Čerpací stanice slouží k vytvoření autonomního systému zásobování vodou. Moderní inženýrská stavba se stává nepostradatelným objektem. Zvláště pokud v blízkosti vašeho soukromého domu nebo venkovského komplexu není centralizované zásobování vodou.

V tomto případě si můžete sami vybrat nové čerpadlo a navrhnout jeho instalaci. Poté se pro zařízení objeví stálý zdroj vody. Důležitým krokem je instalace čerpací stanice. Instalaci takového zařízení nelze nazvat levným potěšením, ale pokud sami provádíte klíčové úkoly, existuje příležitost výrazně ušetřit. V této recenzi se podíváme na to, které čerpací stanice jsou vhodné pro soukromé domy, co hledat při hodnocení modelu a jak připojit zařízení sami.

Požadavky na instalaci čerpací stanice

V první fázi musí majitel domu rozhodnout o místě, kde bude čerpadlo instalováno. Existují určité požadavky, které je třeba dodržet. Čerpací stanice pro zásobování vodou je instalována s ohledem na všechny bezpečnostní parametry. Kromě toho se zaměřte také na následující body:

 1. Bylo by vhodné instalovat čerpací zařízení v blízkosti vodního zdroje. Díky tomu bude možné dosáhnout nejstabilnějších ukazatelů pro sání a čerpání vody. Pokud je čerpací stanice umístěna příliš daleko od zdroje, tento proces se komplikuje. Systém bude potřebovat více času s potenciálně rozšířeným seznamem překážek. Počítejte proto s minimální vzdáleností mezi dvěma body.
 2. Dbejte na dodržení požadovaných parametrů větrání v místnosti. Mělo by to být suché místo bez hromadění vlhkosti. V opačném případě je obtížné zajistit nepřerušovaný provoz čerpadla.
 3. Umístěte čerpací stanici tak, aby nepřišla do kontaktu s cizími předměty. Neumisťujte stanici blízko zdí.
 4. Zařízení by mělo být umístěno na vhodném místě. V případě kontroly nebo údržby bude vyžadován volný přístup k jednotce.

Pokud instalujete povrchové čerpadlo, vezměte v úvahu hladiny hluku během provozu. Je důležité, aby nevytvářel nepříjemné podmínky v obytném prostoru.

Umístění čerpací stanice v domě, sklep, studna

Požadavky na instalační práce se liší podle toho, kde je čerpadlo instalováno. Pokud se rozhodnete pro instalaci v soukromém domě, musíte vybrat dobré umístění. Nejčastěji jsou takové čerpací stanice instalovány v samostatných nástavcích s vytápěním. Ideální variantou je kotelna, kde můžete nainstalovat povrchové čerpadlo a nemusíte se bát hluku při jeho provozu.

Pokud takové rozšíření neexistuje, hledají možnosti v samotném domě. Vodní čerpadlo můžete nainstalovat například do koupelny nebo skladu. V tomto případě je bezpodmínečně nutné, aby místnost splňovala normy pro údržbu čerpacího zařízení. Mějte také na paměti, že takové místnosti by měly být umístěny mimo obytné místnosti. V některých případech může být vyžadována zvuková izolace.

Při výběru suterénu pro instalaci stanice zajistěte dobrou hydro- a zvukovou izolaci. Teplota v suterénu nebo suterénu by neměla klesnout pod 0 °. Hromadění vlhkosti není povoleno, protože může negativně ovlivnit prvky čerpadla, což povede k poruše zařízení nebo jeho nesprávné činnosti.

Pokud jste si vybrali studnu pro instalaci čerpací stanice, musíte ji připravit pro instalaci zařízení. V tomto případě budete muset vytvořit malou platformu. Bude také nutné izolovat studnu, protože jinak hrozí zamrznutí. Bude nutné promyslet systém izolace a pohodlný přístup k zařízení pro prevenci a opravy.

Jak napojit stanici na studnu nebo studnu?

Při instalaci čerpací stanice je nutné určit klíčové požadavky a pravidla. Pokud ho plánujete připojit ke studně, budete muset na potrubí nainstalovat speciální filtr. Jedná se o jemnou síťovinu, která blokuje vstup cizích částic. Aby voda nevytékala v opačném směru, je nutné zajistit zpětný ventil. V každém případě musí být potrubní systém správně položen. Zamrzání vody v systému je vyloučeno.

ČTĚTE VÍCE
Jaké písmeno označuje měrné spalné teplo paliva?

Pokud potřebujete připojit jednotku k několika systémům přívodu vody najednou, schéma se změní. Je potřeba to zlepšit. Při připojení čerpadla ke studni musí být hladina vody alespoň 8 m. Mezi doplňkovými prvky pro řízení provozu čerpadla se používají různé stabilizátory a automatika. S jejich pomocí je možné zlepšit provoz čerpací jednotky.

Automatizovaný systém funguje pomocí tlakového spínače. Je zodpovědný za hladinu vody vypnutím a zapnutím čerpacího zařízení. Existují také spínače, jejichž funkcí je přepínání provozního režimu čerpadla – čerpání vody – odvodnění. Hladina vody je zaznamenávána speciálními senzory.

Schéma připojení k vodovodnímu systému

Pro zvýšení úrovně tlaku se ve vodovodním systému používá speciální čerpadlo. V soukromých domech je potřeba instalovat takové zařízení, aby se změnily indikátory tlaku. Čerpací zařízení se navíc používá pro nepřetržitý přístup k vodě, pokud je v centrálním systému zapínáno každou hodinu.

Pokyny pro připojení čerpadla k vodovodnímu systému:

 1. Centrální hlavní potrubí je připojeno k akumulační nádrži.
 2. Sací potrubí čerpacího zařízení je připojeno k nádrži.
 3. Výstupní potrubí je připojeno k přívodu vody soukromého domu.
 4. Nastavení systému elektrického vedení.
 5. Zkušební testování provozního režimu čerpací stanice. Odstraňte všechny problémy v případě nesprávného provozu čerpadla.

Jak zkontrolovat provoz čerpadla?

Během zkušebního provozu čerpacího zařízení budete moci zjistit stabilitu jeho provozu. Je také možné odstranit jakékoli problémy v počáteční fázi, aby se předešlo vážným poruchám v budoucnu.

Klíčovým pravidlem při spouštění zařízení je potřeba správně vypočítat tlak. Pouze v tomto případě můžete počítat se stabilním provozem vodovodního systému. V opačném případě nemusí být dostatečný tlak k čerpání vody.

Pokud nastavíte příliš vysoký tlak, bude to mít za následek časté zapínání a vypínání zařízení. Tento režim provozu povede k poruchám nebo selhání jednotky. Pokud je indikátor tlaku příliš nízký, hrozí selhání gumové baňky.

Pokud nemůžete dosáhnout optimálních údajů na tlakoměru, použijte automobilovou pumpu. Pomůže vám nastavit optimální hodnoty tlaku. Při prvním spuštění čerpací stanice je nutné nejen zkontrolovat funkčnost zařízení, ale také nastavit automatiku.

Automatizace čerpacích stanic a její konfigurace

Standardní hodnoty tlaku pro zapínání a vypínání jednotky jsou nastaveny výrobcem zařízení. Pokud majitel domu potřebuje nastavit jiné parametry, bude nutné provést změny. V závislosti na zadaných hodnotách tlaku čerpadlo změní svůj provozní režim.

Při změně parametrů automatizace je nutné dodržovat klíčová bezpečnostní pravidla a správné zacházení s čerpadly. Zvažte následující body:

 1. Nejprve nezapomeňte vypustit vodu z akumulátoru.
 2. Kryt tlakového spínače musí být zvednutý.
 3. Chcete-li naplnit nádrž vodou, musíte spustit čerpadlo.
 4. Když je zařízení vypnuté, zaznamenejte mezní hodnotu tlakoměru.
 5. Otevřete kohoutek, aby voda vytekla. Současně se sníží hodnota tlaku. Když relé spustí čerpací stanici, bude tato hodnota dolní spínací práh. Zaznamenejte to a určete rozdíl mezi těmito dvěma ukazateli.

Pokud je hodnota 1,4 baru, není třeba provádět žádné změny. Toto je optimální ukazatel, na který je třeba se zaměřit. V ostatních případech je lepší upravit parametry vypnutí a zapnutí. Chcete-li odhadnout tlak, analyzujte tlak vody, jak vytéká. Matice je zodpovědná za indikátory tlaku. Je lepší jej oslabit, pokud je tlak příliš malý.

ČTĚTE VÍCE
Je možné péřový polštář prát v pračce?

Pravidla pro používání čerpadel

Po instalaci čerpací stanice musí majitel domu určit, jak ji správně používat, s ohledem na technické vlastnosti a doporučení výrobce. Technický pas nutně zaznamenává klíčové provozní parametry, na které se musíte zaměřit.

Aby zařízení fungovalo bez problémů po celou dobu životnosti, je nutné dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Zařízení vyžaduje preventivní údržbu a včasné odstraňování závad. Pouze v tomto případě budete schopni dosáhnout vysokých provozních parametrů při používání čerpadla.

Klíčové požadavky na provoz:

 1. Pokud čerpadlo nepoužíváte v chladných obdobích, budete muset vypustit veškerou vodu ze systému, abyste ji uskladnili. V opačném případě hrozí selhání uzlu.
 2. Po dlouhé době nečinnosti čerpadla je nutné vyrovnat hodnoty tlaku. Výrobci také uvádějí, že bude vyžadováno pravidelné sledování tohoto provozního parametru.
 3. Při použití jemného filtru je nutné jej pravidelně čistit. Pokud tak neučiníte, voda nebude plně téci.
 4. Pokud nejste technicky schopni instalovat potrubí tak, jak je požadováno, aby nedošlo k zamrznutí země, bude zapotřebí izolační systém. Spolu s trubkami položíte tepelně izolační materiál, který chrání trubky před zamrznutím.

Pokud se nechcete setkat s nepříjemnými situacemi nebo vážnými poruchami, musíte se zaměřit na základní pravidla pro provoz a instalaci čerpacího systému. Před spuštěním zařízení se ujistěte, že jste dokončili všechny přípravné práce a že technické parametry jednotky odpovídají její funkčnosti.

Při prvním spuštění čerpacího zařízení nezapomeňte naplnit čerpadlo vodou. Poté můžete určit parametry automatizace pro následnou konfiguraci. Díky tomu je možné dosáhnout lepší funkčnosti. V ideálním případě bude čerpadlo pracovat na optimální výkon, ale v šetrném režimu.

Připojení čerpací stanice je posledním krokem při organizaci samostatného systému zásobování vodou v soukromém domě, chatě nebo předměstské oblasti. Až do tohoto okamžiku musíte zajistit všechny jemnosti uspořádání systému, aby při připojení čerpací stanice nebyly žádné potíže.

Způsob připojení a podmínky závisí na čerpadle, které jste si vybrali. Může být povrchový nebo ponorný. V tomto přehledu zvážíme, jak správně připojit čerpací stanici, jaká pravidla dodržovat, jakou sekvenci.

Čerpací stanice a její účel

Otázku připojení čerpací stanice nejčastěji pokládají obyvatelé soukromých domů nebo venkovských chat, kteří chtějí pro své stránky zorganizovat autonomní zásobování vodou. V tomto případě musí existovat zdroj pitné vody – studna nebo studna. Vzhledem k tomu, že vysoce kvalitní voda se nachází pouze ve velkých hloubkách, existují určité požadavky na čerpací stanice.

To bude vyžadovat instalaci ponorného čerpadla, které dokáže dopravovat vodu z určité hloubky. Musí odpovídat hloubce ponoru svými technickými možnostmi. Protože ponorná čerpadla mají omezení maximální dostupné hloubky ponoření, existují určitá pravidla pro výběr správného modelu.

Kompaktní vybavení, které má při potápění řadu výhod, se používá k následujícím účelům:

 • doprava vody ze zdroje do vodovodního systému;
 • skladování určitého množství vody pro rezervu;
 • ovládání a ochrana systému.

Jak funguje čerpací stanice: hlavní prvky

K organizaci autonomního zásobování vodou se používá čerpací stanice, která se skládá z řady důležitých částí. Zodpovídají za plynulý chod jednotky a výkon klíčových funkcí čerpací stanice. Rychlost čerpání vody, maximální objemy, podmínky ovlivňují komfort autonomního zásobování vodou. Majitel soukromého webu proto musí zajistit správné připojení a výběr čerpadla.

ČTĚTE VÍCE
Jaké zatížení může sádrokarton na stropě vydržet?

Pokud se vám podaří dodržet všechna pravidla, dodržet návod k zapojení, dodržet provozní doporučení, čerpací stanice vydrží desítky let. Pro spotřebitele budou klíčové výhody jeho použití: udržení optimálního tlaku vody, možnost používat všechny moderní spotřebiče. Zároveň můžete zapnout všechny zdroje zásobování vodou v domě – od konvenční baterie až po jacuzzi systém.

Hlavní prvky čerpací stanice jsou:

 1. Samotné čerpadlo s určitými technickými možnostmi. Jeho úkolem je zásobovat vodou.
 2. Hydraulický akumulátor zodpovědný za skladování vody pod tlakem.
 3. Řídicí blok.

Hydroakumulátor uchovává zásoby vody. Jedná se o zásobník vybavený speciální membránou. Tlak uvnitř systému závisí na objemu vody v akumulátoru. Všechny změny v příjmu a spotřebě vody zaznamenává relé. Řídí chod čerpadla, zapíná nebo vypíná systém v závislosti na naplnění nádrže.

Algoritmus čerpací stanice

Abychom pochopili princip fungování čerpadla, lze jej znázornit v následujícím pořadí:

 • zpočátku voda vstupuje do hydraulické nádrže a plní ji;
 • poté se indikátory tlaku v systému automaticky změní. Hodnota dosahuje limitního maxima;
 • aktivuje se relé, které vypne čerpací stanici;
 • ve vypnutém stavu čerpadla se indikátory tlaku sníží na minimální mez;
 • relé reaguje na změny a zapíná čerpadlo, které je doprovázeno dalším plněním vodou.

Bez automatických regulátorů by bylo nutné samostatně řídit provoz čerpací stanice. V podmínkách použití ponorných čerpadel je to však prakticky nemožné. Bez relé a hydraulického akumulátoru by se čerpadla neproslavila dlouhou životností. Vzhledem k přítomnosti těchto konstrukčních prvků mohou majitelé bezpečně používat čerpadla. Zároveň je možné udržovat optimální konstantní tlak.

Pokud konstantní tlak není předpokladem pro zapnutí sprchy, pak je tento indikátor pro pračku velmi důležitý. V opačném případě nebudete moci používat automatické systémy se spotřebou vody. V nádržích čerpacích stanic je povoleno skladovat až 20 litrů vody. I když dojde k nouzovému vypnutí čerpadla, budete mít určitou rezervu, která vám umožní používat vodovodní armatury.

Připojte čerpací stanici vlastníma rukama: klíčová pravidla

Kromě klíčových vlastností provozu čerpací stanice musíte pochopit princip instalace jednotky, která zajistí její nepřetržitý provoz. Pokud nesprávně určíte místo instalace, je obtížné počítat s výkonem všech funkcí a úkolů čerpací stanice. Existují určité požadavky na místo instalace jednotky. Také správné umístění stanice určuje efektivitu její práce.

Při instalaci čerpací stanice se zaměřte na následující zásady:

 • je důležité zabránit podchlazení a zamrznutí čerpadla, protože to může vést k poruše jednotky. Je nutné zajistit optimální hodnoty teploty, při kterých bude čerpadlo pracovat bez poruch;
 • nejlepší je zaměřit se na nejbližší místo instalace ke zdroji zásobování vodou;
 • pro další pohodlnou údržbu čerpadla zajistěte přístup ke stanici.

Jedná se o doporučení, která ne vždy dokážou naplnit sílu charakteristik každého webu. Nejlepším místem pro instalaci čerpací stanice je speciální místnost, kde můžete regulovat teplotu, získat přístup k čerpadlu pro údržbu.

Pokud není zajištěna výstavba speciální místnosti, zvažte další rozšíření na území soukromé budovy, která jsou vhodná pro výše uvedená kritéria instalace. Například suterén se může stát místem pro instalaci. Vzhledem k tomu, že čerpadlo je poměrně hlučné, řešením tohoto problému bude volba takového umístění.

ČTĚTE VÍCE
Je možné uzavřít kanalizaci v samostatném bytě?

Při instalaci čerpací stanice je třeba vzít v úvahu potrubní systém. Potrubí musí být umístěno na úrovni, která je bezpečná proti zamrznutí. To je nezbytné, aby voda v chladném období nezamrzla.

Která čerpací stanice je nejvhodnější pro soukromý dům?

Cena je často nejdůležitějším kritériem výběru. Nemá cenu se však soustředit pouze na cenu jednotky, protože zde je důležité vybrat model čerpadla, který bude plnit úkoly v jednotlivém případě.

Kompaktní čerpací stanice jsou vhodné pro instalaci do studní pouze do hloubky 20 m. Pokud tuto variantu zvažujete u hlubších zdrojů, neospravedlní se.

Pokud hledáte čerpadlo pro instalační hloubky do 10 m, zvažte možnosti jednopotrubní stanice. Jsou relativně levné a snadno se instalují. Od 10 do 20 m je hloubka, pro kterou se nejlépe hodí dvoutrubkové modely. Zde je důležité zajistit, aby čerpadlo mohlo čerpat vodu ze stanovené hloubky. Zaměřte se na technické možnosti konkrétního modelu nebo požádejte o pomoc s výběrem nejoptimálnějšího čerpadla svého manažera.

V prodeji najdete modely čerpadel, které pracují s relativně nízkým hlukovým číslem. Můžete je použít i v suterénu soukromého domu. Pro instalace hlubší než 20 m jsou vhodná pouze ponorná čerpadla. Jsou vybaveny všemi potřebnými senzory, konstrukčními prvky pro zvedání vody z velkých hloubek.

Instalace čerpací stanice s povrchovým čerpadlem: návod

V tomto případě je nutné začít instalací zpětného ventilu na potrubí vodovodního systému. Musí existovat filtr určený k čištění systému. S jeho pomocí se nečistoty velkých frakcí nedostanou do potrubí a čerpadla. Přítomnost zpětného ventilu zabraňuje chodu naprázdno. Při instalaci těchto dílů je důležité použít speciální těsnění, která zabrání vniknutí vzduchu do systému. Při připojení čerpadla je třeba nainstalovat uzavírací ventil, adaptér pro plastové potrubí.

Svépomocné propojení čerpací stanice s ponorným čerpadlem

Systém instalace závisí na hloubce studny, typu ponorného čerpadla. Mezi množství takových jednotek patří: vibrační, studniční a odstředivá čerpadla. Princip instalace takových čerpadel spočívá v tom, že jsou ponořeny do vody. Konstrukčně je zařízení chráněno před vodou.

Odstředivá čerpadla jsou považována za vynikající možnost pro instalaci do studní jakékoli hloubky. Jsou schopny čerpat velké množství vody s vysokým výstupním tlakem. Při instalaci je důležité dodržet klíčové pravidlo: čerpadlo instalujte ve výšce minimálně 50 cm od dna vodního zdroje.

Drenážní čerpadla fungují nejlépe při práci s kontaminovanou vodou. Přítomnost nečistot do 5 mm je povolena. V prodeji najdete také průmyslová drenážní čerpadla, která jsou schopna pracovat s vměstky o průměru až 12 cm.

12 kroků k připojení čerpací stanice

Schéma zapojení čerpací stanice obsahuje následující sekvenci:

 1. Nejprve se musíte rozhodnout o příkopu, kterým projdou potrubí pro připojení zdroje vody k domu.
 2. Poté musíte položit potrubí do vykopaného příkopu. Je důležité vzít v úvahu délku potrubí s ohledem na ohyby a přechody.
 3. Pokud není vodovodní potrubí, bude nutné jej nainstalovat.
 4. Namontujte čerpadlo podle pravidel.
 5. Na přívodním potrubí je instalován čisticí filtr a zpětný ventil.
 6. Připojte vedení k potrubí.
 7. Čerpadlo musí být připojeno k vodovodnímu systému.
 8. Proveďte všechny potřebné kroky pro připojení ke zdroji napájení.
 9. Naplňte vodou.
 10. Spusťte stanici pro testování.
 11. Zkontrolujte pevnost a těsnost všech spojů.
 12. Nastavte tlakový spínač.

Nejčastější chyby při zapojování čerpacích stanic

Abyste nechybovali a čerpadlo mohlo perfektně pracovat s deklarovaným výkonem, je důležité odstranit všechny případné chyby. Zvažte několik pravidel, která majitelé soukromých domů nejčastěji ignorují při instalaci čerpacích systémů:

 • nesprávná délka potrubí. Systém musí mít dostatečnou délku pro provoz čerpadla. Pokud je potrubní systém o něco delší, nezpůsobí to žádné problémy. Pokud délku spočítáte špatně, budete ji muset zvětšit. To je drahé a ovlivňuje těsnost systému;
 • všechna spojení musí být pevná. K těsnému utažení závitových spojů použijte speciální nástroje. V opačném případě nebudete schopni zaručit těsnost systému, což povede k úniku během provozu;
 • je důležité kontrolovat tlak v akumulátoru. Pokud je nízká, použijte čerpadla ke stabilizaci.
ČTĚTE VÍCE
Kdy bude v roce 2023 vyplacena jednorázová částka důchodcům?

Po připojení nezapomeňte provést zkušební provoz čerpací stanice. Zajišťuje propojení celého systému. Motor smí být nastartován pouze se zavřenými uzavíracími ventily. V důsledku toho musí veškerý vzduch opustit systém, poté může voda bez přerušení proudit potrubním systémem.

Účinnost a produktivita čerpací stanice závisí nejen na výběru modelu, ale také na splnění podmínek pro připojení a provoz.

Nejužitečnější tipy pro připojení čerpacích stanic pro kutily

Když začnete utahovat závitové spoje, použijte klíč. Pouze tato metoda může zaručit těsnost spoje, která v budoucnu nebude mít za následek únik vody. Průměr vhodných trubek musí zohledňovat maximální povolené zatížení systému.

Pokud je nutné chránit čerpadlo před chodem naprázdno, je zde možnost použít recirkulační potrubí. Pomocí speciálního kohoutku můžete ovládat intenzitu proudění vody v opačném směru. Díky tomu bude také možné zlepšit tlak v systémech. Je však třeba mít na paměti, že při recirkulaci se výkon čerpadla mírně snižuje.

Nezapomeňte na povinnou údržbu a diagnostiku čerpacích stanic. Tato opatření jsou zaměřena na kontrolu stavu následujících částí:

 • závitové spoje, aby se zabránilo úniku;
 • filtry, které vyžadují pravidelné čištění;
 • relé pro nastavení indikátorů;
 • hydraulická nádrž, ve které hrozí netěsnost.

Vždy je důležité kontrolovat úroveň tlaku v akumulátoru. Pokud klesne pod požadovanou úroveň, můžete použít autokompresor nebo čerpadlo. Pokud tlak klesne a zároveň z otvoru vytéká voda, je potřeba membránu vyměnit.

Závěr: stojí za to připojit čerpací stanici v soukromém domě

Přítomnost autonomního systému zásobování vodou v soukromém domě je příležitostí vždy využívat výhod nepřerušovaného zásobování vodou, optimálního tlaku, distribuce vody do všech spotřebičů v domě.

Skladováním vody v hydraulické nádrži bude mít váš domov vždy její zásobu. Ani při přerušení dodávky vody obyvatelé nezůstanou bez vody. Hlavní výhody instalace čerpací stanice jsou:

 • nezávislost na centralizovaném zásobování vodou, což je zvláště důležité v malých vesnicích, venkovských chalupách;
 • vysoká účinnost systému zásobování vodou;
 • vždy je k dispozici zásoba vody, na kterou se můžete spolehnout i v případě výpadků proudu;
 • udržení stabilní hlavy a tlaku;
 • je zajištěna dlouhá životnost domácích spotřebičů, které pracují se spotřebou vody;
 • možnost snížit náklady na energie.

Instalace čerpací stanice v soukromém domě bude opodstatněná, pokud může plně plnit svou funkci. To znamená, že systém musí vyhovovat potřebám trvale bydlících obyvatel. Při výběru zařízení je nutné vyhodnotit technické vlastnosti konkrétního modelu čerpadla a provozní podmínky vodních zdrojů. Mezi technickými charakteristikami čerpadla je výkon čerpadla považován za nejdůležitější. Zařízení musí pracovat s určitým tlakem, který dokáže uspokojit poptávku po užitkové vodě.