Malířské práce se provádějí po dokončení všech stavebních, montážních a dokončovacích prací, při kterých je možné poškození nátěru (omítky a obkladu). Před zahájením malířských prací jsou zasklena okna, kompletně dokončeny a odzkoušeny systémy vytápění objektů. Vnitřní nátěry se provádí při teplotě vzduchu ne nižší než 10 °C a relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 70 %.

Betonové a železobetonové výrobky, které mají být dokončeny, musí mít obsah vlhkosti nejvýše 6%, sádrové a sádrobetonové panely – ne více než 8% a dřevěné výrobky – ne více než 12%. Výjimkou jsou povrchy natřené vápennými směsmi. Mohou mít vysokou vlhkost.

Malířské práce zahrnují: přípravu povrchu pro lakování, lakování a konečnou úpravu lakovaného povrchu.

Proces přípravy povrchu pro lakování je nejnáročnější a nejzodpovědnější. Kvalita lakovaného povrchu závisí na důkladnosti přípravných operací.

Přípravné operace zahrnují: vyhlazení povrchu, vyříznutí trhlin, vyříznutí suků a dehtů, čištění povrchu, napuštění vysoušecím olejem, základní nátěr, obložení, tmel a broušení.

Vyhlazování omítnuté povrchy podrobit odstranění uvolněných zrnek písku, kapek malty, drobných nerovností a stop po spárování omítky. U malých objemů prací se hlazení provádí vločkou (pískovec, cihla) nebo koncem kusu dřeva. Pro usnadnění práce jsou čepel a dřevo upnuty do držáku s dlouhou rukojetí (obr. 7.1, a). V mechanizované metodě se používají univerzální hladicí a brusky vytvořené na bázi pneumatických a elektrických vrtaček (obr. 7.1, b, c). Tyto stroje jsou vybaveny vyměnitelným pracovním zařízením: kotouče s vložkami z pemzy, dřeva, šupinovitého nebo smirkového kamene pro hlazení a čištění omítnutých nebo broušených tmelových povrchů; kotouč s plstěnými podložkami pro vyhlazení čerstvě naneseného tmelu; kotouč s ocelovým kartáčem na čištění povrchu od rzi, starých nátěrů atd. Mechanizovaný nástroj tak může provádět řadu operací souvisejících s přípravou povrchů pro lakování.

Současně nebo po vyhlazení řezání trhlin. Trhliny se proříznou malířským nožem nebo ocelovou špachtlí do hloubky minimálně 2 mm, aby mohly být následně vyplněny obkladovou pastou.

Kácení uzlů a dehtů na dřevěném povrchu se provádí pomocí půlkruhového dláta a kladiva do hloubky 2–3 mm, následuje utěsnění těchto míst tmelem.

Čištění povrchů. Bez ohledu na povrchový materiál je z nich odstraněn prach, špína, mastnota a skvrny od dehtu. Prach se odstraňuje stlačeným vzduchem nebo kartáči. Nečistoty, mastnoty a dehtové skvrny se odstraňují hadry, ocelovými špachtlemi a zásadami.

ČTĚTE VÍCE
Kolik cementu je potřeba na 1 krychlový metr betonu pro kalkulátor m500 základů?

Základní nátěr se nazývá předběžné lakování tekutými malířskými kompozicemi, prováděné za účelem impregnace povrchu pro rovnoměrnost a pevnost následného lakování. Složení základního nátěru musí odpovídat určitému složení a barvě.

Tuk tzv. výplň tmelovými kompozicemi (mazacími pastami) předem napenetrovaných trhlin rozšířených řezáním v dřevěných konstrukcích, trhlin v omítce a jednotlivých poškozených míst v betonových konstrukcích.

Tmelení povrchů spočívá v nepřetržitém nanášení tmelu na napenetrovaný povrch, který má být dokončen v stejnoměrné souvislé vrstvě o tloušťce 1–3 mm, a následném vyhlazení a odstranění

Rýže. 7.1. Nástroje a přístroje pro přípravu povrchů pro lakování:

а – spona s přírubou; б – pneumatická stěrková bruska; в – Totéž. elektrický; г – malířský nůž; д – dřevěná špachtle; е – stejný, rozšířený gumovým proužkem; ж – totéž, ocel; з – špachtle – hladítko s gumovými pásy a instalace pro nanášení tmelu nástřikem: 1 – kompresor;

2 – pneumatické vstřikovací zařízení; 3 – tryska pro nanášení tmelu;

к – mechanizovaná plochá špachtle: 1 – svaz; 2 – uzavírací ventil; 3 – rám;

4 – štěrbina pro tmel; 5 – gumová deska; л – mechanizovanou špachtlí s válečkem a schématem procesu vyrovnávání povrchu: 1 – ventil; 2 – koupel;

3 – vyrovnávací lišta; 4 – váleček

přebytečný tmel tak, aby vyplnil pouze prohlubně. Souvislý tmel se provádí vylepšenými a vysoce kvalitními barvami. Čím kvalitnější nátěr, tím hladší by měl být tmel.

Plošné plnění se provádí ručně (nanáší se na povrch a vyhlazuje ručně špachtlí) a mechanizovaně (aplikuje se vzduchovým nástřikem nebo tlakovým podáváním pomocí mechanizovaných špachtlí).

Broušení – Jedná se o proces zpracování připraveného povrchu za účelem jeho vyhlazení. Broušení se provádí po každém základním nátěru a tmelu, někdy (s vysoce kvalitní povrchovou úpravou) a po základním nátěru a prvních vrstvách nátěru.

Malování ploch se skládá z řady postupně prováděných operací, které lze rozdělit na přípravu k lakování a na průměrnou malbu. Operace pro přípravu podkladu pro lakování zahrnují: čištění a vyrovnání podkladu, základní nátěr (priming), tmel, broušení a druhý základní nátěr.

Povrch, který má být natřen, musí být vysušen, očištěn od prachu a nečistot, postříkání roztokem, mastných skvrn, koroze a pečlivě vyrovnán. Drsné povrchy omítky se uhladí, drobné trhliny se rozšíří a utěsní maltou do hloubky minimálně 2 mm. Omítnuté povrchy se po zaschnutí uhladí pemzou nebo dřevěným špalkem, kovové povrchy se očistí od rzi kovovými kartáči nebo pískovačem.

ČTĚTE VÍCE
Jak prát tenisky v pračce, aniž byste je zničili?

Vlhkost omítnutého nebo betonového povrchu před nátěrem by neměla překročit 8%, dřevěné povrchy – 12%, vlhčí povrchy lze natírat, ale pouze vápennými, cementovými a silikátovými barvami. Nátěr na dříve natřené povrchy se provádí až po důkladném vyčištění staré poškozené barvy a tmelu. Před lakováním se povrchy napenetrují, natmelí a přebrousí.

V závislosti na kvalitě připravenosti povrchů k lakování jsou rozděleny do čtyř skupin:

1) beton a sádrový beton, které nevyžadují tmel;

obloženo dřevovláknitými deskami, trhliny jsou utěsněny a tmel je aplikován na přibližně 15% plochy;

omítnuté, těsnící trhliny a tmel, na kterém zabírá přibližně 35% plochy;

povrchy po celé ploše, na kterých je nutné utěsnit trhliny a tmel.

Čištění povrchů Prach odstraňte pomocí stlačeného vzduchu nebo kartáčů. Nečistoty, mastnoty a skvrny od dehtu se odstraňují hadry, ocelovými špachtlemi a používají se různá rozpouštědla. Kovové povrchy se čistí od rzi pomocí špachtle, kartáčů, škrabek, pneumatických a elektrických brusek. Pro velké plochy čištěných ploch je vhodné použít pískovací stroje.

Základní nátěr (nanesení přípravné vrstvy) – předlakování tekutými nátěrovými hmotami – se provádí s cílem impregnovat povrch, což zajistí silnou přilnavost následných nátěrových vrstev a dodá povrchu jednotnost. i Základní nátěry pro lepicí nátěry se vyrábějí na bázi vitriolu (na 10 litrů vody vezměte 0,3 kg síranu měďnatého, 0,25 kg lepidla na dlaždice a 0,3 kg pracího mýdla), použijte vápenec, mýdlový lak, kamenec atd. vápenné a kaseinové lakování se provádí vápenným základním nátěrem, u olejomalby se povrch natírá vysychajícím olejem.

Při přípravě povrchu pro malování vodnými sloučeninami se základní nátěr provádí několikrát – před částečným mazáním jednotlivých míst, před nanesením každé vrstvy tmelu a před nátěrem; vro zajišťuje zajištění a vyrovnání základny. Základní nátěr se na povrch nanáší válečky a štětci, mechanizovaný nástřik se provádí pomocí malířských tyčí a rozprašovačů.

Příprava povrchu pro lakování se provádí ručně broušením podkladu štětci nebo válečky. Do volifu se přidává malé množství pigmentu (5 %) nebo se hotová barva pro základní nátěr povrchu zředí schnoucím olejem v poměru 10:1 až 8:1. Přítomnost pigmentu ve složení základního nátěru umožňuje během práce najít možné mezery na povrchu a okamžitě je napenetrovat. Používá se vysoušecí olej Oxol, který za příznivých podmínek zaschne během jednoho dne. Nanášení tmelu nebo nátěrové kompozice na ještě vlhký podklad vede k tvorbě bublin a odlupování povlaku. Pro základní nátěry se v poslední době začaly místo vysychajícího oleje hojně používat vodně-olejové primery.

ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí kosmetická renovace v jednopokojovém bytě?

Tuk – vyplnění tmelem zjevné nerovnosti na ošetřovaném povrchu: praskliny v dřevěných konstrukcích, praskliny v omítce, poškozená místa na betonových plochách.

Tmelení povrch – nanesení tmelové kompozice na napenetrovaný povrch v rovnoměrné vrstvě 1 mm. V závislosti na pojivu se z tmelových past vyrábí lepidlo, olej, olejové lepidlo a lak. K ručnímu nanášení past na povrch se používají dřevěné, kovové a pryžové stěrky různých velikostí a provedení. S mechanizovanou metodou se rozšířily vzduchové rozprašovače a mechanizované špachtle, kompozice se nanáší na povrch pod tlakem. V závislosti na požadavcích na nátěr se povrchy jednou nebo vícekrát tmelí s mezibroušením a základním nátěrem. Pasta pro mazání by měla být hustá, pro tmel – střední konzistence.

Broušení — vyhlazení povrchu a odstranění všech nerovností na něm se provádí po každém mazání a tmelení pemzou nebo brusným papírem ručně, pneumatickými nebo elektrickými bruskami.

Nátěrové hmoty a polotovary se připravují ve speciálních dílnách a v mobilních lakovacích stanicích, mezi které patří brusky barev, míchačky, brusky, vařiče lepidla a vibrační třídiče.