U nových elektromotorů není potřeba měřit proud – veškeré údaje o proudech, jmenovitém výkonu, otáčkách a napájecím napětí jsou uvedeny na štítku. Bez štítku se jmenovitý startovací proud vypočítá pomocí vzorce. Po odstranění pracovní zátěže z hřídele přejde elektromotor do klidového režimu. Pomocí tohoto druhu práce můžete zjistit provozuschopnost zařízení, výkon, magnetizační proud a ztrátový faktor v pohonných strukturách.

Jmenovitý proud motoru – to je nezbytný parametr při nastavování ochranné automatiky a výběru přívodního vodiče. Je však třeba zvážit, že čím vyšší je okolní teplota, tím nižší bude maximální proud vypínacího relé.

Vzorec pro výpočet jmenovitého proudu elektromotoru výkonem

Proudovou sílu nízkovýkonových asynchronních motorů Vzduch do 30 kW lze nouzově určit s mírnou chybou vynásobením výkonu elektromotoru 2. Získáme tak vzorec. Při naprosté absenci dat si přečtěte článek: Jak určit výkon a rychlost elektromotoru bez štítku?

Pokud má třífázový motor výkon vyšší než 30 kW, měli byste použít vzorec pro přesný výpočet jmenovitého proudu elektromotoru.

Vzorec pro určení provozního proudu na základě výkonu elektromotoru:

určení síly proudu výkonem motoru 30 kW

kde Pn – Napájení;

Un – jmenovité napětí dodávané do elektromotoru;

η – koeficient účinnosti (efektivita);

cos – účiník motoru.

Tento vzorec pomůže vypočítat maximální přípustný proud, při kterém může asynchronní třífázový motor pracovat po dlouhou dobu.

Vezměme si například elektromotor AIR250S6; ze štítku můžete pochopit, že:

Pn = 45 kW, Un = 380V, cosφ = 0,85, n = 92 % (ve výpočtech to bude 0,92).

In = 45000/√3(380*0,85*0,92) = 45000/514,696 = 87,43A.

Jak změřit startovací proud elektromotoru

Startovací proud motoru můžete vypočítat pomocí vzorce:

kde v – jmenovitý proud, který jste se naučili dříve.

K – násobek startovacího proudu (lze najít v pasu motoru).

Tabulky hodnot jmenovitého proudu AIR motorů

Pokud znáte označení svého elektromotoru, můžete zjistit proud z níže uvedených tabulek:

Tabulka odběru proudu elektromotorů AIR 750 ot./min

Motor VZDUCH Aktuální In, A Iп/In Elektrický motor V Poměr Ip/In
AIR71V8 1,1 3,3 AIR180M8 34,1 6,6
AIR80A8 1,49 4 AIR200M8 41,1 6,6
AIR80V8 2,17 4 AIR200L8 48,9 6,6
AIR90LA8 2,43 4 AIR225M8 60 6,5
AIR90LV8 3,36 5 AIR250S8 78 6,6
AIR100L8 4,4 5 AIR250M8 92 6,6
AIR112MA8 6 6 AIR280S8 111 7,1
AIR112MV8 7,8 6 AIR280M8 150 6,2
AIR132S8 10,3 6 AIR315S8 178 6,4
AIR132M8 13,6 6 AIR315M8 217 6,4
AIR160S8 17,8 6 AIR355S8 261 6,4
AIR160M8 25,5 6,5
ČTĚTE VÍCE
Jak vypočítat výkon oběhového čerpadla pro vytápění?

Jmenovitý a rozběhový proud elektromotorů 1000 ot./min

Motor VZDUCH V Iп/In Elektrický motor V Iп/In
AIR 63A6 0,8 4,1 AIR160M6 31,6 7
AIR 63V6 1,1 4 AIR180M6 38,6 7
AIR71A6 1,3 4,7 AIR200M6 44,7 7
AIR71V6 1,8 4,7 AIR200L6 59,3 7
AIR80A6 2,3 5,3 AIR225M6 71 7
AIR80V6 3,2 5,5 AIR250S6 86 7
AIR90L6 4 5,5 AIR250M6 104 7
AIR100L6 5,6 6,5 AIR280S6 142 6,7
AIR112MA6 7,4 6,5 AIR280M6 169 6,7
AIR112MV6 9,75 6,5 AIR315S6 207 6,7
AIR132S6 12,9 6,5 AIR315M6 245 6,7
AIR132M6 17,2 6,5 AIR355S6 292 6,7
AIR160S6 24,5 6,5 AIR355M6 365 6,7

Provozní proud třífázového motoru 1500 ot./min

Elektromotor AIR V Iп/In Motor 1500 ot./min V Iп/In
AIR 56A4 0,5 4,6 AIR160S4 30 7,5
AIR 56V4 0,7 4,9 AIR160M4 36,3 7,5
AIR 63A4 0,82 5,1 AIR180S4 43,2 7,5
AIR 63V4 2,05 5,1 AIR180M4 57,6 7,2
AIR71A4 1,17 5,2 AIR200M4 70,2 7,2
AIR71V4 2,05 6 AIR225M4 103 7,2
AIR80A4 2,85 6 AIR250S4 138,3 6,8
AIR80V4 3,72 6 AIR250M4 165,5 6,8
AIR90L4 5,1 7 AIR280S4 201 6,9
AIR100S4 6,8 7 AIR280M4 240 6,9
AIR100L4 8,8 7 AIR315S4 288 6,9
AIR112M4 11,7 7 AIR315M4 360 6,9
AIR132S4 15,6 7 AIR355S4 360 6,9
AIR132M4 22,5 7 AIR355M4 559 6,9

Tabulka jmenovitých proudů elektromotorů 3000 ot./min

Elektrický motor V Iп/In Elektrický motor V Iп/In
AIR 56A2 0,5 5,3 AIR180S2 41 7,5
AIR 56V2 0,73 5,3 AIR180M2 55,4 7,5
AIR 63A2 1 5,7 AIR200M2 67,9 7,5
AIR 63V2 2,05 5,7 AIR200L2 82,1 7,5
AIR71A2 1,17 6,1 AIR200L4 84,9 7,2
AIR71V2 2,6 6,9 AIR225M2 100 7,5
AIR80A2 3,46 7 AIR250S2 135 7
AIR80V2 4,85 7 AIR250M2 160 7,1
AIR90L2 6,34 7,5 AIR280S2 195 6,6
AIR100S2 8,2 7,5 AIR280M2 233 7,1
AIR100L2 11,1 7,5 AIR315S2 277 7,1
AIR112M2 14,9 7,5 AIR315M2 348 7,1
AIR132M2 21,2 7,5 AIR355S2 433 7,1
AIR160S2 28,6 7,5 AIR355M2 545 7,1
AIR160M2 34,7 7,5

Pokud nebylo možné zjistit aktuální hodnotu

Jmenovitý proud je nezbytným parametrem pro nastavení automatického ochranného zařízení (tepelné relé, automatické motory, reléová ochrana) a výběr napájecího kabelu

ČTĚTE VÍCE
Jak správně pečovat o pokojové rostliny doma?

Pokud je proud určen nesprávně, nastavení ochranné automatiky a výběr vodiče je nemožné, což může vést k vyhoření kabelu a selhání motoru.

Pokud jste nebyli schopni vypočítat aktuální sílu nebo na to nemáte čas, zavolejte a naši specialisté zodpoví všechny vaše dotazy.

motory s různým určením výkonové frekvence

Co byste měli dělat, pokud jste si koupili nebo nějakým způsobem získali elektromotor, který nemá štítek nebo typový štítek udávající jeho výkon, rychlost otáčení atd.?

Nevidím data na štítku motoru, jak to poznám?

Nebo na starém motoru byla tato data vymazána a stala se nečitelná.

V tomto případě nemáte po ruce pas ani jinou technickou dokumentaci. Je možné v tomto případě zjistit parametry motoru sami?

Samozřejmě ano, několika způsoby. Podívejme se na nejoblíbenější z nich.

Zpočátku, abyste přesně určili výkon, budete muset zjistit synchronní rychlost hřídele a předtím zjistit, kde máme začátek každého vinutí a kde je jeho konec.

nové označení začátku a konce vinutí motoru

Podle GOST 26772-85 musí být vinutí třífázových asynchronních motorů označeno písmeny:

staré a nové označení vinutí asynchronních elektromotorů

Podle starého standardu bylo označení mírně odlišné:

staré označení vinutí na motoru

Ještě dříve bylo možné najít nápisy N1-K1 (začátek-konec vinutí č. 1), N2-K2, N3-K3.

začátek a konec vinutí motoru se nachází na různých stranách Brna

U některých motorů, aby bylo snazší rozpoznat konce vinutí, jsou vyvedeny z různých otvorů na jedné nebo druhé straně. Jako na fotce níže.

Takovým závěrům ale nemůžete vždy věřit. Proto nikdy neuškodí vše zkontrolovat ručně.

Pokud na barno nejsou žádné značky nebo písmena a nevíte, kde vaše vinutí začíná a kde končí, přečtěte si pokyny pod spoilerem.

mini

Vezměte multimetr jako asistenta a nastavte jej do režimu měření odporu.

Jednou sondou se dotkněte kterékoli ze šesti svorek a druhou se střídavě dotýkejte zbývajících pěti vodičů a hledejte odpovídající pár.

Když je umístěn na displeji multimetru, mělo by se objevit číslo ukazující určitý odpor v ohmech.

jak zjistit začátek a konec vinutí motoru
jak zjistit začátek a konec vinutí motoru

V ostatních případech s jinými dráty bude odpor roven nekonečnu (přerušení).

kontrola kontinuity vinutí na motoru pomocí multimetru
kontrola kontinuity vinutí na motoru pomocí multimetru

označení začátku a konce vinutí na třífázovém asynchronním elektromotoru

Označte toto vinutí štítky a přejděte ke zbývajícím vodičům. Tímto jednoduchým způsobem můžete „prozvonit“ konce všech vinutí za pouhou minutu.

To však není vše. Hlavní problém je v tom, že ještě nevíte, která ze dvou svorek je začátkem vinutí a která je jeho koncem.

ČTĚTE VÍCE
Jak vyčistit připálenou pánev bez jakýchkoli improvizovaných prostředků?

určení začátku a konce vinutí pomocí transformační metody

Chcete-li to zjistit, připojte k sobě dvě svorky z různých vinutí. To znamená, že propojíme podmíněný začátek V1 prvního vinutí s podmíněným koncem druhého vinutí – U2.

aku šroubovák Wiha SpeedE srovnání s ostatními modely přehled výhod a nevýhod

Zároveň ještě nemáte přesné informace o tom, zda je to začátek nebo konec. Takto jste si je označili, abyste mohli provést následná měření.

Druhé konce těchto dvou vinutí (U1 a V2) jsou napájeny střídavým napětím 220V nebo méně. Záleží na jaké napětí je váš motor navržen.

transformační metoda na motoru k určení konců vinutí

Smyslem celé této akce je změřit jaké napětí se objeví na koncích třetího vinutí W1-W2. Jedná se o tzv. transformační metodu.

Pokud je nějaká hodnota mezi W1-W2 (10-15V nebo více), tak první dvě vinutí jsou zapnuta souhlasně, tedy správně. Všechny podepsané konce V1-V2, U1-U2 jste uhodli správně.

koordinované spojení cívek vinutí
jak určit začátek a konec vinutí třífázového asynchronního motoru pomocí transformační metody

Není třeba na nich měnit štítky.

Pokud je napětí mezi W1-W2 velmi malé nebo vůbec neexistuje, pak se ukázalo, že jste první dvě vinutí připojili v opačném obvodu (nesprávně). Štítky na jednom z vinutí bude nutné vyměnit.

spojení cívek vinutí zády k sobě
určení začátku a konce vinutí na třífázovém elektromotoru pomocí multimetru

Poté, co jsme se vypořádali se dvěma fázemi, přejdeme ke třetí. Zde je postup stejný. Propojte podmíněný začátek a konec W1 a U2 k sobě a přiveďte 1V do U2 a W220.

Proveďte měření mezi svorkami V1 a V2. Pokud jste uhodli správně, motor může dokonce nastartovat na dvě fáze, nebo alespoň mezi V1 a V2 bude několik voltů.

kontrola vinutí motoru
jak zjistit, kde začíná a kde končí vinutí motoru

nesprávné označení a označení začátku a konce vinutí motoru

Pokud ne, jednoduše vyměňte značky W1 a W2.

Druhý způsob určení začátku a konce vinutí je ještě jednodušší.

Nejprve najděte tři různá vinutí, jak je uvedeno výše. Zapojte je do série (podmíněný konec prvního se začátkem druhého U2-V1 a konec druhého se začátkem třetího V2-W1).

kontrola hromady a konců spojů vinutí na elektromotoru

Na dvě zbývající svorky U1-W2 přiveďte napětí 220V. Poté střídavě přiveďte žárovku na konce každého z vinutí (U1-U2, V1-V2, W1-W2).

Pokud to všude hoří stejným jasem, pak jste se všemi závěry uhodli správně.

jak najít začátek a konec vinutí na motoru

Pokud se jas liší, znamená to, že toto vinutí je obrácené vzhledem k ostatním dvěma.

měření napětí na koncích vinutí motoru pro určení začátku a konce

Štítky na něm je třeba vyměnit. Ve skutečnosti je podle TB již dlouho zakázáno pracovat s žárovkou jako kontrolou, takže je lepší použít multimetr s funkcí měření napětí.

ČTĚTE VÍCE
Které potrubí v bytě se považuje za společný majetek?

Čínský číselník multimetr

Chcete-li určit frekvenci pomocí první metody, budete potřebovat běžný čínský číselník multimetr (analogový, ne elektronický!).

Frekvenci musíte určit, když je přepínač multimetru v režimu měření proudu (100 mA). Dále připojte měřicí sondy k příslušným konektorům: