Přístřešek z profilové trubky - typy, výpočty a montáž

Baldachýn z profilové trubky je vhodný pro uspořádání verandy, rekreační oblasti, parkoviště nebo hřiště. Toto provedení patří do kategorie prefabrikátů a působí celkem esteticky. Zvažte, jaké typy přístřešků existují. Podrobně popíšeme fáze jejich výstavby – od vytvoření projektu a výpočtu potřebných materiálů až po montáž rámu a dokončení.

Vlastnosti vrchlíku

Vrchlík z profilu je konstrukce, která je krytou plochou. Může mít různé tvary a velikosti. Tato budova slouží k ochraně před negativními vnějšími vlivy.

Rám pro baldachýn z kovových profilů je vítězným řešením. Tento materiál je odolný vůči negativním vnějším vlivům, odolný a schopný odolat značnému zatížení. Takové konstrukce se snadno navrhují a instalují, což má také ekonomické výhody.

Konstrukce vrchlíku z profilové trubky předpokládá přítomnost následujících prvků:

 • Nadace. Obvykle sloupcový kvůli nízkým nákladům a snadné instalaci.
 • Podporuje. Jsou to vertikální nosné prvky.
 • Závěsné konzoly. Vytvořte vodorovnou část rámu.
 • Sjezdovky. Jsou to boční spojovací prvky.
 • Střešní systém. Tvoří se z krokví, opláštění a vazníků.
 • střecha. Vyrobeno z polykarbonátových desek a profilované podlahy.

Vrchlík z profesionální trubky je tvořen z jiné sady nosných a přídavných prvků. Vše závisí na jeho funkcích, velikosti, konfiguraci, očekávaném zatížení.

Střešní vazníkové systémy značné velikosti jsou tvořeny pomocí vazníků. Skládají se ze dvou vodorovných trubek, které jsou vzájemně propojeny svislými (stoupačky) a šikmými (vzpěry) prvky. Vazníky dodávají konstrukci potřebnou prostorovou tuhost a nosnost.

Rozsah aplikace

Výroba přístřešků z kovového profilu nezabere mnoho času a úsilí. Proto mají takové struktury široký rozsah použití:

 • letní kavárny;
 • parkoviště;
 • vstupní skupiny pro různé kategorie budov;
 • rekreační oblasti;
 • skladovací prostory pro různé vybavení a inventář;
 • dětská hřiště, hřiště a sportoviště.

Klasifikace

Kryté plochy jsou obvykle rozděleny do několika typů v závislosti na typu podpory a systému vazníků.

Typ podpory

Typy přístřešků z kovových profilů podle typu podpěr:

 • Připojený. Připevněno k nosným stěnám budovy. Návrh předpokládá přítomnost dalších podpěr. Takové konstrukce jsou vhodné pro uspořádání teras, vstupních skupin, parkovišť.
 • Konzol. Konstrukce nemají podpěry a jsou upevněny na stěně budovy. Další fixaci zajišťují speciální závěsy. Takové zorníky jsou nejčastěji vybaveny nad balkóny a vstupními skupinami.
 • Volně stojící. Spočívají na podpůrných postech. Používají se k vytvoření krytů na parkovištích, různých hřištích a rekreačních plochách.

Typ střechy

Střecha je základem zavěšené konstrukce, jejíž složitost závisí na její velikosti a tvaru. Baldachýn z trubek podle typu krokví:

 • jediný svah. Nejjednodušší design, který se hodí ke všem střešním materiálům. Při vytváření povlaku pro velkou plochu se vazníky používají k vytvoření systému vazníků.
 • štít. Má složitější konfiguraci. Štítové přístřešky z kovového profilu na nádvoří soukromého domu pro velké pozemky jsou vytvořeny pomocí vazníků ve formě rovnostranných trojúhelníků.
 • Šatrov. S nárůstem počtu sklonů střechy se její výpočet stává složitějším. Při vytváření konstrukce je nutné přesné řezání střešního materiálu. Pro ochranu všech střešních spojů je nutné použití speciálních prvků.
 • Klenutý. Vytváří se z vazníků ohnutých pod určitým poloměrem nebo obloukových krokví. K vytvoření povlaku se používají výhradně pružné materiály. Střecha má tvar oblouku nebo vlny.

Výpočet a tvorba výkresů

Konstrukce přístřešku vyrobeného z kovových konstrukcí je nezbytná pro výpočet materiálů a pro usnadnění následné instalace. Umístění hlavních a doplňkových prvků je uvedeno na výkresu a jsou uvedeny jejich rozměry.

ČTĚTE VÍCE
Jak zjistit, zda je na místě voda a v jaké hloubce?

Při vytváření designového projektu se berou v úvahu následující hodnoty:

 • úhel sklonu (Q);
 • délka krokve (L).

Úhel sklonu svahů se volí s ohledem na normativní zatížení sněhem a větrem (vybrané pro konkrétní klimatickou oblast podle SNiP). Zohledňuje se také typ zvolené střešní krytiny. Přístřešek kůlny z profesionální trubky může mít sklony, které svírají s vodorovnou rovinou úhel 6-15 %. U ostatních typů konstrukcí by se tento ukazatel měl pohybovat v rozmezí 22-30%.

Pro výpočet délky krokve se používá vzorec:

 • Přístřešek z profilové trubky: L uXNUMXd B / cosQ, kde B je šířka střechy.
 • Provedení štítu: L=B/2cosQ.
 • Oblouková střecha: L u1,57d 2 × (h + B / XNUMX), kde h je požadovaná výška konstrukce.

Chcete-li se vyhnout chybám při výpočtu systému vazníků, můžete použít speciální online kalkulačky. Pomohou velmi přesně určit velikost všech konstrukčních prvků konstrukce.

Rozteč mezi krokvemi a sloupky je stanovena tak, aby rovnoměrně rozložila váhu střechy na podkladové podpěry. Čím větší je zatížení sněhem a čím těžší je střešní materiál, tím menší je vzdálenost mezi hlavními nosnými prvky. Doporučený krok při instalaci regálů je do 1,75 m.

Tyče pro přístřešek z profilových trubek musí mít průřez minimálně 40×40 mm. Pokud je šířka konstrukce větší než 5-6 m, musíte použít prvky s parametry 80×80-120×120 mm. Pro vytvoření krokvového systému je vhodná trubka o průřezu 40×20, 40×40 mm. Pro tvarování svahů a opláštění se používají prvky menšího průřezu. To pomáhá snížit hmotnost konstrukce bez ztráty její nosnosti.

Pracovní technologie

Přístřešky z kovových profilů na nádvoří soukromého domu jsou vybaveny obecně uznávanými stavebními předpisy. Seznam a rozsah provedených prací závisí také na zvoleném konstrukčním schématu konstrukce.

design s jedním svahem

Jednostupňové hledí z profilové trubky je vyrobeno podle následujícího schématu:

 • Přípravné práce. Oblast, kde bude umístěn přístřešek pro auto z profilové trubky, je zbavena nečistot a vyrovnána.
 • Označení. Jsou označena místa pro instalaci podpěrných sloupků.
 • Nadace. Pod každým sloupem se vykope jáma o hloubce minimálně 60 cm a průměru 25 cm.
 • Instalace do racku. Pro každou trubku, která funguje jako stojan, je ke dnu přivařena „pata“ – speciální tyč. Prvek je instalován v konstrukční poloze, poté je volný prostor v otvoru vyplněn betonem.
 • Páskování rámu. Regály jsou spojeny podél obrysu pomocí horizontálně orientovaných prvků.
 • Vytváření farem. Dvě trubky jsou svařeny, umístěné podél nohou konstrukce. Změří se přepona, odřízne se kus trubky požadované velikosti a poté se přivaří na správné místo. Mezi nohou a přeponou jsou přivařeny příčníky pro zvýšení prostorové tuhosti konstrukce.
 • Instalace dalších spojovacích prvků. Vytvořením hledí z profilové trubky je ke každé menší noze vazníku přivařena vodorovná tyč. Jsou v něm vytvořeny otvory, které později umožní připevnění konstrukce ke stěně domu.

 • Sestavení rámu. Všechny nosné prvky jsou instalovány ve své konstrukční poloze, přepravka je svařena. Konstrukce je připevněna ke stěně pomocí kotevních šroubů.
 • Montáž polykarbonátu. Střešní materiál je připevněn k rámu pomocí tepelných podložek s O-kroužky a zátkami. Polykarbonátové desky se spojují pomocí speciálního děleného profilu. Boční části materiálu jsou přelepeny perforovanou páskou a ukončovací lištou.
ČTĚTE VÍCE
Kde je zakázáno pokládat kabely?

Popis videa

Další informace o tom, jak nainstalovat kovové přístřešky z kovových konstrukcí do domu, naleznete v tomto videu:

Štítová konstrukce je postavena podle podobného technologického schématu. Jediným rozdílem je provedení střechy. Jako krokvové nohy se používají vazníky, což jsou rovnostranné trojúhelníky. Uvnitř konstrukce jsou nutně vertikální a šikmé prvky, které poskytují dodatečnou tuhost.

Pokud je baldachýn pro dům vyrobený z kovových profilů vyroben z vlnitých plechů, používají se k upevnění plechů k opláštění speciální šrouby. Instalují se bez předvrtaných otvorů a zajišťují těsné spojení díky přítomnosti pryžového těsnění.

Spoj plechů na sedlové střeše je uzavřen speciální hřebenovou lištou. Připevňuje se pomocí stejných šroubů k horní drážce vlnitého plechu.

Popis videa

Další jemnosti vytváření štítové struktury jsou uvedeny v tomto videu:

Další doporučení

Přístřešky z kovového profilu na nádvoří soukromého domu nebo veřejné budovy se vyrábějí s ohledem na následující pravidla:

 • Před položením základu musíte zjistit hloubku zamrznutí půdy pro konkrétní oblast. Pilíře by neměly být pohřbeny výše než tato úroveň. To zaručí pevnost a odolnost konstrukce.
 • Všechny prvky kovového rámu musí být potaženy speciálním základním nátěrem a barvou. Tím se zabrání zničení materiálu vlivem vlhkosti.
 • Oblouky pro vrchlík z profilové trubky se vyrábějí pomocí speciálního zařízení, které pomáhá ohýbat kov pod požadovaným poloměrem. Je nemožné to udělat sami.
 • K upevnění trubek do průměru 25 mm můžete použít krab systém. Jedná se o speciální svorky, které zajišťují spojení několika prvků rámu současně.
 • Pro spojení prvků z profilové trubky lze kromě svařování použít šroubové spoje. Nejsou méně odolné a vydrží značné zatížení.

Nejdůležitější znaky

Přístřešek pro auto z kovových profilů je optimálním řešením z konstrukčního, funkčního i estetického hlediska. Takové struktury jsou také skvělé pro uspořádání vnitřních prostor pro rekreaci, hry, sport, pro zdobení teras a vstupních skupin.

Takové konstrukce se skládají ze základů, regálů, závěsů, svahů, příhradového systému a střechy. V závislosti na typu podpěry mohou být volně stojící, konzolové nebo připevněné. Podle typu použité střechy se takové konstrukce dělí na jednoplášťové, štítové, obloukové, stanové.

Výpočet a montáž přístřešku je nejlepší svěřit odborníkům. To vám umožní získat spolehlivý design, který vydrží mnoho let.

Jak správně vypočítat vazníky pro baldachýny: pravidla kreslení a montáže

Přístřešky jsou klasifikovány jako nejjednodušší stavby, které jsou postaveny na předměstské nebo letní chatě. Používají se pro různé účely: jako parkoviště, skladovací prostory a mnoho dalších možností.

Konstrukčně je vrchlík extrémně jednoduchý. Tento

  rám, jehož hlavním prvkem jsou vazníky pro přístřešky, které jsou odpovědné za stabilitu a pevnost konstrukce; povlak. Vyrábí se z břidlice, polykarbonátu, skla nebo vlnitého plechu; doplňkové prvky. Zpravidla se jedná o dekorační prvky, které se nacházejí uvnitř konstrukce.

Design je poměrně jednoduchý a také váží málo, takže si jej můžete sestavit vlastníma rukama přímo na místě.

Abyste však získali praktický a správný vrchlík, musíte nejprve zajistit jeho pevnost a dlouhodobý provoz. Chcete-li to provést, měli byste vědět, jak vypočítat vazník pro baldachýn, vyrobit jej sami a svařit nebo koupit hotové.

ČTĚTE VÍCE
V jaké vzdálenosti mám zavěsit odsavač par od indukční varné desky?

Kovové vazníky pro přístřešky ↑

Tento design se skládá ze dvou pásů. Horní a spodní pásy jsou spojeny pomocí vzpěr a svislých sloupků. Je schopen odolat značnému zatížení. Jeden takový výrobek o hmotnosti 50–100 kg může nahradit kovové nosníky třikrát větší hmotnosti. Při správném výpočtu se kovový vazník, na rozdíl od trámů, kanálů nebo dřevěných trámů, nedeformuje ani neprohýbá, když je vystaven zatížení.

Kovový rám je vystaven několika zatížením současně, a proto je tak důležité vědět, jak vypočítat kovový příhradový nosník, aby bylo možné přesně najít body rovnováhy. Jedině tak konstrukce odolá i velmi vysokým nárazům.

Jak si vybrat materiál a správně je vařit ↑

Vytvoření a nezávislá instalace přístřešků je možná s malými rozměry konstrukce. Vazníky pro přístřešky mohou být v závislosti na konfiguraci pásů vyrobeny z profilů nebo ocelových úhelníků. Pro relativně malé konstrukce se doporučuje zvolit profilové trubky.

Takové řešení má řadu výhod:

  Nosnost profilové trubky přímo souvisí s její tloušťkou. Nejčastěji se pro montáž rámu používá materiál se čtvercovým průřezem 30-50×30-50 mm a pro malé konstrukce jsou vhodné trubky menšího průřezu. Kovové trubky se vyznačují větší pevností a přitom váží mnohem méně než masivní kovová tyč. Trubky jsou ohýbané – kvalita nezbytná při vytváření zakřivených konstrukcí, například klenutých nebo klenutých. Cena vazníků pro přístřešky je poměrně malá, takže jejich nákup nebude složitý.
  Na takový kovový rám můžete pohodlně a jednoduše položit téměř jakékoli opláštění a střešní krytinu.

Metody spojování profilů ↑

Jak svařit vrchlík

Mezi hlavní výhody profilových trubek je třeba poznamenat netvarové spojení. Díky této technologii je krov pro rozpony nepřesahující 30 metrů konstrukčně jednoduchý a relativně levný. Pokud je jeho horní pás dostatečně tuhý, lze na něj přímo podepřít střešní krytinu.

Beztvarý svařovaný spoj má řadu výhod:

  Hmotnost produktu je výrazně snížena. Pro srovnání uvádíme, že nýtované konstrukce váží o 20 % a šroubované konstrukce váží o 25 % více. Snižuje náklady na práci a výrobu. náklady na svařování jsou nízké. Navíc lze proces automatizovat, pokud používáte zařízení, která umožňují nepřerušované podávání svařovaného drátu. výsledný šev a připojené části jsou stejně pevné.

Jednou z nevýhod je nutnost mít zkušenosti se svařováním.

Zapínání na šroub

Šroubové spoje profilových trubek se nepoužívají velmi zřídka. Používá se hlavně pro skládací konstrukce.

Mezi hlavní výhody tohoto typu připojení patří:

  Hmotnost produktu se zvyšuje. Budou vyžadovány další spojovací prvky. Šroubové spoje jsou méně pevné a spolehlivé než svařované.

Jak vypočítat kovový vazník pro vrchlík vyrobený z profilové trubky ↑

Postavené konstrukce musí být dostatečně tuhé a pevné, aby vydržely různá zatížení, proto je před jejich instalací nutné vypočítat vazník z profilové trubky pro vrchlík a nakreslit výkres.

Při výpočtu se zpravidla uchýlí k pomoci specializovaných programů s ohledem na požadavky SNiP („Zatížení, nárazy“, „Ocelové konstrukce“). Kovový vazník si můžete vypočítat online pomocí kalkulačky přístřešků z kovových profilů. Pokud máte příslušné technické znalosti, lze výpočet provést vlastníma rukama.

Projekční práce se provádějí na základě následujícího počátečního:

  Výkres. Konfigurace rámových pásů závisí na typu střechy: jednoduchá nebo štítová, valbová nebo oblouková. Za nejjednodušší řešení lze považovat jednořadý vazník z profilové trubky. Designové rozměry. Čím větší jsou vazníky instalovány, tím větší zátěž vydrží. Důležitý je také úhel sklonu: čím větší je, tím snazší bude odstranění sněhu ze střechy. Pro výpočet budete potřebovat údaje o krajních bodech svahu a jejich vzájemné vzdálenosti. Rozměry prvků střešní krytiny. Hrají zásadní roli při určování sklonu vazníků pro přístřešek, řekněme, vyrobený z polykarbonátu. Mimochodem, toto je nejoblíbenější nátěr pro stavby postavené na vlastních pozemcích. Panely z komůrkového polykarbonátu se snadno ohýbají, takže jsou vhodné pro konstrukci zakřivených krytin, například obloukových. Důležité je jen to, jak to udělat správně vypočítat polykarbonátový vrchlík.
ČTĚTE VÍCE
Kdy můžete na jaře sázet růže na otevřeném terénu?

Výpočet kovového příhradového nosníku z profilové trubky pro vrchlík se provádí v určitém pořadí:

  určit rozpětí odpovídající technickým specifikacím; pro výpočet výšky konstrukce nahraďte rozměry rozpětí podle předloženého výkresu; nastavit sklon. Podle optimálního tvaru střechy konstrukce se určí obrysy pásů.

Jak vyrobit polykarbonátovou farmu ↑

První fází výroby vlastních vazníků z profilové trubky pro vrchlík je vypracování podrobného plánu, který by měl uvádět přesné rozměry každého prvku. Kromě toho je vhodné připravit dodatečný výkres konstrukčně složitých dílů.

Jak vidíte, než si krovy vyrobíte sami, musíte se dobře připravit. Ještě jednou poznamenejme, že zatímco výběr tvaru výrobku se řídí estetickými hledisky, pro určení konstrukčního typu a počtu prvků je zapotřebí výpočetní cesta. Při kontrole pevnosti kovové konstrukce je nutné vzít v úvahu i údaje o atmosférickém zatížení v daném regionu.

Oblouk je považován za extrémně zjednodušenou variantu příhradového nosníku. Jedná se o jednu profilovanou trubku s kruhovým nebo čtvercovým průřezem.

Je zřejmé, že to není jen nejjednodušší řešení, ale také levnější. Polykarbonátové baldachýnové tyče však mají určité nevýhody. Týká se to zejména jejich spolehlivosti.

Pojďme analyzovat, jak je zatížení distribuováno v každé z těchto možností. Konstrukce vazníku zajišťuje rovnoměrné rozložení zatížení, to znamená, že síla působící na podpěry bude směřovat, dalo by se říci, přísně dolů. To znamená, že nosné sloupky dokonale odolávají tlakovým silám, to znamená, že odolávají dodatečnému tlaku sněhové pokrývky.

Oblouky nemají takovou tuhost a nejsou schopny rozložit zatížení. Aby kompenzovaly tento druh nárazu, začnou se ohýbat. Výsledkem je síla působící na podpěry nahoře. Pokud vezmeme v úvahu, že je aplikován na střed a směrován vodorovně, pak sebemenší chyba ve výpočtu základny pilířů způsobí přinejmenším jejich nevratnou deformaci.

Příklad výpočtu kovového příhradového nosníku z profilové trubky ↑

Výpočet takového produktu předpokládá:

  určení přesné výšky (H) a délky (L) kovové konstrukce. Poslední hodnota musí přesně odpovídat délce rozpětí, tedy vzdálenosti překrývající konstrukci. Pokud jde o výšku, závisí na navrženém úhlu a obrysových vlastnostech.

U trojúhelníkových kovových konstrukcí je výška 1/5 nebo ¼ délky, u jiných typů s rovnými pásy, například paralelní nebo polygonální – 1/8.

  Úhel mřížových výztuh se pohybuje v rozmezí 35–50°. V průměru je to 45°. Je důležité určit optimální vzdálenost od jednoho uzlu k druhému. Obvykle se požadovaná mezera shoduje s šířkou panelu. U konstrukcí s délkou rozpětí větší než 30 m je nutné dodatečně vypočítat stavební zdvih. V procesu řešení problému můžete získat přesné zatížení kovové konstrukce a vybrat správné parametry pro profilové trubky.
ČTĚTE VÍCE
Co dělat, když se klíč v zámku dveří neotočí?

Jako příklad uvažujme výpočet vazníků pro standardní šikmou konstrukci 4×6 m.

Konstrukce využívá profil 3 x 3 cm, jehož stěny mají tloušťku 1,2 mm.

Spodní pás výrobku má délku 3,1 m a horní 3,90 m. Mezi nimi jsou instalovány svislé sloupky ze stejné profilové trubky. Největší z nich má výšku 0,60 m. Zbývající jsou vyříznuty v sestupném pořadí. Můžete se omezit na tři stojany a umístit je od začátku vysokého svahu.

Plochy, které jsou v tomto případě vytvořeny, jsou zpevněny instalací diagonálních překladů. Ty jsou vyrobeny z tenčího profilu. Pro tyto účely je vhodná například trubka o průřezu 20 x 20 mm. V místě, kde se pásy setkávají, nejsou stojany potřeba. Na jeden produkt se můžete omezit na sedm rovnátek.

Na 6 m délky vrchlíku je použito pět podobných konstrukcí. Jsou položeny v krocích po 1,5 m, spojené přídavnými příčnými propojkami vyrobenými z profilu o průřezu 20 x 20 mm. Jsou upevněny na horní pásnici, uspořádané v krocích po 0,5 m. Polykarbonátové panely jsou připevněny přímo k těmto propojkám.

Výpočet obloukového krovu ↑

Výroba obloukových vazníků také vyžaduje přesné výpočty. To je způsobeno skutečností, že zatížení na ně bude rozloženo rovnoměrně pouze v případě, že vytvořené obloukové prvky mají ideální geometrii, tedy správný tvar.

Podívejme se blíže na to, jak vytvořit obloukový rám pro vrchlík o rozpětí 6 m (L). Vzdálenost mezi oblouky vezmeme na 1,05 m. S výškou výrobku 1,5 metru bude architektonická konstrukce vypadat esteticky a bude schopna odolat vysokému zatížení.

Při výpočtu délky profilu (mн) ve spodním pásu použijte pro délku sektoru následující vzorec: π •R•α:180, kde hodnoty parametrů pro tento příklad v souladu s nákresem jsou stejné, resp.: R = 410 cm, α÷160°.

Konstrukční jednotky by měly být umístěny na spodním pásu ve vzdálenosti 0,55 m (zaoblené) od sebe. Poloha extrémů se vypočítává individuálně.

V případech, kdy je délka rozpětí menší než 6 m, je svařování složitých kovových konstrukcí často nahrazeno jednoduchým nebo dvojitým nosníkem, který ohýbá kovový profil na daný poloměr. Přestože není třeba vypočítat obloukový rám, správný výběr profilové trubky zůstává stále relevantní. Koneckonců, pevnost hotové konstrukce závisí na jejím průřezu.

Výpočet obloukového krovu z profilové trubky online ↑

Jak vypočítat délku oblouku pro polykarbonátový vrchlík ↑

Délku oblouku lze určit pomocí Huygensova vzorce. Střed je vyznačen na oblouku označeném bodem M, který se nachází na kolmici CM vedené k tětivě AB, přes její střed C. Poté je třeba změřit tětivy AB a AM.

Délka oblouku je určena Huygensovým vzorcem: p = 2l x 1/3 x (2l – L), kde l je tětiva AM, L je tětiva AB)

Relativní chyba vzorce je 0,5 %, pokud oblouk AB obsahuje 60 stupňů, a jak se úhlová míra snižuje, chyba výrazně klesá. Pro oblouk 45 stupňů. je to jen 0,02 %.