Na vlastnosti připojení solárních panelů jsme se již podívali. Zvažte připojení baterií pro zvýšení napětí a kapacity.

  • Jmenovité napětí (V – Volt)
  • Kapacita (Ah – Ampere*hodina)
  • Maximální množství akumulované energie = jmenovité napětí vynásobené kapacitou (kWh – kilowatthodina)

Existují tři možné možnosti propojení baterií mezi sebou – sériově, paralelně nebo sériově paralelně. V závislosti na schématu připojení baterií v bateriové bance se může změnit jmenovité napětí nebo kapacita systému, zatímco maximální množství uložené energie všech baterií zůstane nezměněno.

Podívejme se na každou z možných možností připojení baterií do baterie:

1) Sériové zapojení baterií

Tímto spojením se záporný pól první baterie propojí s kladným pólem druhé baterie, záporný pól druhé s kladným pólem třetí a tak dále.

V případě takového zapojení zůstává kapacita systému nezměněna, ale napětí systému je součtem všech baterií zapojených do série.

Disponujeme 4 bateriemi o kapacitě 200Ah a jmenovitém napětí 12V. Jejich zapojením do série získáme jmenovité napětí 12V*4=48V a kapacitu 200Ah. Maximální množství akumulované energie je v tomto případě stanoveno jako součet maximální energetické rezervy všech baterií – 200Ah*12V*4=9600Wh*h=9,6kWh, nebo, což je stejné, jako maximální rezerva energie celá baterie – 200Ah*48V= 9600W*h=9,6kW*h.

Tento spínací obvod se používá ke zvýšení napětí systému.

připojení baterie v sérii

2) Paralelní připojení baterií

Při tomto zapojení jsou kladné póly baterií vzájemně střídavě spojeny. Záporné svorky jsou také vzájemně propojeny střídavě.

V případě takového zapojení zůstává napětí systému nezměněno, přičemž kapacita Battery Banku je součtem všech paralelně zapojených baterií.

Máme stejné 4 baterie o kapacitě 200Ah a jmenovitém napětí 12V. Jejich paralelním zapojením získáme jmenovité napětí 12V a kapacita bude 4*200Ah=800Ah. Maximální množství akumulované energie je v tomto případě stanoveno jako součet maximální energetické rezervy všech baterií – 200Ah*12V*4=9600Wh*h=9,6kWh, nebo, což je stejné, jako maximální rezerva energie celá baterie – 800Ah*12V= 9600W*h=9,6kW*h.

Tento spínací obvod se používá ke zvýšení kapacity (nabíjecího proudu) systému.

akb paralelní připojení baterie

3) Sériově paralelní zapojení baterií

Toto zapojení je nejoblíbenější při sestavování bateriových bank pro různé účely.

Tímto spojením jsou paralelně zapojeny řetězce sériově zapojených baterií.

ČTĚTE VÍCE
Jaký je rozdíl mezi regulátorem výkonu a regulátorem napětí?

Například:

Podívejme se znovu na naše 4 baterie s kapacitou 200 Ah a jmenovitým napětím 12V. Zapojením 2 baterií do série a následným spojením paralelně získáme jmenovité napětí 12V*2=24V a kapacitu 200Ah*2=400Ah. Maximální množství akumulované energie je v tomto případě stanoveno jako součet maximální energetické rezervy všech baterií – 200Ah*12V*4=9600Wh*h=9,6kWh, nebo, což je stejné, jako maximální rezerva energie celá baterie – 400Ah*24V= 9600W*h=9,6kW*h.

sériově paralelní připojení baterie

Poznámka: Upozorňujeme, že maximální množství akumulované energie nezávisí na schématu zapojení baterie!

K optimalizaci provozu sady zařízení používaných společně s bateriemi jsou zapotřebí různá schémata připojení baterií. Volbou různých schémat zapojení nastavíme požadované proudy a napětí pro celý systém.

Tento článek byl přečten 43906 krát!

pokračovat ve čtení

Připojení solárních panelů – 2 důležitá pravidla

Jak správně zapojit solární moduly do solární baterie? Pro zvýšení výkonu solární baterie je několik fotovoltaických modulů zapojeno do série a/nebo paralelně. Zvýšení výkonu solárního panelu umožňuje více využívat ekologicky šetrnou solární energii k napájení různých spotřebitelů elektřiny. Naši klienti velmi často.

Doporučený průřez vodičů pro solární elektrárny Připravili jsme doporučení pro výběr správného průřezu kabelu pro solární elektrárny. Tyto informace budou užitečné pro ty, kteří plánují instalaci stanice svépomocí. Doporučujeme na drátech nešetřit a pokud máte nějaké dotazy, určitě.

Fotovoltaické sestavy

Fotovoltaické sestavy: Složení Abyste mohli využívat solární energii k napájení vašich spotřebitelů, jedna solární baterie nestačí. Kromě solární baterie potřebujete několik dalších komponent. Typické složení samostatné fotovoltaické sady je následující: kabely ovladače nabíjení baterie fotovoltaické baterie, konektory,…

Kromě níže uvedených článků také doporučujeme začít přečtením článku „Průvodce kupujícím baterie“, který poskytuje počáteční informace a odkazy na přiložené materiály. Sekce „Základy – Skladování energie“ Sekce „Zařízení – Baterie“ Olověné baterie Lithiové baterie Sekce „Knihovna…

Online kalkulačka kapacity baterie

Jaká kapacita baterie je potřeba v napájecím systému? Při výpočtu autonomního nebo záložního napájecího systému je velmi důležité zvolit správnou kapacitu baterie. Kalkulačka kapacity baterie na konci článku. Specialisté společnosti „Váš solární dům“ vám pomohou správně vypočítat potřebnou kapacitu baterie.

Životnost uzavřených olověných baterií jako součásti elektronického zařízení Aleksandr Anatolyevich Merunko technický ředitel Disk LLC, Tomsk V současné době zaujímají uzavřené olověné baterie vedoucí postavení na spotřebitelském trhu sekundárních zdrojů proudu (kvůli jejich relativně nízké ceně) . Používají se.

ČTĚTE VÍCE
Je možné postavit dům z pórobetonu na šroubových pilotách?

baterie – opakovaně použitelný zdroj chemického proudu.

Termín “baterie” se používá k označení individuální prvek: baterie, baterie, bateriový článek. Často hovorově je to také označení pro baterii.

Chcete-li získat baterie, jsou připojeny baterie (jednotlivé články). paralelní (pro zvýšení proudu a kapacity, p=paralelní) a důsledně (pro zvýšení napětí, s=série).

Lithiová baterie s jmenovitým napětím 24V má 7 článků zapojených do série (7s = 24V = 3,6V*7), 36V má 10 článků, 48V má 13 článků, 52V má 14 článků atd. Pokud použijeme články s kapacitou 3000mAh, pak kapacita 1p bude rovna 3Ah, 2p = 6Ah, 3p = 9Ah, 4p = 12Ah atd. Pak bude označení valná sestava 10s4p, a říká nám, že baterie je dimenzována na 36V a má kapacitu 12Ah.

Paralelní připojení baterií

Při paralelním zapojení se napětí celé sestavy bude rovnat napětí každého prvku. A kapacita se zvýší a bude se rovnat součtu kapacit všech prvků. Zvýší se také maximální proud, který může taková „paralelní“ baterie dodat.

Pokud do takové sestavy přidáte méně nabitý prvek, zbývající prvky jej začnou nabíjet, dokud nebude napětí všech prvků stejné (při velkém rozdílu napětí to může být nebezpečné pro vysílací i přijímací stranu). Do takového zapojení lze tedy sestavit pouze baterie jednoho typu, protože jmenovité napětí lithiového článku je 3,6–3,75V, olověného článku 2V a pro lifepo4 je to 3,0–3,3V. V ideálním případě by všechny připojené prvky měly mít stejnou kapacitu a napětí a pokud možno pocházet ze stejné šarže.

Jeden vadný prvek, který v takové sestavě přejde do hlubokého samovybíjení, stáhne s sebou ke dnu všechny jeho paralelní spolubojovníky. Čím větší je kapacita sestavy, tím je vhodnější v nich používat prostornější prvky – snižuje se pravděpodobnost „černé ovce“ a také se snižuje pravděpodobnost špatného spojení prvků v důsledku snížení počet takových spojení. Proto nyní získává na popularitě 18650 formátových prvků, zvětšených oproti 21700, které mají optimální poměr kapacity k objemu a kombinují zvýšenou snadnost montáže při zachování širokých možností rozložení. Z velkokapacitních prizmatických prvků je vhodné vyrobit ještě prostornější sestavy.

Přestože je žádoucí mít v paralelní sestavě baterie o stejné kapacitě, život se přizpůsobuje sám a toto pravidlo můžete porušit. Právě díky této opci je možné vyrobit sestavy z prvků heterogenní kapacity, například z použitých prvků notebooku. Hlavní věc je, že celkové kapacity paralelních prvků v každé sekci jsou co nejblíže k sobě (jinými slovy, „krátké“ řady by měly mít stejnou celkovou kapacitu).

ČTĚTE VÍCE
Jak otevřít pračku, když je přerušeno napájení?

Paralelní připojení baterií různých kapacit

Sériové zapojení baterií

Když jsou baterie zapojeny do série, jejich napětí se sčítá.

Kapacita takové sekvenční sestavy bude určena kapacitou nejméně kapacitního prvku.

To se vysvětluje skutečností, že když „slabý“ vydá veškerou svou energii, jeho napětí klesne pod kritickou hodnotu (2,5–2,7 V) a bude nadále klesat, což ho zabije. Aby k tomu nedocházelo, jsou sériové sestavy vybaveny deskami BMS (Battery Management System), které celou baterii vypnou, když jeden z prvků dosáhne napětí cca 2,8V. Ve zbývajících prvcích bude stále rezerva energie, ale nebude poptávaná.

Pokud si představíme místo každého prvku v sekvenční sestavě skupinu prvků zapojených paralelně, pochopíme podstatu výše uvedeného pravidla pro uspořádání prvků – celkové kapacity paralelních prvků v každé sekci by měly být co nejblíže k sobě.

Pro správné uspořádání použitých prvků do sestavy je vhodné použít Excel nebo použít některý z kalkulátorů sestav baterie.