1 VYVINUTO společností s ručením omezeným „Výzkumný ústav zemních plynů a plynových technologií – Gazprom VNIIGAZ“ (LLC „Gazprom VNIIGAZ“), uzavřená akciová společnost „Výzkumná a výrobní společnost „Central Design Bureau of Valve Engineering“ (ZAO „NPF“ TsKBA“), otevřená akciová společnost „Orgenergogaz“ (OJSC „Orgenergogaz“)

2 PŘEDSTAVENO Technickým výborem pro normalizaci TC 23 „Inženýrství a technologie výroby a zpracování ropy a plynu“

4 Tato norma byla vyvinuta s ohledem na hlavní regulační ustanovení normy ISO 14313:2007* „Oil and gas industry. Potrubní dopravní systémy. Potrubní ventily“ (ISO 14313:2007 „Ropný průmysl a zemní plyn – Potrubní dopravní systémy – Potrubní ventily“, NEQ) s ohledem na základní požadavky na konstrukci ventilů, jakož i s přihlédnutím k normě American Petroleum Institute „Technická kontrola a testování ventily“ (API Std 598:2009 „Inspekce a testování ventilů“, NEQ) ohledně požadavků na základní zkušební parametry

* Přístup k mezinárodním a zahraničním dokumentům uvedeným v textu lze získat kontaktováním Služby uživatelské podpory. – Poznámka od výrobce databáze.

5 POPRVÉ VYVINUTO

Pravidla pro aplikaci této normy jsou stanovena v GOST R 1.0-2012 (oddíl 8). Informace o změnách tohoto standardu jsou zveřejňovány v ročním (k 1. lednu běžného roku) informačním indexu „Národní standardy“ a oficiální znění změn a dodatků je zveřejňováno v měsíčním informačním indexu „Národní standardy“. V případě revize (náhrady) nebo zrušení tohoto standardu bude odpovídající upozornění zveřejněno v příštím vydání měsíčního informačního indexu „Národní standardy“. Relevantní informace, upozornění a texty jsou také zveřejněny ve veřejném informačním systému – na oficiálních stránkách národního orgánu Ruské federace pro standardizaci na internetu (gost.ru).

Rozsah 1

Tato norma platí pro potrubní armatury jmenovité světlosti do 1400 a jmenovitého tlaku do 400, používané při výrobě plynu, podzemním skladování, úpravě, dopravě, distribuci a spotřebě a stanoví obecné technické požadavky na uzavírací, regulační, bezpečnostní a ventily zpětného potrubí při jeho návrhu, výrobě, přejímce, testování, přepravě, instalaci, provozu, opravě, skladování a likvidaci.

Tato norma neplatí pro armatury ústí vrtu (hromadné), armatury kondenzátního potrubí, armatury potrubí pro pracovní média s obsahem sirovodíku (HS) vyšším než 7 mg/m, jakož i armatury pro pobřežní plynovody a plynovody určené pro přepravu zkapalněných plynů.

Tato norma může být použita k prokázání shody.

ČTĚTE VÍCE
V jaké vzdálenosti od soukromého domu lze postavit výškovou budovu?

2 Normativní reference

Tato norma používá odkazy na následující normy:

GOST R 15.201-2000 Systém pro vývoj a uvádění výrobků do výroby. Výrobky pro průmyslové a technické účely. Postup pro vývoj a uvedení výrobků do výroby

GOST R ISO 3183-2009 Ocelové trubky pro potrubí v ropném a plynárenském průmyslu. Všeobecné technické podmínky

GOST R 50753-95 Šroubové válcové tlačné a tažné pružiny ze speciálních ocelí a slitin. Všeobecné technické podmínky

GOST R 51164-98 Hlavní ocelová potrubí. Všeobecné požadavky na ochranu proti korozi

GOST R 51330.0-99 Elektrická zařízení odolná proti výbuchu. Část 0. Obecné požadavky

GOST R 51901.12-2007 Řízení rizik. Metoda analýzy způsobů a následků poruch

GOST R 52079-2003 Svařované ocelové trubky pro hlavní plynovody, ropovody a ropovody. Specifikace

GOST R 52568-2006 Ocelové trubky s ochrannými vnějšími povlaky pro hlavní plynovody a ropovody. Specifikace

GOST R 52760-2007 Potrubní armatury. Požadavky na značení a výrazné zbarvení

GOST R 52857.1-2007 Nádoby a přístroje. Normy a metody pevnostních výpočtů. Obecné požadavky

GOST R 52857.2-2007 Nádoby a přístroje. Normy a metody pevnostních výpočtů. Výpočet válcových a kuželových skořepin, konvexních a plochých dna a krytů

GOST R 52857.3-2007 Nádoby a přístroje. Normy a metody pevnostních výpočtů. Zpevnění otvorů ve skořápkách a dně pod vnitřním a vnějším tlakem. Výpočet pevnosti skořepin a dna při vnějším statickém zatížení tvarovky

GOST R 52857.4-2007 Nádoby a přístroje. Normy a metody pevnostních výpočtů. Výpočet pevnosti a těsnosti přírubových spojů

GOST R 52857.5-2007 Nádoby a přístroje. Normy a metody pevnostních výpočtů. Výpočet skořepin a dna z vlivu zatížení podpory

GOST R 52857.6-2007 Nádoby a přístroje. Normy a metody pevnostních výpočtů. Výpočet pevnosti při nízkocyklovém zatížení

GOST R 53402-2009 Potrubní armatury. Kontrolní a zkušební metody

GOST R 53671-2009 Potrubní armatury. Šoupátka a zpětné ventily. Všeobecné technické podmínky

GOST R 53672-2009 Potrubní armatury. Obecné požadavky na bezpečnost

GOST R 53674-2009 Potrubní armatury. Nomenklatura ukazatelů. Dotazníky pro návrh a objednávku

GOST R 54432-2011 Příruby armatur, spojovacích dílů a potrubí pro jmenovitý tlak od 1 do 200. Konstrukce, rozměry a obecné technické požadavky

GOST R 54808-2011 Potrubní armatury. Normy těsnosti ventilů

GOST R 55509-2013 Potrubní armatury. Kovy používané při výrobě ventilů. Obecné požadavky na výběr materiálů

GOST R 55510-2013 Potrubní armatury. Rotační pohony. Rozměry připojení

GOST R 55511-2013 Potrubní armatury. Elektrické pohony. Všeobecné technické podmínky

ČTĚTE VÍCE
Je možné odmastit kov před lakováním lakovým benzínem?

GOST 2.601-2006 Jednotný systém projektové dokumentace. Provozní dokumenty

GOST 2.610-2006 Jednotný systém projektové dokumentace. Pravidla pro provádění provozních dokumentů

GOST 9.014-78 Jednotný systém ochrany proti korozi a stárnutí. Dočasná antikorozní ochrana výrobků. Obecné požadavky

GOST 12.1.005-88 Systém norem bezpečnosti práce. Všeobecné hygienické a hygienické požadavky na vzduch v pracovním prostoru

GOST 12.1.007-76 Systém norem bezpečnosti práce. Škodlivé látky. Klasifikace a obecné požadavky na bezpečnost

GOST 12.2.085-2002 Tlakové nádoby. Bezpečnostní ventily. Bezpečnostní požadavky

GOST 12.3.009-76 Systém norem bezpečnosti práce. Nakládací a vykládací práce. Obecné požadavky na bezpečnost

GOST 15.309-98 Systém pro vývoj a zavádění výrobků do výroby. Testování a přejímka vyrobených výrobků. Základní ustanovení

GOST 15.311-90 Systém pro vývoj a výrobu produktů. Zahájení výroby výrobků dle technické dokumentace zahraničních firem

GOST 27.310-95 Spolehlivost v technologii. Analýza typů, důsledků a kritičnosti poruch. Základní ustanovení

Guma podle GOST 263-75. Metoda zkoušky tvrdosti Shore A

GOST 356-80 Potrubní tvarovky a díly. Jmenovitý, zkušební a pracovní tlak. Řádky

GOST 1778-70 ocel. Metalografické metody pro stanovení nekovových vměstků

GOST 2789-73 Drsnost povrchu. Parametry a charakteristiky

GOST 3326-86 Uzavírací ventily, zpětné ventily a šoupátka. Stavební délky

GOST 3706-93 Šoupátka. Stavební délky

GOST 5639-82 Oceli a slitiny. Metoda identifikace a stanovení velikosti zrna

GOST 5761-2005 Ventily pro jmenovitý tlak nepřesahující 250. Všeobecné technické podmínky

GOST 5762-2002 Průmyslové potrubní armatury. Ventily s jmenovitým tlakem nejvýše 250. Všeobecné technické podmínky

GOST 6996-66 Svařované spoje. Metody stanovení mechanických vlastností

GOST 7192-89 Mechanismy elektrických pohonů s konstantní rychlostí GSP. Všeobecné technické podmínky

GOST 8479-70 Výkovky z konstrukční uhlíkové a legované oceli. Všeobecné technické podmínky

GOST 8908-81 Základní standardy zaměnitelnosti. Normální úhly a úhlové tolerance

GOST 9150-2002 Základní standardy zaměnitelnosti. Metrický závit. Profil

GOST 9399-81 Závitové ocelové příruby pro Ru 20-100 MPa (200-1000 kgf/cm). Specifikace

GOST 9454-78 Kovy. Zkušební metoda rázovým ohybem při nízkých, pokojových a zvýšených teplotách

GOST 9466-75 Obalené kovové elektrody pro ruční obloukové svařování ocelí a navařování. Klasifikace a všeobecné technické podmínky

GOST 10051-75 Obalené kovové elektrody pro ruční obloukové navařování povrchových vrstev se speciálními vlastnostmi. Typy

ČTĚTE VÍCE
Jakou vodu mám nalít do zvlhčovače, aby se zabránilo bílým usazeninám?

GOST 10549-80 Výstup závitu. Vedení, podříznutí, drážky a zkosení

GOST 10877-76 Konzervační olej K-17. Specifikace

GOST 11881-76 GSP. Regulátory fungující bez použití externího zdroje energie. Všeobecné technické podmínky

GOST 12678-80 Přímočinné regulátory tlaku. Hlavní nastavení

GOST 12893-2005 Jednosedlové, dvousedlové a klecové regulační ventily. Všeobecné technické podmínky