Připojení plynového ohřívače vody k plynovodu v bytě vyžaduje dodržování určitých pravidel a dostupnost potřebných dokumentů. Nejprve musíte získat povolení k instalaci plynového ohřívače vody v bytě.

Chcete-li získat takové povolení, budete muset kontaktovat specializované organizace, které instalují a připojují plynová zařízení. Zkontrolují technický stav plynovodu, vzduchotechniky a elektroinstalace v bytě.

Bez povolení k instalaci plynového ohřívače vody v bytě není možné se připojit k plynovodu. Jedině tak lze zaručit bezpečnost a dodržování zavedených technických bezpečnostních norem.

Připojení plynového ohřívače vody a získání povolení v bytě

Krok 1: Získání povolení k instalaci plynového ohřívače vody v bytě

Prvním krokem k instalaci gejzíru v bytě je získání povolení od příslušných úřadů. Toto je důležitá fáze, protože bez povolení nemůžete provádět žádné práce související s připojením zařízení k plynovodu.

kdo má právo zakládat

Chcete-li získat povolení k instalaci plynového ohřívače vody v bytě, musíte kontaktovat místní oddělení plynárenských služeb nebo jinou organizaci odpovědnou za dodávku plynu. Během procesu žádosti musíte poskytnout dokumenty potvrzující vlastnictví bytu, pasové údaje vlastníka a také technickou dokumentaci plynového ohřívače vody.

Povolení k připojení na plynovod

Druhým krokem k připojení plynového ohřívače vody k plynovodu je získání povolení k provedení příslušných prací. Chcete-li to provést, musíte kontaktovat službu, která je zodpovědná za dodávku plynu ve vašem regionu.

V procesu získávání povolení k připojení plynového ohřívače vody k plynovodu je nutné poskytnout dokumenty potvrzující shodu zařízení se všemi bezpečnostními požadavky a normami stanovenými pro dodávku plynu.

Je třeba také vzít v úvahu, že práce na instalaci plynového ohřívače vody a připojení k plynovodu mohou provádět pouze odborníci, kteří mají příslušnou licenci a zkušenosti v této oblasti. Je důležité dodržovat všechna pravidla a požadavky, aby byla zajištěna bezpečnost a správné fungování plynového systému v bytě.

kdo má právo zakládat

Krok 2: Shromáždění potřebných dokumentů pro připojení plynového ohřívače vody

Chcete-li připojit plynový ohřívač vody v bytě k plynovodu, musíte shromáždit určitou sadu dokumentů. Nejprve budete potřebovat povolení k instalaci plynového ohřívače vody v bytě. Jedná se o úřední povolení, které musí vydat příslušný úřad nebo správcovská společnost.

Kromě povolení k instalaci plynového ohřívače vody budete potřebovat i další dokumenty. Například budete muset doložit doklad potvrzující vaše vlastnictví bytu. Může se jednat o kupní a prodejní smlouvu, osvědčení o vlastnictví nebo jiný podobný dokument.

ČTĚTE VÍCE
Jakých je pět nejběžnějších typů šroubováků?

Měli byste také vyplnit žádost o připojení plynového ohřívače vody k plynovodu. V této aplikaci uvedete potřebné údaje, jako je adresa bytu, kontaktní údaje a další informace, které mohou být vyžadovány k dokončení připojení.

Musím registrovat plyn?

Seznam požadovaných dokumentů:

 • Povolení k instalaci plynového ohřívače vody v bytě
 • Dokument potvrzující vlastnictví bytu
 • Aplikace pro připojení plynového ohřívače vody k plynovodu

Po shromáždění všech potřebných dokumentů kontaktujte příslušný úřad nebo správcovskou společnost s žádostí o připojení plynového ohřívače vody. Po přezkoumání žádosti a kontrole dodaných dokumentů vám bude uděleno povolení k připojení plynového ohřívače vody k plynovodu a můžete zahájit instalaci.

Krok 3: Kontaktujte organizaci zásobující plyn pro připojení k plynovodu; Povolení k instalaci plynového ohřívače v bytě Připojení k plynovodu

Po výběru a zakoupení plynového ohřívače vody se musíte obrátit na místní plynárenskou organizaci, aby zajistila připojení ohřívače vody k plynovodu ve vašem bytě. Chcete-li to provést, budete muset poskytnout některé dokumenty a získat povolení k instalaci plynového ohřívače vody.

Mezi hlavní dokumenty, které mohou být vyžadovány při kontaktování organizace zásobující plyn, patří kopie pasu majitele bytu, kopie technického pasu pro byt a také dokumentace potvrzující nákup a kvalitu instalovaného plynového ohřívače vody.

Po doložení potřebných dokladů a podání žádosti o připojení výdejního stojanu k plynovodu zkontrolují zástupci organizace zásobování plynem váš byt, aby bylo zajištěno dodržování místních bezpečnostních norem a předpisů. Po revizi a kolaudaci Vám bude vydáno povolení k instalaci plynového ohřívače vody do Vašeho bytu.

Instalace gejzíru

Po obdržení povolení k instalaci gejzíru můžete zahájit jeho instalaci. Tuto fázi je lepší svěřit zkušeným specialistům, kteří přesně vědí, jak správně připojit výdejní stojan k plynovodu a zajistit spolehlivý provoz systému. Při instalaci gejzíru musíte dodržet všechny technické normy a bezpečnostní požadavky, aby se vyloučila možnost vzniku nouzových situací.

Po dokončení instalace se doporučuje provést zkušební provoz plynového ohřívače vody a zkontrolovat jeho výkon. V případě jakýchkoli poruch nebo problémů souvisejících s provozem kolony je lepší okamžitě kontaktovat odborníky, aby provedli diagnostiku a odstranění problémů.

Je důležité si uvědomit, že instalace gejzíru musí být provedena přísně v souladu s požadavky organizace zásobování plynem a vládními nařízeními. Nesprávná instalace gejzíru může vést k nouzovým situacím a ohrozit život a zdraví.

ČTĚTE VÍCE
Co je stavební kladkostroj?

Krok 4: Kontrola připravenosti k instalaci gejzíru

Před připojením plynového ohřívače vody k plynovodu se musíte ujistit, že je byt připraven k instalaci. K tomu musíte získat povolení k instalaci plynového ohřívače vody v bytě. Toto povolení poskytuje možnost provádět práce na připojení výdejního stojanu k plynovodu, zajištění bezpečného provozu a dodržování předpisů.

Povolení k instalaci plynového ohřívače vody v bytě vydávají příslušné orgány technického dozoru. Chcete-li jej získat, musíte poskytnout aplikaci s uvedením technických parametrů sloupu a místa jeho instalace. Můžete být také požádáni o předložení dokumentů potvrzujících kvalifikaci a pracovní zkušenosti montérů.

Po obdržení povolení k instalaci plynového ohřívače vody v bytě je možné zahájit připojení k plynovodu. K tomu je nutné provést potřebné práce na pokládce potrubí, instalaci plynoměru a instalaci sloupu. Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní odborníci při dodržení technických norem a bezpečnostních předpisů.

Krok 5: Instalace plynového ohřívače vody a připojení k plynovodu

Povolení k instalaci plynového ohřívače vody v bytě

Než začnete instalovat gejzír v bytě, musíte získat povolení od příslušných úřadů. Chcete-li to provést, musíte se obrátit na místní plynárenský úřad s žádostí, která obsahuje všechny potřebné informace o plánované instalaci. Po podání žádosti specialisté zkontrolují byt a jeho plynovou komunikaci, aby se ujistili, že budou splněny všechny bezpečnostní požadavky.

V případě kladného rozhodnutí bude plynárenskému oddělení vydáno povolení k instalaci plynového ohřívače vody v bytě. Tento dokument je v budoucnu nezbytný pro pokračování procesu instalace a připojení k plynovodu.

Připojení na plynovod

Po obdržení povolení k instalaci plynového ohřívače vody můžete začít s připojením k plynovodu. K tomu je třeba kontaktovat kompetentní specialisty, kteří provedou instalaci a připojení v souladu se všemi požadavky a bezpečnostními normami.

Proces připojení k plynovodu zahrnuje instalaci speciálních trubek a armatur, stejně jako utěsnění spojů a testování těsnosti systému. Všechny práce musí provádět zkušení a kvalifikovaní odborníci, aby byla zajištěna bezpečnost a spolehlivost připojení plynového ohřívače vody.

Po úspěšném připojení je plynový ohřívač vody připraven k použití a celý postup instalace a připojení k plynovodu je dokončen. Nyní můžete svůj gejzír používat s jistotou, že je bezpečný a splňuje všechny požadavky.

Instalatérské otázky a odpovědi

Pro připojení plynového ohřívače vody musíte použít ohebné kovové plynové potrubí s příslušnými závitovými přípojkami.

ČTĚTE VÍCE
Kde se Penoplex vyrábí v Rusku?

Instalaci gejzíru je lepší svěřit zkušeným odborníkům. Mají potřebné znalosti a dovednosti pro bezpečnou instalaci a připojení k plynovodu.

Při instalaci plynového ohřívače vody musíte dodržovat všechny požadavky plynárenských předpisů a bezpečnostních pravidel a také doporučení výrobce ohřívače vody.

Pro připojení plynového ohřívače vody k plynovodu je nutné správně připojit ohebné kovové plynové potrubí se závitovými přípojkami na vstup ohřívače vody a na plynový ventil na plynovodu. Poté je nutné zkontrolovat těsnost spojů a provést údržbu.

Pro kontrolu těsnosti připojení plynového ohřívače vody je nutné nanést na závitové spoje speciální mýdlový roztok a zkontrolovat, zda se neobjevují bubliny. Pokud se objeví bubliny, znamená to, že spoje nejsou těsné a vyžadují dodatečné zpracování.

Když provádíte opravy v bytě, chcete změnit všechny domácí spotřebiče na nové a moderní, včetně plynového ohřívače vody. Ale to není jediný důvod, proč musíte přemýšlet o výměně zařízení. Gejzír je třeba měnit každých 10–15 let: zastarává, často se porouchá, staré nebo vadné zařízení je životu nebezpečné a může být zdraví škodlivé. Mnoho lidí si myslí, že plynový ohřívač vody může nainstalovat každý zámečník, ale není tomu tak.

V článku vám řekneme, kdo může instalovat a provozovat plynový ohřívač vody, jaké dokumenty musíte shromáždit a jaké požadavky splnit.

Kdo může připojit plynový sloup

Je zákonem zakázáno měnit plynový ohřívač vody sami, za to je stanovena pokuta 10 000 až 15 000 rublů. A pokud by chybou při instalaci zařízení vznikla hmotná škoda dalším obyvatelům domu nebo byl někdo zraněn, pak je možná správní či trestní odpovědnost. Jednou ročně Gorgaz kontroluje instalaci plynového sloupu a jeho provoz, takže nebude možné zakrýt skutečnost, že existuje nové neregistrované zařízení.

Instalaci a demontáž plynového sloupu mohou provádět pouze určité organizace – gorgaz nebo soukromé společnosti, které mají licenci pro tuto činnost. Jsou povinni být v evidenci SRO, jejich zaměstnanci musí mít osvědčení o proškolení práce s plynovými zařízeními. Akreditované firmy najdete na stránkách Státní bytové inspekce ve vašem regionu.

Požadavky na místnost a instalaci gejzíru

Požadavky na prostory, vybavení, materiály a instalaci gejzíru jsou obsaženy v souboru pravidel schválených Státním stavebním výborem. Níže jsou uvedeny základní požadavky na místnost a instalaci reproduktoru do 60 wattů.

ČTĚTE VÍCE
Proč nelze k hašení elektrického zařízení použít práškový hasicí přístroj?

Kde můžete nainstalovat. Sloup může být umístěn pouze v nebytových prostorách, proto není možné namontovat zařízení ve studiových apartmánech, obývacích pokojích, ložnicích. Instalace sloupu v domě, kde je více než 11 pater, stejně jako nad varnými deskami, je stále nemožné.

Na jaké povrchy namontovat. Stěny, na kterých je sloup připevněn, musí být ohnivzdorné, například z betonu nebo cihel. Montáž gejzíru na nosné stěny a konstrukce, na plastové panely a na příčky z dutých cihel nelze. Plynový ohřívač vody můžete nainstalovat v dřevěném soukromém domě, pokud navíc chráníte stěny přepážkou z nehořlavých materiálů.

Jaká by měla být ventilace. U ohřívačů vody s otevřeným typem spalovací komory je potřeba komín. Pokud jej nemáte, musíte si objednat plynový ohřívač vody s uzavřeným typem komory, spaliny půjdou do kanálu ve stěně. V místnosti by také neměl chybět větrací otvor, otevírací okno a dveře.

Jaké jsou možnosti instalace:

 • objem místnosti není menší než 7,5 mXNUMX. m;
 • výška stropu – nejméně 2 m;
 • vzdálenost od instalovaného sloupu ke stropu – 25-30 cm, k podlaze – 80-120 cm;
 • mezera mezi tělesem sloupu a stěnami je od 2 cm.

Pokud chcete sloup skrýt ve skříni, musíte přemýšlet o jeho konstrukci – bude záviset na typu spalovací komory. Zařízení s otevřenou komorou lze umístit do skříně bez horní a spodní části, boční stěny by měly být provedeny ve vzdálenosti minimálně 15 cm od sloupku. U sloupu s uzavřenou spalovací komorou může být skříň s horní, spodní a boční stěnou – ve vzdálenosti 3-5 cm od zařízení.

V případě potřeby lze v místnosti nainstalovat analyzátor plynu – zařízení, které pomůže odhalit úniky plynu. Reaguje signálem při překročení hladiny propanu ve vzduchu, s tímto zařízením vám neunikne únik.

Ceny za analyzátory plynu začínají na 800 rublech – jedná se o stacionární zařízení, která fungují ze zásuvek. Dražší modely lze připojit k systému chytré domácnosti a přijímat upozornění na chytrý telefon

Co je třeba udělat pro výměnu plynového sloupce

 1. Sbírejte potřebné dokumenty:
  • doklady potvrzující vlastnictví bydlení;
  • kopii projektu dodávky plynu – lze získat od bytového úřadu nebo správcovské společnosti;
  • úkon kontroly stavu větrání a komína – lze získat z požární kontroly;
  • pas pro nový sloupec (pokud jste jej ještě nezakoupili, můžete zadat model);
  • žádost o výměnu plynového sloupce bez změny jeho výkonu a umístění – musíte napsat plynárenské službě;
  • žádost o vydání povolení k práci s vodovody a plynovody – je třeba napsat na plynárenskou službu.
ČTĚTE VÍCE
Jak odstranit lepidlo z kamínků z oblečení doma?

Pokud chcete sloup instalovat na jiné místo nebo jste si vybrali výkonnější model, budete muset vyvinout nový projekt dodávky plynu – lze jej objednat u společnosti Gorgaz.