Situace, kdy tiskárna kazetu nevidí, je zcela běžná. Tisková zařízení Canon nejsou výjimkou.

Pokud zařízení kazetu nerozpozná, může to být z následujících důvodů:

 • spotřební materiál je nainstalován nesprávně – měli byste jej vyjmout a vložit zpět do zásuvky, dokud nezacvakne,
 • dvířka prostoru pro náboje nejsou úplně zavřená nebo nejsou zavřená vůbec,
 • z nádržky s inkoustem nebyla odstraněna ochranná fólie,
 • mohla být zakoupena nekompatibilní padělaná kazeta – to se často stává při nákupu u neoficiálních prodejců, v takových případech tiskové zařízení načte nesprávná data z čipu kazety a nerozpozná je.

Pokud tiskárna nevidí znovu naplněnou kazetu, může být porucha způsobena jedním z následujících důvodů:

 • výměna nebo doplnění bylo provedeno nesprávně,
 • čip je poškozen
 • je nainstalována prázdná plnitelná kazeta,
 • Sledování hladiny inkoustu bylo zakázáno
 • Signál LED nelze přečíst.

Proč moje laserová tiskárna Canon nerozpozná kazetu? Ve většině případů je důvodem znečištěný čip nebo nesprávně nainstalovaný spotřební materiál. To vede k tomu, že tiskárna nebo MFP nemůže číst informace z čipu. Méně často může být problém způsoben poškozenými kontakty uvnitř samotné tiskárny.

Tiskárna po doplnění kazetu nevidí. Co dělat?

Pokud tiskárna nevidí kazetu, která byla znovu naplněna, musíte nejprve provést několik akcí:

 • vypněte zařízení a po minutě jej zapněte,
 • Bez vypnutí tiskárny vyjměte a znovu nainstalujte kazetu,
 • Pokud se tím problém nevyřeší, vyjměte kazetu a jemně otřete její čip. K tomuto účelu můžete použít vlhčený ubrousek na bázi alkoholu.
 • zkontrolujte integritu kontaktů na hlavě,
 • vynulovat počítadlo tankování,
 • pokud je problém identifikován pouze u znovu naplněných kazet a nové jsou normálně rozpoznány tiskárnou, pak možná řešení spočívá v pevnějším stlačení kontaktů na hlavě – k tomu můžete použít složené kusy papíru,
 • vyjměte kazetu a zkontrolujte, zda držák čipu příliš nevyčnívá zespodu. Pokud je plastový výstupek vidět, může být překážkou pro čtení dat z čipu. Výčnělek můžete opatrně odříznout ostrým nožem nebo čepelí, čip otřít vlhkým hadříkem a vrátit kazetu do slotu,
 • Pokud tiskárna stále nerozpozná kazetu, pak má smysl zkontrolovat trysky a v případě potřeby je vyčistit. Po vyčištění by měla být tiskárna přibližně na hodinu vypnutá. To se provádí za účelem odstranění vzduchu z tiskové hlavy, který se tam dostane při vyjímání kazety,
 • Příčinou problému může být také to, že byla nainstalována neúplná sada doplňovatelného spotřebního materiálu – pokud použijete současně zapečetěné těsnění a nové kazety, tiskárna nemusí některé z nich rozpoznat,
ČTĚTE VÍCE
Co charakterizuje elastická síla?

Pokud žádná z výše uvedených akcí nemá účinek, je s největší pravděpodobností čip nevratně poškozen.

Tiskárna HP nerozpozná původní kazetu. Co dělat?

Proč moje tiskárna HP nerozpozná kazetu? S největší pravděpodobností je problém ve čtení dat z čipu. Buď je poškozený samotný čip, nebo je špinavý, nebo je sražené počítadlo vytištěných stránek.

Pokud je tam inkoust, ale tiskárna kazetu nenajde, může to mít několik důvodů.

 1. Zařízení nerozpozná nový spotřební materiál. Pokud byla kazeta právě zakoupena a je originální (tj. plně kompatibilní), musíte zkontrolovat následující:
 • zda je kazeta vložena správně – vyjměte ji ze slotu a znovu ji vložte, dokud nezaklapne, bez použití značné síly,
 • zkontrolujte, zda je čip čistý a bez skvrn a inkoustových skvrn,
 • Zkontrolujte, zda byla zcela odstraněna ochranná fólie.
 1. Laserová tiskárna HP nerozpozná kazetu. Problém může být způsoben jedním z následujících důvodů:
 • tiskárna nemůže číst data z čipu,
 • kazeta je nainstalována nesprávně,
 • Čip je poškozený nebo znečištěný.

Chcete-li zkontrolovat správnou instalaci, otevřete kryt tiskárny, vložte kazetu a poté kryt sklopte, přičemž ponechte malou mezeru, kterou můžete prostrčit prstem. Jemně zatlačte na kazetu prstem, zatímco je víčko napůl zavřené.

Pokud se při používání inkoustové tiskárny Canon na jejím displeji objeví chyba B200, která značí kritický problém s produktem, nespěchejte k zoufalství a zbavte se tiskového zařízení. Možná vám metody pro resetování chyby B200 navržené v tomto článku pomohou vrátit vaše MFP do provozu. Nebo vám minimálně umožní obnovit jeho další funkce (například skener). Zde zaručeně najdete všechny možné způsoby, jak obnovit inkoustovou tiskárnu Canon po obdržení věty ve formě kódu chyby B200.

Jak opravit chybu Canon B200

Co znamená chyba B200 na tiskárně Canon?

Canon Pixma B200 je kritická chyba tiskárny indikující vážné problémy s tiskovou hlavou. Po jeho zobrazení tiskárna nebo MFP okamžitě přestane fungovat a neumožní vám používat žádné funkce produktu. Nejčastěji se problém vyskytuje u zařízení, kde je PG instalován nezávisle na kazetách (samostatně). Stojí za zmínku, že tento problém mají i termální inkoustové tiskárny s kazetami s vestavěnou tiskovou hlavou. V takových zařízeních se však objevuje mnohem méně často.

ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí položení dlaždic na metr čtvereční?

Když nastane tento problém, na celém displeji tiskárny se zobrazí odpovídající zpráva s kódem B200. Pokud je zařízení vybaveno segmentovým displejem, pak se symboly kódu P10 objeví postupně. U tiskáren Canon bez displeje budou LED diody na panelu blikat. V závislosti na modelu a příčině závady budou indikátory blikat v následujícím pořadí:

 • 5-14 bliknutí indikátoru chyby, přerušeno delším svitem LED diody napájení;
 • 7-10 střídavých záblesků žlutého a zeleného indikátoru, přerušovaných delším svitem zelené LED.

Nejčastější indikací je 10násobné střídavé blikání žluté a zelené LED s dlouhou pauzou zeleného indikátoru.

Důvody, proč se na tiskárně Canon zobrazuje chyba B200

U inkoustové tiskárny Canon Pixma může dojít k chybě B200 z následujících důvodů:

 • přehřátí tiskové hlavy;
 • ucpaná tisková hlava;
 • vyhoření trysek tiskové hlavy;
 • přerušení sběrnice ovládání tiskové hlavy;
 • zkrat tiskové hlavy;
 • oxidace nebo kontaminace kontaktů tiskové hlavy;
 • porucha tiskové kazety (relevantní pro spotřební materiál s vestavěným PG);
 • nekompatibilita kazety s čipem tiskárny;
 • kontakty desky nebo tiskárny jsou zaplaveny inkoustem (vodou při mytí hlavy);
 • vadná hlavní deska tiskárny (formátor);
 • Napájecí zdroj tiskárny je vadný.

Mnohé z výše uvedených problémů jsou úzce propojeny. Může dojít například k přehřátí tiskové hlavy jejím zanesením (nebo vyschnutím inkoustu), což následně vede k vyhoření PG trysek.

Chyba přehřívání tiskové hlavy Canon B200

Určení příčiny chyby B200 Canon

Je zřejmé, že pomocí softwaru není možné přesně určit problémovou oblast. Nejlepší možností je proto ručně najít příčinu chyby B200 v multifunkčních zařízeních Canon. Proto první věc, kterou uděláme, je vyjmout kazety z tiskárny a zjistit, zda chyba B200 zmizela. Spotřební materiál je nejlepší odebírat jeden po druhém.

Pokud problém přetrvává, dalším krokem je vyjmutí tiskové hlavy z vozíku inkoustové tiskárny. Po jeho odstranění byste měli zavřít všechny kryty a podívat se na činnost tiskárny. Pokud se vyskytne problém způsobený tiskárnou PG, chyba B200 je překlasifikována. Nyní se místo toho zobrazí zpráva oznamující, že tisková hlava tiskárny chybí.

Odstranění PG a kazet nepomohlo odstranit chybu Canon B200, pak budete muset rozebrat tiskové zařízení a hledat problém v základní desce nebo napájecím zdroji. Okamžitě stojí za zmínku, že napájení tiskárny zřídka selže a mělo by být to poslední, co by se mělo vinit. Ale jakmile se k tomu dostanete, vizuálně zkontrolujte kondenzátory, zda nejsou nabobtnalé, a také zazvoňte vstupní napětí při zapnutí zařízení (mělo by kolísat mezi 24-32 V).

ČTĚTE VÍCE
Je nutné zpevnit hrubý podlahový potěr na zemi?

Poznámka: Můžete zkusit odstranit údajně nefunkční napájecí zdroj a připojit jej k funkční tiskárně. Pokud se zařízení rozběhne, tak problém rozhodně není v napájení. V žádném případě nepřipojujte funkční zdroj k nefunkční tiskárně (pokud neznáte příčinu poruchy). Pokud dojde ke zkratu v tiskárně, nový zdroj s největší pravděpodobností vyhoří.

Pokud dojde k chybě P10 kvůli problémům se základní deskou, bude velmi obtížné problém identifikovat doma (bez příslušného vybavení téměř nemožné). Můžete vizuálně zkontrolovat a hledat oteklé kondenzátory nebo zvonit všechny druhy kontaktů, ale šance na identifikaci závady jsou velmi nízké.

Jak odstranit tiskovou hlavu Canon Pixma

Jak vyřešit chybu tiskárny Canon B200

Jak vyřešit chybu Canon B200 pochopíte až po identifikaci zdroje jejího výskytu. Musíte to vědět, abyste mohli vybrat a použít nejvhodnější metodu resetování chyby B200 v tiskárnách Canon Pixma. Existuje však několik univerzálních způsobů, jak vyřešit chybu B200, které můžete vyzkoušet bez ohledu na zdroj závady.

Snadný reset tiskárny Canon error B200

Nenašli jste problém? Žádný problém, vyzkoušejte následující jednoduché kroky:

 • tiskárna musí být zapnutá (indikátory blikají, displej svítí atd.);
 • otevřete kryt zakrývající vozík s kazetami a prudce odpojte zařízení od napájení;
 • posuňte vozík doleva a doprava a přesuňte jej do krajní levé polohy (paralelně s parkovištěm);
 • Bez zavření víka připojte tiskárnu k elektrické síti;
 • počkejte chvíli (asi 30 sekund) a zapněte tiskárnu pomocí tlačítka na ovládacím panelu.

Taková akce může pomoci pouze v případě chyby B200, která vznikla kvůli nějaké poruše firmwaru tiskárny nebo jejího úložného zařízení.

Metoda resetování chyby Canon B200 pomocí kombinace tlačítek

Toto řešení je velmi podobné předchozímu, ale má několik významných rozdílů. Proces provedení je následující:

 • vypněte tiskárnu vypínačem umístěným na ovládacím panelu zařízení (předtím musí být zařízení zapnuto);
 • otevřete kryt bloku nábojů a posuňte vozík co nejvíce doleva (v opačném směru od parkovacího místa);
 • stiskněte tlačítko napájení tiskárny 5krát za sebou (pevně stiskněte, aniž byste čekali na úplné spuštění tiskového zařízení);
 • zavřete kryt bloku kazet, jakmile je vozík zaparkován na svém volitelném místě.

Po dokončení všech těchto kroků se automaticky spustí čištění tiskové hlavy a vytvoří se zkušební tisk (papír si připravte předem).

ČTĚTE VÍCE
Jak uspořádat prostor v obdélníkové místnosti?

kombinace tlačítek pro resetování chyby Canon B200 (P10)

Řešení chyby B200 propláchnutím tiskového systému

Někdy propláchnutí tiskového systému pomůže zbavit se B200 v tiskárnách Canon. Je potřeba vyjmout kazety (vypnout CISS), tiskovou hlavu a také částečně nebo úplně rozebrat tiskárnu. Náboje nejprve namočíme (nebo je lepší vyměnit, pokud jsou již staré). Dále umyjte tiskovou hlavu. Mnoho lidí to dělá pod tekoucí vodou z kohoutku. Ale nedoporučujeme to dělat. Voda totiž může obsahovat různé druhy částic, které se mohou dostat do hlavy, ucpat trysky nebo je poškodit. Je lepší jej umýt opatrně, pomocí speciální čisticí kapaliny pomocí injekční stříkačky a měkkých hadiček (obdoba principu mytí tiskové hlavy tiskárny Epson).

Dále nebude zbytečné otřít kodér, kontakty a hřídel, podél které vozík běží. Je také důležité vyčistit parkovací místo, parkoviště a plenku tiskárny Canon. Není příliš velká šance zbavit se chyby B200 tímto způsobem, ale stále existuje. Mnoho spotřebitelů pravidelně píše recenze, že čištění tiskové hlavy Canon jim pomohlo vyřešit chybu B200.

Odstranění chyby B200 utěsněním kontaktů tiskové hlavy

Chybu tiskárny Canon B200 můžete obejít vyhledáním a utěsněním kontaktů tiskové hlavy, které způsobují selhání celého tiskového systému. Chcete-li to provést, musíte si připravit elektrickou pásku (lepicí pásku), pinzetu, nůž (nůžky) a také vyjmout tiskovou hlavu z tiskárny (není to obtížné, musíte vyjmout kazety, složit upevňovací prvky držící PG ve vozíku a vytáhněte jej). Stojí za zmínku, že metoda je relevantní pouze pro tiskárny se samostatnou tiskovou hlavou a kazetami.

Jakmile vyjmete PG, otočte jej směrem k sobě stranou s kontaktní plošinou. Pokud se podíváte pozorně, všimnete si, že existují jednotlivé kontakty a spárované. Dvojité kontakty jsou tedy zodpovědné za jednu nebo druhou barvu (kazeta). Z elektropásky vystřihneme malé kousky a po jednom jimi slepíme spárované kontakty (viz obrázek). Kontakty každé barvy je třeba jeden po druhém zaplombovat, abyste našli a zkontrolovali, který z nich nefunguje.

Tato metoda pomáhá obnovit tiskárnu do funkčního stavu. V závislosti na utěsněných kontaktech se však kvalita tisku může výrazně snížit a některé barvy mohou zcela zmizet. Pokud navíc zapečetíte všechny kontakty odpovědné za tisk na tiskárně, umožní to zařízení přejít do režimu připravenosti. Chyba Canon B200 zmizí, tiskárna netiskne, ale skener lze používat stejně jako doposud (relevantní pouze pro MFP – multifunkční tisková zařízení). To je užitečné vědět pro ty, kteří se zajímají o otázku: jak skenovat na tiskárně bez kazet.

ČTĚTE VÍCE
Je možné zapojit lednici a mikrovlnnou troubu do stejné zásuvky?

které kontakty utěsnit, aby se resetovala chyba B200 Canon

Zbavte se chyby B200 výměnou nefunkčních součástí tiskárny

Pokud zjistíte, že k chybě Canon B200 dochází v důsledku špatné funkce kazety (kazet), tiskové hlavy, řadiče, napájecího zdroje nebo formátovače, můžete se pokusit poškozenou část tiskárny opravit nebo vyměnit. Ale stojí za zmínku, že je to výhodné pouze v případě, že existuje dárce (jiná tiskárna stejného modelu). V opačném případě vás nákup některých nových dílů bude stát pěkný peníz. Pokud se jedná o ovladač a tiskovou hlavu, měli byste okamžitě přemýšlet o nákupu nové inkoustové tiskárny Canon. Nákup kazet pro Canon zase nebude obtížný ani nákladný.

Poznámka: Soudě podle recenzí spotřebitelů mnoho z uvedených metod pro resetování chyby B200 fungovalo na tiskárnách Canon Pixma iP3600/4940/7240; Canon Pixma iX6840; Canon Pixma MG5140/ 5240/ 5340/ 5540/ 6440; Canon Pixma MP280/ 540/ 550/ 640/ 990; Canon Pixma MX924/ 925 atd.

Jak chránit tiskárnu Canon před chybou B200

Nikdo nemůže zaručit, že se chyba B200 v tiskárně Canon nikdy neobjeví. Ale můžete se pokusit chránit zařízení před jeho výskytem. Pro začátek byste měli pochopit, že tato závada se objevuje hlavně kvůli zkratům a častým poklesům napětí. Zařízení tedy můžete chránit připojením k UPS (nepřerušitelný zdroj napájení) nebo k přepěťové ochraně. V případě přepětí tato zařízení zaručeně poskytnou tiskárně ochranu před zkratem, přerušením atd.

Zabraňte pronikání vlhkosti do tiskového zařízení. Pečlivě sledujte hladinu inkoustu v kazetách a také zabraňte přetečení odpadu z absorbéru tiskárny. Roztékající se inkoust se může dostat na kontakty řídicí desky a způsobit zkrat. Nedostatek inkoustu zase vede k přehřátí a selhání tiskové hlavy.

Je dobré pravidelně čistit tiskový systém tiskárny. Po umytí tiskárny PG ale s její instalací zpět do zařízení nespěchejte, počkejte, až důkladně uschne. Jinak vlhkost způsobí zkrat. Používejte také pouze doporučené spotřební materiály. Nekupujte kazety od neznámých výrobců nebo padělky. Jejich nekvalitní výroba může negativně ovlivnit chod tiskového zařízení jako celku.