Ve fázi návrhu budov, podniků a staveb pro různé účely jsou potrubí a jejich jednotlivé prvky znázorněny na stavebních výkresech, schématech termomechanických a technologických řešení, sítí a inženýrských podpůrných systémů (topení, kanalizace, zásobování studenou a teplou vodou, zásobování plynem , ventilace a klimatizace) pomocí grafických symbolů a zjednodušených grafických obrázků. Jsou stanoveny státními normami
GOST 21.206 – 2012.

Podle normy musí mít symbol potrubního systému dvě hlavní součásti:

• Zjednodušený obrázek nebo grafický symbol

• Číselné nebo alfanumerické označení

Číslicové nebo alfanumerické označení charakterizuje parametry jako druh dopravovaného média nebo typ inženýrské sítě (systému), dále parametry potrubí a jeho účel.

První číslice nebo první písmeno alfanumerického označení označuje typ přepravovaného média. Následující čísla slouží k označení parametrů dopravovaného média a/nebo účelu potrubního systému.

Alfanumerická označení používaná k označení určitých typů potrubních systémů používaných jako součásti inženýrské a technické podpory budov a staveb, jakož i jejich prvků, jsou přijímána v souladu s GOST 21.205 – 93.

Pro znázornění potrubních systémů ve schématech se používá konvenční grafický symbol představující jednu linii.

Pro znázornění potrubních systémů a jejich jednotlivých prvků na výkresech se používají zjednodušené obrázky a/nebo grafické symboly. Pokud jsou průměry potrubí na stupnici akceptované pro sestavení výkresu dva nebo více milimetrů, pak jsou zjednodušeny dvěma čarami.

Potrubí lze znázornit dvěma čarami bez nakreslení středové čáry. Je také možné nakreslit středovou čáru na krátkém úseku potrubního systému.

Pro zobrazení potrubí v elektronických trojrozměrných modelech (3D modely) jsou jejich průměry znázorněny pomocí dvou čar.

Pro znázornění viditelných úseků těch potrubí, která jsou navrhována, se používá plná tenká čára nebo tenká přerušovaná čára.

Pokud je potrubí v diagramu (výkresu) znázorněno jako jedna čára, pak jsou digitální nebo alfanumerické označení označena jedním z následujících způsobů:

Symbol prvků potrubí ve výkresech

Symboly potrubí na výkresech

• Vodící čáry na polici

• Při prasknutí potrubí

Označení potrubí na výkresech

Grafické znázornění potrubí

Pokud je zjednodušené grafické znázornění potrubí provedeno ve dvou liniích, pak se digitální a alfanumerické označení uvádí buď přímo nad grafickým znázorněním potrubního systému, nebo na policích vodicích čar.

ČTĚTE VÍCE
Jak často se má toaleta čistit za mokra?

Při sestavování výkresů, které zahrnují potrubní systémy, je nutné usilovat o to, aby počet digitálních a alfanumerických symbolů na liniích použitých k jejich zobrazení byl minimální, ale aby byl tento výkres (nebo schéma) snadno srozumitelný.

Označení jmenovité světlosti potrubí

Označení průměrů potrubí

K označení rozměrů průměrů potrubí, jakož i zjednodušených grafických obrázků a symbolů se používají jednotky měření, jako jsou milimetry. V tomto případě není označení samotné měrné jednotky uvedeno a rozměry jsou uvedeny buď přímo nad grafickým obrázkem potrubního systému, nebo na policích vodicích čar takto:

• Symbol „DN“ nebo znak „Ø“ je uveden pro označení jmenovité světlosti potrubního systému před rozměrovým číslem;

• Znak „Ø“ při označení tloušťky stěny potrubního systému a jeho vnějšího průměru je umístěn před rozměrovým číslem;

• Symbol „DN“ při uvádění jmenovitých průměrů potrubních prvků je uveden před číslem velikosti.

Zde je výňatek z GOST 21.205-2016, který ukazuje nejčastěji používaná označení zařízení a armatur pro vodovodní a odpadní systémy na výkresech a schématech studenty a inženýry VN.

Při vytváření rodin v prostředí BIM (jako je Autodesk Revit) by se tyto obrázky měly zobrazovat s nízkou úrovní detailů.

Alfanumerické označení potrubí (B1, B2 atd.) naleznete zde

U všech prezentovaných obrázků je směr pohybu zleva doprava

Čerpadla a armatury

Čerpadlo: Obecný obrázek – nelze upravit

Symboly na výkresech a schématech zásobování vodou a hygieny

Čerpadlo: Obecný obrázek – nastavitelný*

Čerpadlo: odstředivý

*Nastavitelné – je zde zařízení pro změnu rychlosti otáčení oběžného kola (například frekvenční měnič)

Šoupátko: obecný obraz

Šoupátko: s jakýmkoliv pohonem vč. s elektrickým pohonem

Šoupátko s elektrickým pohonem

Zpětný ventil

Kulový ventil*

Symboly na výkresech a schématech zásobování vodou a hygieny

Klapka

Symboly na výkresech a schématech zásobování vodou a hygieny

regulační ventil**

Symboly na výkresech a schématech zásobování vodou a hygieny

*Podle pravidel ruského jazyka – plesyоs důrazem na poslední slabiku. V technické literatuře a regulační dokumentaci jsou však „koule“ také široce používányыy”.

**Regulační ventil – včetně vyvažovacího ventilu pro systém TUV, instalovaný na cirkulačním potrubí T4.

Automatický odvzdušňovací ventil

Vodoměr

Filtr

Vodovodní armatury

Požární jeřáb

Hydrant

zalévací kohoutek

Mixér (obecný obrázek)

Mixér se sprchou

Prvky vnitřní kanalizace

Revize

vypouštěcí nálevka

Přijímače odpadních vod

Sink

Mytí

Umývadlo

Ванна

Symboly na výkresech a schématech zásobování vodou a hygieny

Symboly na výkresech a schématech zásobování vodou a hygieny

Sprchová vanička

Symboly na výkresech a schématech zásobování vodou a hygieny

WC mísa

Pisoár

ČTĚTE VÍCE
Jaké objekty lze postavit bez stavebního povolení?

Žebřík

Obrázky dalších prvků systému najdete v GOST 21.205-2016.

Pravidla zobrazení potrubí a spojovací části, stejně jako použití kódů a průměrů na potrubí >>> viz GOST 21.206-2012