Můj otec vyměnil zámky dveří, takže se nemůžu dostat do bytu. Jsem tam stejný majitel jako on. Už měsíc jsem se nemohl dostat do svého bytu. Byt prošel privatizací. Mohu žalovat a žádat o odškodnění? Pokud ano, v jaké velikosti? Mám jít na policii nebo někam? Už měsíc se nemůžu dostat domů.

Můj známý zdědil a stal se jediným vlastníkem bytu. Je tam ale zapsán úplně cizí člověk a navíc nového majitele bytu nepustí dovnitř, spoléhá na to, že za služby na ten rok platí. Je legální otevřít byt a vložit nový zámek nebo je nutné otevření provést až po rozhodnutí soudu o propuštění.

Jsem vlastníkem 3/4 podílu na právu společného spoluvlastnictví v dvoupokojovém bytě, druhý vlastník má podíl 1/4. Bydlí tam a nepustí mě do bytu. Chci tento podíl prodat, nabídl jsem mu ho, odmítl. Bylo mi řečeno, že nejprve musím soudní cestou stanovit postup užívání bytu a poté jej prodat. Tento postup ale nebude platit pro nového majitele? Nebo jak? A ukázalo se, že bez tohoto příkazu se do bytu nedostanu. Co mám dělat, prosím, řekněte mi.

Marina, Stavropolská oblast.

Jsem jedním ze tří vlastníků bytu. Co dělat, když vás jeden z majitelů nepustí do bytu? Pokud bude přivolána policie, podnikne na místě nějaká opatření?

Může majitel nevpustit do bytu osobu, která má právo užívat pokoj v tomto bytě? Kam jít, když se to stane?

V návaznosti na předchozí otázku mám 3 byty, majitelkou je moje matka, odmítl jsem privatizaci v její prospěch, ukázalo se, že mě nemůže propustit, ale mou ženu a děti do bytu nepouští, odůvodňuje to tím, že že nejsou nikdo a nejsou její příbuzní, nemají registraci v tomto bytě a nemají právo zde žít a my nemáme kam jít. Děti můžeme přihlásit i bez ní, ale co dělat s manželkou?

Svou ženu nezaregistruje, ale to nepotřebujeme. Jak se dostaneme do bytu? Bojujeme s ní 5 let. vypíná interkom, zevnitř se zamyká na petlice, píše stížnosti na policii.

Jsem vlastníkem 1/3 podílu ve 2 pokojích. Byt, chci prodat svůj podíl. Vyzval jsem ostatní majitele k odkupu (poslal dopisy s upozorněním), nereagovali. Uběhly 2 měsíce, našel jsem kupce. Chce se na byt podívat, ale jeden z majitelů mě do něj nepustí, řekl, že práh bytu překročím jen rozhodnutím soudu. Co dělat? Děkuji předem.

Moje děti a já jsme 1/3 vlastníky bytu, manželka je prostě registrovaná. Otázka: Nemohu pustit příbuzné mé ženy do bytu? Děkuji.

Co je správné udělat v následující situaci: před převzetím bytu v něm bydlela osoba podle převodního a kolaudačního osvědčení a státní registrace práva, tj. užívala inženýrské sítě, ale neplatila. Dochází k úkonům za účasti třetích osob o tom, že osoba žije v bytě. Člověk sám vás do bytu nepustí, neukáže, zda má měřiče. Společenství vlastníků domů se obrátilo na soud, aby vymohlo náhradu škody, to ale odmítlo a neodvolalo se. Soud to odmítl z důvodu, že osoba v té době neměla právo, tudíž nenese odpovědnost. Šli jsme k soudu o bezdůvodné obohacení – smír i odvolání bylo zamítnuto. Říkají, že to jsou ztráty. Řekni mi co dělat.

Situace je taková: manžel není úředník, civil, máme dítě, nemůžu si vyzvednout věci, do bytu mě nepustí, můžou vylomit dveře, je to majitel, ale můj jsme s dcerou přihlášeni v bytě.

Co mám dělat, když jsem se nastěhoval do bytu a dal své peníze na 2 měsíce, ale soused vyměnil zámky a nepustí mě do bytu a nedá mi peníze?

Prodej bytu slibují spoluvlastníci od svého zůstavitele-vlastníka již 9 let. Od roku 2017 jsem se jako nový dědic ze zákona o nezletilém nepřiděleném podílu obrátil na soud podle článku 252-ZAMÍTNUTÍ. Spoluvlastníci uvádějí jako důvod odmítnutí prodej bytu pouze společně. Podíl nelze prodat ani ukázat kupujícímu. V bytě nikdo nebydlí, nikdo tam nesmí. Jsem starobní důchodce. Co dělat?

Váš dotaz rád zodpovím! Situace je taková – je tam dvoupokojový byt a s druhým majitelem jsme se loni v létě dohodli na postupu využití – jeden pokoj pro něj, druhý pro mě. V tomto bytě bydlí dcera majitele a její manžel. Soudní spor ohledně rozdělení akcií se odehrál v roce 2019. Mohu vymáhat nájem od jiného vlastníka (nebo je žalovaný jeho dcera a manžel?), když mě jeho dcera 3 roky nepustila do bytu?

ČTĚTE VÍCE
Můžete dát čistič odtoků do myčky?

Jak mohu prodat svůj 1/2 podíl v 2pokojovém bytě, když mě první majitel vůbec nepustí dovnitř. Druhý podíl je s bývalým manželem tchyně, který zemřel. V bytě bydlí a jsou registrovaní pouze syn druhého majitele a jeho partnerka, neplatí nájem, má nahromaděné dluhy za teplo. Nemůžu ho zadržet.

Soud nám rozdělil byt na 1/2, svůj podíl jsem zapsala do vlastnictví a zapsala se tam, ale bývalý manžel mě do bytu nepustí, co mám dělat?

Řekněte mi, mám právo nevpustit soudní exekutory do bytu (byl mi dán před svatbou), pokud přijdou provést inventarizaci majetku za dluh mého manžela (na základě výkonného rozhodnutí)!? Otázkou také je, jestli vás nepustím dovnitř, jaká je za to odpovědnost? A pokud bude podána kasační stížnost a přijdou soudní exekutoři, mají právo popisovat majetek, vzhledem k tomu, že bude další soud! Obdrželi žádost a bylo jim oznámeno, že bude soud. Předem děkuji za vaše odpovědi.

Zajímalo by mě, zda má manžel bývalou manželku a s ní nezletilé dítě. Máme spolu i dítě. Nezletilé dítě (společně s manželkou) vlastní 1/4 bytu, 1/4 patří manželovi a 2/4 bratrovi manžela. Po rozvodu žije dítě s bývalou manželkou, ta mu zakazuje vídat se s otcem. Platí se výživné. Situace je taková: nyní v bytě bydlím já, manžel a naše společné dítě (je zde zapsáno) a exmanželka se hodlá nastěhovat. Všichni majitelé (manžel a manželův bratr) jsou kategoricky proti. Nemohou ji pustit do bytu (nikdo nic proti dítěti nemá)? A jaká práva mají proti její svévoli? Děkuji.

K dispozici je 3 pokojový byt. V Moskevské oblasti, kde jsou 3 majitelé. Každý má 1/2 podíl. Babička s vnučkou se nemohou dohodnout, pijí a nestýkají se, nepouštějí vnučku do bytu. Vnučka má mladou rodinu a dítěti ještě není rok, co se dá s bytem udělat ve prospěch vnučky? Možná výměna nebo nějaký rychlý prodej? Vnučka v současné době nemá jiný majetek než tento podíl a musí si s manželem a malým dítětem pronajímat byt.

Mohu pronajmout byt. Vlastním 1/2 podílu jednopokojového bytu. Bydlí v něm majitel druhé poloviny. Nepustí mě do bytu. Platím za někoho. služby za 1/2 podílu, ale ve skutečnosti to nevyužívám. Řekněte mi možnosti, protože odmítá prodat společně, ale nemůže prodat 1/2 podílu v jednopokojovém bytě?

Moje bývalá manželka mě nepustí do bytu, kde jsou vlastníky ona a moje matka, jsem registrován. Ona to nepopírá a podala proti mně soudní vystěhování. Otázkou je, je v jejích akcích část 330 uk? Děkuji.

To je problém: jsem z 1/3 spoluvlastník v dvoupokojovém bytě, dcera je z 1/3 a z 1/3 se sestrou, se kterou nekomunikujeme a která nás do bytu nepouští. , jak můžeme tento problém vyřešit, abychom prodali naše akcie?

Tato situace je 2pokojový byt v podílovém vlastnictví, 3 majitelé, v tomto bytě bydlí jeden majitel a další dva dovnitř nepouští, neotevře dveře obvodnímu strážníkovi, jak tento problém vyřešit, chceme prodávejte naše akcie a nemáte přístup

Může soud určit postup při užívání bytu v naší situaci?Matka byt prodala a byla 100% vlastníkem a od roku 3 jsme v něm zapsáni my 2 dospělí se 1989 kojenci, kteří odmítli privatizaci a získali právo na žít neomezeně. Nyní nás nový majitel nenechá bydlet a obsadil všechny 3 pokoje. Můžeme požádat soud o 2 pokoje, protože je nás přihlášeno 5 a dá nám je soud, protože nejsme majitelé. Pronájem bytů již není finančně náročný.

Se strýcem máme podíly v různých bytech, v jednopokojovém bytě 1/2 podílu. Ve dvoupokojovém bytě má strýc 2/3 podíl, já mám 1/3 podíl. Můj strýc je přihlášený v 2pokojovém bytě a bydlí tam, já bydlím v jednopokojovém bytě. Můj strýc mě nenechá bydlet v jednopokojovém bytě, mění zámky. Existuje nějaké východisko ze situace? Můj strýc nechce měnit akcie.

Jak jednat Spolubydlící mě nepouští do bytu, ve kterém je zapsána moje spolubydlící a naše společná dcera.Majitelkou bytu je její matka, bydlí v jiném městě.V bytě jsem evidován 12 let.

Vlastník 1/2 podílu nevpouští do bytu druhého vlastníka 1/2 podílu. Došlo k odvolání na policii, ministerstvo pro mimořádné situace a PND. Zámky otevřel se souhlasem druhého vlastníka v bytě přihlášený obyvatel. Majitel, který neumožnil vstup, je odeslán do PND. Neexistuje žádná hlavní diagnóza, lékaři provádějí vyšetření. Řekněte mi: je legální nevpustit druhého majitele do bytu? A je legální nevpustit následně prvního majitele dovnitř, pokud vyhrožuje a vyhrožoval, že vezme život přihlášeným i sobě? Jak se chránit? Co dělat s rozdělením bytu později?

ČTĚTE VÍCE
Co dělat, když se chladnička po odmrazení nezapne?

Otázkou je, že moje matka vstoupila podle závěti své matky do dědictví na dům postavený v Německu, kde je zapsána její neteř a její dvě dnes již dospělé děti. V roce 2003 byla podle soudního rozhodnutí zamítnuta žádost matky o vyklizení vinou advokáta. Její neteř má na své jméno zprivatizovaný dvoupokojový byt, ale prokázala, že je členkou rodiny své zesnulé babičky a vedla s ní společnou domácnost a v domě ji přihlásila, rovněž babičku. V souladu s čl. 1 odst. 2 a 292 občanského zákoníku Ruské federace mají členové rodiny vlastníka žijící v obytných prostorách, které mu patří, právo užívat tyto prostory. Převod vlastnictví bytového domu není důvodem k zániku práva užívat bytové prostory rodinnými příslušníky předchozího vlastníka. Toto rozhodnutí soudu bylo vydáno v roce 2003. Matka nebyla dodnes nikdy vpuštěna do domu. Co můžeme dělat, chceme to prodat, možná fiktivní prodej nebo nákup nebo tak něco. Řekni mi prosím.

Majitel nevpouští nájemce do bytu, po vrácení věcí se ukázalo, že nájemní smlouva na nebytové prostory byla odcizena (aby nebylo možné nic prokázat).

Mohu být obviněn z krádeže smlouvy? Nebo prostě řekne, že v bytě nic neviděl? (Kopie smlouvy byla vytvořena předem.)

Jsem vlastníkem pokoje ve společném bytě. Sousedé jsou dlužníci, porušují pobytový řád (nepořádek ve společném prostoru až nebezpečí požáru), mohou zaklapnout dveře zevnitř a nepustit vás do bytu bez udání důvodu, pomluvy (obvinění z homosexuality). Jejich pokoj je obecním majetkem, jsou to nájemníci (starý muž, jeho bývalá manželka a 2 dospělí synové). Moje otázka zní: mohu je žalovat o zbavení práva bydlet v této místnosti s podmínkou, že ji koupím? Má smysl se do tohoto příběhu zapojovat? Pokud ano, pak jsme připraveni obrátit se na soud a hledat nejlepšího právníka se zkušenostmi v takových případech. Skandály jsou denně, už není síly.

V bytě mám 1/4 podíl, 3/4 od druhého majitele. Do bytu mě nepouštějí, zámky jsou vyměněné. Ukázalo se, že v bytě už rok bydlí cizí lidé. Před tím bydlel druhý majitel (netvrdil jsem, že podíl užívám, protože mám vlastní bydlení, ale druhý vlastník ne). Požádal jsem je, aby mi zaplatili 1/4 nájmu bytu nebo aby vyklidili malý pokoj, abych ho mohl pronajmout. Ale říkají mi, že byt není k pronájmu a lidé tak žijí (hlídají je, platí pouze komunální služby), ale to nic nemění. Pokud druhý majitel nebude souhlasit s mými požadavky, kam se mohu obrátit, aby se lidé z bytu vystěhovali, protože. Nepovolil jsem použít svůj podíl.

Prosím o radu! Mám 5/12 bytu v Novokuzněcku. Chci zaregistrovat svůj díl a k tomu potřebuji certifikáty BTI. Vlastník další 7/12 části bytu nevpouští do bytu technika ZTI. Můj zástupce se obrátil na obvodního strážníka, aby byt otevřel, ten však odmítá s odkazem na to, že taková práva nemá. Jsem připraven apelovat na okresní soud v Novokuzněcku, aby získal rozhodnutí zavázat takové a takové, aby nevytvářeli překážky v přístupu zaměstnanců ZISZ.

Jsem vlastníkem podílu na bytě (společný majetek). Majiteli nemovitosti jsou také bývalý manžel a dospělé děti (po 1/4 podílu). Bývalý manžel mě do bytu nepouští, bydlí sám, podal žalobu na vymáhání dluhů na účtech za energie. Mohu v rámci projednávání tohoto případu podat protižalobu na určení postupu při užívání bytových prostor, netvoření překážek v užívání bytových prostor a vymáhání náhrady za užívání akcií.

Řekněte mi, co dělat, když jeden z vlastníků nedovolí vstup do bytu, ačkoli má stejná práva jako každý z pěti v bytě? Mám 1/5 podíl.

Byt je v podílovém vlastnictví, nemůže jeden z majitelů vpustit do bytu hosty jiných vlastníků? Pokud má majitel právo nevpustit do tohoto bytu cizí a neregistrované osoby, tak kam se má obrátit v případě konfliktní situace? Jak motivovat a na který článek zákona se odkázat?

HOA zavedla postup pro předkládání průkazů pokaždé, když vstoupíte. Mají právo nevpustit vlastníka nemovitosti do bytu nebo domu, pokud u sebe nemají propustku?

Z vlastních prostředků jsem koupil 2pokojový byt a pronajal ho s dcerou rovným dílem. Nedávno se ukázalo, že dcera dala svůj podíl na bytě svému příteli. Dcera je registrována v tomto bytě, ale již dlouho nebydlí a neplatí poplatky za energie. Nyní se do bytu pokouší nastěhovat agresivní přítel dcery, nový majitel jejího podílu. Nabízíme odkup jeho podílu a nevpouštíme ho do bytu. Souhlasí s prodejem, ale žádá obrovské peníze, chystá se rozbít dveře, vyhrožuje.

ČTĚTE VÍCE
Jaká by měla být vzdálenost mezi pracovní deskou a nástěnnou skříňkou?

Dokáže rozbít dveře bez soudu? Čeho bychom se měli bát?

Dotaz: jeden majitel jednopokojového bytu (zděděného) nepředává druhému majiteli klíče od tohoto bytu, v bytě není nikdo přihlášen ani nebydlí, na koho se mám obrátit, abych si vyžádal kopii klíčů? Není potřeba se nastěhovat, ale klíče jsou potřeba k ukázce bytu realitnímu makléři třetí strany, protože. druhý majitel nechce byt prodat společně a nechce vykoupit můj podíl za tržní cenu (předtím se mu nepodařilo obchod za tržní cenu, nejprve souhlasil s prodejem, ale když se kupující setkali s realitní kanceláří , odmítl), po tomto (obchod se nezdařil) jsem poslal dopis s oznámením – koupit svůj podíl za tržní cenu, dopis přišel s návratností, uplynul měsíc, nyní chci prodat třetí straně, ale on (druhý majitel) mi klíče nedá a do bytu mě nepustí, nikdo se tam nechystá přihlásit.

Majitel o patro výše má zaplombovanou zpětnou klapku do vodovodního potrubí a proto máme problémy s dodávkou teplé vody ve stoupačce.Jak to může ovlivnit správcovská společnost,když majitel bytu nikoho nepustí do byt.

Rozvedená s manželem. Koupili jsme byt s hypotékou a investovali mateřský kapitál. Je vlastníkem. Nedovoluje lidem bydlet v bytě. Jako jediný kazí hypotéku posledních 5 měsíců. Co dělat?

Pomozte mi to zjistit. Situace. Dcera je přihlášena (zapsána) v bytě, který vlastní její matka. Matka a dcera žijí v různých městech. Dcera si vzala několik půjček a snažila se dluh splatit včas, ale. ztratila práci a nemůže najít stálou práci (dostane dočasnou práci). Na konkurzní řízení nejsou finanční prostředky. Nedávno se na stránkách SSP objevila informace, že soud vydal soudní příkaz k vymáhání peněz od ní (soudní jednání se konalo v místě registrace, nikoli v jejím skutečném bydlišti). Mají soudní exekutoři právo popsat nemovitost v místě registrace dcery (už 8 let žije v jiném městě!). V bytě matky se nenacházejí žádné osobní věci dcery. Matka není ručitelem své dcery za půjčky! Má matka právo nevpustit soudní exekutory do bytu?

Jsem ženatý, oficiálně ženatý 18 let, v manželství se narodily dvě děti, nyní je jim 17 let a 10 let. V manželství jsme koupili čtyřpokojový byt, manžel je majitelem, platí hypotéku, já jsem ručitel. Připravovali jsme se na stěhování, ale on stěhování oddaloval, čekal, až tam nebudu já a děti, stěhoval se sám a nepustil nás do bytu. On má doklady k bytu, já pas, oddací a rodný list. Jak se dostat do bytu s dětmi? Objednal jsem si také osvědčení o registraci bytu z Jednotného státního rejstříku, ale ještě ho nemám v ruce. Mohu vybrat zámky a vstoupit? Jaké budou následky, když otevřu zámky a vstoupím?

Otec (majitel bytu), matka, dcera a syn bydlí ve stejném bytě, privatizovaném pro všechny čtyři, resp. Jsou tam zapsáni všichni čtyři. Dcera (sestra) nepustí bratra do bytu. Co dělat v tomto případě? Napsat prohlášení místnímu policistovi o maření vašeho bydliště?

Jsem 7/16 sdílí sestra 7/16

Otázkou je, jak přidělit pokoj pro mého strýce (z celkové plochy bytu – 5,5 m2,5 nebo z plochy obývacích pokojů XNUMX mXNUMX)

(Zatím ho neplánujeme vykoupit!) A podle jakého jiného článku nemůžeme dovolit manželce mého strýce bydlet/pobývat v bytě?

Jsem vlastníkem bytu, ale nemohu v něm bydlet, protože v něm bydlí moje matka s manželem a mě do bytu nepouštějí. Matka má svůj byt, kde je registrovaná. Kam mám jít, aby je vyhnali z mého bytu?

Toto je situace: manžel mé matky zemřel. Stále má 2 byty v Moskvě. Kromě manželky nemá žádné další příbuzné. Jeden z bytů byl pronajat nájemcům na základě smlouvy o bezplatném užívání nebytových prostor. Po smrti majitele se ukázalo, že jeden z nájemníků se v tomto bytě nějak přihlásil a navíc tam přihlásil své dítě. V tuto chvíli není máma vpuštěna do tohoto bytu s odkazem na skutečnost, že není nikdo. A co víc, chtějí část tohoto bytu žalovat úplně. Řekni mi, dokud moje matka nezíská dědická práva, nemůže nic dělat? Musíte čekat šest měsíců? Mají právo ji nepustit do bytu? Maminka je registrovaná v druhém bytě, který není k pronájmu.

ČTĚTE VÍCE
Lze na pitnou vodu použít pozinkované trubky?

Manžel nevpouští manželku do bytu (rozvedení manželé). Zavolali četu, má majitel (manžel/ka) právo nepustit četu do bytu.

Dobré odpoledne Koupil jsem si byt. Jsem jediným vlastníkem bytu. Jsou v něm nečlenové mé rodiny (registrovaní bývalí majitelé), matka a nezletilé dítě. Nepodařilo se mi je nechat sepsat u soudu. Podal odvolání.

Momentálně nemám kde bydlet (ani kde spát). Jsem připraven dát do jedné místnosti dveře se zámkem, abych tam mohl alespoň nějak bydlet, zatímco bude pokračovat soudní spor o propuštění (odvolání). Problém je ale v tom, že do svého bytu nesmím. Vyměnili zámky a dveře nejdou otevřít! Chtěl jsem zavolat zámečníka a otevřít dveře, ale řekli mi, že později to bude moje chyba (řeknou, že ztratili cennosti atd.). Prosím, řekněte mi, jak se mohu dostat do bytu, aniž bych porušil něčí práva. Co dělat a na koho se obrátit (zda jsou potřeba svědci nebo policie, jaké dokumenty předložit a v jakém pořadí). Opakuji, nemám teď ani kde spát a jsem jediným majitelem bytu, ale nejsem tam registrován.

Jsem spoluvlastníkem bytu (2/3 podíl). Akcie jsou přijímány děděním. Další majitel (1/3 podíl) mi pod různými záminkami klíče od bytu nedává. V BYTĚ UŽ ROK PO SMRTÍ ZŮSTAVCE NIKDO NEBYDLÍ! Byt platím v plné výši pouze já (k soudu již byla podána žaloba o rozdělení mého osobního účtu).

Protože do bytu není přístup, neměl jsem možnost provést odečty, částky se počítají podle průměru a jsou gigantické.

Otázka: jak legálně získat přístup do bytu? Aby nevznikaly nároky dalšího spoluvlastníka atp. problémy.

Díky předem za Vaši odpověď.

Význam adresy není zcela jasný. Jste vlastníkem, nebo spíše spoluvlastníkem bytových prostor, a to i s větším podílem, a máte všechna práva vlastníka ve vztahu k tomuto bytu (článek 209 občanského zákoníku Ruské federace) .

Pokud je problém vzájemného porozumění se spoluvlastníkem, obraťte se na soud s negativní žalobou.

Dluh za účty za energie lze vymáhat soudní cestou.

Jelikož jste vlastníkem, můžete zámky jednoduše vyměnit.

Můžete také odstranit překážky pro použití na kurtu vydáním klíčů.

Je ale potřeba zaznamenat fakt obstrukce. Zavolat policii.

Řekne to u soudu. Mají svůj vlastní klíč.

Obrátit se na soud s nárokem na nastěhování a odstranění překážek v užívání bytu.

Otevřete dveře a vložte nové zámky, nic nezlomíte

nebo se obrátit na soud s odpovídajícím nárokem.

Předložit soudu žalobu a poskytnout objektivní důkazy. Domnívám se, že soud vašim požadavkům vyhoví a žalovaný bude povinen dluh uhradit atp. Hodně štěstí.

Je nutné u soudu určit postup užívání sporného majetku a zavázat druhou stranu, aby vám do užívání nezasahovala.

Nelíbilo by se mi nařčení, že v bytě byly údajně uloženy nějaké šperky, které zanechal tento majitel a po mém nastěhování jakoby zmizely.

Neexistuje způsob, jak jim zabránit, aby šli na policii.

Ale jak už vám bylo správně řečeno:

1. Zaznamenáte skutečnost obstrukce

2. Podejte žalobu. Žaloba je vypracována v souladu s článkem 131 občanského soudního řádu Ruské federace a je podána v souladu s odstavcem 6 článku 132 občanského soudního řádu Ruské federace.

3. Prostřednictvím soudního exekutora vykonáváte soudní rozhodnutí.

To je v zásadě skutečně možné.

Obraťte se na soud s nárokem na vstup a nebránění v užívání.

Jak získat přístup ke zděděnému bytu v kontroverzní situaci?

Po smrti mého otce nám s bratrem zůstal byt s 1/2 podílem pro každého. V bytě není nikdo přihlášen ani nebydlí, vlastníkem je zesnulý otec, bylo zahájeno dědické řízení, potvrzení přišlo v březnu tohoto roku. Můj bratr mi odmítá přístup do bytu a předání sady klíčů. Účelem mého přístupu je pouze kontrola stavu měřičů a stavu bytu. Řekněte mi, co mám dělat, kde a na koho se mohu obrátit. Díky předem za Vaši odpověď.

Jak získat přístup do zděděného bytu, pokud váš bratr odmítne: tipy a triky

Po smrti mého otce nám s bratrem zůstal byt s 1/2 podílem pro každého. V bytě není nikdo přihlášen ani nebydlí, vlastníkem je zesnulý otec, bylo zahájeno dědické řízení, potvrzení přišlo v březnu tohoto roku. Můj bratr mi odmítá přístup do bytu a předání sady klíčů. Účelem mého přístupu je pouze kontrola stavu měřičů a stavu bytu. Řekněte mi, co mám dělat, kde a na koho se mohu obrátit. Předem děkuji za radu.

Kdo by měl platit, když do bytu není přístup?

Prosím o radu: Mám v bytě podíl 1/10, do bytu nemám přístup, druhý majitel vyměnil dveře, ale nedal mi klíče. Osobní účty jsou rozdělené, ale neplatím, protože nemám přístup do bytu. Chtějí mě žalovat. Mám právo otevřít dveře, nebo druhý vlastník musí zaplatit můj podíl, jelikož zablokoval přístup do bytu a užívá můj podíl.

ČTĚTE VÍCE
Je levnější doplnit inkoustovou nebo laserovou tiskárnu?

Způsoby řešení problému přístupu do bytu ve vlastnictví 1/6 ze tří spoluvlastníků

Byt je ve vlastnictví tří spoluvlastníků. 1/6 daroval vnuk babičce v tomto bytě. Babička přidělila účet za energie, pravidelně platí podle účtenek. Do bytu nemá přístup, jelikož další dva spoluvlastníci (manželský pár) nedávají klíče. Do bytu nemají povolen vstup. Co můžete udělat, abyste svůj majetek využili? Nabídl jsem jim, že jim tento podíl úředně odkoupím přes notáře, ale odmítli, nebyli spokojeni s prodejní cenou. (pro prodej třetí osobě potřebujete přístup do bytu) Jaká opatření je třeba učinit, abyste mohli disponovat svou částí bytu? Je možné uplatnit nárok na hmotnou a morální újmu? Jak z této situace ven?

Překážky při prodeji bytu: jak řešit situaci s odmítnutím jednoho ze spoluvlastníků

Vlastním byt – v bytě jsou dva spoluvlastníci. Byt koupili dva spoluvlastníci – jeden má devatenáctky a druhý dvacátý. Je zde možnost prodeje bytu. Spolumajitel, ze kterého již jedna dvacítka odmítla prodat a tím mi zabránil prodat svůj podíl – nikdo nechce koupit jen byt! Mám nějaké právní možnosti, jak tento problém vyřešit? Bylo dosaženo limitu vyjednávání.

Dluhy neplatiče bytů a komunálních služeb při prodeji podílu na bytě: přecházejí na nového majitele?

Situace: jeden ze tří spoluvlastníků neplatí za bydlení a komunální služby (tři spoluvlastníci mají účty odděleně, ostatní dva spoluvlastníci účty pravidelně platí), byt je privatizován, nedochází k reálnému rozdělení bytu, je určen pouze postup užívání. Otázka: budou muset ostatní spoluvlastníci uhradit dluhy neplatiče při prodeji svých podílů na společné společné nemovitosti, aby se vyhnuli jejich prodeji s věcným břemenem? Tito. Přecházejí dluhy neplatiče při koupi podílů na tomto bytě na nového spoluvlastníka?

Jak omezit přístup do bytu po smrti majitele a nepřítomnosti vůle: práva a možnosti příbuzných

Majitel bytu zemřel před týdnem, není závěť. V bytě není nikdo přihlášen. V bytě žije manželka s pijícím 40letým synem z jiného manželství. Oba mají registraci na jiné adrese. Majitel má dvě dospělé děti, které nemají povolen vstup do bytu. Doklady k bytu pro zápis dědictví předepsaným způsobem si příbuzní převzali vlastními silami s klíči od bytu a neomezeným přístupem. Jak se vyhnout sporům ohledně pobytu v bytě, jak omezit přístup do bytu všem před zápisem dědického práva, například jej zapečetit nebo něco jiného. Kam mohou děti jít? Jaká práva mají? Manželka zesnulého majitele navíc viní jeho děti z krádeže dokumentů. Vyměnil jsem zámky a omezil jejich skutečný přístup do bytu. Zesnulý majitel zdědil byt po své matce, babičce dětí.

Jak vstoupit do 2pokojového bytu, pokud má klíče pouze jeden z majitelů a druhý je odmítá vydat

Co bych měl dělat? K dispozici je 2pokojový byt se 2 majiteli. Klíče od bytu má ale jen jeden majitel. A klíče nedává ostatním. V bytě nikdo nebydlí. Jenže tam je zapsáno dítě jednoho majitele, kdežto u druhého nikdo. Jak se dostanu do bytu? Už 3 roky neplatím nájem, protože tam nebydlím a řekl jsem, že nemám klíče. Nikdy jsem v krabici neviděl účtenku. Pravděpodobně je někdo odváží druhému majiteli.

Zdědil polovinu bytu, ale žádný přístup: měly by se platit poplatky?

Dostal jsem 1/2 bytu dědictvím, ale do bytu nemám přístup (založil jsem doklady k soudu o přidělení podílu a přístupu do bytu) připravují protižalobu na inženýrské sítě. Mám za ně platit, když nemám přístup do bytu?

Kupující pod různými záminkami odmítá přijít do banky.

Banka po zaregistrování kupní smlouvy na 1/2 podílu bytu odepřela prodávajícímu přístup k bezpečnostní schránce z důvodu chyby v podmínkách přístupu: místo kupní smlouvy na 1/2 podílu byla v byl uveden dokument politiky bytu. Veškeré podklady připravil zástupce kupujícího. Kupující vlastní druhou polovinu bytu. Kupující pod různými záminkami odmítá přijít do banky. Za týden bude mít přístup do cely. Co může prodejce udělat? Nebo to teď půjde jen k soudu?