Podle zákona je nepřípustné, aby byl byt v zimě příliš studený. Existují časové limity pro odstraňování problémů. Podrobnosti v našem článku!

Obsah

Topná sezóna v Rusku začíná v průměru na konci září nebo v první polovině října. V chladném období, bez dodatečného vytápění, se naše domovy stávají, mírně řečeno, ne příliš pohodlnými. A jakékoli problémy s vytápěním jsou vnímány velmi ostře. Kde si stěžovat, když je vám moc zima, a co dělat, když je v bytě horko? A jak rychle by měly příslušné služby reagovat? V tomto článku najdete odpovědi na tyto otázky.

To by mělo být

Po zapnutí topení by mělo nějakou dobu (až pět dní) trvat, než systém bude pracovat na plný výkon. Při nedodržení hydraulických parametrů (tlaku) dochází k přetížení a poruchám. Pokud se tedy váš dům již začal vytápět, ale vaše baterie zůstávají stále studené, nespěchejte s obavami a stížnostmi, nějaký čas by měl uplynout. Důvody studených baterií v bytě mohou být různé.

Pokud uplynulo více než pět dní nebo bylo vytápěno v celém domě, ale ne ve vašem bytě, došlo k nějaké poruše. V tomto případě je již nutné zapojit veřejné služby. Pokud je v bytě v topné sezóně velké horko, i to je důvod obrátit se na odborníka.

Jaká by měla být teplota v bytě?

Vyhláška ze dne 6. května 2011 č. 354 „O poskytování služeb vlastníkům a uživatelům prostor v bytových domech a bytových domech“ uvádí, že „poskytování služeb spotřebiteli je prováděno nepřetržitě (obecní služby pro vytápění – nepřetržitě během topného období), to znamená nepřetržitě nebo s přerušeními nepřesahujícími dobu odpovídající požadavkům na kvalitu veřejných služeb.

Regulace předpokládá pouze drobná přerušení dodávky tepla. Přípustná délka topné přestávky:

 • ne více než 24 hodin (celkem) během 1 měsíce;
 • ne více než 16 hodin najednou – při teplotě vzduchu v obytných prostorách od +12 ° C do standardní teploty (18-20 ° C);
 • ne více než 8 hodin najednou – při teplotě vzduchu v obytných prostorách od +10 do +12 ° С;
 • ne více než 4 hodiny najednou – při teplotě vzduchu v obytných prostorách od +8 do +10 ° С.

Co dělat, když je topení v bytě slabé, nájemníci většinou sami nevědí. Pokud problém není v tom, že regulátor na bateriích je nesprávně nakonfigurován, může takovou poruchu opravit pouze odborník.

Jak rychle by měla být nehoda odstraněna?

Jak můžete vidět z výše uvedeného seznamu, pokud je teplota vzduchu od 12 °C a výše, problém by měl být vyřešen do 16 hodin; pokud je teplota od 12 do 10 ° C, pak za 8 hodin; a za 4 hodiny, pokud teploměr klesl pod 10 °C.

Pokud narazíte na přerušení vytápění, musíte přepočítat platbu za odpovídající období. Za každou hodinu odchylky teploty vzduchu v bytových prostorách po přípustnou dobu trvání v úhrnu v zúčtovacím období, ve kterém ke stanovené odchylce došlo, se částka poplatku za inženýrské sítě za takové zúčtovací období snižuje o 0,15 % z poplatku. stanovené pro takové zúčtovací období.

Kam jít, když není teplo

Kam zavolat, pokud jsou v bytě studené baterie? Na správcovskou společnost (MC) nebo přímo na poskytovatele služeb (je užitečné zjistit, která organizace se tím zabývá ve vašem okolí). Můžete zanechat požadavek a počkat na příjezd specialisty, který na místě posoudí situaci a provede potřebné opravy.

ČTĚTE VÍCE
Jaký materiál je nejlepší použít na venkovní nábytek?

Co by měl dělat specialista?

Specialista zkontroluje topný systém a určí, co by mohlo být příčinou poruchy. Musí písemně zaznamenat, že v době jeho příjezdu není teplo, a nezapomeňte uvést konkrétní hodnoty (teplotu). Měření se provádí pomocí balónkového teploměru.

Dále sepíše akt ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení zůstává majiteli bytu. Úkon je potřeba k tomu, abyste mohli požádat o přepočet poplatku za topení nebo hájit své zájmy u soudu, pokud na to přijde.

K sepsání aktu, který má právní sílu, musí být splněno několik podmínek:

 1. Teplotu v místnosti nijak uměle neovlivňujte. To znamená, že nezapínejte topení a neotevírejte okna. Průměrná teplota musí být měřena za neutrálních podmínek.
 2. Je potřeba svolat komisi, která měření potvrdí.
 3. Je důležité předem upozornit správcovskou společnost nebo poskytovatele služeb, že plánujete provést měření a vypracovat zákon.

Co dělat, když specialista nepřišel

Pokud jste kontaktovali dispečink a nikdo na váš hovor nepřišel, musíte hovor opakovat a nahlásit nepřítomnost specialisty. Požadujte vyjasnění poptávky a co nejrychlejší příjezd opraváře. Odkažte se na skutečnost, že v případě odmítnutí nebo ignorování vašich požadavků si budete stěžovat u organizací, které kontrolují jednání poskytovatele topenářských služeb. Reklamace studených baterií v bytě musí být zaznamenána na dispečinku.

Pokud problém s vytápěním nelze vyřešit

Pokud specialista přesto dorazil, potvrdil nepřítomnost tepla, vypracovali jste akt, ale problém nebyl vyřešen, musíte pokračovat v hledání spravedlnosti. Vypracujte písemnou reklamaci (pokud není teplo v celém domě – hromadná) na adresu správy. K němu přiložte doklad o nedostatku topení, kopii smlouvy o poskytování služeb a účtenky potvrzující, že jste za služby zaplatili a nemáte žádný dluh.

Reklamaci uplatněte písemně ve dvou vyhotoveních, jeden Vám zůstane (musí být podepsán a v den převzetí do práce). Odpověď byste měli obdržet do 2–3 dnů. Často se společnosti snaží vyřešit všechny problémy v této fázi a netahat je před soud.

Můžete také podat stížnost u Rospotrebnadzor nebo územního odboru inspekce bydlení. Pokud chápete, že na váš nárok nebude rychle odpovězeno, musíte tak učinit dříve, než obdržíte oficiální odmítnutí nebo „odhlášení“. Pokud však nechcete situaci natahovat, informujte o tom předem provádějící organizaci, často to pomůže urychlit proces zvažování reklamace.

Stížnost na inspekci bydlení můžete podat telefonicky nebo přes internet. Rospotrebnadzor můžete kontaktovat osobně (příchodem na územní pracoviště) nebo přes internet.

Posledním krokem ve vašem boji je soud. K reklamaci budete muset přiložit veškeré dokumenty, které máte k dispozici – úkony, výsledky měření, účtenky, svědecké výpovědi, záznamy telefonátů (odvolání přes internet), stížnosti a reklamace, které jste odeslali dříve. Pokud nejste jediní, kdo má problém s nedostatkem tepla, můžete podat hromadnou žádost.

Pokud prokážete svůj případ, bude žalovaný soud povinen odstranit všechny poruchy a nahradit vám ztráty, které jste utrpěli v důsledku nedostatku vytápění. Budou se také přepočítávat účty za vytápění.

Sledujte novinky, přihlaste se k odběru newsletteru.

Při citování tohoto materiálu je vyžadován aktivní odkaz na zdroj.

Jak a kde podat stížnost na problémy s vytápěním v bytě? Důležité informace a užitečné tipy

Teplo není jen přínosem, je to základní nutnost pro naše pohodlí a zdraví. Problémy s vytápěním však mohou nastat i v těch nejvybavenějších bytech. Pokud se potýkáte s problémy s vytápěním a nevíte, co dělat, tento materiál je pro vás.

ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí metr plastové kanalizační trubky?

V případě problémů s vytápěním byste měli nejprve kontaktovat správcovskou společnost vašeho obytného domu. Napište prohlášení o problému a uveďte všechny důvody, které způsobily nedostatek tepla. Je důležité správně formulovat vaši stížnost, aby byla úspěšně projednána. Uveďte všechna data a fakta související s problémy topného systému a zvláštními podmínkami ve vašem bytě, které mohou být příčinou problémů.

Pokud správcovská společnost na vaši stížnost nereaguje nebo nepřijme opatření k odstranění problémů, můžete se obrátit na nadřízené orgány. Napište prohlášení společnosti Rospotrebnadzor a uveďte všechna fakta o porušení a problémech s vytápěním. Můžete se také obrátit na dodavatelskou společnost odpovědnou za vytápění vašeho domu. V některých případech je k přinucení organizace k řešení problému nutné obrátit se na soud.

Oblast odpovědnosti správcovské společnosti

Když topení v bytě nefunguje správně, je důležité vědět, jak správně kontaktovat správcovskou společnost a napsat stížnost na nedostatek tepla. Než ale napíšete stížnost, musíte pochopit, co je odpovědností společnosti pro správu dodávek tepla.

Správcovská společnost je obvykle odpovědná za následující povinnosti:

 • Dodávka tepla pro obytné prostory: Správcovská společnost zajišťuje dodávku tepla do domů a bytů, to znamená, že odpovídá za udržování příjemné teploty v obytném prostoru.
 • Údržba a opravy zařízení: Správcovská společnost by měla zajišťovat pravidelnou údržbu a opravy topných systémů, aby se předešlo problémům.
 • Vybírání poplatků: Správcovská společnost vybírá poplatky za služby dodávky tepla od obyvatel a převádí je ve stanovené lhůtě dodavatelské organizaci.
 • Vyřizování stížností a problémů: Správcovská společnost musí reagovat na stížnosti obyvatel a řešit problémy související s vytápěním v bytě.

Máte-li problém s vytápěním v bytě, nejprve se obraťte na správcovskou společnost, která je zodpovědná za váš dům. Před napsáním stížnosti stojí za to provést malou analýzu, abyste zjistili důvody nedostatku tepla.

Možné příčiny nedostatku tepla:

 • Havarijní situace v systému zásobování teplem města.
 • Porucha v systému vytápění domu.
 • Porucha jednotlivých topných zařízení (kotel, radiátory atd.).
 • Nesprávné nastavení topného systému.
 • Chybný výpočet a účtování spotřebovaného tepla.

Jak napsat stížnost:

 1. Kontaktujte prosím správcovskou společnost písemně.
 2. Do stížnosti uveďte své kontaktní údaje, aby vás společnost mohla kontaktovat za účelem upřesnění informací.
 3. Podrobně popište problém a důvody jeho vzniku.
 4. Pokud máte důkazy (fotografie, videa), přiložte je ke stížnosti.
 5. Uveďte své navrhované řešení problému.
 6. Vyžádejte si potvrzení o přijetí reklamace a časový rámec pro řešení.
 7. Uschovejte si kopii stížnosti a všechny dokumenty související s problémem.

Pokud správcovská společnost nereaguje na stížnosti nebo neřeší problém ve stanovené lhůtě, můžete se obrátit na vyšší organizaci nebo telekomunikační služby, které monitorují práci správcovské společnosti.

Nezapomeňte, že vytápění v obytné oblasti je základním právem každého spotřebitele tepla. Pokud správcovská společnost neplní své povinnosti poskytovat teplo, může nést odpovědnost včetně zaplacení pokuty.

Organizace zásobování teplem

Jak správně napsat stížnost na organizaci zásobování teplem? Váš dopis musí obsahovat následující informace:

 1. Vaše adresa a kontaktní údaje.
 2. Popis problému s topením: co přesně nefunguje, jak dlouho problém trvá, jaké máte nepříjemnosti.
 3. Důvody nedostatku tepla: možná není voda organizace ohřívána, existují problémy se zařízením nebo jiné důvody.
 4. Kontaktovali jste správcovskou společnost a jaké kroky podnikla?
 5. Požadované řešení problému: napište, jaké opatření očekáváte od organizace zásobování teplem (například obnovení vytápění nebo vyplacení náhrady za období bez tepla).
 6. Připojte fotografie nebo jiné materiály potvrzující problém.
 7. Pokud jste již napsali stížnost organizaci, ale neobdrželi jste odpověď, uveďte to prosím v dopise.
ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí připojení 380 voltů k soukromému domu v roce 2023?

Po odeslání stížnosti postupujte podle reklamačního procesu. Pokud organizace na vaši stížnost nereaguje nebo neposkytne uspokojivé řešení, můžete se obrátit na vyšší orgány nebo státní orgány odpovědné za zásobování teplem.

Je důležité si uvědomit, že organizace zásobování teplem je odpovědná za poskytování vysoce kvalitního a spolehlivého vytápění. Pokud máte problémy s dodávkou tepla, neváhejte kontaktovat organizaci a sepsat stížnosti, abyste je donutili jednat.

Důvody nedostatku tepla

Nedostatek tepla v bytě může být způsoben různými problémy v topném systému. Nejprve byste měli věnovat pozornost práci dodavatelské organizace odpovědné za dodávku tepla. Pokud máte problémy s vytápěním, můžete se na tuto organizaci obrátit se stížností.

Před napsáním stížnosti musíte pochopit důvody nedostatku tepla ve vašem bytě. Možná problém souvisí s vyššími napájecími systémy nebo problémy v samotném bytě.

Problémy na straně organizace

Pokud nemáte v bytě teplo, prvním krokem je obrátit se s reklamací na dodavatelskou organizaci. Měli byste dostat podrobnosti o důvodech nedostatku tepla a době, během které bude problém odstraněn. Organizace je povinna Vám zajistit teplo v souladu se zákonem.

Pokud organizace na vaše stížnosti nereaguje nebo problém nevyřeší ve stanovené lhůtě, můžete podat stížnost nadřízené organizaci nebo státnímu zastupitelství. V tomto případě je důležité správně uplatnit reklamaci a doložit všechny potřebné doklady.

Problémy na straně spotřebitele

Jak a kde podat stížnost na problémy s vytápěním v bytě? Důležité informace a užitečné tipy

Pokud po kontaktování dodavatelské organizace problém nebyl vyřešen, může být problém ve vašem bytě. Než budete pokračovat dále, ujistěte se, že problém nesouvisí s nesprávným používáním topného systému nebo nesprávným nastavením spotřebičů.

Pokud jste si jisti, že problém je na straně dodavatelské organizace, řešením může být sepsání stížnosti na nadřazenou organizaci zásobování teplem. Ve stížnosti uveďte všechny podrobnosti a důvody nedostatku tepla, připojte kopie předchozích odvolání a dokumentů.

Pokud dodavatelská organizace nedodrží své povinnosti, může být pohnána k odpovědnosti, včetně pokut a nucena situaci napravit.

Stížnost by měla být podána až poté, co byly všechny předchozí pokusy o vyřešení problému neúspěšné. Důležité je postupovat podle návodu a reklamaci správně uplatnit.

Co bude dál?

Poté, co jste podali stížnost na nedostatek tepla v bytě, je možné podniknout řadu opatření, která přinutí organizaci zásobování teplem, aby rozhodla o vyřešení problému:

 1. Zamyslete se nad tím, jaké by mohly být důvody nedostatku tepla ve vaší oblasti. Může dojít k chybě v provozu topného systému nebo dodavatelská organizace neplní své povinnosti.
 2. Kontaktujte správcovskou společnost nebo organizaci odpovědnou za teplo ve vašem domě. Vysvětlete situaci a požádejte o pomoc při řešení problému.
 3. Pokud správcovská společnost nereaguje nebo nečiní, napište stížnost na nedostatek tepla přímo organizaci zásobování teplem. Je důležité správně formulovat stížnost s uvedením všech nezbytných podrobností a problémů, se kterými jste se setkali.
 4. Pokud organizace na stížnosti nereaguje, obraťte se na vyšší orgány zásobování teplem. Postupujte podle pokynů a nahlaste jakékoli problémy, se kterými se setkáte.
 5. Informujte se o možnosti vymáhání pokut u organizace, která ve vašem bytě nezajišťuje dostatečné teplo. V případě potřeby se poraďte s právníkem.
ČTĚTE VÍCE
Je možné frézovat na souřadnicové vyvrtávačce?

V případě problémů s vytápěním neváhejte požádat o pomoc. Organizace zásobující teplo jsou zodpovědné za zajištění pohodlných podmínek vytápění pro spotřebitele a vy máte nárok na teplo ve svém bytě. Pokud všechny výše uvedené kroky selžou, možná se budete muset obrátit na soud a problém vyřešit.

Píšeme stížnosti a kontaktujeme vyšší orgány

Pokud jste si již uvědomili, že problémy s vytápěním ve vašem bytě nelze řešit na místní úrovni, je na čase sepsat stížnosti a kontaktovat vyšší organizace.

Krok 1: Napište stížnost

Před sepsáním reklamace se ujistěte, že jste správně identifikovali důvody nedostatku nebo nedostatečného tepla ve vašem bytě. Vyfoťte měřiče tepla nebo rohová místa, kde teplo neproudí správně.

Použijte tuto fotografii jako důkaz vašich problémů s vytápěním. Ve stížnosti uveďte všechny podrobnosti a skutečnosti, které mohou být užitečné pro objasnění situace: problémy s ohřevem topného zařízení, poruchy v systému zásobování teplem, nedostatek tepla v režimu penalizace atd.

Popište důsledky nedostatku tepla ve vašem bytě, jako jsou nepříjemné životní podmínky, zhoršení zdravotního stavu a další problémy přímo související s nedostatkem tepla.

Písemnou stížnost lze s doprovodnými fotografiemi podat místním organizacím, které jsou odpovědné za zásobování teplem ve vaší oblasti.

Krok 2: Kontaktujte vyšší orgány

Pokud stížnost na místní organizace zůstane nezodpovězená nebo nevede k řešení problému, můžete se obrátit na vaši krajskou nebo městskou teplárenskou organizaci. Kontaktní informace na tyto organizace najdete na oficiálních stránkách nebo na horké lince.

Připravte si informace o své stížnosti a poskytněte je písemně. Zahrňte všechny předchozí kroky podniknuté k vyřešení problému a případné výsledky.

Organizace může naplánovat inspekci vašeho domova, aby dále určila příčinu vašich problémů s vytápěním. V důsledku kontroly můžete obdržet doporučení nebo pokyny pro odstraňování problémů.

Pokud od nadřízených orgánů nepřijde žádná odpověď, můžete se obrátit na dozorové orgány nebo orgány na ochranu spotřebitele a problém vyřešit.

V závislosti na povaze problému a situaci, ve které se nacházíte, mohou být schopni vzít problém v úvahu a přijmout vhodná opatření.

Nezapomeňte podávat stížnosti a kontaktovat vyšší orgány, dokud nebude problém vyřešen. Máte právo na slušné životní podmínky a přiměřené vytápění ve svém bytě.

Spotřebitelská zóna

Nejprve byste měli napsat stížnost na správcovskou organizaci, která zásobuje váš domov teplem. V dopise upozorňujeme na problémy s vytápěním, podrobně je popíšeme a žádáme o přijetí opatření k jejich odstranění. Kontaktováním oblasti odpovědnosti dodavatelské organizace také sepíšeme naši stížnost a žádost o další postup, který povede k tomu, že organizace na vyšší úrovni budou nuceny rozhodnout.

Pokud vyšší orgány na vaši stížnost nereagují, můžete se na vyšší orgány obrátit zasláním své stížnosti k posouzení, což může organizaci přimět, aby přemýšlela o své odpovědnosti.

Bez vyhřívání rohových prostor a nedostatku tepla můžete požádat o dohodu s jinou organizací. Vámi poskytnuté materiály se stanou podkladem pro vymáhání pokuty od dodavatelské společnosti a další sepsání dohody s jinou organizací, která má v této oblasti zřejmě kompetenci.

ČTĚTE VÍCE
V jaké vzdálenosti by měla být instalována vodítka zásuvek?

Průvodce stížnostmi vám může pomoci přizpůsobit vaše požadavky tak, aby vyhovovaly vaší situaci. Pro efektivnější výsledek se však doporučuje kontaktovat profesionální právníky, aby získali konkrétní doporučení a podrobné pokyny.

Obecně platí, že stížnost na topení by měla být napsána kvalifikovaně, jasně a srozumitelně. Měl by popsat všechny existující problémy s vytápěním a uvést požadavky na jejich řešení. K potvrzení vašich slov a zvýšení šance na úspěšné vyřešení problému je také nutné přiložit všechny dostupné důkazy (fotografie, kopie dokumentů atd.).

Pokud tedy máte problémy s vytápěním ve svém bytě, měli byste se řídit doporučeními tohoto článku, abyste dosáhli řešení problému ve váš prospěch. Pamatujte, že máte právo na teplé a pohodlné životní podmínky a spotřebitelská zóna se vám s tím pokusí pomoci.

Jak správně napsat reklamaci

Pokud máte problémy s vytápěním v bytě a rozhodnete se obrátit na vyšší organizaci nebo teplárenskou firmu, postupujte podle pokynů pro sepsání reklamace:

1. Analyzujte problém

Před sepsáním reklamace se zamyslete nad důvody nedostatku tepla ve vašem bytě. Problém může souviset s celkovou odstávkou vytápění v oblasti vašeho domova nebo s poruchou topného systému v rohových místnostech. Analyzujte situaci a zjistěte, proč vám chybí teplo.

2. Píšeme reklamaci

Napište stížnost s uvedením všech podrobností o vašem problému s vytápěním. Je důležité jasně popsat podstatu problému, uvést datum, čas a adresu bytu. Nezapomeňte také přiložit kopie všech dokumentů podporujících vaši stížnost.

Organizace vedení města (název organizace)

Jak a kde podat stížnost na problémy s vytápěním v bytě? Důležité informace a užitečné tipy

Obracíme se na Vás se stížností na nedostatek vytápění v našem bytě. Od 10. ledna tohoto roku nám netopí, přestože je venku teplota -10 stupňů. Problém nastal po renovaci vchodu do našeho domu.

Vezměte prosím v úvahu naše stížnosti a vyřešte tento problém co nejdříve. Čekáme na reakci na přijatá opatření k odstranění příčin nedostatku tepla.

V příloze dopisu přikládáme kopie dokladů potvrzujících skutečnost, že se netopí.

3. Kontaktujte vyšší organizaci

Stížnost zašlete poštou s požadovaným potvrzením nebo přímo do kanceláře organizace. Ujistěte se, že se vaše stížnost dostane k zamýšlenému příjemci. Od tohoto okamžiku je organizace odpovědná za přijetí opatření k vyřešení vašeho problému s vytápěním.

4. Čekáme na odpověď a donutíme vás k akci.

Jak a kde podat stížnost na problémy s vytápěním v bytě? Důležité informace a užitečné tipy

Pokud po nějaké době neobdržíte odpověď nebo problém s vytápěním nebyl vyřešen, kontaktujte správcovskou společnost nebo úřady bytových a komunálních služeb ve vaší oblasti. Informujte je, že jste podnikli kroky k vyřešení problému, ale stále nebyl vyřešen.

V některých případech může být společnost hnána k administrativní odpovědnosti a pokutě za nedodržení pravidel a předpisů pro dodávky tepla. Je důležité i nadále sledovat průběh vašeho problému a být vytrvalý.

Pravidelně kontaktujte organizaci a vyžádejte si informace o provedených pracích na odstranění nedostatku tepla. V případě potřeby se obraťte na státní zastupitelství nebo jiné orgány činné v trestním řízení, abyste donutili organizaci vyřešit váš problém.

Pokud bude vaše stížnost zcela ignorována nebo bez reakce, můžete se obrátit na soud a požadovat náhradu škody způsobené nedostatkem vytápění ve vašem bytě.

Nezapomeňte si uchovat kopie všech dokumentů a korespondence s organizací, abyste měli potřebné důkazy pro případ dalšího řešení této záležitosti.