Jak resetovat pračku LG

Vaše pračka nemusí být rozbitá, jen potřebuje tvrdý reset.

Pračky LG jsou tak trochu luxus. Ale pokud se něco pokazí a neexistuje žádný zjevný důvod, co byste měli dělat?

Jednou z jednoduchých věcí, které můžete zkusit, když zaznamenáte problém nebo chybový kód, je resetování počítače.

Řekneme vám nejlepší metodu, jak resetovat pračku LG do továrního nastavení, abyste mohli znovu vyprat oblečení a užívat si života.

Klíčové body:

 • Chcete-li pračku LG resetovat, odpojte ji od zdroje napájení a zároveň držte tlačítka Napájení/Start a Přehrát/Pauza, poté ji znovu zapojte a zapněte.
 • Pračky LG nemají samostatné resetovací tlačítko, postupujte podle pokynů pro tvrdý reset praček LG.
 • Pračky LG mají různé chybové kódy, jako je IE pro chybu příjmu vody, DE pro chybu vypouštění a UE pro chybu nevyváženosti.
 • Mezi běžné problémy patří výpadek proudu, problémy s jističem, problémy s ohřívačem, zablokování vypouštěcího čerpadla, vadná připojení a netěsnosti.

Má vaše pračka LG tlačítko reset?

Pračky LG nemají samostatné resetovací tlačítko. Místo toho musíte postupovat podle pokynů pro tvrdý reset.

Podle LG je nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, pomocí kombinace tlačítek, které se budeme věnovat v další části.

Upozorňujeme, že to platí pro pračky LG, nikoli pro sušičky.

Jak resetovat pračku LG

Ukážeme vám, jak resetovat pračku LG, bez ohledu na model, včetně TurboWash. Tento resetovací kód je rychlý a snadný a funguje pro pračky s horním i předním plněním.

Pokud však máte starší model, novější model nebo model, který tyto pokyny neobsahuje, stále doporučujeme zkontrolovat konkrétní pokyny v uživatelské příručce společnosti LG.

 1. Odpojte pračku: Vždy odpojte pračku ze zásuvky, než se pokusíte o jakoukoli opravu na vašem spotřebiči. Odpojení pračky ze zásuvky minimalizuje riziko úrazu elektrickým proudem.
 2. Napájení/Start: Stiskněte a podržte tlačítko Napájení/Start po dobu pěti sekund. Poté uvolněte.
 3. Přehrát/Pozastavit: Podržte tlačítko Přehrát/Pozastavit po dobu pěti sekund. Poté uvolněte.
 4. Zasuňte zástrčku do zásuvky: připojte zařízení k síti a zapněte jej. Spusťte prázdnou smyčku, abyste zjistili, zda to funguje.
 5. Zavolejte technika: Pokud se vaše pračka nezapne nebo nefunguje správně ani po dodržení těchto pokynů k resetování, kontaktujte servisní středisko pro opravu pračky.

Dávejte pozor! Provedením tvrdého resetu můžete vrátit zařízení do výchozího nastavení. Pokud máte přednastavené oblíbené mycí cykly nebo vlastní nastavení, budete je muset znovu nastavit.

Chybové kódy pračky LG

Ačkoli výše uvedený příklad ukazuje, jak provést tvrdý reset pračky LG, můžete si všimnout, že se na ovládací desce rozsvítí další chybové kódy LG. Na některé z nich se podíváme a vysvětlíme, co znamenají.

ČTĚTE VÍCE
Jaký je rozdíl mezi invertorovým svařovacím strojem a poloautomatickým?
Kód chyby Co
IE Chyba příjmu vody: Problém s přívodem vody. Vodovodní kohoutky nemusí být zcela otevřené, mohou být zauzlené vodní hadice nebo ucpaný filtr.
DE Chyba vypouštění: Vypouštěcí hadice nebo filtr mohou být ohnuté nebo ucpané.
UE Chyba nevyváženosti: Náplň prádla je příliš malá, příliš těžká nebo nevyvážená. Je třeba upravit hmotnost náplně nebo rozložit prádlo.
dE Chyba otevření dvířek: Při pokusu o spuštění cyklu byla dvířka otevřená.
tE, TE1, TE2, TE3, TE4 Chyba ohřevu: Termistor je vadný. Vypněte stroj a kontaktujte servisní středisko LG.
FE Chyba přetečení: Voda přeteče kvůli vadnému vodnímu ventilu. Vypněte přívod vody, odpojte spotřebič od napájení a kontaktujte technika ze servisního střediska LG.
PE Chyba snímače hladiny tlaku: Snímač hladiny vody nefunguje správně. Zavřete vodovodní kohoutek, odpojte spotřebič a kontaktujte společnost LG.
CE Problém motoru: Motor je přetížený. Zavřete vodovodní kohoutek, odpojte napájení a kontaktujte společnost LG.
LE Chyba blokování: Došlo k chybě motoru. Zavřete vodovodní kohoutek, odpojte zařízení a kontaktujte společnost LG.
PF Chyba při výpadku napájení: V pračce došlo k výpadku proudu. Znovu spusťte cyklus. Pokud to nepomůže, proveďte tvrdý reset.
dHE Chyba ohřívače sušičky: Vypněte zařízení a odpojte jej od napájení. Před opětovným připojením počkejte 10 sekund. Zapněte zařízení. Pokud chybový kód přetrvává, kontaktujte společnost LG.
AE Podezřelá chyba úniku: Jednotka detekovala únik vody v pračce a aktivovala zařízení proti vyplavení umístěné ve spodní části pračky.
EHE a/nebo ELE Heater Error: Došlo k problému s ohřívačem. Odpojte spotřebič od napájení a kontaktujte společnost LG.

Průvodce odstraňováním problémů s pračkou LG

Kromě toho, jak resetovat pračku LG a některých běžných chyb, existují ještě dva problémy, se kterými se můžete setkat. Mohou se vyskytnout u jakékoli pračky, nejen LG, ale jsme připraveni nabídnout několik řešení, jak problém vyřešit.

Proč se moje pračka LG nezapne?

Pokud se vaše auto nezapne, zde jsou hlavní důvody a řešení:

 • Žádné napájení: Ujistěte se, že je zařízení zapojeno a že není problém s napájením. Ujistěte se, že je také zapnutá zásuvka.
 • Jistič je vypnutý: Stroj mohl být vypnut jističem. Pokud ano, znovu jej zapněte. Pokud ne, vypněte jej ručně, počkejte pět sekund a poté jej znovu zapněte.
 • Je vyžadován restart: Někdy drobné závady způsobí vypnutí zařízení a vyžadují tvrdý reset. Při resetování pračky LG postupujte podle výše uvedených pokynů.
ČTĚTE VÍCE
Která z následujících metod se používá k ochraně jímek a příkopů před podzemní vodou s možností výběru?

Proč moje pračka nedokončí cyklus?

Pokud vaše pračka spustí cyklus bez problémů, ale nedokončí jej, existuje několik věcí, které můžete zkontrolovat.

 • Topný prvek: Pokud topné těleso selže, stroj nemusí dokončit cyklus, protože potřebuje udržovat nastavenou teplotu. Vypněte zařízení a odpojte jej od sítě. Přejděte k ohřívači a zkontrolujte, zda není poškozen. Pokud nedošlo k poškození, kontaktujte elektrikáře nebo použijte multimetr ke kontrole odporu. Funkční ohřívač bude mít hodnoty mezi 20 a 30 ohmy. Pokud je toto číslo vyšší nebo nižší, došlo k poruše topného tělesa a je třeba objednat výměnu.
 • Vypouštěcí čerpadlo je ucpané: Toto je jeden z nejčastějších důvodů selhání cyklu. Vypouštěcí čerpadlo může být ucpané, což způsobí, že stroj přestane správně fungovat. Vypněte stroj a odpojte jej. Otevřete hadici filtru a zkontrolujte, zda není ucpaná. Odstraňte zjevné překážky nebo použijte instalatérského hada, abyste dosáhli hlouběji do potrubí.
 • Vadné připojení: Mohlo dojít k elektrickému problému stroje. Pokud se stroj pouze náhodně zapíná a vypíná, kontaktujte společnost LG. Měli by poslat opraváře, aby problém odstranil.
 • Přehřátí: občas se objeví takový jednoduchý problém, a to přehřívání. Ukončete cyklus, počkejte, až stroj vychladne, a zkuste to znovu později.
 • Netěsnosti: Když je zjištěn únik, stroje se zastaví uprostřed cyklu. Zkontrolujte zjevné netěsnosti. Pokud jej najdete, kontaktujte společnost LG. Vůz může být ještě v záruce a lze jej opravit. Pokud ne, kontaktujte instalatéra.

Nyní, když víte, jak resetovat pračku LG, můžete v budoucnu ušetřit spoustu času.

Mějte na paměti, že pokud k tomu dochází často nebo tvrdý reset nepomůže, může se jednat o jiný problém. V případě pochybností kontaktujte naše servisní středisko.

LG

Tlačítko spuštění pračky LG nereaguje? Níže jsou uvedeny některé rychlé způsoby odstraňování problémů, které můžete vyzkoušet:

Tlačítko pro spuštění pračky LG nereaguje – možná řešení a náhradní řešení

Než začneme, je důležité si uvědomit, že existuje několik důvodů, které mohou způsobit tento problém.

Zde je seznam některých možných příčin problému:

 • Selhání programování – Pokud dojde k poruše v řídicím modulu pračky, může pračka přestat reagovat, protože nedokáže interpretovat pokyny.
 • S kontaktní linií pračky (za tlačítkem start) může být něco v nepořádku – jakýkoli problém by mohl mít za následek špatný kontakt mezi tlačítkem a ostatními částmi, které koordinují reakci na tlak.
 • Tlačítko napájení (nebo součást/část, která mu pomáhá reagovat) může být opotřebované – například nemusí reagovat, pokud je dotyková část ve špatném stavu.
 • Hlavní řídicí modul pračky může být vadný.
 • Někde mezi tlačítky může dokonce uvíznout nějaký cizí předmět.
ČTĚTE VÍCE
Jaká teplota by měla být v místnosti pro novorozence?

Nyní přejděme k možným řešením a řešením, když máte představu o tom, co by mohlo způsobit, že tlačítko pro spuštění vaší pračky nefunguje.

Tlačítko spuštění pračky nereaguje LG – jak problém vyřešit

Vyzkoušejte tyto opravy – může vám to ušetřit čas a peníze!

Řešení 1: Zkuste stisknout oblasti kolem tlačítka Start

Prvním možným způsobem, jak vyřešit problém s nefunkčním tlačítkem pro spuštění pračky LG, je stisknout (nebo poklepat) oblasti kolem tlačítka.

To pomůže uvolnit jakýkoli cizí materiál, který může uvíznout mezi tlačítky, a obnovit jejich normální fungování.

Podívejte se, jak se to dělá v tomto ukázkovém videu (video je v angličtině, ale můžete intuitivně pochopit podstatu toho, co se děje):

Řešení 2: Resetujte pračku LG

Někdy, aby tlačítko začalo znovu reagovat, stačí jednoduše provést tvrdý restart jednotky.

To platí zejména v případě, že problémy vznikly v důsledku chyby programování v počítačovém systému pračky.

Jak resetovat pračku LG (obecné kroky):

 1. Vypněte pračku stisknutím tlačítka POWER.
 2. Poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky (nebo vypněte jistič pračky). Napájení je nyní vypnuto.
 3. Stiskněte a podržte tlačítko POWER/START po dobu asi 5 sekund.
 4. Poté musíte stisknout a podržet tlačítko PLAY/PAUSE po dobu asi 5 sekund.
 5. Zapojte pračku zpět do zásuvky (nebo zapněte jistič). Je třeba poznamenat, že po zapojení se může objevit malá jiskra.

S trochou štěstí vaše pračka ožije!

Rychlý tip: Podívejte se do uživatelské příručky a zjistěte, jak resetovat váš konkrétní model pračky LG.

Tlačítko napájení pračky nefunguje LG – moderní metody odstraňování problémů

Nepropadejte panice, pokud ani jedna z těchto dvou metod nefungovala – existují i ​​jiná řešení, která můžete vyzkoušet sami.

Řešení 3: Výměna celého ovládacího panelu (místo výměny tlačítka napájení pračky LG)

Nelze vyloučit ani poruchu tlačítka – například selhal mikrospínač (obvykle umístěný za zapínacím tlačítkem).

Pokud máte podezření, pak první nápravou, která vás napadne, je výměna vadného tlačítka.

Výměna tlačítka ale není úplně praktická – tlačítko se většinou samostatně neprodává, takže by se měl vyměnit celý ovládací panel. Někdy ale řemeslníci mají náhradní knoflíky od dárců.

ČTĚTE VÍCE
Proč váha ukazuje nejprve jednu váhu a pak druhou?

Naštěstí je proces výměny ovládacího panelu poměrně jednoduchý.

Níže jsou stručně shrnuty kroky:

 1. Odšroubujte šrouby zajišťující horní panel krytu zařízení
 2. Vyjměte dávkovač mýdla.
 3. Nyní odstraňte šrouby zajišťující ovládací panel.
 4. Vyjměte řídicí modul (nejprve musíte odšroubovat upevňovací šrouby).
 5. Odpojte elektrické konektory – bývají trochu křehké, takže je to nejtěžší krok.

Tady! Nyní můžete odstranit vadný ovládací panel.

Níže je podrobné video od Michaela Bordera, které ukazuje obecné kroky při provádění operace výměny:

Rychlý tip: Před zahájením procesu výměny se doporučuje zkontrolovat všechna připojení vodičů (na ovládacím panelu) – závada může být jednoduše způsobena uvolněným vodičem/spojením.

Řešení 4: Vyměňte hlavní obvodovou desku

Pokud problém přetrvává i po restartu zařízení, je možné, že je vadná hlavní obvodová deska (řídicí modul).

Proto je nejlepším řešením (chcete dlouhodobé řešení a ne jej neustále restartovat) vyměnit nebo opravit řídicí modul ostřikovače.

Začněte objednávkou originální OEM náhradní desky plošných spojů od 1V.KZ (vyberte tu, která je kompatibilní s vaším přesným číslem modelu).

Výměna nyní není tak těžká a je to něco, co můžete udělat sami (vaše odhodlání vidět vaše auto opět normálně fungovat by mělo být dostatečnou motivací!)

Důležité! Zapamatujte si nebo nahrajte na video proces demontáže vašeho zařízení, aby pro vás proces montáže nebyl obtížný a neobjevily se „zvláštní“ díly.

Ale my vás nechceme nechat na holičkách, takže níže je skvělé instruktážní video krok za krokem pro pračky LG s horním plněním z repairclinic.com.

Sledujte to a dodržujte všechny pokyny, může vám to pomoci vyřešit problém s tlačítkem spuštění pračky LG.

Rychlý tip: Před výměnou PCB můžete zkontrolovat, zda je skutečně vadná. Pokud si nejste jisti svými testovacími schopnostmi, nechte to provést specialistou na opravu praček.

Závěrečná slova

Pokud žádný z výše uvedených tipů nefunguje, může se jednat o vážnější problém a vaše zařízení potřebuje odbornou opravu.

Kontaktujte zkušeného inženýra praček LG nebo požádejte o řešení problémů v našem servisním středisku prostřednictvím tohoto odkazu.