jevy růstu a pohybu rostlinných orgánů způsobené jednosměrným osvětlením. Naprostá většina rostoucích stonků se nahoře ohýbá ke světlu – objevit, jak se říká, pozitivní heliotropismus. Etiolované (pěstované ve tmě) výhonky Vicia sativa se ukázaly jako nejcitlivější a nejschopnější G. Tím, že se nakloní směrem, který je více osvětlený, detekují i ​​ten nepatrný rozdíl v síle dvou světelných zdrojů, který již nelze detekovat pomocí Bunsenova fotometru. Lepidium sativum je méně heliotropní a etiolované výhonky Salix alba jsou ještě méně heliotropní. V rostlinách otevřených slunných ploch, např. Cichorium Intybus, Verbena officinalis, Achillea Millefolium atd., je G. obvykle extrémně slabě exprimován. Pokud tyto rostliny pěstujete ve stínu, pak se také ohýbají směrem ke světlu. Konečně, stonky Cuscuta a Verbascum nevykazují G. jevy vůbec; jsou angeliotropní. K heliotropnímu sklonu stonku dochází, dokud není stonka umístěna ve směru dopadajících paprsků.

Obr. 1.

V běžných přírodních podmínkách však v důsledku antagonistického vlivu negativního geotropismu, který má tendenci stonku napřimovat, k tak silnému sklonu nedochází. Pro přesná pozorování musí být geotropismus eliminován pomocí klinostatu (viz Geotropismus). Jevy odchylek rostlinných orgánů ze světla volal negativní heliotropismus. Negativní heliotropismus je poměrně vzácný. Je charakteristický pro stonky břečťanu (Hedera), podděložní jmelí (Viscum album), úponky a koncovky popínavých rostlin (Vitis, Ampelopsis), mnoho vzdušných kořenů (orchideje, lilie, bromélie atd.) a některé podzemky (např. kořeny hořčičných klíčků, Sinapis alba, pěstovaných v voda). Pozitivní G. najdeme i v květech; zejména u mnoha Compositae (Tragopogon orientale, major; Sonchus arvensis; Hieracium Pilosella aj.). V noci květy stojí vzpřímeně; ranní svítání je naklání na východ ke slunci; Během dne se podle slunce otáčejí z východu na západ a po západu se opět narovnávají. Pod vlivem G. se listy otáčejí ve směru největšího osvětlení a snaží se umístit svůj úd kolmo k dopadajícím paprskům. Tento druh G. se nazývá příčný (diaheliotropismus) naproti tomu vertikální G. (ortoheliotropismus) stonky a kořeny. Mezi nižšími rostlinami byla zcela zřetelná pozitivní hysterie zjištěna u plísňových hub (Mucoraceae): jejich dlouhé, jednobuněčné plodonoše se silně ohýbají ke světlu. Kromě slunce mohou heliotropní ohyby způsobovat i jiné zdroje světla (elektrická baterka, petrolejka), proto je správnější tyto jevy nazývat fototropismus. Největší efekt vyvolává světlo střední intenzity.

ČTĚTE VÍCE
Musím zapojit LED pásek z obou stran?

Obr. 2. Heliotropní ohýbání rostliny směrem ke světlu. Rostlina je v tmavé krabici; b – nádoba s barevnou kapalinou, šipky ukazují směr dopadajících paprsků. Slabé světlo nepůsobí dostatečně intenzivně; při velmi silném světle se zdá, že rostlinou proniká světlo skrz naskrz a není žádný významný rozdíl v osvětlení dvou protilehlých stran rostliny, na kterém v podstatě závisí vytvoření heliotropního ohybu (proto heliotropní jevy nejsou u rostlin na otevřených slunných plochách patrné). Nejenergičtěji působí fialové a ultrafialové paprsky, směrem od nich ke žluté heliotropní intenzita světla klesá, ve žluté je nulová, od oranžové k infračervenému zase roste. Jinými slovy, nejsilnější heliotropní ohyby se vyskytují ve fialovém světle, ale ve žlutém světle rostliny nevytvářejí ohyby a rostou rovně, jako ve tmě. Stejně jako geotropismus je geologie fenoménem růstu. Ohyby se vyskytují pouze v oblasti růstové oblasti (zóny) a jsou způsobeny nestejným délkovým růstem dvou protilehlých stran orgánu: např. s kladným G. ztmavená strana roste silněji. Pozitivní G. uvádí stonky a listy do polohy nejpříznivější pro růst a výživu; negativní – odkloní nástavce a vzdušné kořeny od světla a přitlačí je ke stěně, kmeni stromu atd., místům, kde se mohou přichytit. Viz Wiesner „Die heliotropischen Erscheinungen im Pflanzenreiche“ („Denkschriflen der K. Akademie der Wissenschaften zu Wien“, 1878-80). Další odbornou literaturu a podrobnosti viz Sachs „Vorlesungen über Pflanzenphysiologie“ (1887); Van-Tieghem „Traité de Botanique“ (1. díl, P., 1891); Famintsyn „Učebnice rostlinné fyziologie“ (1887); Palladin „Fyziologie rostlin“ (1891); Rotert „kurz fyziologie rostlin“ (Kazan, 1891).

Encyklopedický slovník F.A. Brockhaus a I.A. Efron. – Petrohrad: Brockhaus-Efron. 1890-1907.

Tento jev se nazývá fototropismus. V tomto případě rostlina roste směrem k dopadajícímu světlu. To je způsobeno skutečností, že sluneční světlo je životně důležité pro život rostlin. Díky tomu dochází k procesu fotosyntézy, v důsledku čehož se v buňkách zelených rostlin syntetizují sacharidy.

  • Jak se nazývá jev, kdy rostlina sahá po světle?
  • Co je to úpal u rostlin?
   • Jak rostliny vidí světlo?
   • Jaký je jev v pohybu rostlin?
   • Jakou potravu si rostliny připravují, když jsou vystaveny slunečnímu záření?
   • Co znamená 9 slunečnic?

   Jak se nazývá jev, kdy rostlina sahá po světle?

   V moderní vědě se heliotropismus týká pouze pohybů rostlin spojených se sledováním slunce. Většina stonků a květů vykazuje pozitivní heliotropismus (směrem ke světlu); Některé vzdušné kořeny a úponky popínavých rostlin vykazují negativní heliotropismus (ve směru od světla).

   Jak rostliny reagují na světlo?

   Rostliny potřebují energii k zajištění svého růstu, dozrávání květů a plodů a rozmnožování. Zdrojem energie je sluneční záření, které je pohlcováno chlorofylem (zelené barvivo) v listech. Pod vlivem světla dochází k procesu fotosyntézy – vzniku uhlovodíků z oxidu uhličitého a vody.

   Kdy rostliny lépe rostou ve dne nebo v noci?

   Bylo zjištěno, že rostliny rostou intenzivněji v noci. Pro růst mnoha rostlin jsou příznivé teplotní změny během dne – zvýšené během dne a snížené v noci.

   Jak se nazývá jev, kdy se květina v noci zavírá?

   Nastia neboli nastické pohyby (z jiného řeckého σπαθητός ‘kompaktní’) jsou pohyby rostlinných orgánů, které jsou určeny vlastnostmi samotné rostliny a projevují se při vystavení faktorům prostředí (teplota, světlo, vlhkost atd.).

   Proč se slunečnice otáčí ke slunci?

   Vědci vysvětlují, že k pohybu květenství slunečnice dochází v důsledku nerovnoměrného růstu rostliny. Jedna strana stonku roste rychleji než druhá, což způsobuje, že se květenství obrací.

   Co je to úpal u rostlin?

   Úpal je prudké zvýšení tělesné teploty v důsledku vysokého oslunění slunečními paprsky. V případě tepelného zdvihu je faktorem přehřátí zvýšená okolní teplota.

   Jak rostliny vidí světlo?

   Rostliny „vidí“ různá spektra světla pomocí senzoru složeného z pigmentů citlivých na světlo. Příklady takových pigmentů jsou fytochrom, kryptochrom a fototropiny. Jsou citlivé na různé barvy.

   Jaký je proces fotosyntézy?

   Fotosyntéza označuje chemické reakce, ke kterým dochází v buňkách zelených rostlin a některých bakterií pod vlivem světla. Během fotosyntézy se světelná energie přeměňuje na chemickou energii, která se používá k syntéze organických molekul nazývaných glukóza.

   Proč rostliny v noci nejedí?

   V noci, ve tmě, k fotosyntéze nedochází, ale i v tuto dobu spotřebovávají rostliny tak málo kyslíku, že se nás to vůbec netýká.

   Proč rostliny rostou pouze v noci?

   Jak ukázaly studie, během dne je rostlina zaneprázdněna hlavně „těžbou“ materiálů, ale noční doba je aktivně využívána k růstu. Toto chování je typické pro rostliny, které žijí v těch částech planety, kde je denní světlo přibližně stejně dlouhé jako noc.

   Co se stane, když rostlina roste ve tmě?

   V úplné tmě jsou kořeny většiny rostlin zachovány a v zimě orgány vegetativního rozmnožování víceletých rostlin – kořeny, oddenky, cibule – nadále žijí ve tmě. I v létě, v období intenzivního růstu rostlin, tráví dobrou polovinu života ve tmě: vždyť každý den ustupuje noční tmě.

   Jaký je jev v pohybu rostlin?

   Tropismy jsou růstové pohyby způsobené podnětem, který je nasměrován z jedné strany. Pohyb rostlin směrem k podnětu se nazývá pozitivní a v opačném směru – negativní.

   Jak se nazývá rostlinné světlo?

   Zářivka je oblíbeným zdrojem světla pro pěstování sazenic. Jejich spektrum je posunuto směrem k ultrafialovému, což má příznivý vliv na vývoj kořenového systému.

   Co je fotonastie?

   Fotonastie Fotonastie (z foto. a nastia), pohyb rostlinných orgánů (listů, okvětních lístků) pod vlivem nesměrového (na rozdíl od fototropismu) a prostorově rovnoměrného osvětlení (např. otevírání a zavírání květních korun a květů koše).

   Jakou potravu si rostliny připravují, když jsou vystaveny slunečnímu záření?

   Sluneční světlo dodává energii, bez které se nic neděje. Energie je potřebná pro život každého živého tvora. Proces tvorby živin z oxidu uhličitého a vody vlivem slunečního záření se nazývá fotosyntéza.

   Jak rostlina získává energii ze slunečního záření?

   FOTOSYNTÉZA Rostliny jsou malé továrny, které přeměňují sluneční světlo, vodu a oxid uhličitý na živiny (cukry) a kyslík. Tento proces se nazývá fotosyntéza. Oválné chloroplasty v listech rostliny obsahují pigment chlorofyl, který pohlcuje sluneční energii.

   Proč jsou všechny rostliny zelené?

   Chlorofyl dodává rostlinám jejich zelenou barvu. Pro jejich život je nesmírně důležitý, protože je schopen absorbovat světelnou energii a předávat ji molekulám, které syntetizují organické látky.

   Kdy se fotosyntéza zastaví?

   V závislosti na plodině, když osvětlení překročí 10000 40000-XNUMX XNUMX luxů (což znamená sluneční světlo), nárůst fotosyntézy se zastaví.

   Jak se jmenuje květina, která pláče před deštěm?

   Mezi rostliny, které před deštěm aktivně vylučují nektar, je znám i luční ubrousek. Název je vypovídající – většinou jsou její květy zakryté i přes den, jako by dřímaly. Otevírají se večer, ale ne vždy lákají hmyz, ale hlavně před deštěm. Takže pokud kolem vysněných květin uvízli motýli – sbohem, dobré počasí!

   Jak se jmenuje věčná květina?

   Aby byl váš domov vždy útulný a krásný, není nutné každý den řezat nebo kupovat čerstvé květiny – můžete použít sušené květiny nebo, jak se jim také říká, immortelli (z latinského immortalitas – nesmrtelnost). Sušené květiny jsou rostliny, které si po usušení zachovávají svůj tvar a barvu.

   Co dělají slunečnice v noci?

   Ladné a plynulé pohyby slunečnic pokračují i ​​v noci: po západu slunce pomalu obracejí své tváře zpět k východu v očekávání svítání.

   Co znamená 9 slunečnic?

   V Číně je zvykem aranžovat kytici 9 slunečnic, protože devět v Číně symbolizuje štěstí, dlouhověkost a nesmrtelnost.

   Když není slunce, dívají se slunečnice na sebe?

   Toto je známé jako heliotropismus a je to chování běžně spojované se slunečnicemi. Když však nemohou najít slunce, slunečnice se místo toho otočí k sobě. Tento jev je známý jako sledování slunce a umožňuje květinám pokračovat v růstu a prospívat, i když slunce není vidět.

   Jak se nazývá proces, kdy se listy rostliny otočí směrem ke světlu?

   Ukázalo se, že schopnost otáčet se pod vlivem slunečního záření (heliotropismus) je spojena s koordinovanou prací světlocitlivých mechanismů a cirkadiánních rytmů rostliny.