V

Podle aktuálních statistik se počet motoristů volících hydraulická zvedací zařízení neustále zvyšuje. Důvodem je především maximální jednoduchost konstrukce a přímé ovládání takového zařízení. Vyžaduje však také řádnou péči a pravidelnou údržbu. Proto byste měli vědět, jak správně odvzdušnit hydraulický zvedák, aniž byste se obrátili na specialisty.

Kdy přesně je čerpání nutné?

Je důležité si uvědomit, že jakýkoli nástroj a zařízení má omezenou životnost bez údržby a hydraulické zvedáky nejsou výjimkou. Tato zařízení jsou na jedné straně klasifikována jako extrémně spolehlivá a odolná, nicméně vyžadují také pravidelnou údržbu. Nejčastěji se uživatelé musí potýkat s poruchami ovlivňujícími tlak uvnitř válců.

V důsledku takových problémů se výrazně snižuje výška zdvihu tyče a také schopnost udržet náklad. Provozní výkon zařízení přitom může klesat buď postupně, nebo prudce. V takových situacích může být jedním z účinných způsobů řešení problému odvzdušnění zvedáku, během kterého budete muset ze systému odstranit vzduch a doplnit zásobu pracovní tekutiny.

Chcete-li co nejrychleji odstranit jakoukoli poruchu, musíte nejprve zjistit její příčiny. Včasná a přesná identifikace slabého místa mechanismu pomůže rychle obnovit jeho funkčnost.

Není žádným tajemstvím, že právě olej, který působí jako pracovní tekutina v jakémkoli hydraulickém zařízení, je zodpovědný za vytvoření tlaku nutného ke zvedání a zajištění břemen. Na základě toho můžeme usoudit, že většina problémů je s tím spojena. Vzduch v systému vede k následujícím problémům:

  • snížení pracovní délky tyče;
  • vzhled pružinového tlumení dorazu při minimálním zatížení;
  • výrazné zpomalení růstu;
  • snížení nosnosti zvedáku.

V drtivé většině případů se v hydraulických válcích objevuje vzduch v důsledku poklesu množství pracovní kapaliny. Pokud je obtokový ventil zkroucený příliš těsně, může olej jednoduše unikat, pokud je zvedák umístěn pod úhlem.

Stojí za zvážení, že i při správné přepravě v takových případech objem kapaliny v průběhu času klesá. Proto se důrazně doporučuje neustále sledovat polohu tohoto ventilu.

Dalším zdrojem vzduchu může být poškozený, opotřebovaný nebo nesprávně namontovaný o-kroužek pístu hydraulického čerpadla. Při provozu zvedáku ve vodorovné nebo převrácené poloze se komora může postupně plnit vzduchem. V takových situacích může zůstat množství oleje v druhé nádobě normální.

ČTĚTE VÍCE
Jaké jsou výhody a nevýhody předpjatého betonu oproti železobetonu?

Nejčastěji je zdrojem všech potíží vzduch ve válcích hydraulického zvedáku a ztráta těsnosti jednotlivých konstrukčních prvků zdvihacího zařízení. V praxi se však musíme potýkat i s poruchou zpětných ventilů. Tím, že dojde ke sražení zajišťovací kuličky podepřené pružinou, přestane se pracovní tekutina shromažďovat v požadované komoře. V takových situacích budete muset před čerpáním zvedáku zcela rozebrat a vyměnit poškozené prvky. Bylo by racionálnější svěřit takovou práci zkušeným specialistům servisních středisek.

Návod

Zpočátku stojí za to rozhodnout, co přesně znamená „pumpování“ ve vztahu k moderním zdvihacím mechanismům. Hovoříme o souboru akcí zaměřených na vytlačení vzduchu z hydraulických válců. V tomto případě celý proces spočívá v čerpání pracovní tekutiny čerpadlem. Právě to bylo určujícím faktorem vzhledu názvu procedury, která je jedním z nejdůležitějších bodů při údržbě zdvihacích zařízení.

Zároveň stojí za zmínku, že vzduch v systému zvedáku je možné zbavit i bez použití zmíněné pumpy.

Kdo má k dispozici starý hydraulický zvedák nebo relativně nový model moderního zvedacího zařízení se zjevnými znaky vzdušnosti, musí vědět, jak se s takovým problémem rychle vypořádat. V dnešní době lze na internetu najít velké množství relevantních informací.. Nejprve je třeba poznamenat, že pro efektivní obnovení funkčnosti zařízení budete potřebovat standardní arzenál nářadí a také asi 300 ml běžného minerálního oleje nebo speciální kapaliny pro hydraulické systémy.

Pro účinné odvzdušnění hydraulického zvedáku lahvového typu budete muset provést následující kroky.