Při výměně rozbitého sovětského elektromotoru za nový se často ukáže, že na něm není žádný typový štítek. Často dostáváme otázky: jak zjistit výkon elektromotoru? Jak určit otáčky motoru? V tomto článku se podíváme na to, jak určit parametry elektromotoru bez štítku – podle průměru hřídele, rozměrů, proudu.
Objednejte si nový elektromotor telefonicky

Jak určit sílu?

Existuje několik způsobů, jak určit výkon elektromotoru: podle průměru hřídele, podle velikosti a délky, podle proudu a odporu, měřením elektroměrem.

Podle celkových rozměrů

Všechny elektromotory se liší celkovými rozměry. Výkon motoru zjistíte porovnáním celkových rozměrů s tabulkou pro určení výkonu elektromotoru kliknutím na odkaz celkové a připojovací rozměry elektromotorů AIR.

měření průměru hřídele a rozměrů motoru

Jaké rozměry je třeba měřit:

 • Délka, šířka, výška postavy
 • Vzdálenost od středu šachty k podlaze
 • Délka a průměr hřídele
 • Montážní rozměry pro tlapky (příruby)

Podle průměru hřídele

Určování výkonu elektromotoru podle průměru hřídele je častým požadavkem vyhledávačů. K přesnému určení tohoto parametru to ale nestačí – dva motory ve stejné velikosti, se stejnými hřídeli a otáčkami mohou mít různý výkon.

Tabulka spojující průměry hřídelí s výkonem a otáčkami pro motory AIR a 4AM.

Moc
elektromotor Р, kW
Průměr hřídele, mm Přejděte na Model
Počet otáček 3000 Počet otáček 1500 Počet otáček 1000 Počet otáček 750
0,18 11 11 14 АИР56А2, АИР56В4, АИР63А6
0,25 14 19 АИР56В2, АИР63А4, АИР63В6, АИР71В8
0,37 14 19 22 АИР63А2, АИР63В4, АИР71А6, АИР80А8
0,55 19 АИР63В2, АИР71А4, АИР71В6, АИР80В8
0,75 19 22 24 АИР71А2, АИР71В4, АИР80А6, АИР90LA8
1,1 22 АИР71В2, АИР80А4, АИР80В6, АИР90LB8
1,5 22 24 28 АИР80А2, АИР80В4, АИР90L6, АИР100L8
2,2 24 28 32 АИР80В2, АИР90L4, АИР100L6, АИР112МА8
3 24 32 АИР90L2, АИР100S4, АИР112МА6, АИР112МВ8
4 28 28 38 АИР100S2, АИР100L4, АИР112МВ6, АИР132S8
5,5 32 38 АИР100L2, АИР112М4, АИР132S6, АИР132М8
7,5 32 38 48 АИР112M2, АИР132S4, АИР132М6, АИР160S8
11 38 48 АИР132M2, АИР132М4, АИР160S6, АИР160М8
15 42 48 55 АИР160S2, АИР160S4, АИР160М6, АИР180М8
18,5 55 60 АИР160M2, АИР160M4, АИР180М6, АИР200М8
22 48 55 60 АИР180S2, АИР180S4, АИР200М6, АИР200L8
30 65 АИР180M2, АИР180M4, АИР200L6, АИР225М8
37 55 60 65 75 АИР200M2, АИР200M4, АИР225М6, АИР250S8
45 75 75 АИР200L2, АИР200L4, АИР250S6, АИР250M8
55 65 80 АИР225M2, АИР225M4, АИР250M6, АИР280S8
75 65 75 80 АИР250S2, АИР250S4, АИР280S6, АИР280M8
90 90 АИР250М2, АИР250M4, АИР280M6, АИР315S8
110 70 80 90 АИР280S2, АИР280S4, АИР315S6, АИР315M8
132 100 АИР280M2, АИР280M4, АИР315M6, АИР355S8
160 75 90 100 АИР315S2, АИР315S4, АИР355S6
200 АИР315M2, АИР315M4, АИР355M6
250 85 100 AIR355S2, AIR355S4
315 AIR355M2, AIR355M4
ČTĚTE VÍCE
Jaké místnosti mohou být umístěny v suterénech a přízemích?

Podle odečtu měřičů

Typicky je měření měřiče zobrazeno v kilowattech (dále jen kW). Pro přesnost měření vypněte všechny elektrické spotřebiče nebo použijte přenosný měřič. Výkon elektromotoru je 2,2 kW, což znamená, že spotřebuje 2,2 kW elektřiny za hodinu.

Pro měření výkonu podle stavu elektroměru potřebujete:

 1. Připojte motor a nechte jej běžet 6 minut.
 2. Vynásobte měření měřidla 10 – dostaneme přesný výkon elektromotoru.

Výpočet aktuálního výkonu

Vzorec pro výpočet výkonu elektromotoru proudem

Nejprve je potřeba připojit motor k síti a změřit napětí. Spotřebu proudu měříme na každém z fázových vinutí pomocí ampérmetru nebo multimetru. Dále najdeme součet proudů tří fází a vynásobíme dříve naměřenými indikátory napětí, jasně ve vzorci pro výpočet výkonu motoru proudem.

 • P je výkon elektromotoru;
 • U – napětí;
 • Ia – proud 1 fáze;
 • Ib – 2 fáze;
 • Ic – 3 fáze.

Stanovení otáček hřídele

Asynchronní třífázové motory se dělí na 4 typy podle otáček rotoru: 3000, 1500, 1000 a 750 ot./min. min. Zde je příklad označení založeného na AIR 180:

  kde 2 je 3000 ot./min. – 4 je 1500 ot./min. min. – 6 znamená 1000 ot./min. – 8 znamená, že otáčky výstupního hřídele jsou 750 ot./min.

Nejjednodušší způsob, jak zjistit počet otáček třífázového asynchronního elektromotoru, je odstranit zadní plášť a podívat se na vinutí statoru.

Stanovení výkonu a otáček třífázového elektromotoru vinutím

U motoru s 3000 otáčkami za minutu zabírá cívka statorového vinutí polovinu kruhu – 180 °, to znamená, že začátek a konec úseku jsou vzájemně rovnoběžné a kolmé ke středu. Pro elektromotory 1500 otáček je úhel 120°, pro 1000 – 90°. Schematický pohled na cívky je znázorněn na výkresu. Všechny údaje o vinutí motoru naleznete v tabulce.

Zjistěte rychlost pomocí ampérmetru

Otáčky hřídele motoru zjistíte spočítáním počtu pólů. K tomu potřebujeme miliampérmetr – měřící zařízení připojíme k vinutí statoru. Když se hřídel motoru otáčí, ručička ampérmetru se vychyluje. Počet vychýlení šípu za jednu otáčku se rovná počtu pólů.

 • 2 póly – 3000 ot./min
 • 4 póly – 1500 ot./min
 • 6 póly – 1000 ot./min
 • 8 póly – 750 ot./min

Pokud by nebylo možné zjistit výkon a rychlost

Pokud se nepodařilo zjistit výkon a otáčky elektromotorů nebo si nejste jisti měřeními, obraťte se na specialisty Quality Systems. Naši odborníci vám pomohou vybrat správný motor nebo opravit poškozený AIR motor.

ČTĚTE VÍCE
Co by mělo být v rodičovském koutku ve školce?

Jak určit výkon elektromotoru bez štítku

Ve fázi výběru se můžete setkat s tím, že elektromotor nemá pas a údaje z typového štítku nelze identifikovat. Naši zákazníci mají otázku: jak zjistit výkon elektromotoru, když není deska? V tomto článku se pokusíme určit výkon motoru a jeho otáčky pomocí známých parametrů.

Existuje několik způsobů, jak určit výkon asynchronního motoru 380V / 220V:

Jak zjistit výkon elektromotoru podle průměru hřídele

Nejjednodušší způsob, jak určit výkon třífázového elektromotoru bez štítku, je změřit průměr a délku hřídele. Níže v tabulkách naleznete potřebné rozměry, které vám pomohou samostatně zjistit výkon asynchronního motoru.

Tabulka pro stanovení výkonu elektromotoru podle průměru hřídele

Moc
elektromotor Р, kW
Průměr hřídele, mm Přejděte na vybraný model
Počet otáček 3000 Počet otáček 1500 Počet otáček 1000 Počet otáček 750
0,18 11 11 14 АИР56А2, АИР56В4, АИР63А6
0,25 14 19 АИР56В2, АИР63А4, АИР63В6, АИР71В8
0,37 14 19 22 АИР63А2, АИР63В4, АИР71А6, АИР80А8
0,55 19 АИР63В2, АИР71А4, АИР71В6, АИР80В8
0,75 19 22 24 АИР71А2, АИР71В4, АИР80А6, АИР90LA8
1,1 22 АИР71В2, АИР80А4, АИР80В6, АИР90LB8
1,5 22 24 28 АИР80А2, АИР80В4, АИР90L6, АИР100L8
2,2 24 28 32 АИР80В2, АИР90L4, АИР100L6, АИР112МА8
3 24 32 АИР90L2, АИР100S4, АИР112МА6, АИР112МВ8
4 28 28 38 АИР100S2, АИР100L4, АИР112МВ6, АИР132S8
5,5 32 38 АИР100L2, АИР112М4, АИР132S6, АИР132М8
7,5 32 38 48 АИР112M2, АИР132S4, АИР132М6, АИР160S8
11 38 48 АИР132M2, АИР132М4, АИР160S6, АИР160М8
15 42 48 55 АИР160S2, АИР160S4, АИР160М6, АИР180М8
18,5 55 60 АИР160M2, АИР160M4, АИР180М6, АИР200М8
22 48 55 60 АИР180S2, АИР180S4, АИР200М6, АИР200L8
30 65 АИР180M2, АИР180M4, АИР200L6, АИР225М8
37 55 60 65 75 АИР200M2, АИР200M4, АИР225М6, АИР250S8
45 75 75 АИР200L2, АИР200L4, АИР250S6, АИР250M8
55 65 80 АИР225M2, АИР225M4, АИР250M6, АИР280S8
75 65 75 80 АИР250S2, АИР250S4, АИР280S6, АИР280M8
90 90 АИР250М2, АИР250M4, АИР280M6, АИР315S8
110 70 80 90 АИР280S2, АИР280S4, АИР315S6, АИР315M8
132 100 АИР280M2, АИР280M4, АИР315M6, АИР355S8
160 75 90 100 АИР315S2, АИР315S4, АИР355S6
200 АИР315M2, АИР315M4, АИР355M6
250 85 100 AIR355S2, AIR355S4
315 AIR355M2, AIR355M4
ČTĚTE VÍCE
Jaké je nebezpečí požáru vytápěcích systémů kamny?

Jak určit otáčky hřídele motoru

Asynchronní třífázové motory řady AIR mají 4 rozsahy otáček rotoru: 3000, 1500, 1000 a 750 ot./min. V závislosti na tom se bude měnit počet pólů. Pro názornost uvažujme příklad elektromotoru označeného AIR 160:

  – číslo 2 znamená 3000 ot./min. – 4 znamená, že se hřídel otáčí rychlostí 1500 ot./min. – 6 znamená 1000 ot./min. min – kde 8 je rychlost otáčení hřídele je 750 otáček

Pokud není možné zjistit označení motoru, můžete určit počet pólů pomocí ampérmetru. Připojte měřicí zařízení k vinutí statoru. Když se hřídel otáčí, šipka na číselníku zařízení bude oscilovat. Počet odchylek se rovná počtu pólů motoru.

Otáčky asynchronního motoru můžete určit také vinutím. Cívka statorového vinutí elektromotoru při 3000 ot./min zabírá půl kruhu (začátek a konec vinutí jsou vzájemně rovnoběžné). U motoru s otáčkami 1500 za minutu je úhel navíjení 120 ° a při 1000 ot./min – 90 °. Přejděte na tabulky s údaji o vinutí pro všechny střídavé motory.

Jak určit výkon elektromotoru podle rozměrů

Dost snadnou metodou, jak zjistit výkon motoru v kW, je změřit rozměry skříně. Pro určení výkonu elektromotoru podle celkových rozměrů použijte tabulky: