V Evropě jsou nízké symbolické ploty umístěny mezi soukromými domy nebo se bez nich dělají. U nás jsou oblíbenější vysocí a neslyšící lidé. Říkáme vám, jaké by měly být podle zákona.

Plot v roce 2023: aktuální pravidla pro individuální bytovou výstavbu a SND

Pravidla pro instalaci plotů v roce 2023 se mírně změnila. Zákony stanoví optimální výšku plotů mezi sousedními pozemky v rekreačních obcích. Ale to nejsou zdaleka jediné požadavky. Říkáme vám, co musíte vzít v úvahu při výstavbě, abyste nedostali pokuty od inspektorů a vyhnuli se konfliktům s majiteli okolních domů.

Vše o velikostech a vzdálenostech k plotu

Jaká pravidla potřebujete znát?

Při terénních úpravách chaty nebo rodinného domu musíte vzít v úvahu mnoho předpisů. Dělí se na:

 • Federální – platné v celé zemi. Jedná se o ustanovení Pozemkového, Občanského a Správního řádu, Pravidla rozvoje a využití území (DZZ) pro individuální bytovou výstavbu a SNT, požadavky požární a hygienické bezpečnosti.
 • Obecní – města a obce doplňují federální PZZ o vlastní ustanovení. Nemohou však být v rozporu s občanským zákoníkem, zemským zákoníkem a zákoníkem o správních deliktech Ruské federace, jinými zákony a obecnými bezpečnostními pravidly.
 • Místní – každé SNT, chatové společenství přijímá stanovy společenství vlastníků nemovitostí. Často specifikuje požadavky na oplocení. Například nutí majitele používat určité odstíny a materiály pro části orientované do ulice, aby byl zachován původní návrh architekta.

Porušovatelům federálního zákona hrozí vysoké pokuty. Pokud se vyskytnou nebezpečné závady, které zvyšují riziko požáru nebo zničení základů, může být dům dokonce zbourán soudem. Na porušovatele zákona čeká trest. Ale charta je jen doporučení. Zahradnické společenství nemá právo udělovat pokuty, natož bourat budovy, i když to má uvedeno v jeho zakládací listině. Předseda představenstva si ale může na majitele stěžovat u státní požární inspekce a dalších úřadů, případně žalovat.

Jak si vybrat plot pro soukromý dům: důležité parametry a 7 nejlepších materiálů (75 fotografií)

Aktuální standardy pro rok 2023

Stíní váš vysoký plot sousedovi záhony s jahodami, zvyšuje riziko požáru nebo brání odvodnění? Abyste předešli sporům, pochopte předem svá práva a povinnosti.

Výška plotu v SNT mezi sousedy podle zákona z roku 2023

V roce 2023 vstoupilo v platnost nové vydání stavebního řádu. Obsahoval doporučení pro instalaci plotů v zahradních komunitách a rekreačních vesnicích. Jedná se o doporučení, nikoli přísné normy. Ale berou v úvahu hlavní důvody sporů mezi letními obyvateli a pomáhají jim dosáhnout kompromisu.

 • V SNT může být výška plotu mezi sousedy podle zákona z roku 2023 od 1,2 do 1,8 metru.
 • Plot se doporučuje vyrobit z materiálů propouštějících světlo, např. laťkový plot nebo pletivo.
 • U kombinovaného pletivového plotu s cihlovou nebo kamennou základnou není velikost slepé části větší než 0,75 m.
 • Montáž slepého vysokého plotu je možná po dohodě se sousedy.
ČTĚTE VÍCE
Musím omítnout stěny před položením obkladů v koupelně?

Stavební předpisy také doporučují dělat části obrácené k uliční síti. Valná hromada ale může toto pravidlo změnit a podle zřizovací listiny umožnit všem vlastníkům oplotit se z průjezdu vlnitým plechem nebo cihlami.

Za porušení těchto pravidel vám nikdo nedá pokutu. Právníci ale radí „rozházet stébla“ před zahájením práce.

 1. Před instalací částí směřujících k cizím pozemkům uzavřete se sousedy písemnou beznárokovou smlouvu. V něm nezapomeňte uvést, že konstrukce je v souladu s plánem průzkumu, zapište výšku čísly a slovy, použité materiály, dokonce i vzdálenost mezi pásy plotu. Pokud je dacha poblíž prodána a noví majitelé mají nároky, předložte dokument jako důkaz vašeho případu u soudu. A s dobrými sousedy se můžete rovnou dohodnout na sdílení nákladů na materiál a práci. Je levnější a výhodnější instalovat jeden plot pro dvě rodiny.
 2. Před instalací sekcí směrem do ulice si prostudujte stanovy a poraďte se s předsedou představenstva. Promluvte si s majiteli pozemku ve stejném průchodu, podívejte se, jak se ohradili. Za porušení stanov a držení slepého plotu mezi pletivovými ploty nebudete pokutováni. Ale kvůli tomu je snadné zkazit vztahy s celou vesnicí dacha a jejím představenstvem.
 3. Pokud část vašeho pozemku přehlíží rokli, pole nebo okraj lesa, v zásadě se nemusíte ptát. Umístěte zde vlnitý plech, cihlovou zeď nebo laťkový plot libovolné velikosti. Je důležité, aby stín z konstrukce nepřekážel lidem kolem sebe ze zahradnictví a aby samotná konstrukce byla stabilní a ohnivzdorná.

Požadavky na jednotlivé lokality bytové výstavby

V chatových vesnicích jsou požadavky na ploty stanoveny obecními úřady – městskou správou, správou obce. Každý region Ruska má svá vlastní pravidla. Úseky mezi sousedy jsou zřídka regulovány, protože věří, že se mohou dohodnout sami. Požadavky na přední část jsou ale kladeny zejména na ty, které směřují k hlavní dálnici.

V Moskevské oblasti jsou úseky ulic na odchozích dálnicích regulovány nejen velikostí, ale také materiály. Konstrukce musí být:

 • propustnost světla – pokud se vám nelíbí pletivo, můžete si vybrat lamely nebo laťkový plot s mezerami;
 • ne více než 2 metry;
 • rovný – majitel bude nucen vychovat vratký na vlastní náklady;
 • z bezpečných materiálů – nezakrývejte se nehoblovanými deskami ani nemontujte plot ze stavebního odpadu.
ČTĚTE VÍCE
Je možné připevnit roletu na střešní okno?

Méně požadavků na ploty směřující do klidných ulic KP v Moskevské oblasti. Zde je povoleno instalovat jak hladká prkna, tak masivní konstrukce z vlnitých plechů až do 2,2 metru.

Například v Krasnodaru je přípustná výška rolety směrem do ulice 1,6 metru. Průsvitné – do 2. V oblasti historické obytné zástavby jsou povoleny pouze kované kovové ploty a ploty z červených cihel.

Ve vašem regionu mohou platit jiné předpisy PZZ a územní plánování. Můžete si je vyžádat od městského výboru pro zlepšení stavu nebo správy obce.

Jaká by měla být výška plotu mezi sousedními oblastmi: normy, výpočty, kontroverzní otázky

Mnoho letních obyvatel oplotí své území plotem. Rozměry konstrukce oplocení závisí nejen na přání majitele, musí odpovídat regulačním požadavkům. Porušení pravidel je důvodem pro správní odpovědnost.

Standardy

Letní obyvatel by měl vědět, jaké požadavky platí pro výstavbu různých objektů, včetně oplocení na hranicích pozemků, a také kde jsou tyto požadavky uvedeny. Informace o tom, jak vysoký by měl být plot mezi oblastmi, jsou obsaženy v:

 1. Regulační dokumenty vypracované obcí. Specialista z architektonického oddělení na vyžádání poskytne číslo konkrétního úkonu, které definuje přesné parametry a požadavky na návrh plotu. Tyto dokumenty jsou vytvořeny na základě federálních zákonů, je třeba je zvážit před vytvořením projektu plotu.
 2. Federální předpisy, zejména Stavební normy a pravidla Ruské federace (SNiP) 30.

Uvedené dokumenty určují konkrétní rozměry plotů mezi sekcemi a další požadavky na ně.

Pokyny pro majitele

Výstavba na místech pro různé účely se provádí podle určitých pravidel. Forma využití půdy také ovlivňuje uspořádání plotů:

 1. Pozemky zahradní a letní chaty nebo soukromé pozemky (osobní dceřiné pozemky) patřící do kategorie „Zemědělská půda“ se řídí SNiP nebo chartou zahradního partnerství, která upravuje výstavbu objektů pro různé účely na území partnerství. Projekt oplocení schvaluje vedoucí partnerství.
 2. Výstavba plotů v individuální bytové výstavbě (individuální bytová výstavba) nebo soukromých pozemků spadajících do kategorie „Pozemky osídlené“ není zákonem nijak omezena. Všechny parametry jsou určeny územním plánováním nebo obecními předpisy.

Majitel pozemku dacha potřebuje vědět: pokud plot, který postavil na hranici, výrazně zakrývá dům nebo významnou oblast sousedního pozemku, může se vlastník tohoto pozemku rozhodnout hájit své zájmy u soudu.

ČTĚTE VÍCE
Jak se nazývá synchronní motor běžící bez zátěže?

projekt

Návrh plotu odráží přesné hranice území a výšku budoucího objektu. Na hranici pozemků není dovoleno stavět kapitálovou stavbu, která nepropouští světlo.

Při vývoji se berou v úvahu rysy reliéfu (půda na velkých svazích), povětrnostní podmínky a další nuance vlastní určité oblasti. V některých situacích je lepší využít služeb kvalifikovaného specialisty.

Размеры

Podle informací zaznamenaných v SNiP platí pro ploty mezi lokalitami následující normy:

 1. Výška – až 1,5 m (v některých regionech země – 2,2 m).
 2. Plot musí být navržen tak, aby jím procházelo dostatečné množství světla (minimálně 50 %).
 3. Konstrukce, které vůbec nepropouštějí světlo (pevné), jsou povoleny pro ochranu před dopravními komunikacemi.
 4. Plot nelze instalovat přímo na hranici pozemků. Stavba s mezerami se nachází 0,5 m od hranice směrem k jejímu stanovišti.

V různých regionech Ruské federace se požadavky na rozměry plotů mezi sousedními oblastmi liší. Například maximální výška plotu v Moskevské oblasti odpovídá současným standardním pravidlům a je rovna 1,5 m. V oblasti Volgograd je povolen plot s výškou 2,2 m, z toho 0,75 m plných a zbytek je průhledný. Plot s nepropustným světlem je odstraněn z hranice ve vzdálenosti 1 m hluboko do jeho místa.

Pamatovat si: plotová konstrukce, jejíž výška přesahuje stanovené normy, a navíc postavená na východní straně pozemku výrazně zastiňuje území sousedů, což může způsobit jejich nespokojenost.

Pokud chcete postavit plot vysoký 2m a více, musíte se nejprve dohodnout s odborníkem z architektonického oddělení.

Online kalkulačka plotů

Chcete-li zjistit přibližnou cenu plotu jakéhokoli typu, použijte následující kalkulačku:

Správný design

Plot mezi sousedními plochami musí propouštět světlo a mít pletivovou nebo laťkovou konstrukci. Je nepřijatelné stavět slepé ploty. Tato podmínka byla přijata proto, aby nedocházelo ke znatelnému zastínění pozemku patřícího k sousednímu území, které vede ke sporům mezi sousedy. Pokud nastanou kontroverzní situace, jsou řešeny v rámci platné legislativy.

Při výrobě konstrukcí oplocení je povoleno používat materiály, které nejsou schopny poškodit lidské zdraví. Je například nepřijatelné zvolit k oplocení oblasti ostnatý drát.

Kontroverzní situace

Existují případy, kdy se majitel neptal na legislativu, neuvedl povolenou výšku plotu na své letní chatě a na hranici se svými sousedy postavil prázdný plot. Má jedinou cestu ven. Přátelsky se dohodněte se sousedy a vzájemnou dohodu upevněte písemně. Doklad si může soused vlastnoručně napsat, forma vyhotovení je libovolná. Při sepisování listiny je nutná přítomnost 2 svědků, pak musí podepsat i schvalovací podpisy.

ČTĚTE VÍCE
Který rám postele je lepší, dřevěný nebo kovový?

Abyste se vyhnuli problémům, měli byste si prostudovat pozemkovou legislativu, chartu zahradnického partnerství, promluvit si a pokusit se najít společnou řeč se sousedy o designu a velikosti plotu.

Plot postavený v souladu se všemi pravidly musí být „legitimizovaný“ – zaznamenán v příslušných dokumentech zahradnického partnerství.

Popis videa

„Konflikty oplocení“ v Rusku vznikají poměrně často. Jeden takový příklad je v následujícím videu:

Je možné postavit vysoký plot bez porušení zákona?

Někdy nastanou situace, kdy se složité vztahy se sousedy vyřeší jediným způsobem – úplnou izolací od nich. V tomto případě není vysoký plot rozmarem, ale nutností.

Co odborníci doporučují v tomto případě:

 1. Nainstalujte plot v souladu s chartou zahradnického partnerství nebo SNiP.
 2. Přesuňte se od něj na 1 m nebo více.
 3. Uspořádejte další plot požadované výšky.

Je jasné, že tato možnost bude znamenat zbytečné náklady a sníží užitnou plochu webu.

Akční plán

Základním pravidlem úspěchu je dodržení všech formalit při stavbě vysokého plotu:

 1. Dokumentujte geodetické práce ve specializované organizaci (ZISZ).
 2. Ve skutečnosti vytyčte hranice lokality a použijte k tomu dostatečný počet hraničních značek. Zaznamenejte skutečný okraj na fotografii nebo videokazetu.
 3. Postavte plot v souladu s SNiP ve správné vzdálenosti od hranice pozemku. Umístění plotu zafixujte tak, aby vzdálenost od plotu k hranici byla určena pomocí pravítka stavebního geodeta. Stavěný objekt je vhodné pojistit, pojištění plotu vaši pozici ještě posílí.
 4. Po ustoupení od plotu o 1 m nebo více (nejméně 1 cm) začnou práce na stavbě hlavního trvalého plotu. Dále je třeba pořídit fotografii prokazující vzdálenost více než 1 m mezi plotem a trvalou konstrukcí.
 5. Uchovávejte účtenky odrážející nákupy všech stavebních materiálů.

Je nutné pochopit že přítomnost dekorativního malého plotu je povinná. Jeho absence umožní sousedům posunout hranice pozemku podél skutečného plotu a budou mít možnost uplatnit nároky na plot, jehož výška je vyšší než stanovená hodnota.

Soused postavil vysoký a pevný plot: co má poškozený dělat?

Pokud je mezi pozemky postaven trvalý plot, není snadné bránit svá práva, ale stojí za to vynaložit úsilí, k tomu potřebujete:

 1. Napište stížnost zahrádkářskému svazu na porušení platné charty. Pokud problém není vyřešen, proveďte 2. krok.
 2. Obrátit se na soud se zaměřením na porušení článku 304 občanského zákoníku Ruské federace „Ochrana práv vlastníka před porušováním nesouvisejícím se zbavením majetku“.
ČTĚTE VÍCE
Jakou barvou natřít fasádu domu po zateplení pěnovým plastem?

SNiP není regulační dokument, ale doporučující dokument a spoléhat se na něj během zkoušky je neúčinné. Poškozený musí prokázat, že po vybudování vysokého pevného plotu se množství úrody na zastíněné ploše znatelně snížilo. Například předvídat nepříjemnou situaci a před plotem vyfotografovat dobrou sklizeň v této oblasti. Výsledek soudního líčení závisí především na množství důkazů.

Požární bezpečnost

SNiP, kromě požadavků na samotné ploty, stanoví minimální mezery mezi nimi a jinými objekty, s přihlédnutím k odolnosti materiálů používaných ve stavebnictví vůči ohni:

 • do budov z nehořlavých materiálů – 6 m;
 • z hořlavých materiálů – 15 m;
 • do staveb z nehořlavých (beton) a hořlavých (dřevo, plast) materiálů – 8m.

Dodržování pravidel individuální výstavby a požární bezpečnosti zachová integritu majetku majitele, život a zdraví blízkých.

Hygienické požadavky

Majitel by si měl být vědom vzdáleností, které musí být udržovány od plotu ke stromům, keřům a různým hospodářským budovám podle aktuálního SNiP:

 • do keřů – 1 m;
 • stromy nízkého vzrůstu – 2 m;
 • vysoké stromy – 4 m;
 • chatky pro hospodářská zvířata – 4 m;
 • garáž – 1m.

Z domu vašeho souseda do vašeho:

 • koupelna – 12 m;
 • vany – 8m.

Dům se staví od hranice ve vzdálenosti minimálně 3 m. Vzdálenost se měří od části domu nejblíže k hranici, např. od vyčnívající verandy.

Instalace plotu tedy není tak snadná, jak se zdá. Před jeho stavbou byste se měli seznámit se základními pravidly jeho organizace. Ať výška plotu mezi plochami nenarušuje pohodlí vás a vašich sousedů a nevede ke konfliktům. Nejlepší možností je spojit síly a vytvořit jeden společný plot, který vyhovuje oběma stranám.