Patří sem různé druhy upínačů, stojany, hranoly, rohové desky, strojní svěráky, stoly.

Upínače (obr. 6) slouží k zajištění obrobků 1 nebo jakýchkoli zařízení přímo na stole stroje pomocí šroubů 2. Často se jeden z konců upínače opírá o stojan 4.

Úhlové desky (obr. 7) se používají při zpracování obrobků, u kterých je nutné získat roviny umístěné pod úhlem k sobě navzájem. Desky mohou být obyčejné (obr. 7a), univerzální, umožňující otáčení kolem jedné (obr. 7b) nebo dvou os (obr. 7c).

Obr.6. Svorky a stojany

Obr.7. Rohové desky

Obr.8. Strojní svěrák

Strojní svěráky mohou být pevné (obr. 8a), otočné (otočné kolem svislé osy (obr. 8b), univerzální (otočné kolem dvou os (obr. 8c) a speciální (například pro zajištění hřídelí (obr. 8d)): s ručním, pneumatickým, hydraulickým pohonem.

Stoly pro instalaci a zajištění obrobků mohou být pevné (obr. 9a) nebo otočné (obr. 9b) s ručním, pneumatickým, hydraulickým nebo elektrickým pohonem. Otočné stoly umožňují opracovávat tvarové plochy obrobku na stroji a také využívat metodu kontinuálního frézování, kdy se při opracování jednoho dílu odebírají hotové díly a na jejich místo se instalují nové obrobky. V tomto případě může být stůl vystaven trvalému otáčení ze samostatného pohonu nebo pohonu stroje.

Při práci na frézkách se k zajištění obrobků hojně používají univerzální prefabrikáty (USF), které jsou sestaveny z hotových normalizovaných výměnných dílů (obr. 10). Po zpracování dávky obrobků na stroji se takové zařízení rozebere a z jeho částí se zkonstruuje nové.

Obr. 10 Univerzální prefabrikované zařízení

Zařízení rozšiřující možnosti frézek.

Patří sem dělicí hlavy, které slouží k rozdělení obvodu obrobku na stejné nebo nestejné části (například řezná ozubená kola, ozubená kola, drážkování), nastavení obrobku pod daným úhlem vůči povrchu stolu, plynulé otáčení obrobku při frézování šroubových ploch (například drážky pro třísku ve vrtácích, frézách, závitnících, výstružnících, záhlubnících). Obrobky lze upevnit v dělicí hlavě ve sklíčidle, kleštině nebo ve středech. Podle principu činnosti dělící hlavy dělíme na číselníkové (jednoduché a univerzální), optické, bez končetin atd. Nejběžnější jsou číselníkové univerzální dělicí hlavy.

ČTĚTE VÍCE
Jak vypustit vodu z rámového bazénu přes odtokový otvor?

Pro rozšíření technologických možností frézek se používají zařízení jako přídavné frézovací hlavy, kopírovací zařízení, vrtací a brusné hlavy apod.

Dělící hlava.

Celkový pohled na univerzální dělicí hlavu model UDGN-135 a její kinematické schéma je na obr. 11. Kód UDGN-135 znamená: univerzální dělicí hlavu o velikosti od paty hlavy po střed vřetena 135 mm.

Univerzální dělicí hlava se skládá z pouzdra 1, rotačního bubnu 2 a vřetena 4 se středem. Šnekové kolo (s počtem zubů Zh.k. = 40), který je v záběru s jednovláknovým šnekem (К=1). Proto při jedné otáčkě šneku udělají šnekové kolo a vřeteno 1/40 otáčky. Otáčení vřetena zajišťuje rukojeť 6. Na předním konci vřetena je vyříznutý závit pro našroubování čelisťového sklíčidla nebo šroubováku. Dělicí kotouč 5 s otvory je upevněn na duté hřídeli, uvnitř které je umístěna hřídel rukojeti 6. Pro snadné použití kotouče 5 je k dispozici posuvný sektor 7, sestávající ze dvou nohou, které jsou instalovány tak, že mezi nimi je na disku požadovaný počet otvorů. K vřetenu 4 je připevněn číselník 3 pro přímé dělení obrobku na části.

Obr. 11 Celkový pohled a kinematické schéma univerzálie

dělicí hlava konfigurovaná pro diferenciál

Dělící kotouč má soustředné kružnice s počtem otvorů na jedné straně 16, 17, 19, 21, 23, 29, 30, 31 a na druhé straně 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 54.

Univerzální dělicí hlavy umožňují přímé, jednoduché a diferenciální dělení.

Univerzální zařízení (upínače, hranoly, strojní svěráky atd.) jsou určeny pro upnutí různých obrobků. Používají se především v kusové a malosériové výrobě (obr. 8, 9, 10).

Obr.8. Montáž prizmatických přířezů

Rýže. 9. Montáž hřídelí do svěráku při frézování drážek pro pero

Rada (viz obr. 10, а) slouží k zajištění obrobků složitých tvarů nebo velkých rozměrů přímo na stole stroje. Svorka spočívá na jednom konci na obrobku a na druhém na obložení. Jako obložení svorek se používají stupňovité podpěry (viz obr. 10, в), tyče požadované výšky nebo zakřivenou univerzální svěrku výškově nastavitelnou (viz obr. 10, б).

а) konstrukční typy svorek

ČTĚTE VÍCE
Lze rolety prát v pračce?

b) univerzální svorka

в) stupňovité stojany

Obr. 10 Konstrukční typy svorek a stojanů

STROJE (obr. 11) podle provedení se dělí na jednoduché, rotační a univerzální.

Rýže. 11. Strojní svěrák: а) jednoduchá neřest; б) rotační, liší se od jednoduchých tím, že horní část svěráku lze spolu s opracovávaným obrobkem natočit do požadovaného úhlu; в) univerzální svěrák, lze otáčet v horizontální i vertikální rovině; г) svěrák, jehož pohyblivá čelist se může otáčet kolem svislé osy, slouží k upínání obrobků se šikmými opěrnými plochami; д) svěrák s excentrickou upínkou, sloužící k rychlému upnutí malých obrobků

Používají se ve velkosériové a hromadné výrobě speciální zařízení (obr. 12) pro instalaci a zajištění konkrétního dílu.

Obr. 12 Umístění dílů s přesnými otvory

Vypracování schématu zpracování pro frézovací operaci

Diagram zhruba ukazuje:

schéma jeho instalace a upevnění na stroji,

upevnění a poloha řezného nástroje vzhledem k obrobku,

stejně jako řezné pohyby.

Nástroj je zobrazen v odpovídající poloze konec povrchová úprava obrobku.

Ošetřovaný povrch je zvýrazněn ve schématu zesílené čáry. Upozorněte na ni velikost s odchylkami и drsnost.

Na schématech zpracování show charakter řezných pohybů и jejich technologický účelpomocí konvencí:

hlavní řezný pohyb Dr

pohyby krmiva – Ds – podélné (pr), příčné (p), svislé (v), kruhové (cr), obvodové (o), tečné (t).

Obsah práce

v seznámení s frézováním jako způsobem opracování povrchů strojních součástí; hlavní typy frézek, používané řezné nástroje a frézovací zařízení.

sledování realizace hlavních typů frézovacího zpracování prováděného mistrem na stroji;