foto 1

Žádný topný systém v domě nebo bytě nemůže fungovat bez dostatečného tlaku.

Jeho ostré švihy negativně ovlivnit stav celého systému a topného zařízenívedoucí k poruchám a vytváření nouzových situací.

Právě z těchto důvodů je nutné zjistit a odstranit příčiny nízkého tlaku.

Proč klesá tlak v topném systému, jak jej zvýšit

foto 2

Nejběžnějším a nejběžnějším důvodem poklesu tlaku je výpadek proudu.

Při častých odstávkách se to řeší dodatečnou instalací alternativní zdroj elektřiny.

Pokud k výpadku dojde zřídka a pouze v nouzových situacích, pak se vzniklý problém po jeho zapnutí vyřeší samostatně.

V případě výpadku proudu se doporučuje zkontrolovat tlak indikovaný čidlem. Jeho normální hodnota je 2 atm., při vyšší teplotě hrozí odtlakování topné konstrukce. Když je dodávána voda a je zapnuto napájení, tato hodnota by měla být 1,5 atm.

Varování! Dlouhý výpadek proudu může vést k odmrazování radiátorů. Tato situace je nebezpečná při nákladných opravách a výměně velkého množství zařízení.

Netěsnost v topném systému

Neméně častým problémem je výskyt netěsnosti. Může se projevit jak na otevřeném, tak na těžko dostupném místě. Najdete ho podle charakteristické píšťalky, který vzniká odcházejícím vzduchem, stejně jako při natírání spár a jiných problémových partií mýdlovou vodou. Přítomnost mikrotrhlin bude indikovat vzhled vzduchových bublin.

foto 3

Foto 1. Netěsnost v potrubí topného systému. Netěsnost může způsobit pokles tlaku.

Uvnitř teplé podlahy může dojít k únikukdyž je náhodně narušena integrita jedné z větví. Tuto příčinu poklesu tlaku lze snadno zjistit podle vlhkého místa na podlahové krytině nebo podle vzhledu malého vodního pramene. Chcete-li tento problém vyřešit potřeba demontovat část podlahy и v místě poruchy nainstalujte speciální spojku. Takové opravy vyžadují speciální dovednosti a zkušenosti, a proto se doporučuje, aby je prováděli pouze odborníci.

Vzduch z expanzní nádoby, ale žádné netěsnosti

O několik měsíců později po spuštění topného systému může tlak začít klesat a důvodem je uvolnění vzduchu z expanzní nádoby. V horní části tohoto provedení je vsuvka, kterou se provádí postupné odvzdušňování. K jeho úplnému uvolnění dojde pouze tehdy, když je kapacita nádrže zcela naplněna chladicí kapalinou.

Pro normalizaci ukazatelů jsou přijata opatření ke snížení vnikání vzduchu. To bude vyžadovat:

 1. Kompetentní tvorba topného schématu a zprovoznění topného systému na něm. Práce musí provádět odborník, přičemž je třeba věnovat pozornost všem spojům a prvkům topné konstrukce. Chyby v této fázi vyžadují velké finanční náklady a čas.
 2. Organizace testování systému před jeho spuštěním. K tomu se používá kompresor k natlakování o 25 % více, než je optimální. Pokud do půl hodiny dojde k prudkému skoku, znamená to únik nebo velké množství vzduchu.
 3. Plnění systému chladicí kapalinou by mělo být pomalé a pomocí studené vody. Před touto fází by měly být otevřeny kohoutky určené k vypouštění vody. Pokud je to možné, odvzdušní se i jejich radiátory.
ČTĚTE VÍCE
Jak souvisí počet závitů ve vinutí transformátoru s napětím?

foto 4

Foto 2. Tlakové normy pro různé stupně naplnění expanzní nádoby v topném systému.

Běžné příčiny

 • průtok vody kde se protínají potrubí.
 • Zkorodované trubky.
 • Přípustné chyby při instalaci a spouštění topení.
 • Deformace membrány expanzní hlaveň.
 • Vzhled mikrotrhlin na výměníku tepla.
 • Porušení automatizovaného provozu kotle.

Pokles tlaku v uzavřeném topném okruhu: jak jej zvýšit

Je možné uspořádat topný systém uzavřeného typu pomocí oběhového čerpadla. Tento design má následující výhody:

foto 5

 • Možnost uspořádání obrysu libovolné délky.
 • Použití tenčích trubek.
 • Možnost připojení baterií v jednotrubkovém schématu.
 • Šetrné používání kotle.

Je možné najít místo úniku na hnědé skvrně na podlahové krytině, který se objeví po zaschnutí chladicí kapaliny. Nejúčinnějším způsobem, jak najít únik, je omýt místo mýdlovou vodou.

Důležité! Jediným důvodem, proč v takovém systému dochází k poklesu tlaku, je porušení jeho těsnosti.

Pro nalezení závady se doporučuje věnovat pozornost následujícím dílům:

 • Připojení potrubí.
 • Automatické větrací otvory.
 • Expanzní nádrž.
 • Uzavírací ventily.
 • Bezpečnostní ventil.

Pro odstranění úniku se doporučuje úplné nebo částečné vypuštění chladicí kapaliny. Po dokončení oprav se do systému znovu nalije voda, nastaví se optimální úroveň tlaku a několik dní se sleduje.

Ztráta tlaku chlazení. Co dělat, když je to pryč

foto 6

Neméně častým problémem jsou tlakové rázy v závislosti na provozu kotle. Po vypnutí nebo přepnutí do režimu TUV se indikátory mohou snižovat až 1 nebo 0 atm.

V takových případech je nutná jeho normalizace v expanzní nádrži, včetně následujících kroků:

 1. Uzavření kohoutků na nádrži s následným vypuštěním chladicí kapaliny. Po tomto kroku by měl tlak úplně klesnout.
 2. Otevřete vypouštěcí zátku a změřte tlak v nádrži tlakoměrem.
 3. Pumpujte vzduch do nádržedokud z trysky nepřestane kapat voda.
 4. Vypusťte předem naplněný vzduch.
 5. Нznovu naplňte nádrž vzduchem dokud se tlak nevyrovná 80% z pracovní hodnoty.
 6. těsně přiléhající и zapnout kotel.

Užitečné video

Podívejte se na video, které hovoří o důvodech snížení tlaku v topném systému.

Závěr

Existuje mnoho důvodů, proč tlak v topném systému vypadává. Aby to při poklesu tlaku nezpůsobilo vážné problémy je nutné včas diagnostikovat příčinu и opravte sami nebo s pomocí průvodce.

ČTĚTE VÍCE
V jaké vzdálenosti od plotu mám zasadit živý plot?

foto 1

Standardní tlak topného systému je 1,5-2 atmosféry. V některých ustanoveních počet překračuje limit, což může být způsobeno jedním nebo více důvody.

Mohou se objevit faktory, které vyvolávají problémy bez ohledu na správnou instalaci.

Proč v uzavřeném topném systému klesá a skáče tlak?

Allot 4 faktory, nejčastěji způsobující problémy při poklesu tlaku.

foto 2

Je první věcí, kterou je třeba hledat, když jsou údaje na tlakoměru abnormální. Nejprve zkoumají potrubní spoje a ventily.

Musíte také projít podél všech topných trubek a hledat kaluže, stopy vody a korozi.

Pro úplnou kontrolu potřebujete:

 • Vypněte čerpadla.
 • Proveďte měření tlaku v systému, zatímco je ve statickém stavu.
 • Pokud hodnoty klesnou, znamená to, že došlo k úniku. V opačném případě byste měli hledat problém jinde.

U plastového potrubního systému to nemusí pomoci. Chcete-li najít únik v takovém prostředí, budete muset použít termokamera. Můžete také testovat průchodem vzduchu přes postroj.

Důležité! Obě metody vyžadují pozvání zkušený instalatér.

Metody odstraňování problémů:

Přechodová komora

foto 3

Vzniká v důsledku ztráty chladicí kapaliny. Vede to k:

 • pokles tlaku v uzavřeném potrubí, snížení rychlosti pohybu tekutiny potrubím;
 • výskyt hluku a vibrací v systému;
 • oslabení spojení;
 • korozi potrubí.

Vzduch vstupuje do potrubí spolu s pracovní kapalinou nebo v důsledku následujících faktorů:

 • dlouhodobá odstávka vytápění v objektu;
 • nesprávné instalační nebo konstrukční výpočty;
 • nízký tlak v potrubí;
 • nesprávné utěsnění spojů;
 • probíhající opravy.

K vyřešení problému je to nutné nainstalovat make-up topení. Takový systém automaticky doplňuje nedostatek kapaliny v potrubí. S jeho pomocí můžete postroj vyčistit od plynných látek. Není to moc drahé, ale vyžaduje to složitá instalace.

K odvzdušnění postačí i použití speciální kohoutky, které jsou umístěny v určitém rozestupu podél celého postroje. V případě potřeby se používají k uvolnění plynových bublin. Pro tohle:

 • Místo problému je určeno.
 • Kohoutek se otevře v nejbližším bodě.
 • Pod ventilem je umístěna mísa.
 • Část chladicí kapaliny a vzduchu se vypustí.

foto 4

Foto 1. Technik odšroubuje ventil na chladiči, když tlak v systému poklesne, aby uvolnil část vzduchu a chladicí kapaliny.

Hliníkový radiátor

Kvůli instalaci takových baterií často vznikají problémy s tlakem. Proč se tohle děje? Chladicí kapalina procházející potrubím, oxiduje hliník, což způsobuje rez a uvolňování plynného vodíku.

ČTĚTE VÍCE
Jaké jsou výhody sendvičového potahu na žehlicí prkno ze síťoviny?

V důsledku toho se potrubí zhoršují, tlak se stává nestabilním a začíná klesat. Tento problém lze vyřešit tím, že necháte čas na zastavení oxidace. A také zváženo montáž nových radiátorů.

Poškození plynového kotle v soukromém domě

foto 5

Chyby se většinou najdou v jedné ze tří složek.

Problémy vznikají u plynových kotlů, pokud jsou nástěnné a mají vestavbu výměník tepla.

Posledně jmenovaný je jedinou složkou, která může dojít k poškození.

Bez ohledu na důvod jsou nutné složité opravy. K diagnostice se doporučuje pozvat odborníka.

Chcete-li najít problematické čerpadlo, musíte je jeden po druhém odpojit od systému. Poté se provedou testovací běhy, detekce údaje na tlakoměru. Zařízení je rozbité, bez kterého při zapnutí tlak klesá. K jeho opravě stačí vyměnit za nový. V některých případech se obalí čerstvým tmelem.

Je nutné vyčistit nečistoty ze sacích kanálů. K zácpě dochází v důsledku mechanických nečistot v chladicí kapalině, koroze a krystalizace solí. Abyste předešli poruchám, pravidelně systém na krátkou dobu vypínejte. Na ochranu před nečistotami nainstalujte filtr.

Expanzní nádoby – válce nebo membránové struktury. Bez ohledu na typ je nádoba vyrobena z kovu a opatřena pryžovou částí. Ten se během provozu opotřebovává, což vede k tvorbě mikrotrhliny a jiné vady. Vlivem poškození se změní poměr sousedních komor, což vede k poruše v systému.

Podobný problém je vyřešen výměna vadných dílů. Jako poslední možnost je nainstalováno nové zařízení. Tomuto druhému je třeba se vyhnout, protože reinstalace bude vyžadovat odstranění starého zařízení.

To také vede ke snížení tlaku nesprávný výpočet expanzní nádrže. V rámci přípravy na vytvoření vytápění vytvoří projekt.

Pokud je nutné do systému zahrnout nádrž, určete požadovaný objem. Určitě berte v potaz koeficient tepelné roztažnosti. Při výběru zařízení se řiďte radami instalatéra a výrobcem.

Varování! Nedostatečný objem vede k přetečení, což zvyšuje tlak. To může znamenat vzdělání praskliny a netěsnosti. V takové situaci bude nutné vyměnit nádrž a poškozené potrubí.

Když tlak klesne: metody odstraňování problémů

Jakmile je problém objeven, je třeba jej řešit. Způsob opravy v soukromém domě závisí na faktoru, který způsobil poruchu. Možný:

 • Demontáž a výměna poškozeného ozdobného prvku.
 • Zajistěte uvolněné součásti.
 • Obalování potrubí tmelem.
 • Použití kohoutků pro vypouštění vzduchu nebo doplňování topení.
 • Výměna radiátorů.
ČTĚTE VÍCE
Je možné zavěsit stropní garnýž na sádrokartonový strop?

foto 7

Fotografie 2. Potrubí obalené těsnicí hmotou, ve kterém se vytvořila netěsnost, která vede k tlakovým rázům v systému.

Opravy se provádějí profesionální instalatér. Ke konzultaci a identifikaci problému by měl být také přizván odborník.

Důvody, proč stoupá, ale nedochází k únikům

Tento faktor je ve většině případů způsoben poruchou expanzní nádrže:

 • pryžová membrána je poškozena;
 • malý objem zařízení;
 • nádrž je instalována v těsné blízkosti oběhového čerpadla.

foto 8

Při kolísání tlaku je to spojeno také s výskytem vzduchových zácp v důsledku nesprávné plnění chladicí systémy.

V ostatních případech:

 • uzavírací ventily jsou částečně zablokovány;
 • filtr je ucpaný;
 • automatika je vadná;
 • jeden z kohoutků nedrží tlak.

Řešení závisí na problému. V některých případech stačí vyměnit součástku, v jiných zavolat instalatéra.

Užitečné videa

Video hovoří o tom, jaké důvody mohou vést k tlakovým rázům v topném systému.

Doporučení

Bez ohledu na poruchu zjistit a odstranit pozvat odborníka. Pomůže vám najít a poradí, jak problém vyřešit s nižšími náklady.