Normy stanoví instalaci upevňovacích prvků při výkopu zeminy a vhodné čištění stěn výkopů, jam a jam.

V nestabilních půdách (sypkých nebo nasycených vodou) se instalace desek provádí zespodu, po jedné desce, s vykopáním výklenků pro každou z nich a v půdách se stabilní přirozenou vlhkostí je instalace prvního upevnění provádí se při výkopu zeminy ve vrstvě do hloubky 0,6-1,2 m. Následně je možné instalovat upevnění při jeho prohloubení do hloubky 0,4-0,8 m.

Výměna dočasných upevňovacích sloupků za trvalé se provádí při vývoji příkopů nebo jam.

1. Příprava upevňovacích prvků s řezáním a ořezáváním. 2. Dodávka upevňovacích prvků do výkopu, jámy nebo jímky. 3. Instalace dočasných upevňovacích prvků a jejich výměna za trvalé (přepevnění); s odříznutím nepravidelností na stěnách a vyplněním dutin za upevňovacími deskami zeminou. 4. Zvednutí provizorních upevňovacích prvků na povrch.

Časové normy a ceny za 1 m 2 zpevněné plochy stěny

Typ půdy Povaha upevnění Vzdálenost mezi sloupky, m Montážní hloubka, m
na 1 na 3 Svatý. 3
Odolná, soudržná, přirozená vlhkost kontinuální Do 1,5 0,18 0-12,6 0,27 0-19,7
Totéž St. 1,5 0,15 0-10,5 0,22 0-16,1
S vizemi Do 1,5 0,13 0-09,1
Nestabilní, drobivý kontinuální Do 1,5 0,25 0-17,5 0,39 0-28,5
St. 1,5 0,2 0-14 0,32 0-23,4
Nasycený vodou Totéž Do 1,5 0,3 0-19,2 0,37 0-25,9 0,56 0-40,9
а б в číslo

B. DEMONTÁŽ UPEVNĚNÍ

1. Řezání regálů do výšky jedné až tří prken. 2. Montáž provizorních distančních vložek s jejich přípravou. 3. Demontáž upevňovacích prvků. 4. Přísun rozloženého materiálu na povrch.

Časové normy a ceny za 1 m 2 zpevněné plochy stěny

Typ vývoje Povaha upevnění Montážní hloubka, m
na 1 na 3 Svatý. 3
jámy kontinuální 0,09 0-06,3 0,12 0-08,8
S vizemi 0,07 0-04,9 0,1 0-07,3
Příkopy a jámy kontinuální 0,14 0-09 0,15 0-10,5 0,2 0-14,6
S vizemi 0,11 0-07 0,12 0-08,4 0,17 0-12,4
а б в číslo

Poznámky: 1. Normy a ceny uvádějí příkopy a jámy do šířky 2 m. Při větší šířce příkopu nebo jámy N. vr. a Rasc. vynásobte koeficienty uvedenými v tabulce. 4.

ČTĚTE VÍCE
Jaká je sankce za neoprávněné připojení elektřiny?
Šířka příkopů a jam, m Montážní hloubka, m
na 3 Svatý. 3
Do 4 1,3 (PR-1) 1,5 (PR-3)
St. 4 až 6 2 (PR-2) 2,2 (PR-4)

2. Při instalaci upevňovacích prvků bez vyplňování dutin za deskami zeminou, N. vr. a Rasc. stůl 2 násobeno 0,9 (PR-5).

E2-1-52. Výkop zeminy v jámách pro sloupky, sloupky, ploty, sloupky pro podlahové trámy atd.

Při kypření půdy pneumatickými sbíječkami

1. Označení obrysů otvorů na zemi. 2. Svinutí hadic a jejich připojení ke kompresoru a kladivům. 3. Kypření půdy pneumatickými sbíječkami. 4. Házení zeminy na okraj. 5. Čištění dna a stěn jámy. 6. Údržba kladiva. 7. Odpojení kladívek od hadic a hadic od kompresoru. 8. Výměna tupých a zlomených špiček. 9. Přechody z jámy do jámy v rámci jednoho objektu.

Při ručním kypření půdy

1. Označení obrysů otvorů na zemi. 2. Ruční rytí půdy s kypřením. 3. Házení zeminy na okraj. 4. Čištění dna a stěn jámy. 5. Přechody z jámy do jámy v rámci jednoho objektu.

bagr rozlišení pro půdy IV skupiny
« « « I-III «

Časové normy a ceny za 1 jámu

Hloubka hloubené jámy, m Při ručním kypření půdy
Půdní skupina
I II III IV
Do 0,4 0,18 0-11,5 0,27 0-17,3 0,4 0-25,6 0,6 0-42
St. 0,4 až 0,7 0,29 0-18,6 0,46 0-29,4 0,67 0-42,9 1 0-70
а б в г číslo

Bagr 3 velikosti.

Časové normy a ceny za 1 jámu

Hloubka hloubené jámy, m Způsob kypření půdy
pneumatické sbíječky
Půdní skupina
Im IIm IIIm IVm
Do 0,4 0,47 0-32,9 0,64 0-44,8 0,88 0-61,6 1 0-70
St. 0,4 až 0,7 0,77 0-53,9 1 0-70 1,5 1-05 1,7 0-19
а б в г

Pokračování tabulky. 2

Hloubka hloubené jámy, m Způsob kypření půdy
ručně
Půdní skupina
Im IIm IIIm IVm
Do 0,4 0,59 0-41,3 0,85 0-59,5 1,2 0-84 1,4 0-98
St. 0,4 až 0,7 1 0-70 1,4 0-98 2 1-40 2,3 1-61
д е ж з číslo

E2-1-53. Vývoj půdy v příkopech

1. Proražení brázd tahem za šňůru. 2. Kopání zeminy (nekamenná a sesouvající se hornina s kypřením pneumatickými sbíječkami a ručně, předem kypřená hornina). 3. Házení půdy na jednu stranu. 4. Čištění dna a svahů podle šablony (se štěpkováním ve skalnatých půdách).

ČTĚTE VÍCE
Je možné odmítnout instalaci plynoměru na Ukrajině?

Přidejte při povolování pneumatickými sbíječkami

5. Srolování hadic a jejich připojení ke kompresoru a kladivům. 6. Údržba kladiva. 7. Odpojení hadic od kompresoru a kladiv. 8. Výměna tupých a zlomených špiček.

Bagr 3 velikosti.

Časové normy a ceny za 1 m 3 půdy

Způsob kypření půdy Předem uvolněné půdy
pneumatické sbíječky ručně
Půdní skupina
III IV IVр I II III IV IVр V a VI
2,8 1-96 3,9 2-73 4,9 3-43 5,8 4-06 1,2 0-84 1,8 1-26 2,9 2-03 4,1 2-87 5,3 3-71 7 4-90 2,7 1-89
а б в г д е ж з и к л

E2-1-54. Zpracování půdy, nakládání do sklápěčů a vykládání zeminy

Profese a hodnost dělníka Rozvoj půdy s ručním kypřením a nakládáním na líci Nakládka a vykládka dříve nakypřených zemin v čelbě i nezhutněných zemin ze stohů a skládek
Půdní skupina
I-III IV nezmrzlý kámen (I-IV), skládací kámen (IVр -Vр), skalnatý (V a výše), zmrazený (Iм-IVм)
bagry 3 velikost
« 2 «
« 1 «

Časové normy a ceny za měřidla v tabulce

Název díla Metr Půdní skupina
I II III IV IV-Vр V a výše
Rozvoj nekamenité zeminy s ručním kypřením a nakládáním na líci 1 m 3 zeminy dle měření ve stavu přirozené hustoty 0,86 0-52,2 1,3 0-78,9 2,1 1-27 3 1-98
Nakládání dříve uvolněného skládacího kamene do líce Totéž 1,9 1-17 2,1 1-29
Nakládání nezhutněné zeminy ze stohů a skládek 1 m 3 zeminy dle měření ve sypkém stavu 0,52 0-32 0,6 0-36,9 0,81 0-49,8 0,98 0-60,3 1,1 0-67,7 1,2 0-73,8
а б в г д е číslo

Časové normy a ceny za měřidla uvedené v tabulce

Název díla Metr Půdní skupina
Im IIm IIIm IVm
Nakládání dříve nakypřené půdy do líce 1 m 3 zeminy dle měření ve stavu přirozené hustoty 1,4 0-86,1 1,6 0-98,4 1,8 1-11 2 1-23
Nakládání nezhutněné a nezmrzlé zeminy ze stohů a skládek Totéž, ve volném stavu 0,82 0-50,4 0,94 0-57,8 1,1 0-67,7 1,2 0-73,8
а б в г číslo

E2-1-55. Uvolnění půdy

Směrnice pro aplikaci norem

Normy tohoto odstavce stanoví kypření nezmrzlých, zmrzlých, bortících se hornin a skalnatých půd pomocí pneumatických sbíječek a ručně.

ČTĚTE VÍCE
Co je invertorová technologie v pračce?

Normy pro zmrzlé půdy stanoví hloubku rozvoje (rozvolnění) rovnou hloubce zamrznutí.

Při kypření půdy pneumatickými sbíječkami

1. Svinutí hadic a jejich připojení ke kompresoru a kladivům. 2. Kypření půdy pneumatickými sbíječkami. 3. Údržba kladiva. 4. Odpojení kladívek od hadic a hadic od kompresoru. 5. Výměna tupých a zlomených špiček.

Při ručním kypření půdy

Pro nezmrzlé půdy skupiny I-III, kypřené ručně

Bagr 2 velikosti.

Pro všechny ostatní případy

Bagr 3 velikosti.

Nekamenité nezamrzlé půdy

Časové normy a ceny za 1 m 3 půdy

Uvolňovací metoda Půdní skupina
I II III IV
Pneumatická bourací kladiva 0,74 0-51,8 1,2 0-84
Ručně 0,1 0-06,4 0,53 0-33,9 0,89 0-57 1,5 1-05
а б в г číslo

Nekamenité zmrzlé půdy

Časové normy a ceny za 1 m 3 půdy

Hloubka promrzání a vývoje (rozvolnění), m Uvolňovací metoda
pneumatické sbíječky ručně
Půdní skupina
Im IIm IIIm IVm Im IIm IIIm IVm
Do 0,5 1,4 0-98 1,9 1-33 2,7 1-89 3,2 2-24 2,1 1-47 2,9 2-03 4,8 3-36 5,8 4-06
St. 0,5 až 1 1,6 1-12 2,2 1-54 3,1 2-17 3,7 2-59 2,4 1-68 3,3 2-31 5,4 3-78 6,7 4-69
St. 1 “1,5 1,8 1-26 2,5 1-75 3,5 2-45 4,2 2-94 2,7 1-89 3,8 2-66 6,1 4-27 7,6 5-32
а б в г д е ж з číslo

Poznámka. Normy počítají s kypřením půd přirozené hustoty a vlhkosti, s odlišným půdním stavem N. vr. a Rasc. stůl 1 a 2 vynásobené koeficienty uvedenými v tabulce. 4 Tech. h. ch. 2.

Skládací skály a skalnaté půdy

Časové normy a ceny za 1 m 3 půdy

Stavební šířka, m Uvolňovací metoda
pneumatické sbíječky ručně
Půdní skupina
IVр V VI VII IVр
Do 0,5 2,3 1-61 3 2-10 4,7 3-29 5,9 4-13 7,6 5-32 2,8 1-96 4,3 3-01
St. 0,5 až 1 2,2 1-54 2,9 2-03 4,5 3-15 5,6 3-92 7,3 5-11 2,6 1-82 4,1 2-87
St. 1 2 1-40 2,6 1-82 4,1 2-87 5,1 3-57 6,6 4-62 2,4 1-68 3,7 2-59
а б в г д е ж číslo

E2-1-56. Naklápění země

Směrnice pro aplikaci norem

ČTĚTE VÍCE
Je možné postavit bytový dům na průmyslovém pozemku?

Normy počítají s nakláněním dříve nakypřené zeminy z výsypek nebo sklápěním dříve odhozené zeminy z okraje při jejím čištění. Normy počítají s nakláněním zeminy do vzdálenosti 3 m horizontálně nebo 1,5 m vertikálně. Vzdálenost odhozu by měla být považována za vzdálenost mezi těžištěm odhozené a odhozené půdy.

Skládání půdy vodorovně St. 3 m nebo vertikální St. 1,5 m se provádí několika po sobě jdoucími přesuny, jejichž počet se určí vydělením horizontální přenosové vzdálenosti 3 nebo vertikální přenosové vzdálenosti 1,5 s přesností na 0,1, zaokrouhleno na celé přesuny.

Při současném horizontálním a vertikálním přenosu se pro určení počtu přesunů redukuje na podmíněnou horizontální vzdálenost na základě toho, že každý 1 m svisle odpovídá 2 m vodorovně.

Příklady: 1. Při současném přesunu vodorovně na vzdálenost 8 m a svisle na vzdálenost 2,5 m bude počet přesunů .

2. Při současném přesunu horizontálně o 3,5 m a vertikálně o 0,8 m bude zmenšená horizontální přenosová vzdálenost: , a počet přesunů bude: .