Soused 1 metr od mého pozemku postavil dvoupatrovou vanu vysokou 6 metrů. V důsledku toho se objevila šestimetrová pevná zeď, která blokovala světlo z východní strany a stínila mé místo. Externě postavená vana – plnohodnotná obytná budova. Existují zákony nebo jiné předpisy zakazující stavbu lázní vysokých 1 metrů tak blízko plotu (6 metr)? Co mohu v tomto případě dělat?

Normy pro umístění staveb na pozemku jsou stanoveny ve stavebních zákonech a předpisech, včetně SP 30-102-99, SP 42.13330.2011, SP 53.13330.2011.

Takže v souladu s článkem 5.3.4 „SP 30-102-99. Plánování a rozvoj území nízkopodlažní bytové výstavby “(přijato vyhláškou Gosstroy of Russia ze dne 30.12.1999. prosince 94 č. XNUMX) k hranici sousedního bytového pozemku, vzdálenosti podle hygienických a bytových podmínek by měly být nejméně:

z panského dvora, jednoho dvoubytového a panelového domu – 3 m, s přihlédnutím k požadavkům bodu 4.1.5 SP 30-102-99;
od objektu pro chov hospodářských zvířat a drůbeže – 4 m;
od ostatních budov (vany, garáže atd.) – 1 m;
z kmenů vysokých stromů – 4 m;
střední výška – 2 m;
od keře – 1 m.

Jak je uvedeno v odstavci 5.3.8 SP 30-102-99, v oblastech se zástavbou panských sídel, dvougeneračních domů, vzdálenost od oken obytných místností ke stěnám sousedního domu a hospodářských budov (stodola, garáž, lázeňský dům) umístěné na sousedních pozemcích musí být nejméně 6 m.

V souladu s článkem 7.1 „SP 42.13330.2011. Seznam pravidel. Územní plánování. Plánování a rozvoj městských a venkovských sídel. Aktualizované vydání SNiP 2.07.01-89 * “(schváleno nařízením Ministerstva pro místní rozvoj Ruska ze dne 28.12.2010. prosince 820 č. 14), vzdálenosti mezi obytnými budovami, obytnými a veřejnými, jakož i průmyslovými budovami by měly být převzato na základě výpočtů oslunění a osvětlení v souladu s požadavky uvedenými v kap. 42.13330.2011 SP 52.13330, standardy osvětlení uvedené v SP 15, jakož i v souladu s požadavky požární bezpečnosti uvedenými v § 42.13330.2011 SP XNUMX.

Mezi dlouhými stranami obytných budov by měly být zohledněny vzdálenosti (mezery v domácnostech):

pro obytné budovy o výšce dvou až tří podlaží – nejméně 15 m;
čtyři podlaží – nejméně 20 m;
mezi dlouhými stranami a konci stejných budov s okny z obytných místností – nejméně 10 m.

ČTĚTE VÍCE
Jaké rostliny se používají k výrobě biopaliv?

V podmínkách rekonstrukce a v jiných obtížných urbanistických podmínkách lze tyto vzdálenosti zmenšit při dodržení norem oslunění, osvětlení a požadavků na požární bezpečnost, jakož i zajištění toho, aby obytné prostory (pokoje a kuchyně) nebyly viditelné z okna do okna. .

V oblastech panských a zahradních budov musí být vzdálenost od oken obytných prostor (pokojů, kuchyní a verand) ke stěnám domu a hospodářských budov (stodola, garáž, lázeňský dům) umístěných na sousedních pozemcích nejméně 6 m, a vzdálenost od stáje pro chov hospodářských zvířat a drůbeže – v souladu s bodem 8.6 SP 42.13330.2011.

Vzdálenost od hranice pozemku musí být nejméně, m: ke zdi obytného domu – 3; do hospodářských budov – 1. Při absenci centralizovaného kanalizačního systému musí být vzdálenost od toalety ke stěnám sousedního domu nejméně 12 m, ke zdroji vody (studně) – nejméně 25 m.

V souladu s bodem 6.6 „SP 53.13330.2011. Stanovy. Plánování a rozvoj území zahradnických (dacha) sdružení občanů, budov a staveb. Aktualizovaná verze SNiP 30-02-97 * “(schváleno nařízením Ministerstva pro místní rozvoj Ruska ze dne 30.12.2010. prosince 849 č. 5) obytný dům nebo obytný dům musí být nejméně 3 m od červené čáry ulic , od červené čáry příjezdových cest – minimálně XNUMX m. V tomto případě mezi domy umístěnými na protilehlých stranách průjezdu je třeba vzít v úvahu protipožární vzdálenosti.

Vzdálenosti od hospodářských budov k červeným liniím ulic a příjezdových cest musí být minimálně 5 m. Po dohodě s představenstvem zahrádkářského, chatového spolku lze na pozemku umístit přístřešek nebo garáž pro auto, přímo u plotu. ze strany ulice nebo příjezdové cesty.

Ustanovení 6.7 SP 53.13330.2011 uvádí, že minimální vzdálenosti k hranici sousední lokality z hlediska hygienických podmínek by měly být od:

obytná budova (nebo dům) – 3 m;
budovy pro chov drobného dobytka a drůbeže – 4 m;
ostatní budovy – 1 m;
kmeny vysokých stromů – 4 m, středně velké – 2 m;
keř – 1 m.

Vzdálenost mezi obytnou budovou (nebo domem), hospodářskými budovami a hranicí sousedního pozemku se měří od suterénu nebo od stěny domu, budovy (pokud není podsklepený), pokud prvky domu a budovy (arkýř, veranda, baldachýn, přesah střechy atd.) nevyčnívají více než 50 cm z roviny stěny. Pokud prvky vyčnívají o více než 50 cm, měří se vzdálenost od vyčnívajících částí nebo od jejich průmětu na zem (konzolová střecha, prvky druhého podlaží umístěné na kůlech apod.).

ČTĚTE VÍCE
Jak vypadají přepravní šrouby pro pračku?

Při výstavbě hospodářských budov v zahradě, příměstské oblasti, umístěné ve vzdálenosti 1 m od hranice sousední zahrady, příměstské oblasti, by měl být sklon střechy orientován tak, aby stékající dešťová voda nevnikala do sousední oblasti.

Pokud byly stavby postaveny v rozporu se stavebními zákony a předpisy, v důsledku čehož byla porušena práva sousedů na pozemku, je možné se bránit porušení práva u soudu.

Při plánování stavby domu na místě je důležité vzít v úvahu stanovená pravidla a požadavky, včetně překážek od hranic. Často se objevují problémy se sousedy, kolaudační problémy a povolení. Co dělat, když potřebujete postavit dům, ale ten se nachází příliš blízko hranice se sousední nemovitostí a soused nesouhlasí se snížením překážky?

Minimální přípustné ustoupení od hranice sousedního pozemku pro stavbu domu lze podle zákona určit v dokumentu PZZ (územní plán). Pokud se překážka vašeho domu od hranice blíží minimu, možná budete muset získat souhlas souseda, abyste tuto překážku snížili. Pokud váš soused nesouhlasí, možná budete potřebovat právní radu a soudní spor.

Jedním z možných řešení problému je průzkum území se souhlasem souseda. Můžete požádat svého souseda, aby podepsal povolení k instalaci hraničních značek na hranici pozemku, což pomůže legitimizovat nové umístění domu. Další možností může být sepsání dohody mezi vámi a vaším sousedem o dohodě o této otázce a možnosti stavby domu v rozporu s podrazy. Je důležité si uvědomit, že každá situace je individuální, proto se doporučuje obrátit se na právníky, kteří vám ve vašem konkrétním případě poradí.

Základní kroky a požadavky

Základní kroky a požadavky

Při stavbě domu blíže k hranici přípustných neúspěchů je nutná koordinace se sousedy. V tomto článku se podíváme na základní kroky a požadavky spojené se schvalovacím procesem.

  1. Získání souhlasu sousedů

Prvním krokem je získání souhlasu sousedů se stavbou domu blíže k hranici. Ústupy od hranice pozemku jsou podle zákona upraveny normami. Mohou se lišit v závislosti na regionu (například od 3 do 5 metrů). Pro sousedy nemusí být výhodné, když postavíte dům blíže k hranici, protože to může omezit jejich právo stavět stavby na sousedních pozemcích.

ČTĚTE VÍCE
Co znamenají černá a červená čísla na vodoměru?

Pro získání souhlasu sousedů vám doporučujeme kontaktovat je osobně nebo zaslat písemné oznámení. Je také možné získat písemný souhlas podepsaný sousedy. Pokud se sousedé dohodnou na změně hranic, může se začít s přestavbou a výstavbou.

Chcete-li legitimovat změnu hranice, musíte kontaktovat pozemek, kde se provádí zaměřování a evidence. Souhlas se změnou hranic přitom musí dát i sousedé. Právník může v této fázi poradit, jak postupovat v souladu se zákonem.

Pro získání povolení ke stavbě domu blíže k hranici pozemku je nutné předložit doklady potvrzující souhlas sousedů se změnou hranice. Po vlastníkovi pozemku může být rovněž požadován podpis pro stavební povolení.

Pokud sousedé nesouhlasí se změnou hranice a v této otázce vzniknou spory, můžete se obrátit na soud. Soudní povolení umožní legalizovat stavbu domu blíže hranici pozemku. Tento proces však může být zdlouhavý a může zahrnovat dodatečné náklady a stres.

Doporučujeme vám přečíst si: Zpoždění mezd: povinnosti, práva a doporučení pro zaměstnance v roce 2023

Je důležité si uvědomit, že při stavbě domu na chatě nebo pozemku je nutné dodržovat všechny stanovené normy a požadavky na umístění a odsazení. Pokud si sousedé stěžují na překážky, mohou nastat problémy při získávání souhlasu nebo stavebního povolení. Aby se předešlo skrytým problémům, doporučuje se obrátit se na právníka nebo specialistu na pozemkové právo s žádostí o radu a pomoc při přípravě dokumentů.