Při použití benzinového generátoru byste měli být obzvláště opatrní k tomujaká zařízení jsou k němu připojena. Existuje konkrétní seznam zařízení, které se nedoporučuje připojovat ke generátoru z důvodu nebezpečí poškození zařízení. Zde je seznam zařízení, který nelze připojit k benzínu generátor:

 • Laboratorní přístroje
 • Lékařské vybavení
 • Digitální technologie (gadgets, smartphony, tablety)
 • Moderní televizory
 • Kotle Topení a další podobná zařízení

To není zdaleka kompletní seznama je důležité si je pozorně přečíst s instrukcemi a doporučení výrobce před připojením jakéhokoli zařízení ke generátoru.

Jaké zařízení nelze připojit ke generátoru?

Je to důležité, zapamatovat si, že se nedoporučuje připojovat určité typy zařízení k benzínovému generátoru. Mezi nimi může být:

 • Laboratorní přístroje
 • Lékařské vybavení
 • Digitální technologie (gadgets, smartphony, tablety)

Nedodržení tohoto pravidla může vést k vážnému poškození tohoto zařízení.

Co zabíjí generátor

Generátory, как a jakékoli jiné zařízení, předmětem opotřebení a poškození v důsledku nesprávného použití. objektů, což může způsobit předčasné selhání generátor, včetně:

 • Předčasné opotřebení kartáčů generátoru
 • Porucha izolace statoru generátoru
 • Porucha izolace rotoru generátoru
 • Porucha jednosměrné spojky generátoru (volná spojka samozřejmě)

Tyto problémy nemusí být způsobeny pouze nesprávným připojením оборудования, но a nedostatečné odejít a údržbu generátoru.

Je možné připojit stabilizátor k benzínovému generátoru?

Stabilizátor zdůrazňuje a benzínový generátor nejsou kompatibilní ve stejném elektrickém obvodu. Alepokud je nutné použít stabilizátor zdůrazňuje, můžete jej po zapnutí vyloučit z napájecího obvodu zátěže generátor a po vypnutí generátoru se znovu připojte. Tak způsoblze předejít konfliktům v elektrickém systému.

Je možné připojit svařovací invertor k benzínovému generátoru?

Invertorové svařovací stroje 160-200 A při svařování elektrodou 3-4 mm při svařovacím proudu 120 Amp lze připojit k benzínovým generátorům UGB-5000, UGB-6000 nebo dieselovým generátorům UGD – 6000E popř UGD – 6000 EK.

Užitečné tipy a závěr

Při použití benzinového generátoru si prosím pečlivě přečtěte návod. пользователя a doporučení výrobceaby nedošlo k poškození zařízení. Opravit přípojka a použití generátoru pomůže prodloužit životnost jeho služby a vyhnout se nákladným opravy nebo výměny zařízení.

Pokud jsou nějaké pochybnosti ohledně nakteré lze připojit k benzínu generátor, je nejlepší poradit se s odborníkem elektrikář nebo servisní technik generátoru. Důležité zapamatovat siže bezpečnost by měla být vždy na prvním místě místoa nesprávné připojení zařízení ke generátoru může mít vážné následky.

ČTĚTE VÍCE
Jaký je rozdíl mezi polykarbonátem a celulárním polykarbonátem?

Co lze připojit ke generátoru 2 kW

2 kW generátor může poskytnout připojení k mnoha zařízením pro různé účely. Mezi taková zařízení patří například nízkopříkonové topné systémy, klimatizace, elektrické vrtačky a elektrické pily, svářečky, elektrické sporáky a mikrovlnné trouby. K napájení zábavní elektroniky, jako jsou televizory, počítače a další zařízení, můžete také použít generátor o výkonu 2 kW. Kromě toho lze generátor použít k napájení sledovacích kamer, které umožní sledování ve vzdálených oblastech, bez nutnosti připojení k elektrické síti. Díky tomu bude generátor o výkonu 2 kW i bez připojení k napájecí síti schopen zajistit provoz potřebných zařízení.

Co lze připojit na 3kW

Generátor o výkonu 3 kW umožňuje připojit následující elektrické spotřebiče: chladničky s příkonem maximálně 250 wattů, osobní počítače a notebooky s příkonem do 600 wattů, televizory, pokud jejich spotřeba nepřesahuje 200 wattů, a mikrovlnné trouby, které spotřebují až 1000 wattů. Mějte však prosím na paměti, že použití všech těchto zařízení současně může překročit limit výkonu generátoru. Proto při výběru elektrických spotřebičů k připojení musíte vypočítat celkový výkon a vzít v úvahu kompatibilitu s generátorem. Musíte také vědět, že připojená zařízení musí být kompatibilní s alternativní energií z generátoru, aby během provozu nedocházelo k neočekávaným poruchám a poruchám.

Co nelze připojit k benzínovému generátoru

Při připojování elektrického zařízení ke generátoru plynu mějte na paměti, že některá zařízení mohou generátor poškodit nebo nemusí mít dostatečný výkon. Laboratorní přístroje, lékařská technika, digitální technika, moderní televizory, topné kotle a další složitá zařízení mohou spotřebovat velké množství energie, kterou nedodá generátor plynu. Při připojování takových zařízení může dojít k neočekávanému poškození, jako je zkrat nebo přehřátí. Proto je pro taková zařízení lepší použít stabilizovaný a spolehlivý zdroj energie, aby se předešlo následkům. Také se nedoporučuje připojovat generátor plynu k síti doma, protože to může vést k poruše a ohrožení života a zdraví lidí.

Co lze připojit na 2 kW

Pokud máte generátor o výkonu 2 kW, můžete připojit několik malých elektrických spotřebičů. Můžete jej použít například pro připojení počítače nebo notebooku, stejně jako pro nabíjení telefonů a dalších mobilních zařízení. Pomocí generátoru je také možné provozovat nízkopříkonové audio zařízení a reproduktory a také připojit drobné domácí příslušenství, jako jsou lampy nebo svítilny. Je však vhodné zvážit, že při současném připojení více zařízení by celkový celkový výkon neměl přesáhnout 2 kW, aby nedošlo k přetížení generátoru. Generátor o výkonu 2 kW tak poskytuje malou, ale užitečnou možnost připojení více elektrických spotřebičů v případě výpadku hlavního napájení.

ČTĚTE VÍCE
Je možné nosit ortopedickou obuv bez lékařského předpisu?

K benzinovému generátoru byste neměli připojovat zařízení, jako jsou laboratorní zařízení, lékařské vybavení, digitální zařízení (gadgety, chytré telefony, tablety), moderní televizory, topné kotle a další podobná zařízení. To je způsobeno skutečností, že benzínový generátor může vytvářet nekonzistentní napětí a frekvenci, což může negativně ovlivnit provoz těchto zařízení. Navíc připojení těchto zařízení k benzínovému generátoru může vést k jejich selhání nebo nesprávné činnosti. Pro taková zařízení se doporučuje používat stabilizátory napětí a další speciální zařízení, která zajistí správný provoz při absenci stálého a stabilního zdroje elektrické energie.

Generátory se v naší době staly zcela běžnou záležitostí nejen v průmyslu či zdravotnických zařízeních, ale i v soukromém sektoru. Majitelé soukromých domů oceňují všechny výhody použití vlastního osobního autonomního záložního zdroje energie, který jim umožňuje cítit se pohodlně v případě jakéhokoli přerušení dodávky elektřiny z externích zdrojů.

Můžete si vybrat z různých provedení (stacionární nebo přenosné generátory), typu použitého paliva (plyn, benzín, nafta), konstrukčních prvků (uzavřený, otevřený rám). Málokdo přitom ví, co lze ke standardnímu generátoru připojit a jaká zařízení či zařízení jsou nežádoucí.

Problémy

Zdá se, že vše je jasné a srozumitelné: pokud má vaše zařízení zástrčku pro připojení ke standardní domácí zásuvce, lze ji použít s jakýmkoli generátorem. V praxi však není vše tak růžové. V závislosti na typu generátoru může být napětí na jeho výstupu nestabilní.

To platí zejména pro modely čínské výroby, které se často začnou „dusit“, když v nádrži není dostatek paliva, což způsobuje poměrně vážné napěťové rázy. Dokonce ani drahé modely od důvěryhodných značek nejsou bez nevýhod, protože výstup, který získáte, není čistě sinusové napětí.

Proč je to nebezpečné? Citlivá zařízení a zařízení trpí především nestabilními parametry napětí. Mohou to být například:

 • laboratorní přístroje;
 • lékařské vybavení;
 • digitální technologie (gadgety, chytré telefony, tablety);
 • moderní televizory;
 • topné kotle a tak dále.

Všechna tato zařízení pracují v poměrně úzkém rozsahu výstupního napětí a vyžadují stabilní parametry střídavého proudu. Přímé připojení ke standardnímu generátoru může způsobit přehřátí a dokonce poruchu, což vyžaduje nákladné opravy zařízení nebo dokonce nákup nového zařízení.

ČTĚTE VÍCE
Je lepší setřít barvu rozpouštědlem nebo acetonem?

Možnosti řešení

Ideálním řešením by bylo použití invertorového generátoru, který na výstupu produkuje téměř ideální čistý sinusový signál. V závislosti na připojené zátěži je střídač schopen měnit provozní režimy a spotřebovávat tolik paliva, kolik je potřeba pro připojené přijímače.

Díky tomu je docela ekonomické a energeticky účinné a také vám umožňuje používat toto zařízení k napájení citlivé elektroniky bez obav a pochybností. V případech, kdy se s touto možností nepočítá, je možné navrhnout kombinované použití generátoru a stabilizátoru napětí.

Kromě toho je důležité pamatovat si ještě jeden bod: připojená zátěž musí odpovídat možnostem generátoru. Jinými slovy, 5 kW generátor nemůžete použít k napájení přijímačů o celkovém výkonu 6-7 kW.

To způsobí přetížení a může vést k požáru v elektrických obvodech a selže jak samotný generátor, tak k němu připojené přijímače. Také se nedoporučuje používat generátory s minimálním zatížením – to vede k předčasnému opotřebení zařízení.

Praktické bezpečnostní tipy

Odborníci doporučují dodržovat určité tipy a doporučení týkající se bezpečného provozu jakéhokoli generátoru bez ohledu na konstrukční vlastnosti a typ paliva:

 • Ujistěte se, že váš generátor je správně uzemněn. Doporučuje se, abyste jej připojili k přenosnému přerušovači zemního obvodu (GFCI), který zastaví tok elektřiny, pokud někoho zasáhne elektrický proud.
 • Nepřekračujte jmenovitý výkon generátoru, jinak můžete poškodit generátor a jakékoli zařízení k němu připojené. Přetížení generátoru může také způsobit požár.
 • Pokud musíte použít prodlužovací kabel, vyberte si externí kabel s výkonem ve wattech, který zvládne celkové zatížení spotřebičů a zařízení, která budete napájet.
 • Nikdy se nepokoušejte použít generátor k napájení elektrického vedení ve vaší domácnosti tak, že jej zapojíte do elektrické zásuvky. Tento přístup, nazývaný „backfeeding“, může ohrozit životy pracovníků energetických společností a vašich sousedů tím, že do vedení pošle neočekávaný, nekontrolovaný proud.
 • Při použití generátoru venku se ujistěte, že není vystaven dešti, sněhu nebo jiným srážkám. Vlhkost může způsobit zkrat, proto umístěte zařízení pod přístřešek nebo do speciální místnosti.
 • Před vypnutím generátoru vypněte všechny k němu připojené přijímače.

Nedoplňujte palivo do generátoru, když běží, protože díly budou horké. Vypněte generátor a nechte jej vychladnout. Palivo z generátoru skladujte v řádně uzavřených nádobách mimo váš domov a mimo zdroje tepla, jako je kotel, pec nebo ohřívač vody. Generátory se při provozu zahřívají, proto je držte mimo dosah dětí a domácích zvířat.