Bariéra – zařízení pro zablokování vozovky dálnice a zastavení pohybu vozidel (účastníků silničního provozu) přes železniční přejezd.

Závora se skládá ze závorového nosníku a pohonu.

Podle způsobu ovládání se závory dělí na tyto typy: automatické, poloautomatické, elektrické (elektrické závory) a mechanizované.

Signalizační závory jsou záložním zařízením, které chrání železniční přejezd před neoprávněným průjezdem vozidel a průjezdem účastníků silničního provozu.

Automatické, poloautomatické závory a elektrické závory musí blokovat alespoň polovinu vozovky po pravé straně ve směru jízdy vozidel. Levá strana komunikace o šířce minimálně 3 m není blokována. Pokud je potřeba

Je povoleno instalovat specifikovaná svodidla, která pokrývají celou šířku vozovky.

Svodidla jsou instalována na pravé straně na kraji vozovky po obou stranách železničního přejezdu tak, že jejich závory jsou v uzavřeném stavu umístěny ve výšce 1 – 1,25 m od povrchu vozovky. Automatické, poloautomatické závory a elektrické závory jsou v tomto případě ve vzdálenosti minimálně 6, 8 nebo 10 m od vnější kolejnice v závislosti na délce nosníku závory (4, 6 nebo 8 m).

Automatická závora -přemístění závor do uzavřené (vodorovné) polohy se provádí automaticky po předpokládané době po vjezdu vlaku do úseku

železniční trať, na které je přítomnost

železniční kolejová vozidla přijíždějící k železničnímu přejezdu (dále jen přibližovací úsek) a rozsvícení červených signálů (světel) přejezdových návěstidel. Závorové tyče závor se převádějí do otevřené (svislé) polohy také automaticky po uvolnění železničního přejezdu vlakem. Současně se vypnou červené signály (světla) přejezdových semaforů.

Poloautomatická závora -přestavení závorových tyčí závor do zavřené (vodorovné) polohy se provádí automaticky při vjezdu vlaku do přijíždějícího úseku nebo při otevření návěstidla do vlaku a uzavření trasy, nebo stisknutím speciálního tlačítka u vlaku osoba ve službě na nádraží. Závorové tyče závor se otevírají (přeloženo do svislé polohy) stisknutím speciálního tlačítka službou na přejezdu.

Elektrická závora (elektrická závora) -přemístění závorových tyčí závor do zavřené (vodorovné) polohy provádí služba na přejezdu po obdržení výstražného signálu stisknutím speciálního tlačítka. Závory závor otevře (převede do svislé polohy) služba na přejezdu vrácením tohoto tlačítka do původní polohy po uvolnění železničního přejezdu vlakem.

ČTĚTE VÍCE
Je možné se před bazénem sprchovat v plavkách?

Automatické, poloautomatické závory a elektrické závory jsou umístěny ve vzdálenosti minimálně 6, 8 nebo 10 m od vnější kolejnice, v závislosti na délce nosníku závory (4, 6 nebo 8 m).

Normální poloha automatických a poloautomatických závor je otevřená, normální poloha elektrických závor a mechanizovaných závor je uzavřena. V některých případech na železnici

Obr. 13. Umístění automatických, poloautomatických a elektrických závor v blízkosti železničního přejezdu

Na přejezdech s těžkým provozem vozidel může běžnou polohu elektrických závor a mechanizovaných závor otevřít vlastník infrastruktury nebo vlastník neveřejných železničních tratí.

Tyče automatických a poloautomatických závor i elektrických závor musí být opatřeny červenými reflexními prvky nebo natřeny reflexní barvou a mají standardní délku 4, 6 nebo 8 m.

Automatické, poloautomatické závory a elektrické závory musí blokovat alespoň polovinu vozovky po pravé straně ve směru jízdy vozidel. Levá strana komunikace o šířce minimálně 3 m není blokována. V případě potřeby je povoleno instalovat určená svodidla, která pokrývají celou šířku vozovky.

Mechanizované zábrany disponují mechanickým pohonem, s jehož pomocí pracovník ve službě ručně posouvá závory do otevřené (svislé) nebo zavřené (horizontální) polohy.

Mechanizované závory jsou umístěny ve vzdálenosti nejméně 8,5 a nejvýše 14 m od krajní kolejnice.

Mechanizované závory musí blokovat celý jízdní pruh vozovky a mít signalizační světla používaná v noci i ve dne za zhoršené viditelnosti (mlha, sněhová bouře a jiné nepříznivé podmínky). Návěstní světla instalovaná na závorách mechanizovaných závor musí dávat signály ve směru vozovky:

1) při zavřených závorách – červené signály (světla);

2) při otevřených závorách – transparentní bílé signály

Ve směru k železniční trati – ovládat průhledná bílá návěstidla (světla) jak při otevření závor, tak při zavření závor.

Horizontální otočný (náhradní) – závory v otevřené poloze jsou umístěny rovnoběžně s vozovkou. K zastavení pohybu vozidel přejezdový strážník (nebo jiný zaměstnanec plnící úkoly přejezdového strážníka) zablokuje vozovku závorami, ručně je posune, jakož i oplocení železničního přejezdu při opravách železniční trati, konstrukce a zařízení železniční dopravy.

Náhradní ruční horizontální otočná svodidla instalovaná ve vzdálenosti minimálně 1 m od hlavních svodidel směrem k vozovce a blokující celý jízdní pruh vozovky. Tyto závory musí mít opatření pro jejich zajištění v otevřené a uzavřené poloze a pro zavěšení signálního světla.

ČTĚTE VÍCE
Jak se zbavit zápachu nafty v pračce?

Svodidlové tyče svodidel (hlavní a náhradní) jsou natřeny střídajícími se pruhy červené a bílé, skloněné (při pohledu z dálnice) vpravo vodorovně pod úhlem 45 – 50 stupňů. Šířka pásu – 500 – 600 mm. Na konci nosníku závory musí být červený pruh široký 250 – 300 mm.

Závory jsou také vybaveny červenými signalizačními zařízeními (reflektory).

Obr. 14. Požadavky na nátěr zábran

Líbil se vám článek? Přidejte si ji do záložek (CTRL+D) a nezapomeňte ji sdílet se svými přáteli: