Vnitřní kanalizační systém budovy je soubor konstrukcí a zařízení pro vypouštění odpadních vod mimo budovu.

Odpadní voda obsahuje organické látky a oleje. Živí se mikroby, prvoky řasami a také anorganickými látkami: prach, písek, minerály, jíly, sloučeniny Ca, Mg atd. Velký odpad vzniká jako výsledek zpracování něčeho (nesmí do kanalizace)

Podle původu se odpadní vody dělí na:

Instalace vnitřní kanalizace v bytovém domě.

Rýže. 9. Kanalizační schéma budovy.

1 – kuchyňský dřez

2 – lahvový sifon (hydraulické těsnění, vodní uzávěr)

zařízení na sifon na láhev (sklo ve skle) [5]

(ochrana areálu před přítokem kanalizačního plynu)

2a – ohyb 90 (koleno)

3 – koupelna (těsnost, tíha) pevnost

4 – nízkoúrovňový sifon pro vany (nelze vyčistit)

Pokud linka končí v koupelně, pak se koupelna vyčistí

5 – umyvadlo (keramické)

6 – 2-vratný sifon

7 – přechodová trubka (přechod z d 100 na d 50)

Instaluje se před toaletou, pokud se průměr zvětší z 50 na 100 mm.

8 – WC se šikmým vývodem

9 – bytové rozvody se sklonem 0,03

Potrubí na zásuvkách leží na podlaze

10 – odpaliště (průchozí nebo přechodové rovné)

11 – kanalizační stoupačka

d stoupačka>=d největší rozvod bytu

12 – větrací část stoupačky

h – pro ploché nevyužívané střechy = 0,6 m

pro šikmé střechy = 0,5 m

pro ploché střechy v provozu = 3 m

13 – revize (pro čištění vertikálních úseků sítě)

instalované ve výšce 1 m od podlahy v prvním, posledním patře budovy a každé 3 podlaží

14 – dva ohyby 135 spolu svírají úhel 90

15 – jeden vývod 135

16 – šikmé odpaliště 45

17 – čištění, instalované v oblastech d 100 mm ve vzdálenosti nejvýše 10 m od jiného čisticího zařízení.

Hrdlo odpaliště nebo kříže je utěsněno snadno snímatelnými materiály (gumová zátka, dřevěná zátka)

18 – ocelová spojka z kusu trubky pro případ průchodu litinové trubky zdí

19 – vodorovné výtokové sekce se sklony 0,02≤i≤0,1

vypočteno z podmínky plnění 0,3≤h/d≤0,6

d výstup ≥ d největší stoupačky

Návrhová rychlost V out ≥ 0,7 m/s

Výpočty výstupu a stoupačky se provádějí podle SNiP „Vnitřní zásobování vodou a kanalizace budovy“

ČTĚTE VÍCE
Jaká topná zařízení se používají v topných systémech?

20 – potrubí dvorní kanalizační sítě

Spojení trubek 19 a 20 podél štěrbiny (v horní části)

21 – kanalizační studna dvorní sítě

Ne více než 3 stoupačky s toaletami a ne více než 5 obecně jsou spojeny do jednoho uvolnění.

Vývody jsou napojeny na stoupačky v nejkratší vzdálenosti, křižují stěny pod úhlem 90 stupňů.

Vývod musí jít hluboko do země do hloubky před nejbližší studnu dvorní sítě h≥0,7 m – až po shelyga (1) (pevnostní stav)

h≥hfreezing – 0,3 m od vaničky k povrchu země (nemrznoucí podmínky)

Hydraulický výpočet kanalizačních prvků.

Kanalizační síť objektu funguje ve volném (gravitačním, gravitačním) režimu

Kanalizační potrubí není během procesu odvodnění zcela zaplněno.

0,3≤h/d≤0,8 pro uvolnění

0,3≤h/d≤0,6 pro výstupy

povinné V ≥0,7 m/s (rychlost vody v kanalizačním potrubí)

pro toto i(vydání)≥0,02

pro bytové rozvody i=0,03 (konstrukčně uložené)

Stav gravitačního pohybu:

k=0,6 (ocelové, keramické, skleněné trubky)

k=0,5 (pro plastové trubky)

Výpočet stokových stoupaček.

Přiřadíme D stoupačce rovné D největší bytové elektroinstalaci a zkontrolujeme průchodnost s vypočteným průtokem. (podle SNiP 04-01-85 se str. 28.t 8,9)

Líbil se vám článek? Přidejte si ji do záložek (CTRL+D) a nezapomeňte ji sdílet se svými přáteli:

Výstavba kanalizačních sítí

Kanalizační sítě (jako systém inženýrských staveb) jsou hlavní součástí kanalizačního systému, který slouží k odvádění a příjmu odpadních vod do místa, kde se nachází čistírna.

V tlakových kanalizačních potrubích odpadní voda je dopravována pod tlakem, v netlakových systémech je dopravována gravitačně bez tlaku.

Kanalizační sítě jsou budovány především gravitačně (beztlakově).

Pro gravitační kanalizační sítě se používají netlakové železobetonové, betonové, keramické a azbestocementové potrubí; Pro tlakové sítě se používají tlakově železobetonové, azbestocementové, litinové a plastové trubky. V některých případech, při zdůvodnění konstrukčního řešení, mohou být netlakové kanalizační sítě provedeny z litinového potrubí a tlakové kanalizační sítě z ocelového potrubí.

Netlakové betonové a železobetonové trubky se dělí podle tvaru konců na hrdlové a švové.

Betonové a železobetonové trubky s prasklinami na vnitřním a vnějším povrchu nejsou povoleny pro instalaci. Propady, pokleslé a betonové třísky by neměly přesáhnout hloubku (výšku) větší než 3 mm, délku (šířku) větší než 20 mm na vnitřním povrchu trubek a hloubku (výšku) větší než 5 mm a délka (šířka) větší než 20 mm na vnějším povrchu trubek. Otřepy, prověšení a úlomky betonu na vnějších a vnitřních plochách hrdlových a hladkých konců trubek, jakož i švových trubek, by neměly přesáhnout hloubku (výšku) větší než 3 mm. Tyto vady je nutné odstranit utěsněním cementopískovou maltou o složení 1:3 (cement:písek) hmotnostně.

ČTĚTE VÍCE
Kolikrát týdně byste měli zalévat rajčata a okurky?

Gravitační keramické trubky slouží pro výstavbu netlakových kanalizačních sítí pro průmyslové, domovní a dešťové vody. Keramické trubky, vyrobené ze žáruvzdorné plastické žáruvzdorné hlíny s přídavkem křemičitého písku a šamotu, se vyrábí o průměru 150 až 600 mm a délce 800 až 1200 mm. Potrubí je dimenzováno na vnitřní hydraulický tlak minimálně 0,15 MPa. Vnitřní a vnější povrch trubek je potažen chemicky odolnou lazurou. Neglazované zůstávají pouze řezy na vnitřní straně zvonu a na vnější straně konce trubky trubky. Drážky, jak na vnitřní straně zvonu, tak na vnější straně hlavně, se skládají z pěti drážek o hloubce minimálně 3 mm. Díky řezům je dosaženo lepší přilnavosti těsnicího materiálu k trubce při provádění tupých spojů.

Trubky musí být rovné po celé délce. Zakřivení na 1 m délky kmene je povoleno do 11 mm s průměrem od 150 do 250 mm a 9 mm s průměrem od 300 do 600 mm.

Koncové roviny musí být kolmé k vodorovné rovině podél kmene trubky. Odchylky mohou být povoleny v rozmezí 4 mm pro průměry od 150 do 300 mm a 10 mm pro průměry od 350 do 600 mm.

Neporušenost trubky na staveništi lze zkontrolovat poklepáním na trubku ocelovým kladivem, při poklepání by trubka měla vydávat nerachotivý zvuk.

Azbestocementové netlakové potrubí se vyrábí o průměru 150-600 mm.

Potrubí se dodává kompletní s azbestocementovými spojkami. Trubky a spojky musí být rovné, válcové, bez prasklin, zlomů nebo delaminací. Zakřivení vnějšího povrchu trubek v podélném směru je povoleno maximálně 12 mm po celé délce. Konce trubek musí být řezány rovnoměrně kolmo k ose.

Agresivní průmyslové odpadní vody jsou dopravovány potrubím, jehož volba závisí na složení a koncentraci agresivní vody a teplotě. Používané trubky jsou kyselinovzdorné keramické, keramické s glazovaným povrchem, faolitové, textofeolitové, sklolaminátové, fluoroplastové, polyethylenové, nerezové, ocelové, vyložené pryží nebo plasty a litinový asfalt.

Při instalaci kanalizačních sítí se používají kruhové trubky nebo kanály. Pokud nelze použít kulaté potrubí, když se kanalizační sítě protínají s jinými typy podzemních staveb, pak se v této části používají polokruhové potrubí. V některých případech, kdy dochází k velkému vnějšímu zatížení kanalizačního potrubí, se používají trubky inverzně vejčitého průřezu. Pro dopravu odpadních vod na čistírnách jsou instalovány kanály obdélníkového nebo lichoběžníkového průřezu.

ČTĚTE VÍCE
Co je lepší: plynový sporák s plynovou troubou nebo elektrický?

Kanalizační potrubí je obvykle uloženo v zemi odděleně od ostatních podzemních inženýrských sítí.. Pokud se kanalizační potrubí pokládá společně s jinými potrubími (vodovod, teplovod, plynovod, elektrické kabely), pak se podzemní kolektory budují z prefabrikovaných železobetonových výrobků. U takovéto potrubní instalace jsou všechny podzemní komunikace přístupné k přímé kontrole během jejich provozu a při opravách není třeba otevírat vozovku nebo kopat příkopy.

Obraty, připojení a hloubka potrubí.

Otoky kanalizačních potrubí jsou zajištěny ve studnách, ve kterých jsou instalovány otevřené žlaby podél hladkých křivek. Poloměr otáčení vaničky nesmí být menší než průměr trubky. U kolektorů o průměru 1200 mm a více je poloměr otáčení roven pěti průměrům potrubí a více, takže rotace trasy velkých kolektorů se provádí mimo kontrolní vrty. V těchto případech se studny instalují na začátek a konec zatáčky. Pokud jsou kolektorové zatáčky konstruovány s použitím štítové penetrace, je poloměr zatáčky 100 m nebo více a na začátku a na konci zatáčky nejsou instalovány jímky.

Potrubí různých průměrů jsou ve studnách spojena dvěma způsoby: hladinou vody, kdy povrch vodní plochy v připojených trubkách má stejnou úroveň, spojení podél vody nebo podél trubkových shelygů (shelyga až shelyga), kdy se vrchol trubky menšího průměru shoduje s vrcholem výstupní potrubí, připojení podél horní části potrubí. V obou případech musí být dno žlabu spojovacího potrubí výše než žlab výstupního potrubí.

Minimální hloubka kanalizačních potrubí je brána na základě zkušeností s provozováním sítí v dané oblasti. Pokud tyto údaje nejsou k dispozici, pak se minimální hloubka uložení potrubního žlabu o průměru do 500 mm považuje za 0,3 m a pro potrubí s větším průměrem – o 0,5 m menší, než je největší hloubka zamrznutí půdy při místo instalace, ale ne méně než 0,7 m k vrcholu potrubí, počítáno od plánovací značky. Jsou-li kanalizační potrubí položena do hloubky menší než 0,7 m, počítáno do horní části potrubí, jsou přijata opatření k ochraně potrubí před zamrznutím nebo poškozením pozemní dopravou.

Při kladení kanalizačních sítí do maximální hloubky se bere v úvahu materiál potrubí, půdní podmínky, způsob práce a technicko-ekonomické ukazatele..

Svahy kanalizačních sítí. Pro zajištění normálních podmínek pro nepřetržitý provoz kanalizačních sítí, průměr potrubí, jeho plnění (předpokládané ve výpočtech jako neúplné po průřezu potrubí) a sklon, při kterém jsou zajištěny minimální rychlosti pohybu odpadních vod jsou určeny z daného průtoku odpadní vody. Při těchto rychlostech by nemělo docházet k zanášení stokových sítí, proto se minimální návrhové rychlosti nazývají samočistící.

ČTĚTE VÍCE
Jaké lepidlo se používá při výrobě vrstveného dýhového řeziva?

Nejmenší sklony jsou akceptovány pro trubky o průměru 150 mm; pro trubky o průměru 200 mmV – 0,005 a pro trubky velkých průměrů (1250 mm nebo více) I – 0,0005. V ostatních případech jsou sklony pro specifické místní podmínky stanoveny pomocí vzorců a uvedeny v projektu.

Staví se nejen spádová potrubí, ale také kolektory, uzavřené a otevřené kanály, jakož i žlaby vozovek, příkopy a odvodňovací příkopy při výstavbě otevřené sítě dešťové vody..

Wells. Na stokových sítích jsou instalovány studny pro různé technologické účely: revizní, proplachovací, diferenciální, speciální a spojovací komory.

Inspekční jímky jsou instalovány za účelem monitorování stavu kanalizačních sítí, jakož i pro jejich čištění a opravy. Revizní jímky se instalují v místech napojení kanalizačních vedení, kde se mění směr spádu nebo průměr potrubí. Na rovných úsecích sítě jsou inspekční jímky umístěny ve vzdálenostech, které závisí na průměru potrubí a jsou uvedeny v návrhu. Tyto vzdálenosti pro potrubí o průměru 150 mm jsou 35 m, o průměru 200-450 mm – 50 m, o průměru 500-600 mm – 75 m, o průměru 700-900 mm – 100 m, o průměru 1000-1400 mm – 150 m, o průměru 1500 – 2000 mm – 200 m, nad 2000 mm – 250 – 300 m.

Mezi dvěma kontrolními vrty musí být potrubí rovné, mít konstantní průměr a jeden sklon.

Šachty se dělí na lineární, rotační, uzlové a regulační.

Lineární se nazývají revizní studny instalované na rovných úsecích kanalizační sítě. Rotační jímky jsou instalovány v místech, kde se síť stáčí, a uzlové jímky jsou instalovány v místech, kde se napojuje několik kanalizačních vedení. Ke sledování provozu napojených ploch slouží monitorovací vrty, umístěné v místech napojení dvorní, vnitroblokové nebo tovární sítě na uliční síť.

Průlezy Zpravidla se konstruují z prefabrikovaných betonových nebo železobetonových prvků, v některých případech z cihel.

Studna se skládá ze základu (betonové nebo železobetonové desky) s vanou z monolitického betonu třídy 200, pracovní komory, podlahové desky pracovní komory, hrdla a litinového poklopu s poklopem.

Při pokládání kulatých trubek je podnos vyroben ve tvaru půlkruhu. Boční stěny vaničky sahají až k plášti trubky největšího průměru. Plošina je vyrobena s mírným sklonem (0,02-0,03) směrem k žlabu, který je nutný pro odvod usazenin při přeplnění studny. Pro sestup do studny jsou instalovány kovové běžecké konzoly nebo žebříky.