Vše o ocelových radiátorech: výpočet výkonu (tabulka), určení s přihlédnutím k tepelným ztrátám, procentuální nárůst a výpočet podle plochy místnosti a také jak vybrat panelové baterie.

Množství tepla, které od něj můžete očekávat, závisí na tom, jak správně a kompetentně byl vypočten výkon ocelového radiátoru.

V tomto případě je třeba vzít v úvahu, že technické parametry otopné soustavy a ohřívače se shodují.

Výpočet podle plochy místnosti

Chcete-li maximalizovat přenos tepla ocelových radiátorů, můžete použít výpočet jejich výkonu na základě velikosti místnosti.

Pokud vezmeme jako příklad místnost o ploše 15 m2 a stropy 3 m vysoké, pak výpočtem jejího objemu (15×3 = 45) a vynásobením počtem požadovaných W (podle SNiP – 41 W/m3 pro panelové domy a 34 W/m3 u zděných ), vychází příkon 1845 W (panelová budova) nebo 1530 W (cihla).

Poté stačí zajistit, aby výpočet výkonu ocelových radiátorů (můžete zkontrolovat tabulku poskytnutou výrobcem) odpovídal získaným parametrům. Například při nákupu ohřívače typu 22 musíte dát přednost provedení, které má výšku 500 mm a délku 900 mm, které má výkon 1851 W.

Pokud se chystáte vyměnit staré baterie za nové nebo přestavět celý topný systém, měli byste si pozorně přečíst požadavky SNiP. Tím se odstraní možné nedostatky a porušení během instalačních prací.

Ocelové radiátory: výpočet výkonu (tabulka)

Stanovení výkonu s přihlédnutím k tepelným ztrátám

Kromě ukazatelů souvisejících s materiálem, z něhož je bytový dům postaven a specifikován v SNiP, lze ve výpočtech použít parametry venkovní teploty vzduchu. Tato metoda je založena na zohlednění tepelných ztrát v místnosti.

Pro každou klimatickou zónu je určen koeficient v souladu s nízkými teplotami:

  • při -10 °C – 0.7;
  • – 15 °C – 0.9;
  • při -20 °C – 1.1;
  • – 25 °C – 1.3;
  • do -30 °C – 1.5.

Prostup tepla ocelových radiátorů (tabulka poskytnutá výrobcem) musí být stanoven s ohledem na počet vnějších stěn. Pokud je tedy v místnosti pouze jeden, musí být výsledek získaný při výpočtu ocelových radiátorů podle plochy vynásoben faktorem 1.1; pokud jsou dva nebo tři, pak se rovná 1.2 nebo 1.3.

Pokud je například teplota mimo okno 25 °C, pak při výpočtu ocelového radiátoru typu 22 a požadovaného výkonu 1845 W (panelový dům) v místnosti se 2 vnějšími stěnami, dostanete následující výsledek:

  • 1845×1.2×1.3 = 2878.2 W. Tento indikátor odpovídá panelovým konstrukcím typu 22 o výšce 500 mm a délce 1400 mm o výkonu 2880 W.
ČTĚTE VÍCE
Kolik energie potřebuje digestoř stříkací kabiny?

Takto se volí radiátory deskového vytápění (výpočet podle plochy s přihlédnutím ke koeficientu tepelných ztrát). Takový přístup k volbě výkonu panelové baterie zajistí její nejefektivnější provoz.

Pro snazší výpočet ocelových radiátorů vytápění podle plochy to online kalkulačka udělá během několika sekund, stačí do ní zadat potřebné parametry.

Procentuální nárůst výkonu

Počítat můžete s tepelnými ztrátami nejen stěnami, ale i okny.

Například před výběrem ocelového radiátoru musí být výpočet plochy zvýšen o určité procento v závislosti na počtu oken v místnosti:

  1. Pokud jsou dvě vnější stěny a jedno okno, ukazatel se zvýší o 20 %.
  2. Pokud jsou dvě okna a stěny směřující ven, pak se přidá 30 %.
  3. Když jsou stěny vnitřní, ale okno směřuje na sever, pak o 10 %.
  4. Pokud se byt nachází uvnitř domu a topidla jsou kryta mřížkami, pak by měl být tepelný výkon ocelových deskových radiátorů zvýšen o 15 %.

Zohlednění takových nuancí před instalací ocelových panelových baterií vám umožní správně vybrat správný model. Tím ušetříte peníze na jeho provoz s maximálním přenosem tepla.

Proto byste neměli přemýšlet pouze o tom, jak vybrat ocelové radiátory na základě plochy místnosti, ale také vzít v úvahu její tepelné ztráty a dokonce i umístění oken. Tento integrovaný přístup umožňuje zohlednit všechny faktory ovlivňující teplotu v bytě nebo domě.

Kalkulátor topných radiátorů je určen pro výpočet počtu radiátorových sekcí, které poskytují potřebný tepelný tok pro kompenzaci tepelných ztrát vypočítané místnosti a udržení teploty na dané úrovni, která splňuje podmínky tepelné pohody a/nebo požadavky proces. Výpočet se provádí s přihlédnutím k tepelným ztrátám obálky budovy a také k vlastnostem otopného systému.

Výpočet radiátorů vytápění

Průzkumy vytápění jsou zásadní jak pro soukromé domácnosti, tak pro byty ve vícepodlažní budově. Jsou zvláště důležité pro Ruskou federaci, jejíž většina území se nachází v zóně nízkých teplot. Pro vytvoření optimálních a příznivých teplotních podmínek v prostorách se vyvíjí mnoho materiálů se zvýšenými tepelně izolačními vlastnostmi.

Každý rok se na trhu objevují high-tech a efektivní systémy zásobování teplem. Ale zvláštní pozornost je vždy věnována radiátorům, protože jsou posledním článkem topného řetězce. Teplo, které vydávají, je hlavním kritériem pro provoz celého systému zásobování teplem.

ČTĚTE VÍCE
Co přidat do cementové omítky pro plasticitu?

Navzdory důležitosti role, kterou mají radiátory vytápění, zůstávají nejkonzervativnějšími prvky ve stavebnictví. Inovativní inovace v této oblasti jsou vzácné, i když výzkumníci neustále pracují na vylepšení designu produktů. V moderním zásobování budov a staveb teplem se používají 4 hlavní typy a tato kalkulačka vám řekne, jak vypočítat, kolik topných radiátorů je potřeba na 1 m2.

A klasifikace x je předurčena materiály výroby, podle kterých se dělí na:

Ocelové radiátory se dělí na deskové a trubkové. Panel, nazývaný také konvektory, má účinnost až 75 %. To je vysoký ukazatel účinnosti celého systému. Jejich další výhodou je levnost. Panely mají nízkou energetickou kapacitu, což snižuje náklady na nosič tepla. Mezi nevýhody patří nízká odolnost proti korozi po vypuštění vody.

A produkty se snadno ovládají. Podle potřeby lze topné panely snadno rozšířit až na 33 kusů. Relativně nízká cena z nich dělá nejběžnější produkty v sestavě.

Ruské značky nyní zaujímají přední pozice na domácím trhu. Dovoz zahraničních výrobků je poměrně drahý a ruští výrobci již zahájili výrobu panelových radiátorových systémů, které nejsou v kvalitě horší než zahraniční protějšky.

T žebrové radiátorové systémy se konstrukčně skládají z ocelových trubek, ve kterých cirkuluje chladicí kapalina. Tato zařízení jsou pro průmyslovou výrobu poměrně technologicky složitá. To ovlivňuje cenu konečného produktu.

Žebrové radiátory T si plně zachovávají všechny přednosti deskových radiátorů, ale ve srovnání s nimi mají vyšší pracovní tlak 9-16 bar oproti 7-10 bar. Z hlediska tepelného výkonu (120 – 1600 W) a maximální teploty ohřevu vody (120 stupňů) jsou oba modely vzájemně srovnatelné. Pokud nevíte, jak správně vypočítat počet radiátorů, použijte online kalkulačku.

A hliníkové ohřívače jsou vyrobeny ze stejnojmenného materiálu nebo jeho slitin. Dělí se na lité a extrudované. Tato odrůda se nejčastěji používá v autonomních systémech vytápění v jednotlivých farmách. Tento typ není vhodný pro centrální vytápění, protože je citlivý na kvalitu chladicí kapaliny. Mohou rychle selhat, pokud jsou ve vodě agresivní nečistoty a nevydrží silné tlaky.

Kalkulačka sekce radiátoru

Lité radiátory se vyznačují širokými kanály pro chladicí kapalinu a zesílenými stěnami se zvýšenou tloušťkou. Mají několik sekcí, jejichž počet lze zvýšit nebo snížit.

ČTĚTE VÍCE
Musím povrch před aplikací tmelu odmastit?

Vytlačovací způsob výroby zařízení je založen na mechanickém vytlačování prvků z hliníkové slitiny. Celý proces je relativně levný, ale konečný produkt má solidní vzhled. Počet sekcí se nemění.

A hliníkové radiátory mají velmi vysoký tepelný výkon, rychle vytopí místnost a snadno se instalují, protože jsou lehké. Ale hliník vstupuje do chemických reakcí s chladicí kapalinou, takže potřebuje dobře vyčištěnou vodu. Slabé místo – dokovací sekce s potrubními přípojkami. V průběhu času jsou možné úniky. Nejsou odolné proti nárazu. Z hlediska tlaku, teplotních podmínek a dalších charakteristik korelují s ocelovými radiátory.

Litinové radiátory jsou nejtradičnějším prvkem zásobování teplem. V průběhu let se téměř nezměnily, ale udržely si svou popularitu a jsou jednoduché ve formě a designu. Odolné, spolehlivé, dobře udržují teplo. Mohou dlouhodobě odolávat korozi a chemickým činidlům. Z hlediska teplotních podmínek nejsou horší než jiná zařízení podobné konfigurace. Z hlediska tlaku a výkonu jsou lepší, ale náročné na instalaci a přepravu.

B a kovové přístroje mají obvykle trubkové ocelové jádro a hliníkové pouzdro. Taková topná zařízení odolávají vysokému tlaku. Obecně se vyznačují zvýšenou spolehlivostí a životností. S malou setrvačností mají vysoký přenos tepla a nízkou spotřebu vody, nebojí se hydraulických rázů. Pokud jde o základní ukazatele, jsou 1,5-2krát lepší než podobná zařízení. Hlavní nevýhodou je vysoká cena.