Měď je měkký neželezný kov s vysokou proudovou vodivostí. Mosaz a bronz jsou slitiny obsahující měď. Fyzikální vlastnosti těchto kovů jsou různé. Pokud je nutné určit, zda obrobek patří ke konkrétnímu materiálu, provede se chemická analýza. Umožňuje vám získat přesné informace o součásti.

Provádění chemické analýzy zahrnuje použití specializovaného zařízení. Provádění takových operací doma není možné. Existuje několik způsobů, jak rozlišit měď, mosaz a bronz bez použití speciálního vybavení. Absence chemické analýzy neposkytuje XNUMX% výsledek.

Kontrola vnějšího povrchu

Pro vizuální srovnání obrobků by měly být očištěny od oxidace. Použijte brusný papír s jemnou nebo střední zrnitostí. Snadno tak rozeznáte měď od slitin. Kov má načervenalý odstín. V některých případech může být tmavý nebo dokonce růžový.

Vizuálně odlišit mosaz od bronzu bude problematické. Slitiny jsou si navzájem velmi podobné. Rozdíl je v odstínu. Mosaz má nažloutlou barvu, zatímco bronz může mít nahnědlý nebo nazelenalý odstín. Jak slitina vypadá, závisí na typu kovů, které se používají ve spojení s mědí, a na jejich množství.

Fyzikální vlastnosti

Pomocí těchto parametrů je možné přesně určit, zda obrobek patří k nějakému materiálu doma pouze ve vztahu k mědi. Materiály mají různé fyzikální vlastnosti:

  . Vyznačuje se zvýšenou hustotou. Obrobky malého průměru lze snadno ohýbat. V tomto případě nedojde k jejich poškození. . Má menší sílu. Pokud se pokusíte prvek ohnout, může prasknout.
 1. Bronz. Stupeň hustoty je v rozsahu odpovídajícím mosazi.

Vzhledem k podobnosti slitin je nemožné určit identitu součásti doma na základě jejích fyzikálních vlastností. Hustota závisí na množství pomocných kovů.

Složitost zpracování

Ke kontrole budete potřebovat elektrickou nebo ruční vrtačku a vrtačku do kovu. Je bráno v úvahu, že složitost zpracování závisí na složení slitiny. Vrtáním do mědi vzniknou dlouhé třísky. Vrták prochází materiálem hladce, bez trhání.

V případě mosazi se zvýší náročnost zpracování. Zpod vrtáku budou vycházet ostré krátké třísky. V tomto případě vyvrtání otvoru o stejném průměru zabere více času než v případě mědi.

Bronz je náročnější na zpracování. Podle malých ostrých třísek můžete určit, zda díl patří k této slitině. V tomto případě bude proces vrtání obtížnější než v prvních dvou případech.

ČTĚTE VÍCE
Kdy je nejlepší nakupovat stavební materiál?

Teplo

Mosaz od mědi nebo bronzu rozeznáte zahřátím obrobku na 600 stupňů. Pro kontrolu budete potřebovat specializovaný hořák. Po zahřátí:

 • na mědi se objeví oxidace modrozeleného odstínu;
 • bronz si zachová svou barvu a nebude oxidovat;
 • na mosazi se objeví světle šedý povlak.

Pomocí tepla tedy můžete rozlišit kovy doma. Je třeba mít na paměti, že odstín závisí na počtu pomocných prvků ve slitině.

Nejpřesnější je stanovení kovu pomocí chemických činidel. Pomocí specializovaného zařízení je možné určit nejen materiál obrobku, ale také jeho složení. Existuje několik metod, které můžete použít doma.

Slitiny bronzu a mosazi jsou často zaměňovány kvůli jejich vnějším podobnostem. Které spojení je lepší, jaké jsou mezi nimi rozdíly a podobnosti? Článek pojednává o tom, jak rozlišit bronz od mosazi doma, jejich vlastnosti a technické parametry.

Bronze

Mosaz

Ve slitinách neželezných kovů je základem měď. Sloučeniny s nízkými teplotami tání jsou podobné barvou a dalšími parametry, liší se však vlastnostmi. Pro identifikaci jsou povoleny různé metody: chemické, vizuální, pomocí magnetu nebo jiné.

Charakteristika bronzových spojů

Slitina mědi a legujících prvků obsahuje jako přísady cín, chrom, hliník a další kovy. Chemické a fyzikální vlastnosti závisí na složení. Červená barva je známkou zvýšeného obsahu mědi, šedá značí, že kovu je méně než 30 %.

S ohledem na složení se rozlišují dva typy:

 • cín. Technické podmínky pro typy odlitků jsou upraveny GOST 613-1979 a pro připojení zpracovávané pod tlakem – GOST 5017-2006;
 • bez plechu. Procento součástí, stejně jako značky, jsou regulovány GOST 18175-1978. Kategorie zahrnuje např. hliníkové, manganové, křemíkové typy.

Nízká tepelná vodivost, nízké smrštění, odolnost proti korozi, snadné obrábění jsou vlastnosti slitiny. Teplota tání bronzu a mosazi je prakticky stejná: +900-1140°C a +880-1050°C.

Bronze

Z kovu jsou odlévány vysoce přesné díly, stejně jako prvky, které fungují při pravidelném tření a pod vlivem proměnlivého zatížení. Používá se k výrobě elektrických výrobků, doplňků, šperků, dekorací a domácích potřeb.

Bronz časem získá černou nebo zelenou patinu, stejně jako mosazné díly. Plak se odstraňuje pomocí dostupných prostředků, jako je zubní prášek, mýdlový roztok nebo ocet. Čištění mosazi a bronzu je stejné.

ČTĚTE VÍCE
Jak silný by měl být vstupní kabel do bytu?

Vlastnosti mosazi

Slitina mědi a zinku se vyrábí podle GOST 15527-2004. Obsah zinku – od 5% do 45%. V závislosti na složení sloučenin existují jednoduchý, včetně dvou součástí, a vícesložkový, v závislosti na zpracování – odlévací a deformovatelné. Typ s obsahem zinku do 20 % je tombak, od 20 % do 36 % žlutá mosaz.

Odolná slitina je odolná vůči agresivním vlivům, korozi a je tažná. Tepelná vodivost je nižší než u bronzových výrobků – jeden z rozdílů mezi bronzem a mosazí. Slitina je nezbytná pro výrobu nábytkového kování, šperků, vodovodních baterií, kování a dílů při stavbě lodí a letadel. Dobře se hodí pro různé druhy zpracování. Pájení, odlévání bronzu a mosazi jsou hlavními metodami pro vytváření polotovarů nebo jiných prvků z měděných surovin.

Jaký je rozdíl mezi bronzem a mosazí

Některé rozdíly mezi slitinami jsou zcela libovolné. Vlastnosti závisí na typu a procentuálním zastoupení komponent. Mezi bronzem a mosazí je několik klíčových rozdílů:

 1. Struktura. První typ obvykle obsahuje měď a cín. Druhá je měď, zinek.
 2. Struktura. Uvažuje se v zóně lomu, poškození výrobku. Bronzové vzorky mají hrubozrnnou strukturu, mosazné vzorky mají jemnozrnnou, téměř hladkou strukturu.
 3. Barva. Mosazné části mají žlutý nádech, bronzové části mají sytý hnědý nádech.
 4. Hmotnost. Měděno-cínové prvky jsou těžší a pevnější.
 5. Odolnost proti korozi. Bronzové povrchy jsou odolnější vůči sladké i slané vodě. Proto se kov používá v lodním průmyslu k výrobě dílů a prvků, které přicházejí do styku s vodou.
 6. Odolnost proti opotřebení. Sochy, památníky a pomníky postavené po stovky let jsou vyrobeny z bronzových polotovarů s nízkým koeficientem tření. Sloučeniny mědi a zinku s horší odolností proti opotřebení se pro tyto účely nepoužívají.

Na otázku: co je dražší, bronz nebo mosaz, nelze jednoznačně odpovědět. Cena závisí na typu, procentuálním zastoupení součástek, nejdražším prvkem je měď. Ve většině případů je levnější měděno-zinkový šrot. Je poměrně obtížné zjistit, z jakého kovu je předmět vyroben, navzdory velkému rozdílu mezi bronzem a mosazí.

Mosaz

Vizuální způsob, jak rozlišit mezi mosazí a bronzem

Pokud kompozice obsahují vysoké procento hlavního legujícího prvku: cínu nebo zinku, provede se vizuální posouzení. Odstín mosazného vzorku je zlatý. Připomíná barvu ušlechtilého kovu. Světle stříbrná barva je znakem bronzových předmětů s obsahem cínu asi 33 %. Pokud složení obsahuje více než 91 % mědi, získá sloučenina hnědočervenou barvu.

ČTĚTE VÍCE
Které pokojové květiny jsou dekorativní listy?

Jednoduché pravidlo: pozorně se podívejte na povrch. Materiál se zlatým, nažloutlým nádechem je mosaz, s načervenalým nádechem – bronz.

Vážení mosazi a bronzu

Sloučeniny můžete rozlišovat na stupnici. Bronz obvykle obsahuje cín a olovo. Jsou těžké. Složení šrotu mosazi zahrnuje lehký zinek. Měděno-cínové a měděno-zinkové předvalky mohou obsahovat složky, které mají velký vliv na hmotnost. Vážení proto nelze považovat za spolehlivou metodu identifikace. Mírným problémem je, že vzorky často nejsou stejné, různých tvarů a velikostí.

Zahřívání bronzu a mosazi k nalezení rozdílů

Spolehlivou metodou je vliv vysokoteplotních podmínek nebo tepelné zpracování. Kovové slitiny se zahřívají: bronz, mosaz, až na +600°C nebo více. Bronzový produkt se po ochlazení nezmění. Materiál nezmění svůj vzhled ani mechanické vlastnosti.

Při zahřívání mosazných výrobků zinek oxiduje. V důsledku chemické reakce se na něm vytvoří film s šedým odstínem. Po tepelném zpracování vzorky plasticky, při ohýbání jsou pozorovány lomy. Problémem s aplikací tepelných efektů je přítomnost zařízení, která dokážou zahřát kovový materiál na vysoké teploty.

Laboratorní metody pro rozlišení bronzu od mosazi

Pokud jsou k dispozici činidla a vybavení, lze provést identifikaci. Proces zahrnuje pět fází:

 1. Ze vzorku se odstraní třísky a odlomí se malý fragment.
 2. Při dodržení bezpečnostních opatření vzniká roztok vody a kyseliny dusičné ve stejných poměrech.
 3. Ukázka: čipy, fragment, ponořený do kompozice.
 4. Po rozpuštění vzorku se kapalina zahřeje k varu.
 5. Vařte 30 minut.

Pokud po postupu zůstala kapalina průhledná, byl při výrobě produktu použit měděno-zinkový blok. Pokud se na dně nádoby vytvořil sediment, pak je vzorek bronzový. Je obtížné určit druh pouze pomocí dostupných prostředků. Metody mohou poskytovat chybné výsledky.

Bronz a mosaz

Spektrální analýza zaručuje rozlišení měděných spojů. Přesně určuje složení vzorků. Postup se provádí v laboratoři pomocí speciálního vybavení.

Mylná představa – Magnet Test

Obecně se předpokládá, že slitiny mají různé magnetické vlastnosti. Jsou lepší pro výrobky z mědi a cínu. Železo a nikl reagují na vliv magnetu – prvky, které jsou ve sloučeninách obsaženy v minimálním množství. Procento těchto kovů se pohybuje v průměru od 1 % do 5 %. Identifikace pomocí magnetu proto není možná.

ČTĚTE VÍCE
Jaký je rozdíl mezi invertorovým motorem a standardním v myčce?

Závěr

Běžné slitiny mědi je obtížné rozlišit. K určení, z jakého kovu je výrobek vyroben, se používají jednoduché metody. Pokud vizuální posouzení nepřinese výsledky, lze zvážit dva stejné kovové vzorky.

Když není možné vážit, provádí se zkouška lomu. V místech poškození bronzových částí se na povrchu tvoří hnědý tón a jsou pozorována velká zrna. Slitina mědi a zinku v oblasti lomu se vyznačuje bledým odstínem a jemnozrnnou strukturou.

Chcete-li to zkontrolovat, můžete použít pilku a ořezat kovové prvky. Pokud se při řezání tvoří prach nebo vločky, pak je díl vyroben ze surovin mědi a cínu, pokud jsou floridní hobliny, pak je vyroben z mědi a zinku.

Spektrální analýza je metoda, která poskytuje přesnou odpověď na to, z jakého kovu je výrobek vyroben. Měděné polotovary se používají k výrobě různých dílů, dekorací, šperků a dalších předmětů. Neexistuje žádná kategorická odpověď: co je lepší, mosaz nebo bronz? Každé zapojení má své výhody a nevýhody a také specifický rozsah použití.