Instalace energeticky úsporných oken s dvojitým zasklením je důležitým krokem k zajištění pohodlí ve vašem domě a úspoře energie. Správná volba strany pro instalaci okna s dvojitým zasklením má významný vliv na jeho výkon a účinnost. V tomto článku se podíváme na hlavní faktory, které je třeba vzít v úvahu při výběru místa pro instalaci energeticky úsporného okna s dvojitým zasklením.

Prvním faktorem, který je třeba zvážit, je orientace okna. Pokud je vaše okno na jižní straně budovy, bude vystaveno intenzivnějšímu slunečnímu záření, což může v horkém období vést k přehřívání místnosti. V tomto případě se doporučuje instalovat energeticky úsporné okno s dvojitým zasklením se sníženou propustností tepla a slunečního záření, aby nedocházelo k přehřívání místnosti a snižují se náklady na klimatizaci.

Druhým faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je zvuková izolace. Pokud se vaše okno nachází na hlučné ulici nebo v blízkosti zdroje hluku (například silnice nebo letiště), doporučuje se nainstalovat okna s dvojitým zasklením se zlepšenou zvukovou izolací, aby se minimalizoval dopad vnějšího hluku na vaši kvalitu život. Takové okno s dvojitým zasklením může být tlustší nebo může být kombinovaného typu s různými vrstvami skla pro účinnější zvukovou izolaci.

Konečně třetím faktorem, který je třeba zvážit, je citlivost na ultrafialové záření. Ultrafialové paprsky mohou způsobit vyblednutí nábytku, poškození povrchové úpravy a poškození vnitřních předmětů. Pokud je tedy vaše okno na jižní straně nebo máte v interiéru cenné předměty, instalace oken s dvojitým zasklením se sníženým prostupem ultrafialového záření je pomůže chránit před vystavením slunečnímu záření.

Důležitost výběru stran

Správné umístění energeticky účinného dvojskla má velký význam pro zajištění jeho efektivního provozu. Volba strany, na kterou bude skleněná jednotka instalována, by měla být založena na řadě faktorů, jako jsou klimatické podmínky, orientace místnosti, prostup sluneční energie a tepelné ztráty.

Jedním z hlavních faktorů, které je třeba vzít v úvahu při výběru strany pro instalaci energeticky úsporných oken s dvojitým zasklením, jsou klimatické podmínky. Pokud se místnost nachází v chladné oblasti, pak by mělo být okno s dvojitým zasklením umístěno na takové straně budovy, aby se maximalizovalo využití sluneční energie pro přirozené vytápění místnosti. V horkém klimatu by měla být skleněná jednotka umístěna na straně, kde je minimalizováno přímé sluneční světlo, aby se zabránilo přehřívání místnosti.

Druhým důležitým faktorem je orientace místnosti. Pokud jsou prostory umístěny na severní straně budovy, pak se doporučuje instalovat dvojité zasklení na jižní straně, aby se maximalizovala sluneční energie a snížily náklady na vytápění. Pokud je místnost na jižní straně, skleněná jednotka by měla být instalována na severní straně, aby se zabránilo přehřátí a zůstala chladná.

Prostup sluneční energie a tepelné ztráty mají také významný vliv na volbu strany pro umístění skleněné jednotky. Pokud místnost potřebuje dodatečné osvětlení, pak by mělo být okno s dvojitým zasklením instalováno na straně s maximálním prostupem sluneční energie. Pokud je kladen důraz na snížení tepelných ztrát, pak by mělo být okno s dvojitým zasklením instalováno na straně, kde jsou tepelné ztráty nejvýznamnější.

Obecně platí, že správný výběr strany pro instalaci energeticky úsporného okna s dvojitým zasklením přispívá k maximální účinnosti okenní konstrukce a zajišťuje příjemné mikroklima v místnosti. Při výběru je nutné zohlednit klimatické podmínky, orientaci místnosti, prostup sluneční energie a tepelné ztráty.

Důvody pro výběr správné instalační strany

Při instalaci energeticky úsporného okna s dvojitým zasklením je velmi důležité zvolit správnou stranu pro jeho instalaci. Níže jsou uvedeny hlavní důvody, proč byste měli instalovat dvojsklo na určitou stranu:

Energeticky úsporná okna s dvojitým zasklením mají vynikající tepelně izolační vlastnosti. Instalace oken s dvojitým zasklením na vnější stranu místnosti pomáhá zabránit tepelným ztrátám a pronikání studeného vzduchu do místnosti. Správné umístění okna s dvojitým zasklením tak může v zimě výrazně snížit náklady na vytápění a vytvořit komfortnější vnitřní podmínky.

ČTĚTE VÍCE
Musím platit daně za studnu na svém pozemku?

Energeticky úsporná okna s dvojitým zasklením mají také vynikající zvukově izolační vlastnosti. Správně nainstalované okno s dvojitým zasklením na vnější straně místnosti vytváří dodatečnou bariéru proti hluku, která místnost chrání před hlukem z vozovky, městským hlukem a jinými zdroji hluku. To je důležité zejména pro obytné prostory v blízkosti dálnic nebo v hlučných oblastech.

Instalace oken s dvojitým zasklením na vnější stranu místnosti také zvyšuje bezpečnost obyvatel. Okna s dvojitým zasklením vyrobená ze speciálního antivandalského skla poskytují dodatečnou ochranu proti vandalismu a pokusům o vniknutí do areálu. Okna s dvojitým zasklením na vnější straně místnosti navíc zlepšují bezpečnost v případě pádu nebo rozbití skla, protože obvykle mají speciální nátěr nebo fólii, která zabraňuje poletování úlomků skla.

Důležitou roli v estetickém vnímání budovy nebo místnosti hraje také správně zvolená strana instalace okna s dvojitým zasklením. Při volbě instalační strany je nutné vzít v úvahu vzhled fasády budovy a celkovou architekturu. Krásně a správně nainstalovaná okna s dvojitým zasklením dodávají budově kouzlo a přitažlivost a dodávají jí moderní a stylový vzhled.

Správná montážní strana oken s dvojitým zasklením také zajišťuje nepřetržitý přístup k oknům pro údržbu a opravy. Pokud jsou na vnitřní straně místnosti instalována okna s dvojitým zasklením, může to způsobit určité potíže při provádění prací, jako je mytí oken, výměna těsnění nebo oprava okenní konstrukce. Při výběru strany pro instalaci okna s dvojitým zasklením byste proto měli vzít v úvahu možnost přístupu a údržby oken z vnější strany místnosti.

Volba strany: slunečná nebo stinná

Při instalaci energeticky úsporného dvojskla je nutné vzít v úvahu nejen jeho tepelně izolační vlastnosti, ale také jeho schopnost chránit před slunečním zářením. Volba strany, na kterou bude skleněná jednotka instalována, může mít významný vliv na úsporu energie a vnitřní komfort.

Slunečná strana

Pokud je místnost často velmi horká vlivem slunečního záření, doporučuje se nainstalovat energeticky úsporná okna s dvojitým zasklením na slunnou stranu. Takové okno s dvojitým zasklením ochrání místnost před přímým slunečním zářením, sníží jeho intenzitu a zabrání přehřívání místnosti. Sluneční paprsky navíc mohou v interiéru poškodit nábytek, textilie a další předměty, takže instalace oken s dvojitým zasklením na slunečnou stranu pomůže udržet je v perfektním stavu.

stínová strana

Pokud je v místnosti chladno z důvodu neustálého působení chladného severního větru nebo pronikání studeného vzduchu z okolí, doporučuje se na stinnou stranu instalovat energeticky úsporné okno s dvojitým zasklením. Takové okno s dvojitým zasklením ochrání místnost před chladem, zabrání jeho pronikání a vytvoří další bariéru mezi místností a vnějším prostředím. To pomůže udržet teplo v místnosti a snížit náklady na vytápění.

Takže výběr strany pro instalaci energeticky úsporného okna s dvojitým zasklením závisí na konkrétních podmínkách a úkolech. Slunná strana pomůže chránit místnost před přebytečným teplem a ultrafialovým zářením a stinná strana vytvoří dodatečnou tepelnou izolaci a ochrání před studeným vzduchem. Při výběru strany byste měli vzít v úvahu klimatické podmínky a geografickou orientaci oken místnosti.

Vlastnosti instalace na různých stranách budovy

Při instalaci energeticky účinných oken s dvojitým zasklením je třeba zvážit různé faktory, včetně strany, na kterou bude instalováno. Každá strana budovy má své vlastní vlastnosti, které je třeba vzít v úvahu při výběru typu okna s dvojitým zasklením a způsobu jeho instalace.

Slunná strana budovy

 • Slunná strana budovy je vystavena největšímu dopadu přímého slunečního záření a zvýšených teplot, proto je nutné volit okna s dvojitým zasklením se zvýšenou tepelnou izolací.
 • Také na slunné straně by měla být instalována okna s dvojitým zasklením se zvýšenou ochranou proti ultrafialovému záření, aby se zabránilo předčasnému vyblednutí a poškození interiéru.
 • Doporučuje se používat speciální anti-ochranné fólie, které snižují pronikání tepla a slunečního záření.

Stinná strana budovy

 • Na stinné straně budovy je méně ovlivněno sluneční záření a teplo, takže lze použít standardní energeticky úsporná okna s dvojitým zasklením.
 • Při výběru okna s dvojitým zasklením byste však měli počítat s tím, že na stinné straně budovy mohou nastat problémy s kondenzací vlhkosti. Proto se doporučuje volit okna s dvojitým zasklením se zlepšenými parametry odolnosti proti vlhkosti a prodyšnosti.
ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí lineární metr pracovní desky z umělého kamene?

Jižní a severní strana budovy

 • Na jižní a severní stranu budovy dopadá rovnoměrně sluneční světlo a teplo, takže si můžete vybrat standardní energeticky úsporná okna s dvojitým zasklením.
 • Tyto strany budovy však mohou mít problémy s pronikáním studeného vzduchu. Proto se doporučuje volit okna s dvojitým zasklením se zvýšenými parametry tepelné izolace a těsnosti.

Při výběru a instalaci energeticky úsporných oken s dvojitým zasklením je důležité vzít v úvahu všechny vlastnosti každé strany budovy, aby byla zajištěna optimální tepelná a zvuková izolace a také ochrana před vnějšími vlivy.

Zohlednění klimatických podmínek při výběru strany instalace

Při výběru strany pro instalaci energeticky úsporného okna s dvojitým zasklením je nutné vzít v úvahu klimatické podmínky oblasti, ve které bude instalace probíhat. Klimatické faktory mají významný vliv na provoz oken s dvojitým zasklením a jejich energeticky úsporné vlastnosti.

Je důležité si uvědomit, že okna s dvojitým zasklením mají různé instalační strany. Jedna strana skleněné jednotky je určena pro venkovní instalaci a druhá pro vnitřní instalaci. Výběr strany instalace závisí na klimatických faktorech, jako je teplota, vlhkost a srážky.

Při instalaci okna s dvojitým zasklením zvenčí se berou v úvahu následující faktory:

 • Tepelná izolace. Pokud je klima mimo okno chladné, je lepší nainstalovat okno s dvojitým zasklením tak, aby se zlepšila tepelná izolace místnosti. V tomto případě bude strana s nízkou tepelnou vodivostí směřovat do místnosti. To pomáhá udržovat teplo uvnitř a zabraňuje pronikání studeného vzduchu zvenčí.
 • Ochrana proti dešti. Pokud v oblasti často prší nebo sněží, musí být okno s dvojitým zasklením instalováno tak, aby bylo zvenčí chráněno před srážkami. K tomu může být za sklem upravena přídavná střecha nebo jiné prvky, které mohou zabránit vniknutí vody nebo sněhu na sklo.
 • Ochrana proti větru. Větrné oblasti vyžadují pevnější sklo odolné proti větru. Při montáži vnější strany okna s dvojitým zasklením je třeba vzít v úvahu směr dominantních větrů a přijmout dodatečná opatření na ochranu před poryvy větru.

Při instalaci okna s dvojitým zasklením zevnitř se berou v úvahu následující faktory:

 • Ochrana proti znečištění. Pokud je oblast, kde bude instalace probíhat, charakterizována vysokou mírou znečištění (například vysoký provoz vozidel), pak by mělo být okno s dvojitým zasklením instalováno tak, aby vnější strana byla přístupná pro pravidelné čištění od prachu a nečistot.
 • Dekorativnost. Pokud je pro vás vzhled okna s dvojitým zasklením důležitý, pak musí být vnitřní strana odolná vůči vnějšímu záření, aby si časem zachovala své dekorativní vlastnosti.

Volba strany pro instalaci energeticky úsporného okna s dvojitým zasklením by měla být provedena s ohledem na všechny výše uvedené klimatické podmínky. V případě pochybností se vždy doporučuje poradit se s odborníky, kteří vám mohou pomoci se správným výběrem.

Optimální stránka: rady od odborníků

Při výběru strany pro instalaci energeticky úsporného okna s dvojitým zasklením je nutné vzít v úvahu řadu důležitých faktorů. Odborníci doporučují věnovat pozornost následujícím bodům:

 • Slunečná strana: chcete-li maximálně využít sluneční energii pro vytápění místnosti, pak by energeticky úsporné okno s dvojitým zasklením mělo být instalováno na straně, na kterou dopadá nejvíce slunečního světla. Místnost tak bude teplejší a pohodlnější a náklady na vytápění se sníží.
 • Studená strana: pokud se váš region vyznačuje chladným klimatem, pak se doporučuje instalovat energeticky úsporná okna s dvojitým zasklením na straně, která je nejméně náchylná na mráz a studený vítr. To účinně udrží teplo v místnosti a zabrání zamrznutí okenních rámů a vzniku kondenzace na skle.
 • Hlučná strana: pokud je okno obráceno do hlučné ulice, s parkovištěm nebo vozovkou, pak se doporučuje na této straně nainstalovat energeticky úsporné okno s dvojitým zasklením se zlepšenými vlastnostmi zvukové izolace. Tímto způsobem můžete snížit hladinu hluku v místnosti a vytvořit pohodlnější prostředí.
ČTĚTE VÍCE
Jak moc byste měli během stavby ustoupit od svých sousedů?

Je důležité si uvědomit,že výběr strany pro instalaci energeticky úsporných oken s dvojitým zasklením závisí na individuálních podmínkách a požadavcích konkrétní místnosti. Proto se doporučuje poradit se se zkušeným odborníkem, který dokáže vyhodnotit všechny faktory a pomůže vám se správně rozhodnout.

Důležitost správné instalace energeticky úsporných oken s dvojitým zasklením

Správná instalace energeticky úsporných oken s dvojitým zasklením je klíčovým bodem, který ovlivňuje účinnost a životnost jeho provozu. Správná montáž rozhoduje nejen o energetické účinnosti okna, ale také o vnitřním komfortu, ochraně proti hluku a možnosti úspory za vytápění a klimatizaci.

Pokud je okno s dvojitým zasklením instalováno nesprávně, vznikají různé problémy, které mohou vést ke snížení jeho energetické účinnosti. Pokud například okno není instalováno vodorovně nebo těsně, mohou se mezi rámem a sklem vytvořit mezery, kterými může pronikat studený vzduch zvenčí. To může vést ke zvýšeným tepelným ztrátám a vyšším nákladům na vytápění.

Také nedostatečné utěsnění oken může vést k pronikání hluku. Hluk zvenčí způsobí nepohodlí uvnitř a naruší normální odpočinek a spánek. Špatné těsnění může navíc umožnit pronikání prachu a nečistot do domu, což negativně ovlivní úroveň hygieny.

Správná instalace energeticky úsporných oken s dvojitým zasklením také zajišťuje jejich trvanlivost. Při nesprávné instalaci se skleněná jednotka může zdeformovat, což povede k třískám a prasklinám. To sníží úroveň energetické účinnosti a bude vyžadovat výměnu skla nebo dokonce celého okna.

Pro správnou montáž oken s dvojitým zasklením se doporučuje kontaktovat odborníky, kteří mají s montáží oken zkušenosti. Budou schopni správně připravit svahy, zajistit těsnění a zkontrolovat kvalitu práce po instalaci. Tento přístup vám umožní dosáhnout maximální energetické účinnosti okna a užívat si pohodlí v interiéru po dlouhou dobu.

Balkon byl nedávno zasklen, objednáno jednokomorové energeticky úsporné sklo. Otázka zní: záleží v tomto případě na tom, která strana skleněné jednotky je instalována na ulici/v bytě? Na skle jsou totiž samolepky s popisem skla, jeho rozměry a výrobcem. Takže na všech sklenicích jsou tyto nálepky zvenku a na jedné zevnitř. dělá to nějaký rozdíl?

omlouvám se za paranoidní otázku

Zároveň se zeptám na sendvičové panely – všechny vypadají stejně, ale jeden se na jasném slunci stává průsvitným růžovým. je to normální?

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

Záleží, pokud se nepletu, energeticky úsporná vrstva by měla být na vnitřním skle. V mém případě to bylo s nálepkou na okně s dvojitým zasklením zvenčí, přicházející z ulice.
na nálepce bylo napsáno, že energeticky úsporná vrstva je na opačné straně označovací nálepky okna s dvojitým zasklením.

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

abagnyuk napsal:
sklo objednáno jednokomorové energeticky úsporné

podle mého skromného názoru

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

abagnyuk napsal:
Záleží v tomto případě na které straně?

Je to tak – s povlakem na vnitřní straně vnitřního skla.
Rozdíl je velký – několik procent (0,5) tepelných ztrát.

abagnyuk napsal:
dělá to nějaký rozdíl?

Ve vašem případě tomu tak není. I když na vnitřním povrchu skleněné jednotky může docházet ke kondenzaci (protože povlak nejprve zahřeje samotné sklo). Vidíte to sami, pokud neexistují žádné rozdíly ve vzhledu, nemá smysl se znepokojovat.
Proč vám glazovali bez záruky? Ostatně je mnohem jednodušší položit otázku lidem, kteří jsou povinni okna správně namontovat.

Mohou existovat různé panely. Například růžový EPS vypadá uvnitř na světle růžově, zatímco ostatní vypadají možná modře? nebo tloušťka plastu je jiná.

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

Umístění energeticky úsporného skla lze určit podle odrazu plamene zapalovače. Experiment

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

Samar napsal:
Rozdíl je velký – několik procent (0,5) tepelných ztrát.

Myslím, že otázka vznikla kvůli nástupu stabilního mínusu, ale okna nedržela

Samar napsal:
I když na vnitřním povrchu skleněné jednotky může docházet ke kondenzaci

Toto je obecně manželství podléhající bezpodmínečné výměně

ČTĚTE VÍCE
Jaké ventilační systémy existují pro průmyslové prostory?

podle mého skromného názoru

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

Kvost napsal:
I když na vnitřním povrchu skleněné jednotky může docházet ke kondenzaci
Toto je obecně manželství podléhající bezpodmínečné výměně

Zřejmě jsem to napsal špatně
Tím bylo míněno, že na vnějším povrchu obalu je možná kondenzace ze strany místnosti.

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

Mám tři skleněná okna – jedno pevné a dvě sklopné. na roletě je nálepka zevnitř, na odklápěcích zvenku. Mám podezření, že montéři špatně namontovali zaslepovací okno – abych mohl nálepku později odstranit. jsou ještě dvě možnosti. 2. – špaletová okna nejsou správně umístěna a 3. – vše v pořádku. Snažím se získat informace z nezainteresovaných zdrojů.

Blazzer, moje nálepky bohužel neuvádějí, která strana je jaké sklo a jak jej nainstalovat.

Co je překvapivého na jednokomorovém okně s dvojitým zasklením, při jehož výrobě bylo použito energeticky úsporné sklo?

Kvost napsal:
Myslím, že otázka vznikla kvůli nástupu stabilního mínusu, ale okna nedržela

Miluju jasnovidce a jiné jasnovidce, ne, není to tak. Okna byla namontována před pár týdny, termín pro uplatnění reklamace na montážníky se blíží ke konci.

Samar, lidé, kteří jsou povinni správně nainstalovat okna, ne vždy chtějí jít a něco předělávat, zvláště pokud se tomu dá vyhnout, je tu záruka, doufám. Bude ukázáno, jak to funguje, včetně zprávy o tomto problému. Pokud jde o sendviče, jsou samozřejmě různé, to je zřejmé. Ptal jsem se, jak je to normální?! Pokud jde o mě, není to nějak moc dobré. Píšeš, že je rozdíl v instalaci, ale ne v mém případě. Jsem tak zmatená.

Dmka napsal:
Umístění energeticky úsporného skla lze určit podle odrazu plamene zapalovače. Experiment

Slyšel jsem o této metodě, posvítil jsem na ni LED baterkou, ale neviděl jsem žádný rozdíl v odrazu.

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

abagnyuk napsal:
Slyšel jsem o této metodě, posvítil jsem na ni LED baterkou, ale neviděl jsem žádný rozdíl v odrazu.

Pokud je skleněná jednotka správně nainstalována, odraz ohně bude mít namodralý odstín. A zdvojnásobí se. nebo naopak Sakra, zapomněl jsem. Pokud nezapomenu, zkontroluji to dnes.

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

Dmka napsal:
Pokud je skleněná jednotka správně nainstalována, odraz ohně bude mít namodralý odstín. A zdvojnásobí se. nebo naopak Sakra, zapomněl jsem. Pokud nezapomenu, zkontroluji to dnes.

Například: dvoukomorové okno s dvojitým zasklením, tedy TŘI skla, aplikujeme zápalku, dostaneme ŠEST odlesků, a pokud je DRUHÝ odraz jiné barvy, tak se vloží okno s dvojitým zasklením s VRCHEM. správně. To je IMHO přesnější

Pokud je skleněná jednotka JEDNOkomorová, pak máme DVĚ sklenice, budou zde ČTYŘI odlesky ze sirky a také DRUHÝ odraz by měl být jiné barvy.

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

Zkusím to večer. Ale moc nerozumím tomu, jaký je rozdíl od baterky (s jednou LED)?

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

abagnyuk napsal:
Ale moc nerozumím tomu, jaký je rozdíl od baterky (s jednou LED)?

Mnohem silnější než zápalka nebo zapalovač, nevidím žádný jiný rozdíl.

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

abagnyuk napsal:
Zkusím to večer. Ale moc nerozumím tomu, jaký je rozdíl od baterky (s jednou LED)?

Produkuje LED stejné spektrum záření (včetně UV) jako zápalka?

PS Mrzí vás ten zápas?

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

Nebojte se, ať už je povlak uvnitř nebo venku, výsledek bude stejný – nulový.

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva
ČTĚTE VÍCE
Kolikrát denně by měla kastrovaná kočka čůrat?

Bolte, naprostý nesmysl!!

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

Bolt napsal:
Nebojte se, ať už je povlak uvnitř nebo venku, výsledek bude stejný – nulový.

V obývacím pokoji, kde je umístěna baterie, se stará okna (bez TOP) mírně zamlžují.
V neobývané místnosti, kde se lepí tapety (ne všechny najednou) a není tam radiátor (ač je tam studená lodžie), se okna nezamlžují.
Pokud chápu princip fungování TOP, je to jedna z jeho výhod.

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

Abych byl upřímný, stále nechápu, co s okny dělat

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

Tepelně reflexní vrstva.

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva
 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

Zajímavá diskuze. Okna s dvojitým zasklením by měla být umístěna se sklem s energeticky úsporným povlakem (oxid stříbrný) uvnitř místnosti. Pokud ne, požádejte o změnu. Nepřijímejte žádné výmluvy!! Navíc záruka by neměla být poskytována několik týdnů, poskytujeme záruku XNUMX let. A to nejen dáváme, ale také dodržujeme.

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

Bolte, odkud tato informace pochází?

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

Mikaeli, snažím se zjistit, jak to určit – pokud můžete, řekněte mi, co lze udělat doma, abych určil umístění skla? Instalačce nevěřím na 100%.

Chápu správně, že přestavba není příliš pracná, stačí sundat zasklívací lišty a sklo otočit, mimochodem ne velké. Ano?

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

abagnyuku, takhle ti metodu řekli už dávno.

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

abagnyuk, změna cca 2 minuty na okno určuji vizuálně. Bez jakýchkoliv zapalovačů. Je to prostě skvělá zkušenost. Výrobci obalů vytvářejí samolepky, každý po svém. Některé jsou na straně s TOP-en, některé jsou na straně s běžným sklem. Stejně ledabyle se někdy montují i ​​okna. Všude různé strany. Vždy nutím své chlapy, aby se podívali, a pokud je to špatně, tak to přeorganizujte. Máte právo požadovat, aby zkontrolovali správnost instalace. P . Pro tento účel má výrobna oken speciální zařízení o velikosti krabičky cigaret. Někdy to beru od vedoucího výroby a dokazuji to zvláště nedůvěřivým klientům. Pokud je to jen vizuálně, tak pokud obal vyjmete a podíváte se na něj z určitého úhlu, můžete vidět inkoustově modrý pruh na samém okraji. Kde je hliníkový rámeček z obalu. No, nebo jak se tady říká, zkuste to se zapalovačem. Sám jsem to nezkoušel. Moje oči mi stačí. Zasklívací lišty lze snadno odstranit dlátem nebo tvrdou špachtlí či nožem. Zkrátka cokoli velkého. Opatrně ho zatloukají zpět i s násadou kladiva, válečkem, dřevěným špalkem nebo kladivem obaleným hadrem. Nebo gumovou plastovou paličku, pokud ji máte. Nejprve se odstraní dlouhé korálky, poté krátké. Skládá se opačně, nejprve krátké, pak dlouhé.

 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva
 • Zobrazení profilu
 • Soukromá zpráva

abagnyuk napsal:
Balkon byl nedávno zasklen, objednáno jednokomorové energeticky úsporné sklo. Otázka zní: záleží v tomto případě na tom, která strana skleněné jednotky je instalována na ulici/v bytě? Na skle jsou totiž samolepky s popisem skla, jeho rozměry a výrobcem. Takže na všech sklenicích jsou tyto nálepky zvenku a na jedné zevnitř. dělá to nějaký rozdíl?

omlouvám se za paranoidní otázku

Zároveň se zeptám na sendvičové panely – všechny vypadají stejně, ale jeden se na jasném slunci stává průsvitným růžovým. je to normální?

Okna s dvojitým zasklením se sklem I-Glass lze instalovat JAKOUKOLIV stranou dovnitř. Toto není NIKDE regulováno v žádné regulační dokumentaci! Historicky se nejčastěji instaluje s vnitřním sklem. Je lepší, když jsou všechny obaly orientovány stejně, protože může existovat malý rozdíl v propustnosti světla (ale sotva znatelný). Obecně platí, že pokud žádný rozdíl nezaznamenáte, zapomeňte na to. Jen jednu věc jsem nepochopil: když je balkon nevytápěný, proč vám sakra manažeři instalovali opatření na úsporu energie? No, každý se baví po svém.