Pokud je potřeba získat velký nárůst pevnosti pro zvedání nebo horizontálně pohybující se těžká břemena, používají se kladky – systémy pohyblivých a pevných bloků, kombinované ve společných klecích a spojené lanem.

Lotospastje zvedací zařízení skládající se z

několik pohyblivých a pevných bloků og-

drženo lanem, lanem nebo kabelem, což umožňuje

schopné zvedat břemena několikanásobně větší silou

menší než hmotnost zvedaného nákladu.

Jsou nedílnou součástí mnoha zvedacích mechanismů s pružným pracovním tělem.

Kladkostroje představují systém dvou svorek:

z nichž každý se skládá z jednoho nebo více bloků, obehnaných lanem. Jeden konec lana je upevněn na pohyblivém nebo pevném držáku a jeho poslední větev v kladce je navinuta přímo přes výstupní blok na buben.

а – obepnuto lanem; б – obepnuto řetězem.

Kladka slouží k získání pevnosti, čehož je dosaženo tím, že zatížení působící na pohybující se blok je vyváženo úsilím všech pracovních závitů lana.

Existují dva typy kladek:

■ s tažným lanem běžícím z pohyblivého bloku,

Obr.60. Kladka s tažným lanem běžící z pohyblivého bloku.

■ as tažným lanem vedeným ze stacionárního bloku.

Obr.61. Kladkostroj s běžícím lanem

do pohyblivého bloku.

První kladky se používají v portálových a portálových jeřábech, druhá – ve stavebních strojích s navijáky umístěnými pod úrovní osy pevných bloků.

Obr.62. Číslování závitů v řetězovém kladkostroji.

Hlavním parametrem kladkostroje je jeho multiplicita (převodový poměr) i , rovnající se poměru Vк pohyb lana na rychlost Vг zdvihacího zatížení nebo rovného počtu větví lana n , přičemž hmotnost nákladu G

Kladkostroje se vyznačují násobností, která závisí na počtu bloků v klecích a je určena počtem lanových větví, na kterých je zavěšeno břemeno.

Mnohonásobnost řetězového kladkostrojepočet závitů řemenice, pro které

pohyblivá spona je zavěšena.

Násobnost ukazuje, kolikrát je síla potřebná ke zvednutí břemene menší než specifikovaná hmotnost břemene. Protože počet větví kladkostroje, do kterých je rozložena hmotnost zvednutého břemene, je číselně roven násobku kladkostroje, můžeme doporučit následující jednoduchý způsob jeho určení. Pokud je kladka mentálně přeříznuta rovinou protínající všechny větve lana, které obtéká bloky, pak se násobnost kladky bude číselně rovnat počtu lan protnutých rovinou. Čím větší je multiplicita kladky i, tím méně úsilí Р, který musí být vyvinut navijákem pro zvednutí daného nákladu G, a tím větší je rychlost lana navinutého na buben, což zajišťuje stanovenou rychlost zvedání břemene.

ČTĚTE VÍCE
Jak bezdrátově sledovat filmy z notebooku na televizi?

Obr.63. Postup pro stanovení násobnosti řetězového kladkostroje.

Jakýkoli řetězový kladkostroj poskytuje určité zvýšení úsilí při zvedání břemene. V jakémkoli pohyblivém systému sestávajícím z lana a bloků jsou ztráty třením nevyhnutelné. V této části jsou pro usnadnění výpočtů uvedeny nevyhnutelné ztráty třením.

Jsou nedílnou součástí mnoha zvedacích mechanismů s pružným pracovním tělem. Kladka má za úkol snížit napětí lana, což napomáhá snižovat zatěžovací moment. Kladkostroje jsou systémem dvou klecí: pohyblivé a pevné, z nichž každá se skládá z jednoho nebo více bloků omotaných kolem lana. Jeden konec lana je zaháknut na pohyblivý nebo pevný držák a jeho poslední větev v kladce je navinuta přímo přes výstupní blok na buben. Náklad je zavěšen v pohyblivé kleci. Kladkostroje se vyznačují násobností, která závisí na počtu bloků v klecích a je určena počtem lanových větví, na kterých je zavěšeno břemeno.

1 – pohyblivý držák; 2 – pevný držák; 3 – buben

navijáky; 4 – zařízení pro manipulaci s břemenem.

Obr.65. Sloop-beam s kladkou pro spouštění

na vodě a zvedání člunů na palubě.

Pro zvedání břemen na autojeřábách se používají dvou-, tří- a čtyřnásobné kladky (kladky s násobností 2, 3 a 4).

а – dvojitý; б – čtyřnásobný.

Čtyřnásobné řetězové kladkostroje jsou nejrozšířenější na parkovištích. Jejich konstrukce závisí na umístění omezovače zatížení a na místě instalace pohyblivých kladek. Pokud je omezovač zatížení instalován na otočném rámu (KS-2561D), je lano výložníku připevněno k páce omezovače, ohýbá se kolem dvou pohyblivých, pevných a vychylovacích bloků a směřuje k navijáku výložníku. Pevné bloky jsou instalovány na hlavě dvounohého stojanu a pohyblivé bloky jsou instalovány na hlavě výložníku nebo pohyblivého příčného nosníku spojeného s výložníkem.