Vypočítejte online objem jakéhokoli válcového předmětu: trubky, sudy, plechovky.

Obsah:

 • Jak to funguje?
 • Často kladené otázky a odpovědi
 • Похожие материалы
 • Sdílejte a komentujte

️ Kdy je potřeba znát objem válce?

Proč a jak zjistit objem válce

Znalost objemu válce může být vyžadována v různých situacích, například:

 1. Výpočet objemu nádrže nebo nádrže: Pokud plánujete skladovat kapalinu nebo plyn v nádrži nebo zásobníku, pak může být důležité znát jeho objem, abyste věděli, kolik materiálu se do něj vejde.
 2. Výpočet objemu kontejneru pro přepravu: Pokud přepravujete kapaliny nebo plyny, možná budete potřebovat znát kapacitu nádoby, abyste mohli přepravit správné množství materiálu.
 3. Výpočet objemu válcových trubek: Pokud instalujete potrubí nebo pracujete s jinými válcovými předměty, může být užitečné znát jejich objem, aby bylo možné správně vypočítat množství materiálu potřebného pro práci.
 4. Výpočet objemu láhve nebo sudu: Pokud chcete vědět, kolik kapaliny můžete pojmout v určité láhvi nebo sudu, pak vám kalkulačka objemu válce pomůže vypočítat objem nádoby.
 5. Stanovení objemu válcových předmětů používaných k dekorativním účelům, jako jsou sloupy, sochy a další architektonické a designové prvky.

Také schopnost vypočítat objem válce bude užitečná ve stavebnictví, chemii a farmacii, mechanice a technologii, výrobě, studiu a kreativitě.

Jak se vypočítá objem válce?

Objem válce lze vypočítat pomocí vzorce:

kde V je objem válce, r je poloměr podstavy válce, h je výška válce, π (pi) je matematická konstanta přibližně rovna 3,14.

Chcete-li použít tento vzorec, musíte znát poloměr základny a výšku válce. Poloměr podstavy je vzdálenost od středu podstavy k okraji, výška válce je vzdálenost mezi podstavami válce.

Pokud je například poloměr základny válce 5 cm a výška válce je 10 cm, pak lze objem válce vypočítat následovně:

V = 3,14 x 5² x 10 = 785 cm 3

Vezměte prosím na vědomí, že pro získání správné odpovědi musí být jednotky stejné. Pokud se poloměr základny a výška válce měří v centimetrech, pak musí být objem válce vyjádřen v centimetrech krychlových.

Co je to kalkulačka objemu válce?

Kalkulačka objemu válce je nástroj, který vám umožňuje automaticky vypočítat objem válce na základě jeho rozměrů. Kalkulátor objemu válce obvykle poskytuje uživateli jednoduchý formulář, kde je třeba zadat hodnotu základního poloměru a výšky válce a poté kliknout na tlačítko „Vypočítat“. Kalkulátor objemu láhve může být prezentován jako program na počítači nebo mobilním zařízení nebo jako online služba na webové stránce, jako je ta naše.

ČTĚTE VÍCE
Co je lepší izolovat fasádu domu pěnovým plastem nebo Penoplexem?

Použití kalkulátoru objemu válce zjednodušuje a urychluje proces výpočtu objemu válce, zejména pokud potřebujete vypočítat objem několika válců nebo pokud poloměr a výška válce mají složité číselné hodnoty. Kalkulačka objemu válce může být užitečná v různých oblastech, včetně vědy, technologie, stavebnictví, výroby, školy a domácí ekonomiky.

Jak funguje kalkulačka objemu válce?

Kalkulačka objemu válce

Kalkulačka objemu válce pracuje na základě matematického vzorce pro výpočet objemu válce, který byl popsán výše.

Pro výpočet objemu válce musí uživatel zadat hodnoty poloměru základny a výšky válce do příslušných polí kalkulačky a kliknout na tlačítko „Vypočítat“. Kalkulačka použije zadané hodnoty, provede matematickou operaci pomocí vzorce a výsledek zobrazí v odpovídajícím poli na obrazovce.

Některé kalkulátory objemu válce mohou mít další funkce, jako je výběr jednotek měření (jako jsou centimetry nebo palce) a schopnost vypočítat objem válce pomocí průměru základny místo poloměru.

Jak používat kalkulačku objemu válce?

Chcete-li použít kalkulátor objemu válce, postupujte podle těchto jednoduchých kroků:

 • Otevřete kalkulačku objemu láhve, která je k dispozici na vašem počítači, mobilním zařízení nebo webu.
 • Do příslušného pole kalkulačky zadejte poloměr základny válce. Pokud používáte kalkulačku, která bere v úvahu průměr, ujistěte se, že jste vybrali správnou měrnou jednotku.
 • Do příslušného pole kalkulačky zadejte výšku válce. Ujistěte se, že jste zvolili správnou měrnou jednotku.
 • Klikněte na tlačítko “Vypočítat” nebo “Získat výsledek”. Kalkulačka provede výpočty a zobrazí objem válce v příslušném poli.
 • Zkontrolujte výsledky a ujistěte se, že jsou všechny hodnoty zadány správně a jsou vybrány správné jednotky.
 • Pokud potřebujete vypočítat objem několika válců, opakujte kroky 2-5 pro každý válec.
 • Uložte výsledky nebo je zkopírujte do schránky, pokud je potřebujete použít v jiném programu nebo aplikaci.

V závislosti na funkčnosti může mít kalkulačka další funkce, jako je výběr jednotek měření, možnost použít průměr místo poloměru a možnost uložit výsledky do souboru nebo je poslat e-mailem.

Jak se měří objem válce?

Objem válce se měří v kubických jednotkách délky. Pokud jsou například rozměry válce měřeny v metrech, pak bude jeho objem vyjádřen v metrech krychlových (m³). Pokud jsou rozměry měřeny v centimetrech, pak bude objem vyjádřen v centimetrech krychlových (cm³). Lze použít i jiné měrné jednotky, např. litry nebo galony, které také vyjadřují objem kapaliny nebo plynu, ale nejsou to kubické jednotky délky.

ČTĚTE VÍCE
Co se stane, když pro základ nevyrobíte pískový polštář?

Pár životních triků

Pokud si chcete usnadnit výpočet objemu válce, existuje několik životních hacků, které se mohou hodit:

 1. Použijte vzorec pro plochu základny válce. Objem válce lze vypočítat vynásobením plochy základny výškou. Pokud znáte vzorec pro plochu základny válce, můžete jej nejprve vypočítat a poté vynásobit výškou, abyste našli objem.
 2. Použijte aproximaci pí. Pi je nekonečné desetinné číslo, ale pro většinu výpočtů stačí použít aproximaci. Místo přesné hodnoty Pi, která je přibližně 3,14, můžete například použít hodnotu 22 nebo 7/3,14159265359.
 3. Použijte online kalkulačku. Naše online kalkulačka objemu láhve vám pomůže rychle provést výpočty za vás. Jednoduše zadejte hodnoty poloměru a výšky a kalkulačka automaticky spočítá objem.
 4. Použijte záměny jednotek. Chcete-li převést objem z jedné měrné jednotky na druhou, například z centimetrů krychlových na litry, můžete také použít kalkulačku na našem webu.

❓ Otázky a odpovědi

Nyní představíme odpovědi na otázky, které na toto téma často vyvstávají.

Co je to válec?

Válec je geometrický obrazec, který má dvě ploché základny, obvykle kulatého tvaru, a boční plochu, která se skládá z rovnoběžných přímek.

Jak vypočítat objem válce?

Objem válce lze vypočítat pomocí vzorce:

kde V je objem válce, π je číslo Pi (přibližně rovno 3.14), r je poloměr základny válce a h je výška válce.

Lze vzorec pro objem válce použít k výpočtu objemu jiných tvarů?

Ne, objem vzorce válce lze použít pouze k výpočtu objemu válce. Ostatní údaje mají své vlastní vzorce pro výpočet objemu.

Jak zjistit poloměr nebo průměr válce, pokud nejsou známy?

Pokud je známa plocha základny válce, můžete najít poloměr pomocí vzorce:

kde A je plocha základny válce.

Pokud je znám objem válce, můžete najít poloměr pomocí vzorce:

kde V je objem válce, h je výška válce.

Průměr lze zjistit zdvojnásobením poloměru.

Jak zjistit objem potrubí nebo kanálu?

Pro potrubí nebo kanál má vzorec pro výpočet objemu mírně odlišný tvar:

kde V je objem, r je poloměr, h je délka (výška) trubky nebo kanálu.

Pokud je například poloměr trubky 10 cm a délka trubky je 2 m, pak bude objem trubky:

ČTĚTE VÍCE
Pomůže stropní ventilátor cirkulaci tepla z krbu?

V = 3.14 * 10² * 200 = 62,800 62.8 cm³, což se rovná XNUMX litru.

Jak zjistit, kolik litrů pojme sud?

Abyste zjistili, kolik litrů sud pojme, musíte znát jeho objem. Pokud je znám průměr a výška hlavně, můžete použít vzorec pro objem válce. Pokud je například průměr hlavně 1 metr a výška 1,5 metru, pak bude jeho objem:

V = πr²h = 3.14 * (1/2)² * 1.5 = 1.18 kubických metrů, což se rovná 1180 litrům. Do sudu se tak vejde 1180 litrů tekutiny.

Jak zjistit, kolik litrů pojme dýmka?

Pro výpočet objemu potrubí potřebujete znát jeho délku a poloměr. Pokud je znám průměr a délka trubky, pak poloměr lze zjistit vydělením průměru 2. Pokud je například průměr trubky 10 cm a délka trubky 2 metry, pak poloměr bude být 5 cm. Potom lze objem trubky zjistit pomocí vzorce:

V = πr²h = 3.14 * (5/100)² * 200 = 15.7 litrů. Trubka tedy pojme 15.7 litrů kapaliny.

Jaký typ kalkulačky je potřeba k výpočtu objemu válce?

Pro výpočet objemu válce potřebujete speciální kalkulačku, která dokáže provádět matematické operace pomocí vzorce pro objem válce.

Jaké hodnoty by se měly zadat do kalkulátoru objemu válce?

Pro výpočet objemu válce musíte zadat hodnotu poloměru základny válce a výšku válce.

Jaké jednotky měření lze použít při zadávání hodnot do kalkulátoru objemu válce?

Jednotky měření, které lze použít při zadávání hodnot do kalkulátoru objemu válce, jsou centimetry, metry, palce atd.

Jaké další funkce lze zahrnout do kalkulátoru objemu válce?

Některé kalkulátory objemu válce mohou mít další funkce, jako je výběr jednotek měření, možnost použít průměr místo poloměru a možnost uložit výsledky do souboru nebo je poslat e-mailem.

Kde najdu kalkulačku objemu válce?

Objem válcového kalkulátoru lze nalézt na internetu na specializovaných webových stránkách, v aplikacích pro mobilní zařízení a na počítačích a také v dalších softwarových aplikacích souvisejících s inženýrskými a vědeckými výpočty.

Podobné kalkulačky

Může se vám hodit několik dalších kalkulaček na toto téma:

 • Kalkulačka plochy koule (koule). Vypočítejte online plochu povrchu kulového objektu (koule).
 • Oblast pravidelného šestiúhelníku: Kalkulačka. Vypočítejte plochu pravidelného (rovnostranného) šestiúhelníku pomocí online kalkulačky.
 • Číslo “e” kalkulačka. Hledejte online požadovaný počet desetinných míst v čísle „e“ (Euler nebo Napier).
 • Plocha krychle: kalkulačka. Vypočítejte online plochu krychle z délky hran, úhlopříčky krychle nebo úhlopříček jejích stran.
 • Měřítko kalkulačka. Převeďte online pojmenované měřítko ve výkresu na skutečné a naopak.
 • Kalkulačka čísla pí. Zjistěte, kolik Pi se rovná požadovanému počtu desetinných míst.
 • Rovnoběžná kalkulačka objemu. Vypočítejte online objem libovolného rovnoběžnostěnu z délek jeho hran a dalších.
 • Kalkulačka objemu krychle. Vypočítejte online objem libovolného krychlového objektu podle délky strany nebo úhlopříček.
 • Kalkulačka objemu nádrže. Vypočítejte objem válcové, obdélníkové nebo automobilové nádrže z hlediska rozměrů (podle spotřeby a ujeté vzdálenosti).
 • Kalkulačka objemu místnosti. Vypočítejte objem místnosti nebo jakékoli místnosti v metrech čtverečních nebo litrech.
ČTĚTE VÍCE
Jaký je doporučený výkon svítidla pro 5metrový osvětlovací stožár?

Sdílejte na sociálních sítích

Pokud se vám to líbilo, sdílejte kalkulačku na svých sociálních sítích: není to pro vás obtížné a je užitečné, aby projekt postoupil. Děkuji!