Směr, kterým se dveře otevírají, může být nepříjemný, zvláště pokud neodpovídá umístění nábytku v místnosti. Přesunutí dveří na protější křídlo závěsů může problém vyřešit a vytvořit pohodlnější umístění.

Možnost změny směru otevírání interiérových dveří závisí na typu upevnění a provedení dveří. Pokud mají dveře standardní provedení, většinu interiérových dveří lze doma přestavět do libovolného směru otevírání.

Přesunutí dveří na druhou stranu otvoru nevyžaduje speciální nářadí ani zkušenosti. V tomto článku se podíváme krok za krokem, jak změnit směr otevírání interiérových dveří zprava doleva.

Změna směru otevírání dveří: pokyny krok za krokem

Trénink

Před změnou směru otevírání interiérových dveří se musíte připravit a ujistit se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály.

 • Šroubovák
 • Pravítko nebo úroveň
 • Dveřní panty s novým směrem otevírání
 • Otvory pro nové panty
 • Dřevěný klín (v případě potřeby)

Je důležité, aby se: Než začnete měnit směr otevírání dveří, ujistěte se, že víte, jak nainstalovat nové panty a jaké otvory je třeba vyvrtat, aby byly nové panty nainstalovány na správném místě. Pokud si nejste jisti, vyhledejte pomoc zkušených odborníků.

Než začnete, také se ujistěte, že pracujete v bezpečné oblasti a že nepoškozujete povrch, na kterém budete pracovat.

Zde je to, co musíte udělat během přípravné fáze:

 1. Zkontrolujte směr otevírání dveří, abyste se ujistili, jaké změny je třeba provést.
 2. Posuďte, kde jsou aktuální dveřní panty a jak jsou připevněny ke svislé zárubni.
 3. Pomocí pravítka nebo vodováhy změřte vzdálenost mezi dveřními závěsy a zkontrolujte, zda vzdálenost mezi novými dveřními závěsy odpovídá aktuální vzdálenosti.
 4. Zkontrolujte, jak těsně dveře zapadají do zárubně a zda nejsou mezery. V případě potřeby zajistěte dřevěným klínem, aby nedošlo k jeho přiskřípnutí během provozu.

Demontáž pantů

Prvním krokem při změně směru otevírání dveří zprava doleva je odstranění pantů, které zajišťují dveře k rámu.

K tomu je třeba:

 • Zkontrolujte závěs a určete směr, ve kterém je připevněn k rámu;
 • Pomocí šroubováku odšroubujte upevňovací šrouby závěsu;
 • Zvedněte dvířka a opatrně je vyjměte z pantů. Ujistěte se, že poskytnete nějaký druh podpory, abyste zabránili poškození dveří.

Dveře lze poté převrátit a připevnit k rámu v opačném směru pomocí stejné sady pantů. Pokud jsou panty poškozené nebo staré, doporučuje se je vyměnit za nové.

Demontáž pantů není obtížný úkol, ale je to pracný úkol, který vyžaduje péči a pozornost. Pokud máte nějaké potíže nebo nejasné body, je lepší kontaktovat odborníka o pomoc nebo se poradit s odborníky v obchodě se stavebninami.

Jak změnit směr otevírání vnitřních dveří zprava doleva: podrobné pokyny

Jak změnit směr otevírání vnitřních dveří zprava doleva: podrobné pokyny

Demontáž dveřního křídla

Prvním krokem při změně směru otevírání dveří je vyjmutí dveřního křídla. K tomu potřebujete:

 1. Zavřete dveře a ujistěte se, že jejich spodní zámek je umístěn úplně nahoře na zárubni a nepřekáží při vytahování dveřního křídla.
 2. Odstraňte závěsy z křídla dveří pomocí šroubováku. Doporučuje se začít od horních smyček.
 3. Podepřete dveřní křídlo směrem nahoru a vytáhněte je z rámu dveří. Pokud dveřní prahy výrazně vyčnívají, pak je nutné dveřní křídlo podepřít tak, aby nedošlo k poškození prahů.

Po vyjmutí dveřního křídla je nutné ucpat otvory ve schránce pantů, aby se zabránilo pronikání prachu a nečistot.

Povrchová úprava zámku a rukojeti

Povrchová úprava zámku a rukojeti

Poté, co změníte směr otevírání vnitřních dveří zprava doleva, budete muset dodělat zámek a kliku. K tomu existuje několik možností.

První možností je koupit novou kliku a zámek, které odpovídají novému směru otevírání dveří. V tomto případě je třeba dávat pozor na velikost a typ zámku a kliky, protože musí pasovat ke dveřím.

Druhou možností je přesunout starý zámek a kliku na opačnou stranu dveří. Chcete-li to provést, musíte je odstranit ze starého místa a nainstalovat je do nové oblasti.

Je důležité, aby otvory pro připevnění zámku a kliky byly správně umístěny. Na to byste si měli dát pozor i při výběru nových klik a zámků.

Aby byl proces pohodlnější, můžete použít nástroje pro opravu dveří a nábytku, jako je vrtačka, šroubovák, hřebíky a sponky.

A na závěr se sluší říci, že dobrá povrchová úprava zámku a kliky nejen zvýší pohodlí při otevírání a zavírání dveří, ale také jim dá nový vzhled.

Odstranění zámku a kliky

Než začnete otáčet dveřmi, musíte odstranit zámek a kliku. Bez ohledu na typ kliky, její odstranění začíná šroubovákem a vyšroubováním šroubů na vnitřní straně dveří.

Chcete-li zámek odstranit, vložte klíč a otáčejte jím, dokud nelze otevřený zámek vytáhnout. Poté zbývá pouze vyjmout zámek z otvoru ve dveřích.

ČTĚTE VÍCE
V jaké vzdálenosti je instalována hygienická sprcha od toalety?

Pokud jsou dveře vybaveny zámkem s boční lištou, je nutné uvolnit její vnější část lamačem a poté zámek z vnitřní strany dveří vyjmout.

Po odstranění zámku a kliky můžete začít s demontáží dveří.

Příprava pro montáž zámku a kliky

1. Změřte vzdálenost od středu dveří ke středu otvoru zámku

Chcete-li nainstalovat zámek a kliku, musíte určit vzdálenost od středu dveří ke středu otvoru zámku. Pro přesné změření této délky použijte pravítko nebo měřicí pásku.

2. Vyberte nástroje, které potřebujete

2. Vyberte nástroje, které potřebujete

Před instalací zámku a kliky se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku, křížového šroubováku, ruční vrtačky, sady vrtáků různých velikostí a frézy na otvory.

3. Požádejte o pomoc partnera

Instalace zámku a kliky na dveře může vyžadovat pomoc partnera. Požádejte někoho, aby držel dveře nebo vám pomohl vyvrtat otvory a nainstalovat zámek a kliku na místo.

4. Nainstalujte kování na kliku dveří

Před instalací zámku na dveře sestavte kliku. Při instalaci všech součástí rukojeti, včetně kování, knoflíku a šroubů, postupujte podle pokynů přiložených k zámku.

5. Označte místo pro zámek na dveřích

Pomocí měřicí pásky označte místo pro zámek. Křížením dvou čar na dveřích vytvořte kříž. Toto bude bod instalace zámku.

6. Nainstalujte zámek na dveře

Pomocí vrtačky propíchněte dveře v místě, kde je potřeba namontovat zámek. Poté nainstalujte zámek a zajistěte jej pomocí šroubů dodaných se zámkem.

Montáž zámku a kliky na opačnou stranu

Pokud se rozhodnete změnit směr otevírání vnitřních dveří a přesunout je z pravé strany na levou, pak musíte na opačnou stranu přesunout i mechanismus zámku a kliku. K tomu je třeba zakoupit dodávací sadu, která obvykle obsahuje zámek, kliku, zásuvku a kolíky pro upevnění.

Prvním krokem je demontáž starých dílů. Odšroubujte rukojeť a odpojte ji od zámku. Dále odstraňte rozetu, která drží cylindrickou vložku zámku uvnitř dveří. Vyjměte vložku zámku a najděte ji na nové straně dveří. Označte dveře a připravte otvory pro připevnění nového zámku.

Umístěte nový zámek na místo a zajistěte jej kolíky. Poté namažte vnitřek zámku a cylindrické vložky silynem. Nainstalujte správně novou rukojeť a zkontrolujte její funkčnost.

Připevnění nového vývodu může vyžadovat větší otvory nebo speciální upevňovací prvky, které jsou často součástí balení. Zajistěte novou zásuvku na místě a ujistěte se, že bezpečně drží vložku zámku.

Vaše dveře se nyní otevírají opačným směrem a zámek a klika jsou nainstalovány na správné straně. Nezapomeňte otestovat nové prvky a ujistěte se, že fungují a jsou bezpečné.

Příprava na instalaci pantů

Krok 1: výběr způsobu připevnění závěsů

Krok 1: výběr způsobu připevnění závěsů

Před zahájením montáže musíte zvolit způsob připevnění pantů ke dveřím a k bloku dveří. To lze provést dvěma způsoby:

 • Upevnění pantů pomocí šroubů
 • Upevnění závěsů samořeznými šrouby

V závislosti na zvolené metodě bude pro instalaci vyžadován různý počet nástrojů a materiálů.

Krok 2: Změřte vzdálenost mezi panty na dveřích a dveřním blokem

Dalším krokem je změření vzdálenosti mezi panty na dveřích a dveřním blokem. Tyto informace vám umožní vybrat správné místo pro připevnění závěsů a zabránit jejich pohybu po instalaci.

Krok 3: Příprava nástrojů a materiálů

Krok 3: Příprava nástrojů a materiálů

K instalaci závěsů jsou zapotřebí následující nástroje a materiály:

 • Vrták
 • Šroubovák
 • Ruční nástroj pro utahování šroubů nebo samořezných šroubů
 • Šrouby nebo samořezné šrouby požadované délky
 • Panty dveří

Před zahájením instalace byste se měli ujistit, že jsou k dispozici všechny nástroje a materiály a jsou připraveny k použití.

Instalace pantů na opačnou stranu

Výběr místa pro instalaci závěsů

Před instalací pantů na opačnou stranu vnitřních dveří musíte vybrat vhodné místo pro jejich umístění. Musíte se ujistit, že zvolené umístění je v dostatečné vzdálenosti od okraje dveří a panty nebudou překážet při běžném otevírání a zavírání dveří.

Odstranění starých pantů

Před instalací nových pantů na opačnou stranu musíte odstranit staré panty. K tomu použijte šroubovák nebo klíč k odšroubování šroubů, které připevňují panty ke dveřím a zárubni dveří.

Příprava dveří na montáž nových pantů

Příprava dveří na montáž nových pantů

Po odstranění starých pantů je třeba připravit dveře pro instalaci nových. K tomu je nutné v místě, kde budou umístěny nové panty, vytvořit otvory pro šrouby tak, aby byly panty bezpečně připevněny k povrchu dveří.

Instalace nových pantů

Jakmile je povrch dveří připraven, můžete začít instalovat nové panty na opačnou stranu. Chcete-li to provést, vložte smyčku do otvoru a utáhněte šrouby, které jsou součástí sady. Zkontrolujeme, zda jsou panty bezpečně připevněny k povrchu dveří.

ČTĚTE VÍCE
Jakou vatu je nejlepší použít pro izolaci stropu?

Po instalaci nových pantů na opačnou stranu je třeba zkontrolovat otevírání a zavírání dveří, ujistit se, že panty jsou správně zajištěny a zda se dveře snadno a bezpečně otevírají a zavírají.

Montáž dveřního křídla

Montáž dveřního křídla

Krok 1: Připravte křídlo dveří

Před zahájením montáže se ujistěte, že křídlo dveří má správnou velikost pro otvor a směr otevírání. Pokud jsou dveře pravé a potřebujete je změnit na levé, otočte křídlo.

Zkontrolujte otvory pro kliky a panty dveří. Pokud žádné nejsou, udělejte otvory na příslušných místech pomocí vrtačky.

Krok 2: Nainstalujte závěsy dveří

Označte místa montáže dveřních závěsů na zárubni a umístěte je ve stejné výšce na dveřní křídlo. Označte místa, kde budou umístěny otvory pro uchycení pantů.

Pomocí vrtačky a dláta vyvrtejte otvory pro připevnění pantů k rámu dveří. Poté přišroubujte panty k dveřnímu křídlu pomocí dříve vyvrtaných šroubů a otvorů.

Krok 3: Namontujte kliku dveří

Krok 3: Namontujte kliku dveří

Označte umístění kliky na plátně a označte místa pro otvory pomocí metru a tužky. Pomocí vrtačky a dláta vyvrtejte otvory. Poté nainstalujte kliku dveří podle pokynů dodaných s ní.

Krok 4: Zkontrolujte funkčnost

Krok 4: Zkontrolujte funkčnost

Zkontrolujte, zda se dveře bez problémů otevírají a zavírají, nepovolují se v pantech a nekloužou při zavírání. Ujistěte se, že klika dvířka pevně zavírá.

Pokud se vyskytnou potíže s instalací, neváhejte se obrátit na odborníka.

Kontrola kvalitní práce po změně směru otevírání interiérových dveří

Po změně směru otevírání vnitřních dveří se musíte ujistit, že fungují správně.

 • Ujistěte se, že se dveře otevírají a zavírají bez námahy.
 • Zkontrolujte, zda zámek a panty fungují bez zadrhávání.
 • Poklepáním na dveře se ujistěte, že se bezpečně zavírají a nevyžadují další sílu.
 • Zkontrolujte, zda se v důsledku provedené práce nezměnila vzdálenost závěsů od okraje dveří a vzdálenost mezi nimi.
 • V případě potřeby upravte polohu pantů tak, aby byly od sebe v optimální vzdálenosti.

Kontrola funkčnosti interiérových dveří je nezbytná pro zajištění bezpečnosti a komfortu jejich používání.

Dokončovací úpravy

Dokončovací úpravy

Jakmile úspěšně změníte směr otevírání vašich interiérových dveří zprava doleva, je čas dokončit práci. Ujistěte se, že jste všechny nástroje vrátili na své místo a zkontrolujte, zda jsou všechny součásti bezpečně zajištěny.

Také, aby dveře vypadaly estetičtěji a atraktivněji, doporučuje se ošetřit jejich povrch. K tomu můžete použít speciální laky, barvy nebo jiné materiály, které ladí s nábytkem v místnosti.

Pokud chcete změnit nejen směr otevírání, ale i vzhled dveří, nezapomeňte při výběru nového modelu zohlednit všechny aspekty. Je důležité zvolit harmonickou kombinaci s nábytkem a interiérem místnosti.

Nyní, když jste dokončili práci, můžete si užívat nové pohodlí a funkčnost vašich levo otevíravých interiérových dveří.

Dveře jsou pravděpodobně jedním z nejpoužívanějších předmětů v domácnosti, ale co když byl směr jejich otevírání již od začátku nešikovný? To se může stát malým nebo v horším případě velkým problémem. Existuje několik jednoduchých metod, které vám umožní změnit směr otevírání dveří, a v tomto článku se podíváme na některé z nich.

Pokud chcete změnit směr otevírání dveří, musíte nejprve určit, ze které strany se dveře otevřou. To je zvláště důležité, pokud plánujete pracovat oficiálně a budete to muset udělat podle všech pravidel. Budete se také muset ujistit, že nový směr otevírání dveří nebude kolidovat s jinými předměty nebo interiérem.

Pokud jste si jisti, že nový směr otevírání dveří nezpůsobí problémy, můžete začít pracovat. Pomocí jednoduchého nástroje, jako je šroubovák nebo šroubovák, snadno přenesete panty a madla na druhou stranu. Pokud si však nejste jisti svými schopnostmi nebo nechcete riskovat poškození dveří, je lepší obrátit se na profesionály.

Kontrola typu kliky dveří

Než začnete měnit směr otevírání dveří, musíte určit typ kliky. Může to být klika se zamykáním nebo bez něj, s pevným tělem nebo s otvorem na klíč.

 • Pokud je rukojeť uzamčena, pak pro její vyjmutí musíte držet zamykací tlačítko a mírně jej přitáhnout k sobě.
 • Pokud není rukojeť upevněna, musí být otočena na jednu stranu a vyjmuta z otvoru.
 • Pokud má rukojeť otvor pro klíč, měla by být před sejmutím otočena o 90 stupňů jedním směrem.

Zvolený způsob odstranění rukojeti závisí na jejích konstrukčních prvcích, takže při provádění této operace je třeba věnovat pozornost a opatrnosti.

Pokud nemáte potíže s určením typu dveřní kliky, přejděte k dalšímu kroku – odstranění obložení dveří.

Zjištění, na kterou stranu se dveře otevírají

Aby bylo možné změnit směr otevírání dveří, je důležité pochopit, jaký typ dveří je ve vašem domě instalován.

ČTĚTE VÍCE
Jak daleko od stolu jsou zavěšeny kuchyňské skříňky?

Existují dva typy dveří: pravé a levé. Pokud stojíte před zavřenými dveřmi a klika je vpravo, pak jsou to pravé dveře. Stejně tak, pokud je klika vlevo, jedná se o levé dveře.

Pokud neznáte typ dveří, můžete použít pár triků: můžete se podívat na panty (jsou umístěny na vnitřní straně dveří), pokud jsou umístěny vlevo, pak jsou to levé dveře , a pokud vpravo, jsou to pravé dveře.

Typ dveří můžete určit také zvenčí pohledem na spoj dveří a rámu. V tomto případě, pokud je přední část dveří vlevo, pak se jedná o levé dveře, a pokud jsou vpravo, jedná se o pravé dveře.

Jakmile určíte typ dveří, můžete začít měnit směr otevírání.

Podle toho se rozhodnout, jakým směrem otočit klikou

Před změnou směru otevírání dveří se musíte rozhodnout, kterým směrem otočit kliku. Záleží na tom, která strana bude sloužit jako hlavní: pravá nebo levá.

Chcete-li si vybrat, musíte se rozhodnout, na které straně je umístěn závěs dveří. Pokud je pant na pravé straně, pak se dveře otevírají doleva a pro správnou funkci kliky musí být nainstalována vpravo. Pokud je pant umístěn na levé straně, pak se dveře otevírají doprava a klika musí být instalována vlevo.

Nezapomeňte, že při změně směru otevírání dveří se musíte ujistit, že klika nebude překážet průchodu dveřmi. Je třeba také pamatovat na to, že pokud je v místnosti instalováno několik dveří, měly by být jejich kliky otočeny stejným směrem, aby se usnadnilo použití.

Jak změnit směr otevírání dveří: užitečné tipy a triky

Jak změnit směr otevírání dveří: užitečné tipy a triky

Sejmutí kliky ze dveří

Před změnou směru otevírání dveří musíte odstranit kliku dveří. K tomu je třeba použít šroubovák nebo speciální nástroj dodávaný s rukojetí.

Nejprve musíte otevřít dveře a najít vnitřní desku kliky. Pokud tam není, tak není co hledat – montáž kliky je potřeba udělat jinak.

Pod deskou je čep, který drží rukojeť. Je třeba jej vytáhnout pomocí šroubováku, nejprve sevřít rukojeť uvnitř. Po vytažení čepu můžete kliku dveří bezpečně sejmout.

 • Některé modely mají nainstalované dva kolíky, s nimiž musíte zacházet stejným způsobem.
 • Pokud jsou dveře opatřeny motýlkovým zámkem, kolíky jsou na obou deskách, takže lze odstranit kteroukoli kliku.

Jak změnit směr otevírání dveří: užitečné tipy a triky

V případě potřeby vyjměte proužek ze dveří

Pokud chcete změnit směr otevírání dveří, ale brání vám v tom lišta na dveřích, měla by být odstraněna. Je to docela jednoduché: musíte umístit dvířka svisle a odstranit pás z jejich okraje. Pokud je tyč připevněna ke kovovým závěsům, musíte odšroubovat matice a vyjmout závěsy spolu s tyčí. Pokud je lišta připevněna ke dveřím pomocí šroubů, musíte je odšroubovat a vyjmout lištu z patice.

Po odstranění lišty můžete pokračovat ve změně směru otevírání dveří. Nezapomeňte si lištu označit, abyste věděli, jak ji později na dveře nainstalovat.

Pokud si nejste jisti svými schopnostmi, je lepší vyhledat pomoc od specialisty. Nesprávně nainstalovaná lišta může způsobit nefunkčnost dvířek a dokonce jejich prasknutí.

Změna směru otevírání dveří: užitečné tipy a triky

Odstranění obložení ze dveří

Chcete-li změnit směr otevírání dveří, musíte odstranit obložení dveří. Nejprve je třeba odpojit zámek od dveří a odstranit starý pant. K tomu budete potřebovat nástroj, jako je šroubovák a kladivo. Nejprve pomocí šroubováku uvolněte hřebík připevněný k pantu. Poté byste měli udeřit tento hřebík kladivem tak, aby se smyčka oddělila od platbandu.

Po odstranění starého pantu je třeba nainstalovat nový v požadovaném směru otevírání dveří. Opět budete potřebovat nářadí – předem připravenou sadu pantů, šroubovák a kladivo. Zatlačte na horní část pouzdra a pomocí kladiva vyklepněte hřebíky, které připevňují pouzdro ke stěně, a poté pouzdro sejměte. Nyní můžete nainstalovat nové panty v požadovaném směru.

Vezměte prosím na vědomí, že při výměně závěsů je třeba je nainstalovat tak, aby při zavírání dveří nebyly žádné mezery. Kromě toho byste se měli ujistit, že jsou závěsy instalovány na stejné úrovni. To zajistí plynulé a tiché otevírání a zavírání dveří.

Na správné straně dveří uděláme otvory pro kliku a zámek

Pokud se rozhodnete změnit směr otevírání dveří, pak nejprve musíte na nové straně dveří udělat otvory pro kliku a zámek. Jedná se o poměrně jednoduchý proces, ale vyžaduje přesnost a péči, aby otvory byly rovné a ve správné vzdálenosti od sebe.

ČTĚTE VÍCE
Je nutné před pokládkou dlažby napenetrovat polymerovou hydroizolaci?

Nejprve označte umístění otvorů na nové straně dveří. Měly by být ve výšce asi 1 metr od podlahy a ve vzdálenosti asi 90 centimetrů od sebe. Pomocí měřicího nástroje se ujistěte, že jsou otvory ve správné vzdálenosti od sebe.

Poté pomocí šroubováku nebo jiného nástroje udělejte otvory na značkách. Dveře mají obvykle předem označené otvory, ale pokud ne, budete muset sami vymyslet, kam otvory umístit.

Jakmile vytvoříte otvory pro kliku a zámek na požadované straně dveří, ujistěte se, že jsou zarovnány a ve správné vzdálenosti od sebe. V případě potřeby upravte jejich polohu tak, aby byly přesně na místě.

Jakmile jsou otvory vytvořeny, musíte nainstalovat kliku a zámek na novou stranu dveří. Chcete-li to provést, postupujte podle pokynů dodaných s rukojetí a zámkem. Obecně platí, že proces instalace není obtížný, ale vyžaduje přesnost a přesnost.

Nainstalujte zámek do otvoru na požadované straně dveří

Nainstalujte zámek do otvoru na požadované straně dveří

Při změně směru otevírání dveří bude často nutné posunout zámek na opačnou stranu. Chcete-li to provést, musíte provést několik jednoduchých kroků.

 1. Odstraňte zámek ze dveří. Chcete-li to provést, odšroubujte šrouby, které jej drží na místě.
 2. Znovu nainstalujte zámek na nové místo. Podívejte se na velikost otvoru pro zámek na dveřích. Na opačné straně dveří by měl být úplně stejný otvor, aby do něj zámek těsně a bez problémů zapadl.
 3. Utáhněte šrouby a zkontrolujte, zda zámek pevně drží a neviklá na dveřích.

Pokud nový otvor na dveřích neodpovídá velikosti starého, může být nutné další zpracování. Například otevření dveří opačným směrem může způsobit nepříjemné rozdíly ve velikosti otvorů. V takovém případě se musíte obrátit na odborníky o pomoc.

Přesunutí zámku na požadovanou stranu dveří je jednoduchá operace, ale je důležité to udělat dobře, aby dveře neměly otvory a vydržely v budoucnu velké množství otevření a zavření.

Nainstalujte rukojeť na požadovanou stranu dveří

Před instalací kliky na dveře musíte určit, na které straně dveří bude umístěna. Pokud se dveře otevírají dovnitř, klika by měla být na stejné straně, ze které se dveře otevírají. Pokud se dveře otevírají směrem ven, rukojeť by měla být nainstalována na opačné straně.

Chcete-li nainstalovat kliku do dveří, musíte použít otvory, které byly předem připraveny na dveřích. Musíte se ujistit, že tyto otvory jsou ve správné výšce a mají správný průměr.

Při instalaci rukojeti se ujistěte, že používáte veškerý potřebný montážní materiál, jako jsou šrouby, proužky a montážní materiál. Ujistěte se, že jsou všechna upevnění bezpečně upevněna a že se rukojeť nekývá.

Opatrně připevněte rukojeť ke dveřím, nezapomeňte několikrát zkontrolovat její fungování. Dbejte na to, aby se dveře snadno otevíraly a zavíraly, aby se klika při otevírání ničeho nedotýkala a samotná klika měla bezpečné a pohodlné zapínání, které bude odpovídat vašemu vkusu.

Kontrola funkčnosti kliky a zámku dveří

Jakmile změníte směr otevírání dveří, musíte se ujistit, že klika a zámek fungují správně.

 • Zkontrolujte rukojeť: Zkuste otevřít dvířka otáčením kliky nahoru a dolů, abyste se ujistili, že fungují hladce a bez zaseknutí.
 • Zkontrolujte zámek: Zkuste zavřít dveře a zkontrolujte, zda se zámek snadno zaklapne a otevírá. Pokud se vyskytnou problémy s otevíráním a zavíráním, možná budete muset upravit zámek nebo zavolat odborníka.
 • Zkontrolujte válec: Zkontrolujte, zda lze klíč bez problémů zasunout a vyjmout z cylindrické vložky. Pokud se vyskytnou nějaké problémy, požádejte o pomoc.

V případě, že klika nebo zámek nefungují správně, nepoužívejte tyto dveře, dokud nebude problém odstraněn.

Instalace obložení na dveře

Před instalací pouzdra na dveře se musíte ujistit, že všechny otvory pro připevnění pouzdra jsou v požadované vzdálenosti. V případě nesrovnalostí je nutné provést dodatečné vyvrtání otvorů na správném místě.

Jakmile jsou všechny otvory připraveny, můžete začít instalovat obložení na dveře. Pouzdro je připevněno ke dveřím pomocí šroubů. Je nutné dbát na to, aby upevňovací šrouby nebyly zkroucené, aby nedošlo k poškození pláště a jeho špatnému upevnění na dveřích.

Pokud byly dveře demontovány pro změnu směru otevírání, je nutné namontovat pouzdro na místo původního pouzdra dveří. Pokud plášť nebyl nebo byl poškozen, je nutné zakoupit a nainstalovat plášť nový.

Po instalaci pouzdra na dveře je třeba dveře zavřít a ujistit se, že všechny prvky jsou správně zajištěny a pouzdro není uvolněné. V případě potřeby můžete upravit upevnění platbandu pro lepší uchycení.

ČTĚTE VÍCE
Jak vypočítat počet plynových bloků pro stavbu domu?

Instalace lišty na dveře: krok za krokem

Krok 1: příprava oprav

Krok 1: příprava oprav

Než začnete instalovat lištu na dveře, musíte připravit pracovní plochu. Očistěte povrch dveří od nečistot a prachu, ujistěte se, že máte po ruce všechny potřebné nástroje.

Krok 2: Vraťte lištu zpět na své místo

Pokud jste dříve odstranili pásek ze dveří, musíte jej vrátit zpět na své místo. Opatrně jej vyrovnejte a zajistěte samořeznými šrouby.

Krok 3: Nastavte novou lištu

Krok 3: Nastavte novou lištu

Pokud se rozhodnete vyměnit své staré prkno za nové, musíte nejprve vybrat vhodný model a zakoupit jej. Nainstalujte novou desku na místo staré, vyrovnejte ji a zajistěte.

Krok 4: Kontrola kvality práce

Po instalaci lišty je třeba zkontrolovat, zda se dveře bez problémů otevírají a zavírají. Ujistěte se, že je lišta bezpečně upevněna a neviklá.

 • Je důležité, aby se: Při instalaci lišty na dveře dbejte na její polohu – měla by být rovná a svislá.
 • Tip: Pokud si nejste jisti svými schopnostmi nebo nemáte potřebné nástroje, je lepší se obrátit na profesionály, aby nainstalovali lištu na dveře.

Před změnou směru otevírání dveří zkontrolujeme správnou instalaci prvků

Před změnou směru otevírání dveří musíte zkontrolovat, zda jsou všechny prvky ve správné poloze. Je důležité zajistit, aby byly panty nainstalovány na správné straně a ve správném množství a aby zámek a klika byly na správné straně dveří.

Nesprávně nainstalované prvky mohou vést k nepohodlí při používání dveří a zhoršit jejich funkčnost. Pokud jsou například panty nainstalovány na špatné straně, může to způsobit potíže při otevírání a zavírání dveří.

Měli byste také zkontrolovat, zda jsou všechny prvky pevně a bezpečně nainstalovány. Pokud je některý prvek uvolněný nebo není dostatečně pevně zajištěn, může to vést k jeho rozbití a nesprávnému fungování dveří jako celku.

Je důležité zajistit, aby všechny položky byly v souladu s pokyny výrobce. Pokud se během instalace vyskytnou potíže nebo nejasnosti, doporučuje se obrátit se o pomoc na odborníka.

Jak zkontrolovat, zda se dveře otevírají správným směrem

Před instalací dveří v nové místnosti si na podlaze označte bod, kde by měly dveře spočívat, když jsou otevřené. Tímto způsobem můžete zkontrolovat, zda se otevírá správným směrem.

Pokud jsou dveře již nainstalovány, můžete použít následující metodu. Postavte se čelem ke dveřím a pokuste se je otevřít pravou nebo levou rukou. Pokud se dveře otevírají „doprava“, musíte přiložit pravou ruku k dveřnímu kukátku. Pokud se dveře otevírají „doleva“, přiveďte levou ruku k kukátku.

Nezapomeňte zkontrolovat, zda se dveře otevírají bez hluku a chrastění. Pokud dveře při otevírání vydávají hluk, pak je to pravděpodobně způsobeno nesprávnou instalací nebo nutností promazat závěsy dveří. V takovém případě byste měli kontaktovat odborníka o pomoc.

Jak změnit směr otevírání dveří: užitečné tipy a triky

Několikrát testujeme dveře

Než začnete s postupem pro změnu směru otevírání dveří, musíte se ujistit, že máte po ruce všechny potřebné nástroje, a také upravit panty a další prvky, které mohou ovlivnit provoz dveří.

Dále se doporučuje provést několik zkušebních jízd dveří, abyste se ujistili, že fungují správně a neskřípou. Pokud se během zkušebního provozu vyskytnou nějaké problémy s otevíráním nebo zavíráním, musí být zjištěna a odstraněna příčina.

 • Otevřete dveře pomocí kliky.
 • Zavřete dveře a ujistěte se, že jsou pevně zavřené.
 • Zkuste otevřít dveře klíčem nebo tlačítkem.
 • Pokud mají dvířka uzamykací zařízení, zkontrolujte, zda správně funguje.

Pokud byly všechny zkušební běhy úspěšné, můžete zahájit proceduru změny směru otevírání dveří.

Gratulujeme k úspěšné změně směru otevírání dveří!

Poskytnuté tipy a triky vám pomohly udělat důležitý krok k vymalování vašeho domova. Statečně jste se tohoto projektu chopili a dokončili ho na nejvyšší úrovni.

Nyní se vaše dveře otevřou tam, kde je to pro vás nejpohodlnější, a vy si můžete ve svém životě užívat nové funkční řešení.

 • Ujistěte se, že všechny díly byly nainstalovány správně a bezpečně.
 • Věnujte pozornost nové poloze rukojeti a ujistěte se, že je také pohodlná pro všechny členy vaší rodiny.
 • Zvažte přidání nových designových prvků do vašeho pokoje, aby dveře ještě více vynikly.

Doufáme, že vám vaše nové rozhodnutí přinese potěšení a pohodlí do vašeho života.

Blahopřejeme k úspěšnému obrácení směru vašich dveří a přejeme hodně štěstí s vašimi budoucími projekty bytového stylu!