeného nebezpečí;

c) Zvláště nebezpečné, se zvýšeným nebezpečím, bez zvýšeného nebezpečí;

d) Požárně nebezpečný, s chemicky aktivním prostředím, výbušný.

Jaký hasicí přístroj je potřeba k uhašení požáru v elektroinstalaci, která je pod napětím?

Jaký typ odpovědnosti neexistuje?

a) Povinné, trestné;

b) správní, trestní;

c) Disciplinární, věcná.

131. Mezi povinnosti zaměstnavatele patří.

a) potrestání zaměstnance;

b) Povzbuzení zaměstnance;

c) propuštění zaměstnance;

d) Pojištění zaměstnanců.

Který hasicí prostředek má univerzální hasicí vlastnosti?

a) práškové kompozice;

c) inertní plyny;

d) Chemická a vzducho-mechanická pěna.

Jaké jsou vaše první kroky v případě požáru?

a) Informujte hasiče a evakuujte osoby.

c) Uložte cennosti, uhaste oheň.

d) Běž pro pomoc.

Kolik skupin bezpečnostních značek znáte?

135. Práce ve výškách zahrnuje práci.

a) Pracovník se nachází ve výšce nad 5 m od povrchu země.

b) Pracovník se nachází nad 1,3 m od povrchu země.

ČTĚTE VÍCE
Které baterie jsou lepší do bytu, litinové nebo bimetalové?

c) Pracovník se nachází nad 1,2 m od povrchu země.

d) Pracovník se nachází nad 1,8 m od povrchu země.

136. Běžná pracovní doba za týden nesmí přesáhnout.

Jaké školení se poskytuje při výkonu jednorázové práce?

Je zaměstnavatel povinen poskytnout finanční prostředky na financování opatření bezpečnosti práce?

a) Výši finančních prostředků stanoví kolektivní smlouva.

b) Ne méně než standard stanovený nařízením vlády.

c) V závislosti na zisku předchozího roku.

d) Ne méně než 0,2 procenta z částky nákladů na výrobu výrobků (práce, služby).

Jakou odpovědnost může nést zaměstnavatel, pokud inspektoři regulačních orgánů zjistí, že zaměstnavatel umožnil zaměstnancům pracovat: aniž by se podrobili povinným lékařským prohlídkám; bez povinného psychiatrického vyšetření; za přítomnosti lékařských kontraindikací.

a) Pouze administrativní.

b) Pouze kriminální.

c) Správní a trestní.

140. Únava zrakových orgánů závisí na:

a) nedostatečné osvětlení;

b) špatný směr světla.

c) nadměrné osvětlení;

d) vše výše uvedené platí.

141. Poškození povrchu těla vlivem elektrického oblouku nebo velkých proudů procházejících lidským tělem:

a) elektrický znak;

b) popálení elektrickým proudem;

d) úraz elektrickým proudem.

142. Mikroklima je určeno kombinacemi působícími na lidský organismus:

a) Teplota, vlhkost, světlo;

b) Vlhkost, rychlost vzduchu, tlak;

c) Teplota, vlhkost, rychlost vzduchu.

143. Jsou pojmy „ochrana práce“ a „bezpečnostní opatření“ totožné?

a) oba pojmy jsou ekvivalentní;

b) ne, protože „bezpečnostní opatření“ jsou nedílnou součástí „ochrany práce“;

c) ne, protože „bezpečnostní opatření“ je širší než pojem „ochrana práce“.

Líbil se vám článek? Přidejte si ji do záložek (CTRL+D) a nezapomeňte ji sdílet se svými přáteli: