Vodiče v elektrických obvodech mohou být zapojeny sériově a paralelně.
Při sériovém zapojení vodičů (obr. 4.9.1) je proudová síla ve všech vodičích stejná:
I1 = I2 = I.

Obrázek 4.9.1.
Sériové zapojení vodičů.
Podle Ohmova zákona jsou napětí U1 a U2 na vodičích stejná
Ul = IR1, U1 = IR2.

Celkové napětí U na obou vodičích se rovná součtu napětí U1 a U2:
U = U1 + U2 = I(R1 + R2) = IR,
kde R je elektrický odpor celého obvodu. Z toho vyplývá:
R = R1 + R2.

Při sériovém zapojení je celkový odpor obvodu roven součtu odporů jednotlivých vodičů.
Tento výsledek je platný pro libovolný počet vodičů zapojených do série.
Při paralelním zapojení (obr. 4.9.2) jsou napětí U1 a U2 na obou vodičích stejná:
U1 = U2 = U.

Součet proudů I1 + I2 protékajících oběma vodiči je roven proudu v nerozvětveném obvodu:
I = I1 + I2.

Tento výsledek vyplývá ze skutečnosti, že náboje se nemohou akumulovat v aktuálních odbočovacích bodech (uzly A a B) ve stejnosměrném obvodu. Například náboj IΔt proudí do uzlu A během doby Δt a náboj I1Δt + I2Δt odtéká z uzlu během stejné doby. Proto I = I1 + I2.

Obrázek 4.9.2.
Paralelní připojení vodičů.
Psaní na základě Ohmova zákona

kde R je elektrický odpor celého obvodu, dostaneme

Při paralelním zapojení vodičů se převrácená hodnota celkového odporu obvodu rovná součtu převrácených hodnot odporů paralelně zapojených vodičů.
Tento výsledek je platný pro libovolný počet paralelně zapojených vodičů.
Vzorce pro sériové a paralelní zapojení vodičů umožňují v mnoha případech vypočítat odpor složitého obvodu sestávajícího z mnoha rezistorů. Na Obr. 4.9.3 ukazuje příklad takového složitého obvodu a uvádí pořadí výpočtů.

Obrázek 4.9.3.
Výpočet odporu složitého obvodu. Odpory všech vodičů jsou uvedeny v ohmech (Ohm).
Je třeba poznamenat, že ne všechny složité obvody sestávající z vodičů s různými odpory lze vypočítat pomocí vzorců pro sériové a paralelní připojení. Na Obr. 4.9.4 ukazuje příklad elektrického obvodu, který nelze vypočítat pomocí výše uvedené metody.

Obrázek 4.9.4.
Příklad elektrického obvodu, který není redukován na kombinaci sériově a paralelně zapojených vodičů.
Obvody jako na obr. 4.9.4, stejně jako rozvětvené okruhy obsahující několik zdrojů, se počítají pomocí Kirchhoffových pravidel.

ČTĚTE VÍCE
Jaký šroubovák si mám vybrat, napájený ze sítě nebo z baterie?

Vodiče v elektrických obvodech mohou být zapojeny sériově a paralelně.
Při sériovém zapojení vodičů (obr. 4.9.1) je proudová síla ve všech vodičích stejná:
I1 = I2 = I.

Obrázek 4.9.1.
Sériové zapojení vodičů.
Podle Ohmova zákona jsou napětí U1 a U2 na vodičích stejná
Ul = IR1, U1 = IR2.

Celkové napětí U na obou vodičích se rovná součtu napětí U1 a U2:
U = U1 + U2 = I(R1 + R2) = IR,
kde R je elektrický odpor celého obvodu. Z toho vyplývá:
R = R1 + R2.

Při sériovém zapojení je celkový odpor obvodu roven součtu odporů jednotlivých vodičů.
Tento výsledek je platný pro libovolný počet vodičů zapojených do série.
Při paralelním zapojení (obr. 4.9.2) jsou napětí U1 a U2 na obou vodičích stejná:
U1 = U2 = U.

Součet proudů I1 + I2 protékajících oběma vodiči je roven proudu v nerozvětveném obvodu:
I = I1 + I2.

Tento výsledek vyplývá ze skutečnosti, že náboje se nemohou akumulovat v aktuálních odbočovacích bodech (uzly A a B) ve stejnosměrném obvodu. Například náboj IΔt proudí do uzlu A během doby Δt a náboj I1Δt + I2Δt odtéká z uzlu během stejné doby. Proto I = I1 + I2.

Obrázek 4.9.2.
Paralelní připojení vodičů.
Psaní na základě Ohmova zákona

kde R je elektrický odpor celého obvodu, dostaneme

Při paralelním zapojení vodičů se převrácená hodnota celkového odporu obvodu rovná součtu převrácených hodnot odporů paralelně zapojených vodičů.
Tento výsledek je platný pro libovolný počet paralelně zapojených vodičů.
Vzorce pro sériové a paralelní zapojení vodičů umožňují v mnoha případech vypočítat odpor složitého obvodu sestávajícího z mnoha rezistorů. Na Obr. 4.9.3 ukazuje příklad takového složitého obvodu a uvádí pořadí výpočtů.

Obrázek 4.9.3.
Výpočet odporu složitého obvodu. Odpory všech vodičů jsou uvedeny v ohmech (Ohm).
Je třeba poznamenat, že ne všechny složité obvody sestávající z vodičů s různými odpory lze vypočítat pomocí vzorců pro sériové a paralelní připojení. Na Obr. 4.9.4 ukazuje příklad elektrického obvodu, který nelze vypočítat pomocí výše uvedené metody.

Obrázek 4.9.4.
Příklad elektrického obvodu, který není redukován na kombinaci sériově a paralelně zapojených vodičů.
Obvody jako na obr. 4.9.4, stejně jako rozvětvené okruhy obsahující několik zdrojů, se počítají pomocí Kirchhoffových pravidel.

ČTĚTE VÍCE
Jaký je rozdíl mezi invertorovým generátorem a konvenčním?

Vodiče v elektrických obvodech mohou být zapojeny sériově a paralelně.
Při sériovém zapojení vodičů (obr. 4.9.1) je proudová síla ve všech vodičích stejná:
I1 = I2 = I.

Obrázek 4.9.1.
Sériové zapojení vodičů.
Podle Ohmova zákona jsou napětí U1 a U2 na vodičích stejná
Ul = IR1, U1 = IR2.

Celkové napětí U na obou vodičích se rovná součtu napětí U1 a U2:
U = U1 + U2 = I(R1 + R2) = IR,
kde R je elektrický odpor celého obvodu. Z toho vyplývá:
R = R1 + R2.

Při sériovém zapojení je celkový odpor obvodu roven součtu odporů jednotlivých vodičů.
Tento výsledek je platný pro libovolný počet vodičů zapojených do série.
Při paralelním zapojení (obr. 4.9.2) jsou napětí U1 a U2 na obou vodičích stejná:
U1 = U2 = U.

Součet proudů I1 + I2 protékajících oběma vodiči je roven proudu v nerozvětveném obvodu:
I = I1 + I2.

Tento výsledek vyplývá ze skutečnosti, že náboje se nemohou akumulovat v aktuálních odbočovacích bodech (uzly A a B) ve stejnosměrném obvodu. Například náboj IΔt proudí do uzlu A během doby Δt a náboj I1Δt + I2Δt odtéká z uzlu během stejné doby. Proto I = I1 + I2.

Obrázek 4.9.2.
Paralelní připojení vodičů.
Psaní na základě Ohmova zákona

kde R je elektrický odpor celého obvodu, dostaneme

Při paralelním zapojení vodičů se převrácená hodnota celkového odporu obvodu rovná součtu převrácených hodnot odporů paralelně zapojených vodičů.
Tento výsledek je platný pro libovolný počet paralelně zapojených vodičů.
Vzorce pro sériové a paralelní zapojení vodičů umožňují v mnoha případech vypočítat odpor složitého obvodu sestávajícího z mnoha rezistorů. Na Obr. 4.9.3 ukazuje příklad takového složitého obvodu a uvádí pořadí výpočtů.

Obrázek 4.9.3.
Výpočet odporu složitého obvodu. Odpory všech vodičů jsou uvedeny v ohmech (Ohm).
Je třeba poznamenat, že ne všechny složité obvody sestávající z vodičů s různými odpory lze vypočítat pomocí vzorců pro sériové a paralelní připojení. Na Obr. 4.9.4 ukazuje příklad elektrického obvodu, který nelze vypočítat pomocí výše uvedené metody.

Obrázek 4.9.4.
Příklad elektrického obvodu, který není redukován na kombinaci sériově a paralelně zapojených vodičů.
Obvody jako na obr. 4.9.4, stejně jako rozvětvené okruhy obsahující několik zdrojů, se počítají pomocí Kirchhoffových pravidel.

ČTĚTE VÍCE
Co je to houpací křeslo Glider?

se sériovým připojením:
I1=I2=I3=I
Uab=U1+U2+U3
I=Uab/Rtot
I1=U1/R2
I2=U2/R2
I3=U3/R3
Rcelk=R1+R2+R3
s paralelním připojením:
Uab=U1-U2=U3
I = I1 + I2 + I3
I=Uab/Rcelk
I1=Uab/R1
I2=Uab/R2
I3=Uab/R3
Uab/Rtotal=Uab/R1+Uab/R+Uab/R3
1/Rобщ=1/R1+1/R2+1/R3
1/Rобщ=1/R1+1R2+1/R3
Rtot=R1*R2/R1+R2
R23=R2*R3/R2+R3
Rcelk=R1+R23+R4