Pokud v soukromém domě nebo na předměstské letní chatě není žádný zdroj vody, lze tento problém vyřešit. K tomu je třeba vykopat studnu nebo udělat studnu. Pokud používáte studnu, je určena pro velký objem vody.

Vyznačuje se dlouhou životností při správné údržbě. Můžete také zajistit statickou hladinu vody. Při vytváření zdroje zásobování vodou je úkolem správně určit hloubku instalace čerpadla ve studni.

Optimální hloubka ponoru čerpadla

Existují určitá omezení ohledně úrovně ponoření čerpacího zařízení. Je třeba zvážit dvě klíčová omezení:

 • nesmí být povolen kontakt mezi čerpadlem a dnem studny;
 • nad samotným čerpadlem ve studni by měl být ještě 1 metr vody nad zařízením.

S ohledem na dno studny je toto omezení nastaveno v souvislosti s pevnými částicemi na dně. Když čerpadlo běží, mohou poškodit zařízení. V žádném případě by se tyto částice neměly dostat do mechanismu čerpadla. Také při instalaci čerpadla na dno studny bude voda silně znečištěná. Ani vestavěné filtry nebudou schopny zajistit čištění. Spolu s tím takové uspořádání čerpadla ovlivní jeho životnost.

Pokud jde o hladinu vody do jednoho metru nad hladinou čerpadla, je to způsobeno instalací a konstrukcí ponorného čerpadla. Voda se dopravuje pod tlakem. Jednotka je chlazena vlivem vnějších faktorů. Pokud je hladina vody nad mechanismem nízká, existuje riziko, že se čerpadlo velmi zahřeje. V důsledku vysokých teplot může motor ponorného čerpadla selhat.

Jak hluboko spustit čerpadlo do studny: přehled metod

Existuje několik způsobů, jak určit hloubku čerpadla ve studni.

Praktická metoda se uplatňuje při instalaci vrtného čerpadla. Chcete-li to provést, musíte provést řadu po sobě jdoucích kroků:

 • čerpadlo je spuštěno do maximální hloubky studny. K tomu použijte bezpečnostní kabel;
 • při dosažení dna studny ji musíte zvednout asi o 1,5 metru;
 • čerpadlo je fixováno na určité úrovni. V této poloze spusťte ponorné čerpadlo a zkontrolujte kvalitu vody dodávané do zařízení;
 • pokud potřebujete upravit polohu čerpadla, je důležité to udělat před upevněním;
 • poté se poloha čerpadla zafixuje a poté se zafixuje.

dynamická metoda. Pro instalaci čerpadla se řídí charakteristikou dynamické úrovně studny. Tento parametr je považován za hlavní při posuzování parametrů vrtu. Dynamická metoda je vzdálenost mezi zemní linií a vodní vrstvou. Zaměřit se musíte na hladinu vody v sezóně, kdy se co nejvíce spotřebovává vlhkost z vodního zdroje.

V různých obdobích roku může být úroveň odpařování vlhkosti různá. Proto je důležité vypočítat tento ukazatel s ohledem na různé úrovně vlhkosti. Výpočet ponoru čerpadla do studny je stanoven s riziky možného poklesu hladiny vody. Dynamický indikátor studny můžete zjistit pomocí pasu. Musíte se také přizpůsobit typu čerpacího zařízení.

Podle pravidel pro instalaci ponorného čerpadla se zaměřením na dynamickou úroveň je nutné jej snížit nejméně o 1 metr od vypočtené indikace. Pokud jde o technické vlastnosti čerpadla, vezměte v úvahu jeho výkon. Čím vyšší je výkon, tím hlouběji je čerpadlo instalováno ve studni. Při ignorování tohoto pravidla existuje riziko, že se do mechanismu zařízení dostanou pevné částice nebo písek.

ČTĚTE VÍCE
Proč nemůžete ihned po vyprání otevřít dvířka pračky?

Optimální hloubka čerpadla pro vložení do studny je přesně určena výpočtem dynamické hladiny. V technickém popisu čerpadla musí být stanoveno následující:

 • dynamická hladina, která určuje vzdálenost mezi hladinou vody a povrchem země;
 • vzdálenost mezi zemí a zavedenou vodní linií je statická hladina;
 • výkon čerpadla. Pro správný provoz je důležité, aby vydatnost studny byla rozhodně menší než samotné zařízení. Pouze s takovou korespondencí kapacit lze dosáhnout správné funkce.

Jak připravit čerpadlo na ponor do studny

Nejčastěji jsou modely ponorných čerpadel připraveny k použití po připojení ke zdroji energie. V některých případech musí být ponorná čerpadla připravena na zapnutí. K tomu je důležité zaměřit se na dva klíčové body:

 • žádný zpětný ventil. K tomu si budete muset ponorné čerpadlo vybavit sami. Musíte si koupit speciální prvek, který je připevněn k výstupnímu potrubí. Je důležité, aby byl prvek zkroucený podél vnitřního nebo vnějšího závitu;
 • krátký kabel. Pokud má model ponorného čerpadla krátký kabel, musíte jej prodloužit pomocí objímek, které se při zahřívání smršťují. Nasadí se na připojovací vodiče, poté se zahřejí fénem. Výsledkem je vzduchotěsné spojení. Bude zcela chráněn před vlhkostí.

Doporučení pro instalaci ponorného čerpadla do studny

Pro ponoření do studny je nejlepší použít čerpadla se suchými senzory. Jedná se o speciální regulátory, které budou řídit provoz čerpadla v podmínkách měnící se hladiny vody. Protože se vrstva vody může prohýbat, senzory chodu nasucho budou schopny čerpadlo včas vypnout.

Je důležité dodržovat instalační pravidla ve vztahu ke dnu studny. Ponorné čerpadlo by mělo být instalováno přibližně 1,5 metru nade dnem. Z hlediska výkonu by výkon motoru čerpadla neměl překročit průtok studnou. V opačném případě vyschne zdroj vody.

Průtok studny při výpočtu hloubky ponoření

Pod pojmem průtoková rychlost studny se určuje produktivita vodního zdroje. Jednoduše řečeno, jde o schopnost odčerpat určité množství vody za jednotku času. K vysychání studní dochází v důsledku nadměrného výkonu zařízení nad studnou. Čerpadlo musí být instalováno s ohledem na výkon zařízení a úroveň ponoření.

Pokud nemáte pas pro studnu, pak je dynamické měření hladiny přípustné pouze dynamickou metodou. K tomu je voda vedena ponorným čerpadlem. Čerpadlo namontujte ve výšce asi 3 metry nad dnem studny. O hodinu později je hladina vody v potrubí fixována. Toto bude dynamická úroveň.

Jakmile se vám podaří určit dynamickou úroveň, bude velmi snadné nastavit optimální hloubku ponoru čerpadla. Od vyznačené značky můžete instalovat ponorné čerpadlo přibližně o 1-3 metry níže. Zaměřením se na dynamickou úroveň při ponoření čerpadla můžete počítat s řadou výhod:

 • povrchové vrstvy vody se výrazně liší od úrovně dna. Hlavní rozdíl je v tom, že jeden je mnohem čistší, s minimem nečistot v podobě písku nebo jílu. Navíc na dně může být více pevných částic, které nemohou zaručit dodávku čisté vody a hladký chod čerpadla;
 • díky povrchnějšímu umístění čerpadla můžete výrazně ušetřit množství materiálů použitých na instalaci, instalaci, údržbu ponorného čerpadla;
 • hloubka ponoření čerpadla také ovlivňuje cenu jednotky. Čím nižší je potřeba jednotku nainstalovat, tím dražší bude. Mezi vybavením, které je instalováno blíže k povrchu Země, najdete více možností rozpočtu. Pokud instalujete levná ponorná čerpadla, bude montáž čerpadla blíže k zemi bezpečnější. V opačném případě nemusí levná čerpadla odolat tlaku vody.
ČTĚTE VÍCE
Jak umístit dvě postele do malého pokoje?

Při instalaci ponorného čerpadla je důležité vzít v úvahu všechny faktory, které ovlivňují provoz jednotky ve vodním prostředí.

Zásobování vodou hraje důležitou roli při vytváření pohodlného pobytu v domě nebo na chatě. Mnoho majitelů k tomu vrtá studnu a instaluje do ní čerpadlo. Dodávka vody bude kompletní, pokud majitel nejprve vybere vhodnou jednotku. Instalace čerpadla do studny v takové situaci bude mnohem jednodušší. Zvládnete to sami, jen je potřeba se vyzbrojit potřebnými nástroji a znalostmi.

Výběr čerpadla

Plné fungování vodovodního systému zcela závisí na modelu zakoupeného zařízení. Nemalou roli hrají také materiály zakoupené pro instalaci jednotky. Majitelé si zpravidla kupují ponorné odstředivé čerpadlo.

Varianty vibračních zařízení jsou určeny pro studny o hloubce 50 m a více. V mělkých šachtách po zapnutí začnou vibrovat, což způsobí pohyby v plášti, které ničí půdu, zvedají bahno ze dna a mohou narušit lineárnost potrubí. Zvláště se nedoporučuje instalovat vibrační čerpadla do studní umístěných na písčité půdě.

Na co si dát pozor při výběru zařízení?

 • výkon zařízení a jeho soulad s produktivitou studny;
 • hloubka ponoření (zařízení pracující v hloubce nepřesahující 50 m, například, zvedne zdroj z 55 metrů, ale velmi rychle se opotřebuje a stane se nepoužitelným);
 • průměr zařízení (povinné dodržování rozměrů plášťové trubky);
 • napájení zařízení (mohou existovat jednofázové nebo třífázové modely).

Pro studny vyrobené samostatně nebo méně zkušenými pracovníky se nejlépe hodí modely navržené přímo pro studny. Jsou odolnější vůči možnému zatížení při dodávání kapaliny obsahující příměs jílu a písku.

Materiály potřebné pro instalaci

Schéma instalace čerpadla není ve své podstatě složité. Aby však byla instalace účinná, měly by být všechny nuance poskytnuty předem. Důležitým prvkem pro spuštění mechanismu do hlavně a jeho následné vyjmutí je zvedací lanko. Může být součástí zařízení. Tento kabel ale často není nejlepší kvality. Ujistěte se proto, že je prvek pevný nebo si kupte nejkvalitnější kabel určité délky.

U jednotek, které jsou spuštěny mělce do studny, by mělo být zajištěno zařízení pro dodatečné tlumení nárazů (kousek gumy, turniket).

Každé čerpadlo je vybaveno elektrickým napájecím kabelem. Musí mít odpovídající délku, aby se nevytahoval, a je určen pro dlouhodobé použití ve vodě. Pokud se tedy rozhodnete vyměnit kabel, musíte vzít v úvahu vlastnosti uvedené v pasu.

ČTĚTE VÍCE
Je možné instalovat kotel na tuhá paliva vedle plynového kotle?

Ze studny je položen vodovodní systém pomocí speciálních plastových trubek. Používejte trubky o průměru 32 mm nebo větším, jinak tlak ve vodním systému neumožní přívod vody pod dostatečným tlakem. Můžete použít kovové trubky. V každém případě je důležitým kritériem kvalitní spojení prvků, pro které jsou použity závitové závity nebo příruby. Při provádění závitového spoje je důležité použít vinutí z pásky FUM, koudel s tmelem.

Vodovodní potrubí se pokládá s přihlédnutím k provozním podmínkám instalace: pokud je hloubka mělká, budou to trubky z HDPE, které jsou určeny pro činnosti s nižším tlakem, pokud jsou hlubší, je třeba zakoupit potrubí, které vydrží 12,5 – 16 atmosfér.

Chcete-li připojit studniční čerpadlo, musíte také zakoupit další materiály:

 • zpětný ventil;
 • kohoutek;
 • připojovací bod;
 • svorky pro připevnění napájecího vodiče k potrubí;
 • manometr;
 • napájecí kabel (je-li to nutné).

Výstupní potrubí, ke kterému je hadice připojena, má často vsuvkový adaptér. Když ho nemáte, kupte si ho zvlášť. Tím se výrazně prodlouží životnost jednotky.

Instalace ponorného čerpadla

Tento typ zařízení se instaluje přímo do studny. Modely ponorných zařízení jsou určeny pro provoz ve vlhkém prostředí a nevyžadují dodatečnou instalaci kesonu. Před ponořením se prvky sestaví.

Příprava na instalaci hlubinného čerpadla

Před instalací ponorné jednotky si podrobně přečtěte návod a technický list zařízení. Primární činností každého, kdo se chystá ponořit mechanismus do studny, je připravit se na provoz. Chcete-li to provést, musíte provést některé akce: připojte hadici, lano a kabel k jednotce a teprve poté je začněte spouštět do hřídele pláště.

 • Připojte zpětný ventil k potrubí zařízení. To je nutné, protože kapalina musí zůstat v zařízení a systému, pokud se nepoužívá.
 • Připojte filtr, abyste zabránili vniknutí částic kalu do komory čerpadla.
 • Připojte hadici (trubku přívodu vody) za zpětný ventil. Pokud existují spojení, utěsněte je speciálními spojkami, aby se zabránilo úniku.

 • Zvláštní pozornost věnujte hydroizolačním spojům. V oblastech, kde je kabel připojen, používejte nejen teplem smrštitelné bužírky, ale také speciální spojky.
 • Prodlužte zvedací lano nebo lano co nejdále. Přivažte jej ke speciálním uším jednotky a pevně jej zajistěte.
 • Umístěte čerpadlo na vodorovnou plochu, narovnejte kabel, kabel a hadici. Po 2-2,5 m je spojte pomocí svorek a plastových spon. Ujistěte se, že upevnění není příliš těsné, protože byste mohli zmáčknout a poškodit jeden z prvků.

Ponorné čerpadlo

Po instalaci prvků, kterými bude vrtací nástroj držen, jej můžete začít spouštět do pouzdra.

 • Nasaďte těsnění na trubku studny, která jde na povrch, a nainstalujte hlavu.
 • Protáhněte čerpadlo speciálním otvorem v hlavě a poté začněte pomalu spouštět jednotku.

Kromě toho se doporučuje spouštět jej opatrně, pomalu, abyste nepustili jednotku z rukou. Nejlepší je, když to dělají dva nebo tři lidé. Netahejte čerpadlo za elektrický kabel nebo hadici, musí být spuštěno za kabel.

ČTĚTE VÍCE
Jaké odchylky od standardní velikosti obkladových keramických cihel jsou povoleny podle GOST?

Může se stát, že zařízení narazí na překážku uvnitř sloupu. V této situaci zastavte ponor a pomalu proveďte několik rotací v jednom směru a poté v opačném směru. Pokud to nepomůže, zařízení se zvedne a zkontrolují se plášťové trubky (může se to stát kvůli závadě na trubkách, zejména ve spojích). Před ponořením čerpadla je proto vhodné zkontrolovat instalaci pláště.

Také se ujistěte, že se během sestupu do hlavně nedostaly žádné cizí předměty. Vzhledem k tomu, že vzdálenost mezi vnitřní stěnou trubky a tělesem mechanismu je malá, mohou se vyskytnout problémy kvůli běžným šroubům nebo maticím.

 • Zajistěte zařízení ve vhodné výšce. Jednotka musí zůstat nepřetržitě ve vodě, ale ne příliš blízko dna studny. Navíc je třeba vzít v úvahu také výrobní parametry modelu, protože každý z nich je navržen pro provoz v určené hloubce. Čerpadlo je zpravidla ponořeno do vzdálenosti menší než 1-2 metry ode dna.
 • Kabel bezpečně upevněte na držák na hlavě studny.
 • Připojte hadici k přívodu vody pomocí adaptéru.
 • Připojte napájení a zkontrolujte provoz čerpadla. Při výběru zařízení zvažte jeho výkon a zatížitelnost vašeho napájecího systému. Zabráníte tak případnému přehřátí jednotky nebo zkratu vinutí statoru. Na výkon ponorného čerpadla má vliv i časté kolísání napětí.

Jak určit pracovní bod čerpadla

Při instalaci jednotky je důležitým krokem určení provozních parametrů zařízení při reálné zátěži, protože tovární údaje uvedené v datovém listu se často liší od skutečných. Proto, aby bylo možné určit optimální bod ponoření pro čerpadlo, musí vlastník studny:

 1. Vypočítejte, kolik vody se spotřebuje za určitou dobu.
 2. Pomocí tlakoměru zjistěte tlak vytvořený v přívodu vody během provozu jednotky.
 3. Změřte proud spotřebovaný mechanismem, když je v provozu, pomocí speciálních elektrických vodivých kleští.
 4. Porovnejte své míry s parametry předepsanými výrobcem v pasu. Pokud jsou vaše hodnoty vyšší než doporučené v pokynech, lehce zavřete ventil čerpadla. Tímto způsobem se vytvoří dodatečný odpor, čímž se výkon jednotky dostane do normálu.

Výsledkem takových akcí bude určení optimálního pracovního bodu ponorného čerpadla.

Schéma zapojení čerpadla studny

Při připojování ponorné jednotky k vodovodu používají majitelé automatická zařízení (relé, automatizační jednotky atd.), která snižují zatížení linky, protože tyto mechanismy brání velmi častému spouštění jednotky. Montují se zpravidla v jedné jednotce a instalují se v blízkosti čerpací stanice v samotné místnosti nebo ve speciální kazetové jímce.

Tato konstrukce zajistí nepřetržitý přívod vody a plnou funkčnost systému. Struktura zahrnuje:

 • akumulátor;
 • blok s elektronickými mechanismy.

Hydraulický akumulátor zajišťuje podporu potřebného tlaku pro provoz vodovodního systému. Voda plní nádrž a po určitou dobu je voda dodávána z hydraulické nádrže, zatímco čerpadlo zůstává nefunkční. To je důležité pro čerpadlo, protože časté spouštění jednotky zvyšuje počet vodních rázů, což vede k defektům v trubkách pláště. Tělo akumulátoru obsahuje přihrádky z pryže s tlakovým ventilem. Vzduchový prostor kolem pryžových přihrádek udržuje požadovaný tlak. K čerpací stanici je připojeno potrubí z ponorného čerpadla.

ČTĚTE VÍCE
Jaká by měla být teplota chladicí kapaliny pro vnitřní topné systémy v obytných a veřejných budovách?

Automatické řídicí jednotky jsou určeny k řízení fungování čerpacího zařízení. Pokud se zvýší úroveň zatížení přívodu vody nebo se motor čerpadla zahřeje, zařízení se vypne díky vestavěnému relé. Pokud tlak vody začne klesat, senzory vysílají signál do elektronického systému a ten zapne zařízení. To znamená, že čerpadlo začne pracovat a voda vstoupí do prostoru akumulátoru.

DIY vodní pumpa

Naši lidé se vždy vyznačovali vynalézavostí a invencí. Proto dlouho přišli na to, jak vyrobit čerpadlo, které funguje bez elektřiny, ale dodává vodu. Nejpřijatelnější možností je čerpadlo vyrobené na základě mechanismu čerpadla.

K vytvoření takové jednotky potřebujete:

 • PVC trubka, průměr 5 cm;
 • PPR trubka, průměr 2,4 cm;
 • zpětný ventil 0,5 palce – 2 ks;
 • gumová těsnění;
 • matice a šrouby 8 mm;
 • pahýly;
 • ohyby potrubí.

Ze všech uvedených dílů musíte vyrobit čerpadlo. V pracovní komoře se pomocí pístu vytváří určitý tlak. Ovlivňuje vodu, která je nasměrována přes ventily k výstupu.

Doporučení pro instalaci studničního čerpadla

Instalační práce na instalaci čerpacího zařízení budou nejúčinnější, když použijete některá doporučení:

 • Při připojení zpětného ventilu k potrubí nebo hadici zvedající vodu je vhodné použít speciální mosaznou armaturu a hnací objímku. To zabrání procesu stlačování trubek a pomůže regulovat napětí, které vytváří svěrná tvarovka.
 • Používejte pouze vysoce kvalitní spojovací prvky, které jsou navrženy tak, aby fungovaly při zatížení tahem. Pokud nasadíte nekvalitní prvek, může hadice z armatury vyskočit.
 • Kupte si speciální napájecí kabel pro ponorná čerpadla, který je dostupný na trhu. Tento kabel lze připojit místo továrního. V tomto případě doporučujeme použít metodu pájení a oblast připojení uzavřít speciální spojkou.

 • Při upevňování kabelu, kabelu a hadice je lepší použít plastové svorky než kovové. Tím zabráníte zamotání prvků. Plast navíc na rozdíl od kovu nepodléhá korozi a nepokryje se rzí (rez způsobuje stlačování a tření prvků o sebe, což může vést k poškození jednoho z nich). Můžete použít i elektrickou pásku, která se ale vlivem vody a chladu rychle stane nepoužitelnou a rozpadne se.
 • Odborníci doporučují ponoření čerpadla pomocí nerezového lanka, kabely z jiných kovů nejsou určeny pro nepřetržitý provoz ve vodním prostředí.
 • Během operací pro připojení studničního čerpadla se může hlava mírně pohybovat. Před zajištěním šrouby se proto ujistěte, že čerpadlo drží na kabelu a ne na hadici nebo vodovodním potrubí.

Nejdůležitější znaky

Je nesmírně důležité provést proces ponoření studňového čerpadla efektivně, aby nedošlo k poškození jednotky nebo jejímu rozbití.

Protože existují případy, kdy není možné zvednout rozbité čerpadlo na povrch a je třeba vybudovat novou studnu, je lepší instalovat zařízení opatrně, pomalu, dodržet všechna doporučení uvedená v technickém listu popř. specialisty.

Podělte se prosím o své zkušenosti, pokud jste museli zařízení instalovat do studny. S jakými problémy jste se při instalaci vodovodu setkali a jak jste je vyřešili?