Pokud dojde ke ztrátě technické dokumentace k motoru a nápisy na těle jsou vymazány nebo nečitelné, vyvstává otázka: jak určit výkon elektromotoru bez štítku? Existuje několik metod, o kterých vám řekneme, a budete si muset vybrat tu, která je ve vašem případě nejpohodlnější.

Praktická měření

Nejdostupnějším způsobem je kontrola odečtů vašeho domácího elektroměru. Nejprve byste měli vypnout absolutně všechny domácí spotřebiče a zhasnout světla ve všech místnostech, protože i hořící 40W žárovka zkresluje údaje. Ujistěte se, že se počítadlo neotáčí nebo indikátor nebliká (v závislosti na jeho modelu). Máte štěstí, pokud máte měřič Mercury – ukazuje hodnotu zatížení v kW, takže stačí zapnout motor na 5 minut na plný výkon a zkontrolovat naměřené hodnoty.

Indukční měřiče zaznamenávají v kW/h. Před zapnutím motoru zaznamenejte hodnoty, nechte jej běžet přesně 10 minut (je lepší použít stopky). Proveďte nové odečty měřiče a zjistěte rozdíl odečtením. Vynásobte toto číslo 6. Výsledný výsledek zobrazuje výkon motoru v kW.

Pokud je motor nízkovýkonový, bude výpočet parametrů poněkud obtížnější. Zjistěte, kolik otáček (nebo impulsů) se rovná 1 kW/h – údaj najdete na elektroměru. Řekněme, že je to 1600 otáček za minutu (nebo indikátor bliká). Pokud měřič dělá 20 otáček za minutu, když motor běží, vynásobte toto číslo 60 (počet minut za hodinu). To se ukáže jako 1200 otáček za minutu. Vydělte 1600 1200 (1.3) – to je výkon motoru. Výsledek je tím přesnější, čím déle naměřené hodnoty měříte, ale stále je přítomna malá chyba.

Definice z tabulek

Jak zjistit výkon elektromotoru podle průměru hřídele a dalších ukazatelů? Na internetu není těžké najít technické tabulky, pomocí kterých můžete zjistit typ motoru a podle toho i jeho výkon. Budete muset vymazat následující nastavení:

 • průměr hřídele;
 • jeho frekvence otáčení nebo počet pólů;
 • montážní rozměry;
 • průměr příruby (pokud je motor přírubový);
 • výška ke středu hřídele;
 • délka motoru (bez vyčnívající části hřídele);
 • vzdálenost k ose.

Další je otázkou času a pozornosti. Souhlas, je spolehlivější měřit detaily a zjistit přesný výsledek, bez chyb. Síť má parametry úplně na všechno, i na hodně staré motory.

ČTĚTE VÍCE
Jaké práce se provádějí při přípravě na spuštění topného systému?

Výpočet podle počtu otáček za minutu

Vizuálně určete počet statorových vinutí. Pomocí testeru nebo miliampérmetru zjistěte počet pólů – není třeba rozebírat motor. Připojte zařízení k jednomu z vinutí a rovnoměrně otáčejte hřídelí. Počet vychýlení jehly je počet pólů. Vezměte prosím na vědomí, že rychlost otáčení hřídele s touto metodou výpočtu je o něco nižší než získaný výsledek.

Určení podle rozměrů

Dalším způsobem je provádění měření a výpočtů. Mnozí z těch, kteří se zajímají o to, jak zjistit výkon třífázového motoru, to preferují. Budete potřebovat následující údaje:

 • Průměr jádra v centimetrech (D). Měří se zevnitř statoru. Nutná je i délka jádra s přihlédnutím k větracím otvorům.
 • Hrubá frekvence otáčení (n) a frekvence sítě (f).

Pomocí nich vypočítejte index polárního dělení. D vynásobené n a Pi – říkejme tomu čtení A. 120 vynásobené f – to je B. Vydělte A B.

Jak vidíte, pro výpočet hodnoty stačí zapamatovat si školní kurz matematiky.

Určení podle výkonu motoru

Zde se opět budete muset vyzbrojit kalkulačkou. Zjistit:

 • počet otáček hřídele za sekundu (A);
 • ukazatel tahové síly motoru (B);
 • poloměr hřídele (C) – to lze provést pomocí třmenu.

Výkon elektromotoru ve W se určuje pomocí následujícího vzorce: Ax6.28xBxC.

Proč potřebujete znát výkon motoru?

Ze všech technických charakteristik elektromotoru (účinnost, jmenovitý provozní proud, otáčky atd.) je nejvýznamnější výkon. Pokud znáte hlavní údaje, můžete:

 • Vyberte tepelné relé a automatický jistič s vhodnými parametry.
 • Určete průchodnost a průřez elektrických kabelů pro připojení jednotky.
 • Provozujte motor podle jeho parametrů, vyvarujte se přetížení.

Popsali jsme, jak měřit výkon elektromotoru různými způsoby. Použijte ten, který je ve vašem případě optimální. Pomocí kterékoli z metod si vyberete jednotku, která bude nejlépe vyhovovat vašim požadavkům. Ale nejúčinnější možností, která šetří váš čas a eliminuje potřebu hledat informace a provádět měření a výpočty, je uschovat technický pas na bezpečném místě a zajistit, aby se štítek s údaji neztratil.

Nejrozšířenějším typem průmyslových elektráren jsou asynchronní elektromotory. Jedním z jejich nejdůležitějších parametrů je výkon elektromotoru, který se v závislosti na modelu může značně lišit. Výkon určuje typ napájecího systému, ke kterému lze motor připojit, a také typ a výkon zařízení, se kterým bude propojen. Z tohoto důvodu je bez znalosti výkonu elektromotoru téměř nemožné jej použít.

ČTĚTE VÍCE
Jak rychle a efektivně vyčistit kožené rukavice doma?

Určení výkonu elektromotoru podle velikosti jádra statoru

Pokud neexistuje technický pas, můžete vypočítat výkon elektromotoru na základě rozměrů jádra statoru a rychlosti otáčení. K tomu použijte vzorec P2H =C*D1 2 / N.1 * 10-6 kW. Tady:
C – konstantní výkon;
D je velikost vnitřního průměru jádra statoru v cm;
l je délka statoru v cm;
N1 — hodnota rychlosti synchronního otáčení v ot./min.

Konstantní výkon závisí na rychlosti a rozměrech motoru. Je určena hodnotou pólového dělení jako závislost výkonu na počtu pólů a velikosti pólového dělení τ, je-li U1 < 500V.

Počet pólů Dělení pólů, cm
10 20 30 40 50 60
2 0,4 1,4 2,2 2,7 3,15 3,9
4 1,1 2,2 3,0 3,5 3,8 4,2
6 1,7 2,9 3,8 4,35 4,8

τ = πD1 / 2p cm.
2p zde je počet pólů v motoru.

Výsledek získaný pomocí tohoto vzorce musí být zaokrouhlen na nejvhodnější hodnotu v tabulce. Jedná se o nejjednodušší a nejdostupnější metodu, pomocí které lze vypočítat výkon elektromotoru.

Volba požadovaného výkonu elektromotoru

Správně zvolený výkon elektromotoru umožňuje získat optimální technické a ekonomické ukazatele elektrického pohonu z hlediska nákladů, velikosti, účinnosti a dalších parametrů. Při stabilní zátěži elektromotoru lze jeho výkon určit jednoduše výběrem z katalogu na základě poměru Pн ≥ Pzatížení. Zde Pн je výkon vybraného motoru a Pzatížení — odhadovaný výkon zátěže.

Spotřeba elektrické energie motoru

Při práci s elektromotory musíte vědět, jak se z typového štítku určuje příkon elektromotoru. Hodnota výkonu P není elektrický výkon motoru, ale mechanický výkon na hřídeli, udávaný v kW.

Chcete-li zjistit spotřebu energie, musíte věnovat pozornost účinnosti a cosφ motoru uvedeným na typovém štítku. Navíc účinnost může být označena buď jednoduše písmeny účinnost, nebo písmenem η, jak je vidět na typovém štítku. Nejprve musíte zjistit činný výkon spotřebovaný motorem ze sítě pomocí vzorce Pа = P / účinnost.

Tzn., že v našem případě (obr. 1) je činný výkon odebíraný elektromotorem ze sítě roven Pа = 0,75 kW/0,75 = 1 kW. Nyní, abyste zjistili celkovou spotřebu energie, musíte použít vzorec S = Pa/cosφ = 1/0,78 = 1,28 kW.

Účiník elektromotoru

Účiník motoru neboli cos φ je poměr činného a zdánlivého výkonu motoru. Účiník elektromotoru je určen vzorcem cosφ = P/S. Tady:
P – činný výkon ve W;
S je zdánlivý výkon ve VA.

ČTĚTE VÍCE
Jaký je rozdíl mezi křížovým spínačem a běžným spínačem?

Ve většině případů je činný výkon menší než zdánlivý výkon, což způsobuje, že koeficient je menší než jedna. Pouze když je zátěž výhradně aktivní, bude cosφ roven jednotce.

Čím nižší je účiník spotřebitele, tím výkonnější musí být transformátory, elektrárny a napájecí vedení. Motory s nízkým koeficientem mají navíc nižší účinnost a vyšší energetické ztráty.

Chcete-li zadat objednávku, zavolejte manažerům společnosti Cable.RF ® telefonicky +7 (495) 646-08-58 nebo zašlete žádost na e-mail zakaz@cable.ru s uvedením požadovaného modelu elektromotoru, cílů a provozní podmínky. Manažer vám pomůže vybrat tu správnou značku podle vašich přání a potřeb.