Předání svědectví

Od nabytí právní moci zákona o „poskytování veřejně prospěšných služeb“ přestává být údaj o předávání odečtů elektroměrů pro vlastníky vícepodlažních bytů a soukromých sektorů povinností.

Všechna data z elektroměrů mohou být poskytnuta uživateli nejpohodlnějším způsobem na konci každého měsíce.

Pokud jste právě začali používat služby a ještě nemáte potvrzení o platbě a váš osobní účet není znám, můžete své údaje odeslat neoprávněným způsobem pouze pomocí:

 • E-mail.
 • Box pro přenos informací.
 • Kancelář, kde lze provádět platby.
 • Automatická odpověď.
 • SMS zprávy.

Pokud používáte oficiální webovou stránku, kam můžete přenášet hodnoty pomocí SMS, budete určitě potřebovat znát své osobní číslo účtu, které najdete na potvrzení o platbě.

Odečítání z elektroměru

Když odečítáte údaje z elektroměru, musíte zaznamenávat pouze celá čísla.

Odečítání

Existuje však typ měřidel, ve kterých jsou na počítacím mechanismu umístěny pouze celé části kilowatthodin. Zlomek těchto kilowatthodin musí být oddělen od zbytku čísel okénkem, obdélníkovým rámečkem nebo jinou barvou (často červenou) a musí být oddělen čárkou.

To znamená, že až budete brát údaje z elektroměru, nezapomeňte, že se berou v úvahu pouze celá čísla, která jsou vlevo před desetinnou čárkou. Když mají majitelé nainstalovaný elektronický měřič, pak je číslo obvykle odděleno ne čárkou, ale jednoduše tečkou. Hodnota se v zásadě nemění, berou se v úvahu pouze celé hodnoty, všechny znaky až k věci.

Formát přenosu dat prostřednictvím SMS zprávy

Sám si každý může vybrat vhodný prostředek pro přenos dat z elektroměru a zároveň ušetřit dostatek osobního času.

SMS zprávy můžete posílat z nejběžnějšího mobilního telefonu.

Chcete-li odeslat SMS zprávu, musíte otevřít odpovídající složku, část, ve které jsou umístěny dříve přijaté SMS zprávy a je možné vytvářet nové zprávy. Chcete-li odeslat zprávu, musíte vybrat požadované tlačítko se stejným názvem. Text můžete zadávat pomocí mobilní klávesnice telefonu.

Ale nezapomeňte, že pro odesílání dat z elektroměru potřebujete znát svůj osobní účet a aktuální stavy elektroměru. Osobní účet najdete v dokladech sloužících k platbě za elektřinu.

Chcete-li odeslat údaje, musíte vytočit určitou kombinaci čísel:

 1. Osobní účet následovaný mezerou nebo znakem, který používáte k oddělení textu;
 2. Údaje měřiče, které jsou platné v době odečítání.
ČTĚTE VÍCE
Kolik elektřiny spotřebuje 12 klimatizační jednotka za hodinu?

Jakmile zadáte výše uvedené informace, ujistěte se, že jsou správné a že jsou všechna čísla zadána správně. Údaje počítadla musí být zapsány za očíslovaný účet, bez uvedení čárek nebo teček, pouze celé číslo.

Údaje pro odeslání SMS zprávy pro jednotarifní měřidlo

Pokud máte doma jednotarifní měřič, musíte uvést:

 1. osobní účet;
 2. vložte oddělovací znak, může to být mezera, hvězdička, hash;
 3. stavy měřidel

Formát přenosu

Vaše zpráva bude nakonec vypadat takto:

Údaje pro odeslání SMS zprávy pro dvoutarifní elektroměr

U dvoutarifního měřiče musíte zadat:

 1. osobní účet;
 2. vložte oddělovací znak, může to být mezera, hvězdička, hash;
 3. ED – denní odečty;
 4. vložte oddělovací znak, může to být mezera, hvězdička, hash;
 5. CZ – čtení v noci.

Formát přenosu

Zpráva bude vypadat takto:

Nyní budete muset v určitém okně zadat číslo účastníka.

Odesílání odečtů prostřednictvím zprávy

Po zadání všech potřebných údajů je nutné zprávu odeslat na PJSC TNS Energy NN. Pokud využíváte služeb těchto mobilních operátorů: Beeline, TELE2, Megafon, stačí poslat SMS zprávu na číslo 7049, u všech ostatních operátorů je číslo +79037676049. Symbol + se vytvoří při krátkém stisknutí nulového tlačítka. Jakmile zadáte všechny informace, použijte tlačítko zprávy „Odeslat“.

Abyste nezadávali číslo účastníka pokaždé ručně, můžete jej jednoduše uložit do telefonního seznamu.

Po odeslání zprávy obdržíte upozornění, že operace byla úspěšná. Pokud byly údaje zadány nesprávně, zobrazí se vám to také a budete muset znovu zkontrolovat správnost zadaných údajů a zkusit to znovu.

Odesílání odečtů prostřednictvím zprávy

To je vše, co potřebujete, abyste dostali svá data o elektřině do veřejných služeb. To je velmi výhodné, protože nemusíte nikam chodit nebo stát dlouhé fronty. Tento postup vám pokaždé zabere méně a méně času.

Za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb organizace prodeje energií postupně v průběhu měsíce odečítá odečty elektroměrů, vystavuje výpočty a potvrzení o platbě. Přibližný termín kontroly najdete na webu konkrétní firmy nebo na účtence. Pokud majitelé nemají možnost být přítomni v době sběru dat o množství spotřebované elektřiny, pak je možné je předávat naprosto jakýmkoliv způsobem, který je pro vás nejpohodlnější, ale nezapomeňte na načasování. Pomocí SMS zprávy můžete rychle přenést potřebné údaje bez vynaložení velkého úsilí.

ČTĚTE VÍCE
Jak vybrat správný topný kabel pro přívod vody?

Aby dodavatel elektřiny pochopil, kolik předplatitelé utrácejí, měly by být údaje z měřiče přenášeny do Mosenergosbytu. Podle těchto indicií pak předplatitelé platí za elektřinu. Existuje několik způsobů přenosu odečtů měřidel: některé z nich jsou jednoduché a rychlé, jiné budou vyžadovat určitý čas a akce – různé metody jsou vhodné pro všechny účastníky. V tomto článku zvážíme nejpohodlnější způsoby přenosu odečtů měřičů do Mosenergosbyt pomocí telefonu.

Počítadlo

Přenos odečtů elektroměrů do společnosti Mosenergosbyt telefonicky

Telefon je jedním z nejrychlejších způsobů svědectví v Mosenergosbytu. Organizace vyvinula automatický systém pro příjem odečtů měřičů, který vám umožňuje přijímat hovory od velkého počtu účastníků i při velkém pracovním zatížení. Neúčastní se toho živý operátor, pouze záznamník.

Chcete-li odeslat údaje z měřičů po telefonu, postupujte takto:

 1. Volejte +7 (499) 550-9-550. Je důležité volat z pevného telefonu v bytě nebo domě, jehož stavy jsou přenášeny.
 2. Záznamník vás přivítá a poté se zeptá „Co vás zajímá?“. Odpovězte na toto slovo „Indikace“. Svou odpověď řekněte nahlas a jasně.
 3. Dále vás záznamník vyzve k zadání čísla osobního účtu a stavu elektroměru. Vyslovte každou číslici těchto dat nahlas a zřetelně a každou číslici oddělte. Pokud je například číslo osobního účtu 1234567890, řekněte „jeden“, „dva“, „tři“ atd., a ne „sto dvacet tři“, „čtyři sta padesát šest“.
 4. Záznamník poté zavolá na vaši adresu. Ujistěte se, že systém správně rozpoznal vaši adresu, a potvrďte ji odpovědí „Ano“. Nebo řekněte „Ne“, pokud adresa není správná. Adresa je rozpoznána nesprávně, pokud jste nevyslovili správné údaje nebo je neřekli dostatečně jasně. Poté celý postup opakujte.

Tento způsob přenosu odečtů je pro mnohé pohodlný, jeho nevýhodou však je, že v obytném prostoru potřebujete pevnou linku, kterou ne každý má, a také existuje možnost nesprávného rozpoznání hlasu.

Přenos dat elektroměru do společnosti Mosenergosbyt prostřednictvím SMS

SMS zpráva je další způsob, jak odeslat údaje do Mosenergosbytu pomocí telefonu. K tomu, jak víte, je vhodný pouze mobilní telefon, jakýkoli – jak tlačítkový, tak smartphone. Proto je metoda vhodná pro ty, kteří nemají v bytě či domě pevnou linku.

ČTĚTE VÍCE
Je možné do bytu nainstalovat elektrokotel pro individuální vytápění?

Pro takový přenos odečtů odešlete zprávu na číslo 7377 s textem „číslo účtu odečtu“. Při zadávání údajů buďte opatrní, na každé číslici v účtu záleží a chyba způsobí, že se údaje nepřenesou.

Jste-li účastníkem dvoutarifní elektrické sítě a máte rozdílné denní a noční tarify, přeneste data pro den a noc a oddělte je symbolem #.

Odečet měřičů

Přenos odečtů měřičů prostřednictvím státních služeb

Public Services je online portál, kde mohou občané komunikovat s organizacemi poskytujícími veřejné služby a mnoha dalšími. A také je zde možné pracovat s Mosenergosbytem. Mezi různými typy služeb vám Státní služby umožňují přenášet data měřidel do Mosenergosbytu. Pouze obyvatelé Moskvy a regionu používají speciální verzi státních služeb, která se nachází na mos.ru.

Chcete-li přenést odečty měřidel prostřednictvím státních služeb, postupujte takto:

 1. Přejděte do sekce “Bydlení, bydlení a komunální služby, dvůr”.
 2. Zde potřebujete sekci “Přijímání odečtů a platby za elektřinu.”
 3. Uvidíte pole, do kterých byste měli zadat číslo měřiče (uvedené na těle měřiče) a také osobní účet.
 4. Poté zadejte údaje, které zobrazuje vaše počítadlo.

Abyste mohli používat tento způsob přenosu dat, musíte mít profil na státních službách, a to musí být ověřený účet, to znamená, že profil musí být potvrzen vašimi pasovými údaji. Přes Státní služby mohou přenášet data měřiče pouze občané, kteří jsou registrováni v domě, kterému tento měřič slouží.

Odečty elektroměrů zasíláme prostřednictvím osobního účtu Mosenergosbyt

Pokud chcete posílat údaje online, ale nemáte profil v Gosuslug, který je na to připraven, můžete použít profil v Mosenergosbyt. K přenosu svědectví tímto způsobem nebudete muset potvrzovat svůj účet pasovými údaji. Udělej to:

 1. Přejděte na webovou stránku Mosenergosbyt v sekci „Jednotlivci“ a zadejte svůj osobní účet. Pokud ještě nemáte účet, zaregistrujte se. Pro registraci stačí uvést příjmení, jméno a patronymii, datum narození, e-mail, telefonní číslo a nastavit heslo. K potvrzení účtu bude stačit zadat kód, který bude zaslán prostřednictvím SMS na zadaný telefon.
 2. Ve vašem osobním účtu Mosenergosbyt uvidíte tlačítko, na které můžete přenést hodnoty vašeho elektroměru.

Odečty elektroměrů

Přenos odečtů měřičů v kanceláři Mosenergosbyt

Ve městě a regionu je mnoho kanceláří Mosenergosbyt, které obsluhují zákazníky. Jejich adresy zjistíte ve svém osobním účtu Mosenergosbyt v sekci “Klientské kanceláře”. Na interaktivní mapě si vyberte kancelář, která se vám hodí, a přijďte tam přenést stavy elektroměrů. Na mapě se také zobrazí otevírací doba a telefonní číslo vybrané kanceláře. Většina z nich pracuje od 9 do 17 hodin s polední pauzou kromě soboty a neděle, ale je i delší otevírací doba.

ČTĚTE VÍCE
Jaké platby budou vypláceny nepracujícím důchodcům v roce 2023?

V kanceláři Mosenergosbyt můžete odečty nahlásit kterémukoli zaměstnanci. K tomu budete muset uvést číslo osobního účtu, adresu a samotné svědectví.

Odesílání odečtů měřičů v terminálu

Ve městě a regionu bylo instalováno více než sto terminálů Mosenergosbyt, s jejichž pomocí mohou účastníci komunikovat s organizací. Terminál pomáhá přijímat různé služby, například zjistit dluh, vyúčtování a dokonce zavolat pánovi. Terminálové služby také zahrnují schopnost přenášet odečty měřidel. Předplatitelé to mohou provést v sekci „Soukromí klienti“. Budete muset zadat osobní účet a potvrdit adresu a poté můžete zadat hodnoty.

Většina terminálů Mosenergosbyt se nachází v kancelářích státní správy. Pracují od 8 do 20 hodin, bez přestávky na oběd a sedm dní v týdnu.

Terminál Mosenergosbyt

Co dalšího potřebujete vědět při přenosu odečtů měřidel?

Podívejme se na několik dalších otázek, jejichž odpovědi jsou zajímavé pro účastníky elektrické sítě při přenosu svědectví do Mosenergosbytu: