Kotouč musí být správně nainstalován tak, aby směr sklonu zubů byl od vás. To je způsobeno tím, že maximální tlak na pilu na železo nastává v okamžiku, kdy se pohybuje dopředu (od sebe) a dolů. A při pohybu směrem k vám, když je vynaloženo menší úsilí, zuby se nezachytí a pila se nezastaví.

Jak správně nastavit pilový list na kov?

Kotouč musí být v pile na kov správně namontován, zuby musí směřovat opačným směrem od pracující osoby. Pouze v tomto případě bude vynaloženo méně úsilí na práci s pilkou a řezání kovů bude jednodušší a rychlejší.

Jak správně vložit pilový list?

Zuby kotouče by měly být dole a směřovat dopředu od rukojeti pily na konec. Nejprve odšroubujte beránka a odstraňte staré plátno. Vložíme novou čepel a začneme „beránka“ kroutit. Napětí by mělo být takové, aby plátno „zazvonilo“, když na něj kliknete prstem.

Jak nainstalovat pilový list do štěrbiny hlavy?

Pilový list je instalován ve štěrbinách hlavy tak, aby zuby směřovaly pryč od rukojeti a ne směrem k rukojeti. V tomto případě nejprve zasuňte konec čepele do stacionární hlavy a polohu zajistěte čepem, poté zasuňte druhý konec čepele do štěrbiny pohyblivého čepu a zajistěte čepem.

Co je to kovová čepel?

Pilový list na kov je hlavním řezným prvkem ruční pily nebo zařízení řezacího stroje pily na železo, což je tenká a úzká deska se dvěma otvory a zuby na jedné nebo dvou hranách.

Jak správně řezat pilkou na kov?

 1. Kotouč pily na železo řeže kov, když se od vás vzdaluje, takže v tuto chvíli musíte při pohybu vzad vyvinout sílu a uvolnit se a čepel mírně nadzvednout, abyste nepoškrábali zuby o kov. .
 2. Pilka musí být držena vodorovně a sebejistě, vyvarujte se trhání, kývání a naklánění do strany.

Jak funguje pila na kov?

Konstrukce zařízení je poměrně jednoduchá. Ruční pila na kov má tvar oblouku ve tvaru C, mezi jehož dvěma okraji je čepel zajištěna (napnuta). Nástroj se skládá z vyměnitelné čepele a speciálního přídržného rámu. Klíčovou součástí pily na železo a jejím hlavním pracovním prvkem je kotouč se zuby.

Jak správně nainstalovat kotouč do skládačky?

Výměna nebo instalace kotouče v ruční skládačce je vyžadována poměrně často.

 1. Pro instalaci pilníku do držáků skládačky je nutné zajistit okraj pilníku k jednomu z konců rukojeti. .
 2. Pilník se vkládá jednou rukou a zároveň je potřeba beránka přišroubovat druhou. .
 3. Soubor musíte změnit v opačném pořadí.

Jaký je nejlepší způsob řezání kovových pásů?

Je vhodné řezat pásový kov podél roviny nejmenší tloušťky. V tomto případě se řezná síla rozloží na menší plochu a operace se provede rychleji. Aby se zabránilo zlomení čepele, je nutné, aby tloušťka pásu byla překryta alespoň 3 (tři) zuby.

ČTĚTE VÍCE
Jak zjistím nejnovější stavy elektroměrů?

Proč a jak jsou usazeny zuby pilového listu?

Vyrovnání zubů pilového listu se provádí tak, aby šířka řezu provedeného pilou byla o něco větší než tloušťka listu. Tím se zabrání zasekávání kotouče v řezu a práce je mnohem jednodušší. V závislosti na velikosti kroku S se frézování provádí podél čepele a podél zubu.

Jaká jsou pravidla pro používání ruční pily?

Musíte s ním pohybovat hladce, bez trhání. Pilka musí dostat takový švih, aby fungovala téměř celá čepel, nejen její střed. Normální délka výkyvu by měla být alespoň 2/3 délky pilového listu. Při pohybu vpřed musíte na pilu tlačit; Při návratu netlačte.

Co je součástí pily na železo?

Zařízení pily na železo. . Pilka na železo – skládá se ze dvou hlavních částí: pila na železo (rám) a list pily na železo (obr. 1) Pilka na železo je dodávána s pevnou pilou a prodlužovací. Pilka na železo s pevným strojem pojme pilové listy určité délky.

Jak se napíná list pily na železo?

Na jedné nebo dvou hranách čepele jsou řezány zuby, které jsou nakloněny v jednom směru. Pilový list je připevněn k rámu pomocí čepů 7 a napínán napínací maticí 1. V tomto případě by zuby měly směřovat proti směru rukojeti.

Jaké druhy plechů existují?

V závislosti na materiálu použitém k výrobě kovových kotoučů pro pily na železo existují následující typy:

 • Čepele z uhlíkové oceli (ekonomické a flexibilní)
 • Tkaniny s částečnou tepelnou úpravou
 • Plně kalené čepele (používané pro přesné, cílené řezy)

Jaké typy kotoučů existují pro pily na kov?

 • Pilový list na kov
 • Diamantový provázek
 • Wolframové vlákno

Jaký je počet zubů na 25 mm délky pilového listu?

Pilové kotouče se vyrábějí s různým počtem zubů – od 14 do 32 na každých 25 mm kotouče.

Řezání kovu pilkou

1 – Řezání kovu pilkou na železo

3 – Stříhání kovu nůžkami

Účelem tohoto článku je naučit se používat nástroje a zařízení pro řezání kovu, řezat pilami na železo, řezačkami trubek, ručními a pákovými nůžkami a umět používat mechanizovaná zařízení.

Řezání kovu pilkou

Musíte se naučit, jak správně nainstalovat pilový list do stroje, mistr držet pilu na železo, řezací lištu, čtverec, pásový kov, trubky a úhelníky podle označení a bez otáčení pily. Potřebné: paralelní svěrák, ploché dřevěné špalíky, špalíky, trojúhelníkové pilníky, křída, olej. Nářadí: pila na železo, kotouče k tomu.

Pilka na železo, správná a nesprávná instalace kotouče

Příprava pily na železo

Výběr pilového listu:

a) pro řezání měkkých kovů používejte pilové listy s velkou roztečí (16-18 zubů na 1 palec); pro řezání tenkých pásů kovu – pilové listy s jemnými zuby (22-23 zubů na 1 palec) a pro řezání nejtenčích plechů – 24-32 zubů na 1 palec;

ČTĚTE VÍCE
Co je lepší izolovat balkon Penoplexem nebo polystyrenovou pěnou?

b) pro kovoobráběcí práce používají především pilový list o rozteči s = 1,5 mm, ve kterém je přibližně 25 zubů na délce 17 mm;

c) pro dlouhé řezání používejte pilové listy s velkými roztečími a pro krátké řezání s malými roztečími;

d) pilové listy se vyrábí s úhlem ostření 43-60°. Pro řezání tvrdších kovů použijte kotouče s větším úhlem ostření a pro řezání měkčích kovů použijte menší. Čepele s velkým úhlem ostření jsou odolnější proti opotřebení.

Instalace pilového listu do drážky hlavy:

a) zasuňte pilový list 1 do drážek v hlavě stroje tak, aby zuby směřovaly od rukojeti (obr. c), nikoli směrem k rukojeti;

b) nainstalujte otvory v pilovém listu přesně proti otvorům v hlavě pily na železo;

c) přední dřík 4 musí vyčnívat z hlavy 3 o 10-12 mm, aby bylo možné napnout stojinu;

d) kolík 2 by měl zapadnout do štěrbiny hlavy 3 (obr. b);

e) do otvoru hlavy a čepele zasuňte čepy 2, jejichž průměr musí odpovídat průměru otvorů.

Napnutí pilového listu:

a) napněte pilový list ručně bez větší námahy (je zakázáno použití kleští nebo ručních svěráků) mírným otáčením knoflíku 5;

b) mírným zatlačením prstu na stranu plátna zkontrolujte míru napnutí: pokud se plátno neohne, pak je napnutí dostatečné (obr. d).

Poznámka. V žádném případě nedovolte, aby byl kotouč natažen příliš těsně nebo příliš volně, protože by to vedlo k jeho zlomení, proto je třeba zkontrolovat sestavenou pilu.

Při natahování látky, kvůli nebezpečí roztržení látky, musíte pilku držet v určité vzdálenosti od obličeje nebo použít plexištít.

Pracovní poloha při řezání pilkou na železo

a) nastavte výšku svěráku podle své výšky – pravá ruka s pilkou by měla mít v lokti úhel 90°. Viz obrázek výše.

b) stát před svěrákem volně a pevně, napůl otáčky vzhledem k čelistem svěráku nebo k ose řezaného předmětu

c) otočte tělo doleva od svěráku pod úhlem 45°

d) položte levou nohu mírně dopředu, přibližně podél linie řezaného předmětu, a opřete se o ni tělem

e) pravá noha by měla být otočena vůči levé v úhlu 60-70°, přičemž vzdálenost mezi patami by měla být 200-300 mm

Poloha ruky (úchop) pracovníka

a) rukojeť pily na železo uchopíme prsty pravé ruky (palec položíme nahoře, zbývající prsty rukojeť podpírají zespodu), konec rukojeti zatlačíme do dlaně (obr. b). Neměli byste natahovat ukazováček podél rukojeti a uchopit rukojeť hluboko, protože její konec vypadne z ruky, což může vést ke zranění ruky při práci.

b) levou rukou držte rám pily na železo, jak je znázorněno na obr. – V. Čtyřmi prsty uchopte křídlo a napínací šroub, nejen rám; Pokud to uděláte jinak, bude obtížné eliminovat kývání pily během provozu.

ČTĚTE VÍCE
Co jsou zatemňovací rolety?

Řezání kulatého kovu

Řezání kovu bez otáčení pilového kotouče

a) označte místo řezu křídou;

b) upevněte díl ve svěráku ve vodorovné poloze tak, aby řezaný díl byl vpravo nebo vlevo od svěráku. Řezná linie by měla být 15-20 mm od čelistí svěráku;

c) pomocí trojúhelníkového pilníku podél značkovací linie proveďte malý (1,5-2 mm) řez v místě řezu tak, aby pilový list na začátku řezání neklouzal, ale zařezával se do součásti.

Chcete-li správně začít řezat na neoznačené části, položte levý palec s nehtem na místo řezání a přitlačte pilový list těsně k hřebíku, pilku držte pouze pravou rukou. Ukazováček této ruky je natažen po straně paže. Tím je zajištěna stabilní poloha pily na železo při zahájení řezání;

d) při řezání dodržujte následující pravidla: do práce musí být zapojeny minimálně 3/4 kotouče pily na železo; proveďte 40-50 pracovních pohybů za minutu; Vyvíjejte tlak na pilu pouze při pohybu vpřed; Při dokončování řezání podepřete řezaný kus rukou.

Řezání pásu a čtvercového kovu

1. Zajistěte obrobek ve svěráku tak, aby vyčníval nad čelisti svěráku o 15-20 mm a linie řezu byla kolmá na čelisti svěráku.

2. Pomocí trojúhelníkového pilníku proveďte mělký řez v místě řezu pro lepší nasměrování pilky.

3. Na začátku řezu nakloňte pilku mírně od sebe (nebo k sobě). Při řezání postupně snižujte úhel, dokud řez nedosáhne protilehlé hrany obrobku. Poté řežte pilkou ve vodorovné poloze.

4. Řez kov ne podél šířky, ale podél úzké strany; to však může být povoleno pouze tehdy, je-li šířka strany větší než 2,5 rozteče čepele.

Poznámka. Pila může řezat pásový materiál pouze tehdy, je-li jeho tloušťka větší než vzdálenost tří zubů pilového listu. Tenčí materiál se upne do svěráku mezi dva dřevěné špalíky a řeže.

Řezání tenkého plechu

1. Připravte dřevěné kostky (ploché).

2. Upněte jeden nebo více kusů obrobků mezi ploché dřevěné bloky.

3. Umístěte tyče spolu s obrobky do stolního svěráku.

4. Odřízněte obrobky společně s tyčemi.

Řezání trubek pilou na železo

1. Označte čáru řezu křídou.

2. Trubku upněte do svěráku do dřevěného špalku (obr. d) nebo do speciálních svorek (obr. e), aby nedošlo k rozdrcení trubky.

3. Řezání provádějte pilovým kotoučem s jemným zubem.

4. Při zahájení řezání držte pilu vodorovně. Poté, co zuby kotouče vstoupí do kovu, pila by se měla naklonit směrem k vám a čas od času pootočením obrobku pod úhlem 45-90° od vás pokračovat v řezání.

ČTĚTE VÍCE
Jak čistit myčku pomocí kyseliny citronové a sody?

5. Počet dvojitých zdvihů by měl být 35-45 za minutu.

Řezání kovu s rotujícím listem pily na železo

b – s ostřím otočeným o 90°,

c – provoz s uzavřenou smyčkou

Pomocí pily na železo s kotoučem natočeným pod úhlem 90° se řezání provádí v případě, kdy hloubka řezu přesahuje vzdálenost kotouče k rámu pily na železo (obr. a), tedy při hlubokých řezech .

1. Sestavení pily na železo s rotací kotouče o 90°:

a) vypusťte jehně a sejměte plátno ze stroje;

b) zasuňte kotouč do drážek stopky tak, aby v pracovní poloze byl rám pilového listu vodorovně (obr. b, c)

c) vložte špendlíky a palcem plátno napněte.

Řezání kovů:

a) umístění drážky by mělo být umístěno na straně nebo na horní části čelistí svěráku, v závislosti na konfiguraci součásti;

Pilové pily jsou určeny pro mechanické řezání dílů nebo přířezů ze železných a neželezných kovů, plastů, dřeva a dalších materiálů. Jejich uplatněním je strojírenství, dřevozpracující průmysl, ale i různé druhy individuální i hromadné výroby. Tato zařízení lze použít i pro domácí potřeby.

Stroj na pilu na železo

Obsah

Stroje na řezání pilou určený pro mechanické řezání dílů nebo přířezů ze železných a neželezných kovů, plastů, dřeva a dalších materiálů. Jejich uplatněním je strojírenství, dřevozpracující průmysl, ale i různé druhy individuální i hromadné výroby. Tato zařízení lze použít i pro domácí potřeby.

Obecné informace o strojích na pily na železo

Pomocí pil na železo můžete rychle a bez dalšího úsilí řezat jakoukoli konstrukci ze železného nebo neželezného kovu nebo slitiny.

Další funkcí pilových pil je zpracování kruhových a profilových výrobků. Pro tento typ práce musíte zajistit pilový list v rámu stroje. Díky konstrukčním vlastnostem zařízení je možné řezat masivní materiály jak kolmo, tak i pod úhlem. V případě potřeby obsluha změní polohu rámu pily stroje – posune jej v nakloněné, svislé a vodorovné rovině – nebo nastaví úhel na 45o.

Typy pilových řezacích strojů

Klasifikace zařízení závisí na typu pracovního nástroje:

 1. Pásová pila s pilou ve tvaru uzavřeného prstence s proříznutými a na koncích vsazenými zuby. Takové nástroje jsou vyrobeny z rychlořezných ocelí. Pásové pily umožňují provádět přesné, úzké řezy. Jednotky se vyznačují vysokou produktivitou, takže jsou žádané ve velkých podnicích.
 2. Pily na železo s řezným kotoučem určité délky (od 30 do 70 cm), který je upevněn v rámu. Tato zařízení jsou oblíbená díky svému jednoduchému designu, spolehlivosti a kompaktnosti.
 3. Kotoučové stroje s pracovním nástrojem v podobě kotouče. Taková zařízení jsou žádaná ve strojírenských závodech a podnicích vyrábějících kovové konstrukce. Kotoučové pily s ergonomickým ovládáním poskytují vysoce kvalitní řezy a jsou vynikající pro pokosové řezání obrobků.

Kromě toho se stroje na řezání pilou na železo dělí na pevné a posuvné/nastavitelné. Kotoučové jednotky s tisy pro zajištění obrobků jsou vhodné pro malé a střední podniky.

Strojní zařízení

Odborníci někdy nazývají pilu na železo mechanickou pilou. Je to dáno tím, že jeho hlavním pracovním nástrojem je speciální pilový list. Lze s ním řezat téměř všechny díly z tvrdých materiálů.

ČTĚTE VÍCE
Jaká látka se nejčastěji používá jako chladivo v lednici?

Standardní jednotka se skládá z následujících částí:

 1. Rám, na kterém jsou umístěny hlavní součásti zařízení. Postel má zpravidla tvar krabice.
 2. Hydraulický pohon, který pohání rám pily. V celkovém designu je také zahrnuta nádrž hydraulického pohonného oleje.
 3. Hlavní pohon pohybu. Rychlost řezání závisí na tom.
 4. Systém chlazení jednotky. Některé stroje mají ve spodní části lože zásobník chladicí kapaliny.
 5. Zařízení pro fixaci řezaného materiálu. Umožňují zajistit pilový list v rámu pily a řezat kov v pravých nebo ostrých úhlech.
 6. Elektrické zařízení, na kterém závisí výkon a výkon zařízení.
 7. Zařízení pro dávkové řezání obrobků. Ne všechny stroje jsou jimi vybaveny, ale v případě potřeby je lze nainstalovat na jakoukoli jednotku.
 8. Vozík na řezání dlouhých dílů. Instaluje se na přání zákazníka.

Jak stroj funguje

Princip fungování jednotky:

 • Pilový list upevněný v rámu pily se spustí na obrobek. Poté pracovní nástroj vykonává vratné pohyby.
 • Elektromotor pomocí převodovky, řemenového pohonu a klikového hřídele dodává proud do pracovního nástroje.
 • Hydraulický válec přivádí, přivádí a vysouvá rám.
 • Svěrák pomáhá zajistit obrobek na stroji.
 • Typicky stroj řeže výrobky pod úhlem 90°. Speciální kombinované svěráky umožňují provádět práce pod úhlem až 45°.
 • Při nastavování řezné rychlosti funguje krokový princip. Volba rychlosti je ovlivněna strukturou materiálu.
 • Při podávání produktů pro řezání používají specialisté plynulý způsob.
 • Při řezání je důležité používat přívod chladicí kapaliny. Ne vždy je součástí stroje.
 • V některých případech je vyžadována obzvláště vysoká přesnost řezání. K tomu můžete použít CNC stroje.

Jak nainstalovat pilový list do pily na železo

Před zahájením práce musíte vložit kotouč do rámu pily, který se pohybuje v jedné nebo druhé rovině. Pro napnutí tkaniny je třeba utáhnout beran na seřizovacím zařízení. Zde je důležité najít optimální napínací sílu. Pokud je čepel správně nainstalována, tzn. bez zkreslení bude řez během řezání hladký.

Posuvový pohyb pracovního nástroje se obvykle provádí kýváním rámu kolem čepu. Při práci na pile na železo musíte přísně dodržovat bezpečnostní pravidla.

Stroje na řezání pilou na kov pomáhají přesně a rychle řezat kovové obrobky. Výrobci nabízejí různé modely se širokými technologickými možnostmi a mnoha funkcemi. Dnes existuje mnoho typů zařízení, takže výběr jednoho není těžký.