Výběr stabilizátoru napětí pro soukromý dům

Problémy s elektrickou sítí mimo město jsou běžné. Mnoho domácích spotřebičů přitom trpí napěťovými rázy. Takže stabilizátor napětí ve venkovském domě je prostě nezbytný. Jak vybrat správný výkon a typ stabilizátoru – přečtěte si tento článek.

Problémy s napájením mimo město

  • Výpadky proudu. Na předměstích a venkově vypadne proud mnohem častěji než ve městech. Stabilizátor před tímto problémem neochrání. Pro zásobování soukromého domu elektřinou při výpadku sítě se používají zdroje nepřerušitelného napájení a generátory.

Jaké elektrické spotřebiče je potřeba chránit stabilizátory?

Ne všechny elektrické spotřebiče v soukromém domě vyžadují ochranu. Takže se nevyplatí instalovat jeden výkonný stabilizátor pro všechna zařízení v domě. Pamatujte: čím výkonnější stabilizátor, tím dražší. Připojte přes stabilizátor pouze zařízení, které to skutečně vyžaduje. Můžete tak zajistit dostatečnou úroveň ochrany elektrospotřebičů s minimálními náklady.

Chladící zařízení

Dlouhodobé napájení nízkým napětím je nebezpečné pro chladničky, mrazničky a klimatizace. Důvod je jednoduchý: proudy ve vinutí motoru kompresoru se zvyšují, což vede k jeho přehřívání. V nejlepším případě to povede k nouzovému zastavení (vypne se tepelná ochrana). V nejhorším případě porucha zařízení. Pokud napětí ve vaší domácnosti často klesá pod 210 V, měly by být všechny chladničky a klimatizace chráněny stabilizátory.

Pro chladicí zařízení jsou nebezpečné také krátkodobé výpadky proudu. Pokud po výpadku proudu uplynou méně než tři sekundy, motor kompresoru se může porouchat. Po vypnutí kompresoru zůstává zvýšený tlak ještě nějakou dobu. Musí být distribuován v celém systému. Pokud okamžitě zapnete kompresor, zatížení motoru bude příliš vysoké. Pokud je napětí také sníženo, je vysoce pravděpodobné, že motor shoří v důsledku zvýšených proudů. Stabilizátor chránící chladicí zařízení proto musí mít funkci zpoždění startu.

Čerpací zařízení

V motorech elektrických čerpadel, když napětí klesá, proudy ve vinutí se zvyšují. To je zvláště nebezpečné pro čerpací stanice. Tlak v nich je často nastaven blízko maxima vytvořeného čerpadlem. Pokud napětí klesne, čerpadlo bude nějakou dobu pracovat s přehřátím na hranici výkonu. To s vysokou pravděpodobností povede ke zhroucení.

Čerpadla také nemají ráda časté krátkodobé výpadky proudu. Startovací proudy čerpadel jsou několikanásobně vyšší než jmenovité. Během několika sekund po spuštění se vinutí motoru čerpadla stihnou zahřát. Při dalším běžném provozu jsou chlazeny čerpanou kapalinou. Pokud se však čerpadlo několikrát zastaví a znovu spustí, vinutí nestihne vychladnout. Stabilizátory pro čerpací zařízení proto musí mít také zpoždění startu.

Moderní spotřební elektronika

Nízkého napětí se nebojí. Spínané zdroje některých televizorů, počítačů a audio center již mohou pracovat na 100 V. V návodu k obsluze nebo na samotném těle zdroje je to obvykle uvedeno: „VSTUP: 100-240 V“. Ale zvýšené napětí způsobuje přehřátí napájecího zdroje. V důsledku toho se může porouchat nejen napájecí jednotka, ale i samotné zařízení. Pokud je napětí vaší sítě vyšší než 250 V, je ohrožena i veškerá spotřební elektronika. To znamená, že potřebuje stabilizátor.

ČTĚTE VÍCE
Co je hardware s blíže?

Předchozí bod platí i pro elektronika plynového kotle. Nízké napětí pro ni zpravidla není děsivé. Ale dlouhodobé napájení vysokým napětím může vést k poruše.

Mnoho plynových kotlů je citlivých na tvar sinusovky napětí. Proto musí stabilizátor použitý s kotlem produkovat čistou sinusovku.

LED Žárovky Mohou pracovat při nízkém napětí, ale nemohou tolerovat vysoké napětí. S rostoucím napětím se zvyšuje tvorba tepla, což vede k rychlému opotřebení LED diod. Pokud není vysoké napětí ve vaší síti neobvyklé, musí být lampy chráněny stabilizátorem. Nejvýhodnější je instalovat jeden stabilizátor pro celou linku domácího osvětlení.

Nenahrazujte spálenou LED žárovku žárovkou v osvětlovací lince chráněné stabilizátorem. Výkon žárovek je 10x vyšší než výkon LED žárovek. I jedna dočasně vyměněná žárovka může přetížit stabilizátor a způsobit poruchu.

Podložky Nemají rádi nízké napětí. Motor pračky je vystaven zvýšenému zatížení při napájení nízkým napětím. Elektronika většiny moderních praček hlídá úroveň napětí. Pokud je příliš nízká, pračka se jednoduše vypne. Stabilizátor pomůže i v tomto případě.

Mikrovlnná trouba Nerozbije se kvůli nízkému napětí, ale jeho účinnost výrazně klesne. Elektronicky řízené modely se nemusí jednoduše zapnout. Jednodušší modely se budou zahřívat mnohem méně než při běžném napětí. Pokud mikrovlnná trouba, která byla přenesena do chaty, náhle přestane hřát, zkuste ji připojit přes stabilizátor.

Topná zařízení, žárovky, rychlovarné konvice, trouby a sporáky, žehličky a elektrické ohřívače vody Není potřeba připojovat přes stabilizátor. Za prvé, mají velkou sílu – k jejich ochraně budete potřebovat drahý stabilizátor. Za druhé, nejsou tak citlivé na změny napětí.

Volba výkonu stabilizátoru

Výkon stabilizátoru musí odpovídat výkonu chráněného zařízení. Zjevná pravda, ale i zde jsou nuance.

Nejprve byste měli vzít v úvahu nikoli aktivní, ale celkový výkon – jak zařízení, tak stabilizátoru. Známý výkon ve wattech uvedený v návodu je činný výkon. Uvolňuje se ve formě tepla a světla. Celkový výkon topných zařízení, žárovek, varných konvic a žehliček se rovná aktivnímu. Ale některé typy zařízení také vytvářejí reaktivní zátěž. Celkový výkon takových zařízení se vypočítá vydělením jejich činného výkonu ve wattech účiníkem (cos(φ)). Cos(φ) zjistíte v návodu k zařízení. Pokud nejsou žádné pokyny, můžete použít přibližnou hodnotu z tabulky.

ČTĚTE VÍCE
Můžete použít svůj telefon jako sledovací kameru?
Typ zařízení Jmenovitý výkon, W Účiník cos(φ)
Lednička 100-300 0,8
Pračka 1500-2500 0,8
Mikrovlnná trouba 1000-2000 0,8
Počítač 100-800 0,6
Klimatizace 1500-3000 0,8
Vysavače 1000-2000 0,8
Energeticky úsporné žárovky 5-20 0,95
Spodní čerpadlo 500-1000 0,7
Oběhové čerpadlo 50-150 0,7
Ruční elektrické nářadí 500-2000 0,7

Je třeba vzít v úvahu zapínací proudy elektrického zařízení. Některá zařízení spotřebují v okamžiku spuštění několikanásobně více elektřiny než při běžném provozu. Stabilizátor musí mít výkonovou rezervu. Stejně jako přetížitelnost, která vám umožní vydržet provoz zařízení v režimu spuštění. Trvání rozběhových proudů a rozběhový koeficient najdete v dokumentaci k zařízení – nebo převzaty z tabulky.

Typ zařízení Jmenovitý výkon, W Délka rozběhových proudů, s Počáteční faktor
Lednička 100-300 4 3
Pračka 1500-2500 2-3 3-5
Mikrovlnná trouba 1000-2000 1 2
Počítač 100-800 1-2 1-2
Klimatizace 1500-3000 2-3 3-5
Vysavače 1000-2000 2 1-2
Energeticky úsporné žárovky 5-40 1 1-1,5
Spodní čerpadlo 500-1000 2 3-7
Oběhové čerpadlo 50-150 2 2-4
Ruční elektrické nářadí 500-2000 1,5-2 1-2

To neznamená, že výkon řekněme stabilizátoru k ochraně chladničky by měl být třikrát větší než výkon samotné chladničky. Přetížitelnost umožňuje stabilizátoru pracovat se zvýšenou zátěží po dobu několika sekund. Tento parametr závisí na typu stabilizátoru.

typ stabilizátoru Přetížitelnost
Relé x3-x8 po dobu 4-10 sekund
Elektromechanické x2 po dobu 4 sekund
Elektronický stupeň (tyristor, triak) x1,5-x2 po dobu 1-3 sekund
střídač x1,2-x1,5 po dobu 1-4 sekund

Ale to není všechno. Stabilizátor poskytuje jmenovitý výkon pouze při normálním napětí. Jak vstupní napětí stoupá nebo klesá, snižuje se. Proto by stabilizátor měl mít rezervu chodu alespoň 30 %.

Vyberme například stabilizátor pro 300W lednici. Jeho celkový výkon je 300/0,8 = 375 VA (voltampérů). Během spouštění spotřebuje po dobu tří sekund trojnásobek energie (1125 VA). S přihlédnutím k 30% rezervě výkonu se dostaneme na 487,5 VA při běžném provozu a 1462,5 VA při rozběhu.

Pokud použijeme reléový stabilizátor, bude nám vyhovovat model 500 VA. Jeho přetížitelnost pokrývá startovací režim chladničky. Vhodný je i elektromechanický stabilizátor o výkonu 800 VA. Vydrží krátkodobé zvýšení výkonu spotřebitele až na 1600 VA. Ale invertor nebo elektronický krokový stabilizátor už bude muset mít výkon 1200 VA.

Druhy stabilizátorů

Z předchozí kapitoly se může zdát, že nejlepší možností jsou reléové stabilizátory. To je špatně. Mají skutečně nejvyšší přetížitelnost. Ale každý typ stabilizátoru má své pro a proti. Ty je třeba vzít v úvahu před výběrem konkrétního modelu.

ČTĚTE VÍCE
Co má větší tepelnou vodivost, měď nebo ocel?

Stabilizátory relé jsou levné a mají vysokou přetížitelnost.

Ale mají značné nevýhody.

  • Zdroj levných mechanických relé není příliš velký. Dochází-li k poklesu napětí v síti často, relé začne působit již po několika měsících provozu stabilizátoru.
  • Mechanická relé (zejména opotřebovaná) mají riziko spálení kontaktů. Pokud se spálí kontakt relé na zvyšovacím vinutí, stabilizátor začne produkovat zvýšené napětí při normálním napětí v síti. To může vést k poškození chráněného zařízení. Riziko je zvláště velké u levných modelů s levnými relé: často nemají dodatečnou kontrolu výstupního napětí.

Pokud k poklesu napětí ve vaší síti dochází velmi často (desetkrát denně nebo více), je lepší se vyhnout použití stabilizátorů relé.

Elektromechanické stabilizátory mají dobrou přetížitelnost a vysokou přesnost nastavení výstupního napětí.

Ale mají také nevýhody.

  • Nízký zdroj s častými poklesy napětí. Stabilizátor obsahuje třecí části. Jeho sběrač proudu se časem opotřebuje.
  • Nízká rychlost spínání. Pohyb sběrače proudu může trvat několik sekund.

Elektronické (invertorové, triakové, tyristorové) stabilizátory mají dlouhou životnost a velmi vysokou rychlost odezvy. Jejich přetížitelnost je však nižší než u relé. Výstupní napětí elektronických stabilizátorů má často nesinusový tvar. To může rušit provoz některých typů zařízení. Kromě toho se elektronické stabilizátory obávají silného impulzního šumu. K takovému rušení může dojít v příměstských sítích během bouřky.

Vyvodit závěry

Špatná kvalita síťového napětí v příměstské síti může způsobit poruchy drahého zařízení. Problémům se lze vyhnout. Nejprve musíte zjistit, jaké typy rušení jsou typické pro vaši lokalitu. Poté vyberte vhodné stabilizátory pro různá zařízení podle tabulky.

Stabilizátor domácího napětí: co to je a v jakých případech je to potřeba?

Jak fungují stabilizátory napětí? Na co si dát pozor při výběru způsobu jejich zapojení, abyste prodloužili životnost zvláště náročných domácích elektrospotřebičů? Jak zjistit, že je potřeba stabilizátor a je možné se bez něj nějak obejít? Pojďme na to teď přijít.

Co je stabilizátor napětí

Stabilizátor napětí je zařízení, které udržuje dané napětí a tím organizuje „zdravé napájení“. Pokud například místo 220 voltů zbývá v síti pouze 200 voltů, pak po připojení stabilizátoru bude jeho výstup opět 220 voltů.

Podobně si stabilizátor poradí se zvýšeným napětím, přepětím a dalšími obtížemi. Zařízení je užitečné, ale potřebujete ho vy osobně? To je potřeba zjistit.

Jak určit nestabilní napětí v síti

Jak pochopit, že síťové napětí je nestabilní? Zkontrolujte multimetrem nebo wattmetrem. Napětí v síti musíte měřit v různých časech: ráno, večer a během dne.

ČTĚTE VÍCE
Musím stěny před aplikací hydroizolace napenetrovat?

Mnoho nepřerušitelných zdrojů napájení, které slouží k ochraně počítače, funguje nejen jako stabilizátory, ale dokážou také vést záznamy a sestavovat grafy, ze kterých je vidět, že i v městských podmínkách napětí docela dobře „chodí“.

Pokles napětí lze sledovat i vizuálně. Například u žárovek změní jas. Můžete si také všimnout, že některá zařízení fungují na poloviční kapacitu, nesprávně nebo se úplně vypnou.

Moderní standard je plus minus 230 voltů. Mnoho zařízení je schopno pracovat v poměrně širokém rozsahu napětí, ale není špatný nápad hrát na jistotu, zvláště pokud je zařízení drahé.

Co chránit stabilizátorem

Která zařízení je třeba chránit stabilizátorem napětí? Na kvalitu napájení jsou nejnáročnější zařízení vybavená elektromotorem nebo kompresorem. Jedná se o ledničky, klimatizace, pračky, topné kotle, čerpadla atd. Stejně jako jakákoliv zařízení se spínaným zdrojem. Tedy téměř každý elektrospotřebič: od nabíječky smartphonu po televizi.

A pokud lze změnit nabíjení mobilního telefonu, bude řešení problému u složitého zařízení dražší. Invertorové chladničky zvláště nemají rády přepětí a jejich oprava může vážně zasáhnout vaši kapsu. Zní to děsivě. Ale jak významný je problém?

Jak nebezpečné je nízké napětí?

Chcete-li zjistit, jak nebezpečné je nízké napětí, proveďte jednoduchý a vizuální test s žárovkou a rychlovarnou konvicí. Zařízení jsou tak jednoduchá, že mohou pracovat doslova při jakémkoli napětí. Při testech pomůže laboratorní transformátor. S ním lze nastavit výstupní napětí, a to jak kladné, tak záporné.

Jednu lampu připojíme k síti transformátoru, kde může napětí plavat, a druhou připojíme přes stabilizátor. A je to tady – první výsledek. Při napětí 190 voltů je žárovka znatelně slabší, ale lampa připojená ke stabilizátoru svítí normálně.

Stojí za zmínku, že když napětí klesne ve velkém rozsahu, některé stabilizátory, například typ relé, ovlivňují činnost lamp: navzdory připojenému stabilizátoru budou lampy svítit jasně nebo tlumeně.

Ale pokud je situace s žárovkou docela dobrá – stále svítí, pak s konvičkou to bylo zajímavější. Při nízkém napětí konvice v podstatě funguje. Ale doba varu se téměř zdvojnásobila a automatické vypnutí fungovalo minutu po varu konvice. Pokud nastavíte napětí ještě nižší, automatika nebude fungovat a konvice se bude vařit až do konce. To už je nebezpečné, protože hrozí požár.

Pokud jsou i takto primitivní zařízení citlivá na napěťové úrovně, co můžeme říci o složitějších zařízeních. Z tohoto důvodu nebude stabilizátor nadbytečný. Na jaké parametry si ale dát pozor?

Dosah a výkon stabilizátoru

Minimální a maximální napětí, se kterým může stabilizátor pracovat, určuje rozsah stabilizace. Pokud napětí překročí tyto limity, stabilizátor se jednoduše vypne. Důležité je vybrat si model vhodný do konkrétních podmínek.

ČTĚTE VÍCE
Je vyžadován termostat na elektrickém vyhřívaném věšáku na ručníky?

Pokud je například napětí často nízké, pak je lepší zvolit rozsah od 140 spíše než 180 voltů. Nebo ještě nižší – některé modely fungují i ​​při napětí pod sto voltů. To je ale spíše průmyslové řešení. Je třeba také vzít v úvahu, že to ovlivní náklady: čím širší je rozsah, tím dražší je obvykle stabilizátor. V domácích podmínkách je lepší věnovat pozornost napájení.

600W model dokáže ochránit pouze televizi nebo malou ledničku. Byt proto může vyžadovat několik takových zařízení. Ale 10 kW stabilizátor může být instalován v bytě a bude sám chránit všechna zařízení.

Existují zařízení o výkonu 30 kW. To stačí, aby velký soukromý dům pokryl všechny elektrické spotřebiče, včetně elektrického vytápění.

Co se stane, když překročíte maximální zatížení? Co když například k nějakému miminku připojíte dvoukilowattovou konvici? Jistič okamžitě vypne a stabilizátor se vypne. Spočítejte si tedy zatížení předem, ještě před nákupem, a vyberte výkon s rezervou.

Jak připojit stabilizátor

S konvenčními nízkopříkonovými stabilizátory je vše jasné, mají běžnou zástrčku a několik zásuvek. Co dělat s vážnějšími modely? Nemají žádný kabel, žádnou zásuvku, žádnou zástrčku.

Výrobce je nezapomněl zařadit do stavebnice. Faktem je, že takový stabilizátor je instalován na celý byt najednou. Pokud se rozhodnete připojit takové zařízení sami, nezapomeňte: elektřina je vážná věc. K takové práci je třeba přistupovat s plnou odpovědností. Promyslete si schéma předem. Zapojení je jednoduché: dva kabely na vstup, dva na výstup a další dva na zem. Pokud je kabel vícežilový, musí být zalisován do svorek pomocí krimpovacího kroužku. Je to pohodlné, rychlé a spolehlivé.

Samotné připojení není obtížné, vše je jednoduché. Na těle stabilizátoru jsou všechna označení. Pokud je kabeláž zpočátku zapojena správně, pak je modrý kabel nulový a je označen latinkou N, hnědý je fáze (latinsky L) a žlutozelený je zem, je označen speciálním ikona.

V jedničce nastavíme nestabilní napětí a ve dvou připojíme „spotřebič“, tedy kabel, který vede do rozvodnice s jističi. To je vše.

Závěry

Stabilizátor má vesměs pouze jednu funkci – chránit připojená zařízení před přepětím a poskytovat jim „zdravé napájení“. Stabilizátory jsou vhodné zejména na vesnicích, v garážích nebo venkovských domech. Ale ani ve velkém městě se zdánlivě stabilním napájením neuškodí další zabezpečení drahých zařízení.