Instalace plynového kotle v soukromém domě: požadavky, pravidla a fáze instalačních prací

Plyn je považován za nejziskovější druh paliva z hlediska účinnosti. I když větev plynovodu není připojena k rekreační vesnici, mnoho majitelů venkovských domů používá plynové nádrže, které jsou z hlediska účinnosti nejčastěji výhodnější než jiné druhy paliva. V každém případě musíte znát pravidla pro připojení plynového kotle v soukromém domě, které přísně regulují všechny nuance instalace a provozu zařízení.

Moderní plynový kotel s automatizací je poměrně složitý systém, jehož instalace a odladění vyžaduje specializované znalosti Zdroj sovkalmykia.ru

Mohu si zařízení nainstalovat sám?

Stručně řečeno, instalaci plynového kotle v soukromém domě může provést každá osoba, ale uvedení zařízení do provozu – přejímku a testování by měli provádět odborníci z plynárenské služby, připojení plynového kotle v soukromém domě a provozovat jej bez jejich svolení je nemožné.

Nejspolehlivější je svěřit instalaci plynového zařízení kvalifikovaným zástupcům specializované organizace. Pouze oni budou schopni kvalifikovaně provádět nezbytnou práci v souladu s požadavky SNiP a zajistit bezpečný provoz zařízení. Kromě toho vždy kompetentní specialista pracuje na základě smlouvy, která uvádí, kdo, kdy a jaký druh práce byl proveden.

Hlavní typy plynových kotlů

Výrobci plynových zařízení nabízejí zákazníkům různé typy topných kotlů na modré palivo. Jsou určeny pro vytápění jakékoli plochy a podle typu instalace se dělí na podlahové a stěnové.

První z nich jsou výkonné, spolehlivé a odolné „vlajkové modely“ určené pro instalaci v domácnostech s nadprůměrnou metráží. Existuje pouze jedna společná nevýhoda těchto modelů – budou muset vybavit samostatnou místnost.

Nástěnné plynové kotle jsou vynikající alternativou pro malý soukromý dům: nepotřebují samostatnou místnost – taková zařízení jsou kompaktní a všestranná. Jejich instalace navíc neklade zvýšené podmínky na únosnost stěny – mezi kotlem a základnou je potřeba pouze vrstva nehořlavého materiálu.

Požadavky na kotelnu v domě

Pokud je výkon kotle větší než 30 kW, musí být instalován v samostatné místnosti. Všechny informace o tom, jak nainstalovat plynový kotel v soukromém domě, jsou uvedeny v normách SNiP, kde existují jasné požadavky na uspořádání kotelny pro topná zařízení poháněná spalováním paliva.

Kotelnu můžete umístit na půdu, do sklepa (suterénu) nebo jednoduše do samostatné místnosti domu. V tomto případě je povinným požadavkem volný přístup do místnosti, dostatečné osvětlení a uspořádání tuhé základny.

Kromě toho má instalace plynového kotle v soukromém domě následující požadavky na kotelnu:

 • objem minimálně 13,5 m³ u kotlů s výkonem 30-60 kW a nad 15 m³ u modelů s vyšším výkonem;
 • vhodný přístup k vybavení.
 • V jedné hodině větrání měla by zajistit trojnásobnou výměnu vzduchu;
 • stěny a podlahy vyrobeno z nehořlavého materiálu;

Důležité! Topné kotle jsou umístěny ve vzdálenosti minimálně 0,5 m od hořlavých povrchů. A příčky splňují normu požární odolnosti RE1 45, to znamená, že musí odolávat otevřenému ohni po dobu 45 minut.

Požadavky na kotelnu v samostatné budově

Výhodou samostatné kotelny je zvýšená bezpečnost, snížená hlučnost a možnost využití uvolněné plochy k jiným účelům. Nevýhodou bude zvýšení nákladů na zařízení topného systému, protože bude nutné vytáhnout další tepelně izolovanou odbočku potrubí.

Přitom takové požadavky pro takové kotle jsou následující:

 • odděleně základy;
 • zabetonováno základna kotle;
 • nucený větrání, která by měla zajistit tři výměny vzduchu za hodinu;
 • splňující požadavky na velikosti kotelna;
 • instalace je povolena v jedné místnosti ne více než dva topná zařízení;
 • dveře do ulice by se měla otevírat směrem ven;
ČTĚTE VÍCE
Co se stane, když do myčky nasypete běžný prostředek na mytí nádobí?

 • povrchy stěn a stropy jsou vyrobeny z nehořlavý materiál;
 • dostupnost okna s prolisem pro denní světlo a nouzové větrání – plocha okenního otvoru by měla být vhodná pro objem místnosti (0,03 m 2 na 1 m³);
 • dostupnost komínpokud je to pro instalované zařízení potřeba (u nástěnných zařízení s výkonem menším než 30 kW je povoleno vést koaxiální potrubí stěnou).

Ke kotli je také připojeno kanalizační potrubí, aby mohla být voda ze systému vypuštěna při jeho výměně.

Základní požadavky na komínové a ventilační potrubí

Místnost, kde je plynový kotel umístěn, musí splňovat potřebné požadavky, přičemž podle výkonu zařízení se reguluje nejen šířka a délka místnosti, ale také velikost ke stropu, která musí být minimálně 2 m.

V kotelně musí být instalováno odvětrávací potrubí, k tomu je určen otvor o průřezu minimálně 0,02 m 2 .

Umístění plynových kotlů souvisí s podmínkami instalace komína. Současně musí být přísně dodržovány parametry (výška, plocha kanálu) ve vztahu k instalovanému plynovému zařízení.

Velikost vnitřní části potrubí pro odvod kouře je stejná nebo mírně větší než u zařízení. Podle NPB-98 by uvnitř komínového otvoru měla být rychlost proudění vzduchu 15-20 m/sa takový tah lze zajistit při výšce komínové trubky asi 5 metrů.

Důležité! Kouř nesmí unikat do potrubí určeného k větrání. V kotelnách, které mají standardní odtah, musí k výměně vzduchu docházet z důvodu příchozího proudění z vnějšku místnosti a částečně i v důsledku jeho pronikání z přilehlých místností.

Plynový spotřebič v soukromém domě: požadavky a hlavní kroky instalace

Pro správnou instalaci jednotky je třeba nejprve prostudovat regulační dokumentaci a pravidla pro provádění těchto prací. Mluví o vlastnostech instalace plynových spotřebičů pro instalaci topného systému.

Jaký typ kotle by nemusel být instalován, je bezpodmínečně nutné dodržet požadavky určitých norem a pravidel, jako jsou:

 • SNiP 41-01-2003 o vytápění, větrání a klimatizaci.
 • SNiP 42-01-2002 o rozvodu plynu.
 • SNiP 21-01-97 o požární bezpečnosti.
 • SNiP 2.04.08-87 o uspořádání kotelen.

Ustanovení SNiP obsahují všechny potřebné informace pro instalaci a spuštění plynového kotle Zdroj optolov.ru

V souvislosti s těmito podmínkami, abyste mohli nainstalovat plynový kotel v domě, musíte nejprve získat regulační akt, který dává povolení k provádění prací na připojení plynových spotřebičů. A ke specifikacím nákupu musíte podat žádost místní plynárenské službě, na kterou musíte do měsíce odpovědět.

Je důležité vědět! Technické podmínky jsou úřední povolení k provádění prací na instalaci plynového spotřebiče. Neoprávněná instalace plynového ohřívače bez specifikací je nezákonná a pro majitele domu nebezpečná.

Instalace kotle

Po vypracování projektové dokumentace a přijetí zákona s povolením k instalaci plynového kotle je instalována, která se provádí v několika fázích:

 1. Příprava pevného základu. Na podlahu se nalije betonový potěr nebo se položí plech. Kotel musí být instalován přesně rovnoběžně s podlahou.
 2. Připojení ke komínu a kontrola trakce.
 3. Připojování potrubí topného systému. V tomto případě je nutné nainstalovat jemný filtr, který se obvykle umísťuje do vratného potrubí před kotlem. A na obou stranách filtračního prvku umístit kulové ventily.
 4. Při instalaci dvouokruhového plynového kotle v soukromém domě je to nutné připojte jej k přívodu vody. Je žádoucí vložit přívodní potrubí shora a odchozí vedení – zespodu.
 5. Připojení na plynovod. To může provést pouze odborník na plynárenské služby.
ČTĚTE VÍCE
Je možné prát dvojitou deku v pračce?

Popis videa

Instalace plynového kotle je jasně zobrazena na videu:

Pravidla provozu

Pro bezpečné používání plynu je třeba dodržovat schéma připojení plynového kotle v soukromém domě. Kromě toho musí být následující podmínky:

 1. Za spuštění provoz kotle pouze při normální vlhkosti.
 2. Kontrola technického stavu specialisty plynárenského servisu alespoň jednou za rok.
 3. Nastavení filtru jemné čištění na vratném potrubí topného systému.
 4. přírodní nebo umělé větrání v kotelně.
 5. Korespondence tah v požadavcích na komínové potrubí (10-20 m/s).

V případě úniku neprodleně informujte pohotovostní plynárenskou službu.

Popis videa

O vlastnostech provozu plynových kotlů viz video:

Údržba

Preventivní opatření pro běžnou kontrolu plynových kotlů zahrnují následující typy pracovních míst:

 • Kontrola kohoutků vnější a vnitřní plynovod (demontáž, mazání).
 • Kontrola termostatů na podlahové kotle.
 • Propláchnutí nebo výměna filtrační prvky.
 • Revize vstřikovače, kontrola těsnosti dvířek, chod zapalovače na stojacích spotřebičích.
 • Kontrola trakce v komíně.
 • Kontrola v zimě led u koaxiálního potrubí nástěnných kotlů.

Všechny součásti, které se během provozu opotřebovaly, musí být vyměněny.

K poznámce! Po dokončení opravy a před spuštěním otopné soustavy pracovník plynárenské služby zkontroluje těsnost všech spojů v potrubí. Obvykle se k tomu používá mýdlový roztok.

Kompetentní preventivní prohlídka nejen zvýší životnost používaného zařízení, ale také sníží spotřebu plynu.

Závěr

Na první pohled není instalace plynových kotlů v soukromém domě nejobtížnější, požadavky na dodržování norem a bezpečnost jsou vysoké. Instalace topného systému s plynovým kotlem vyžaduje znalost příslušných pravidel a předpisů a konečnou kontrolu a připojení by měli provádět výhradně odborníci na plynárenské služby. Důvěřujte profesionálům a pak vám bude plynový kotel věrně sloužit a poskytovat teplo a pohodlí ve vašem domově.

Podlahové plynové kotle jsou ideální pro vytápění velkých budov. Jsou vysoce výkonné, ekonomické a snadno se používají. Instalace stojacího plynového kotle však musí být provedena v souladu s řadou specifických pravidel a má některé vlastnosti, které je třeba si předem nastudovat.

Smíření

Instalace plynového zařízení musí být schválena a potvrzena státními orgány, proto je před zakoupením kotle vhodné objasnit, zda je použití takového zařízení obecně povoleno.

K tomu budete muset kontaktovat plynárenskou službu a nechat tam žádost o technické podmínky a povolení k použití jednotky. V dokumentu musí být uvedeno přibližné množství plynu, které se plánuje během roku použít.

Po zvážení žádosti bude spotřebiteli poskytnuta kladná nebo záporná odpověď, přičemž odmítnutí bude doprovázeno vysvětlujícími informacemi.

V další fázi je vypracován instalační projekt s ohledem na vybranou značku zařízení. Poté je také potřeba jej odsouhlasit a schválit. Je důležité sestavit všechny dokumenty správně a pečlivě, aby se předešlo problémům v budoucnu.

Vlastnosti instalace

Instalace podlahového kotle má některé funkce, které byste určitě měli vědět:

 • Pro takové jednotky je vyžadována vybavená samostatná kotelna – místnost, jejíž stěny a podlaha mají žáruvzdorný povlak.

 • Vzhledem k vysoké hmotnosti jednotky je nutné pod ní vyrobit kvalitní betonový potěr, je povoleno instalovat betonovou desku. V tomto případě musí být kotel umístěn na malém podstavci, aby se zabránilo nasávání špinavého a prašného vzduchu z podlahy během provozu.
 • Je důležité, aby bylo zařízení umístěno absolutně vodorovně, bez naklánění v jakémkoli směru. V opačném případě bude tepelný výměník trpět konstantní teplotní nerovnováhou a rychle selže.
 • Je třeba si uvědomit, že instalace podlahového plynového kotle se provádí jako poslední možnost. Zpočátku je nutné provést všechny přípravné práce, postarat se o potrubí, dodat plyn, vodu a elektřinu a správně nainstalovat komín.
ČTĚTE VÍCE
Jaká je vzdálenost mezi sloupky laťkového plotu?

Po provedení všech prací je plynový ohřívač připojen podle určitého schématu, přičemž jsou dodrženy všechny potřebné sekvence.

Instalace podlahového plynového kotle není povolena v určitých situacích:

 • v bytových domech bez hlavního plynovodu;
 • v přítomnosti falešného stropu nebo hlavního mezipatra, které si rezident nechce odstranit.

V těchto situacích nebude možné získat povolení k instalaci podlahového plynového kotle.

Výběr kotle

Otázka výběru vhodného plynového kotle je aktuální pro mnoho majitelů soukromých budov a bytů. V prodeji jsou různé modely, takže byste si měli vybrat možnost s ohledem na následující parametry:

 • s jedním nebo dvěma obrysy;
 • zahraniční nebo domácí produkce;
 • s otevřenou nebo uzavřenou spalovací komorou.

Po vyřešení těchto problémů stojí za to rozhodnout o síle produktu – na tom bude záviset další příprava na instalaci.

Pokud máte v úmyslu nainstalovat podlahový plynový kotel vlastníma rukama, je třeba si uvědomit, že zemní plyn je výbušná látka, takže je nejlepší vyhledat pomoc nebo radu od profesionálů.

semifinále

Po získání všech oprávnění je nutné přistoupit k prvním krokům. Zpočátku se musíte postarat o dobře vybavené místo, kam plánujete zařízení umístit. Požadavky na místnost pece lze nalézt ve speciálních SNIP, je třeba je přísně dodržovat.

Instalace plynového zařízení začíná přípravou podlah. Zařízení je nutné instalovat na betonovou podlahu. Kravatu si můžete vyrobit sami – není to tak obtížné. Pokud to není možné navrhnout, je povoleno položit na podlahu plech. Zároveň však musí materiál přesahovat okraje zařízení alespoň o 30 cm.

Je důležité zajistit, aby byl plynový kotel absolutně vodorovný a nenakláněl se žádným směrem. Minimální vzdálenost mezi jednotkou a stěnou nesmí být menší než 10 cm.

V bytech a soukromých domech se používají kotle s uzavřenou spalovací komorou. U takových modelů jsou toxické výfukové plyny vypouštěny do ulice speciálním koaxiálním komínem. Otvor pro něj může být umístěn vzadu nebo v horní části zařízení, což vám umožní protáhnout potrubí stěnou.

Komín

Správná organizace výkonu spalovacích produktů je velmi důležitým krokem při instalaci podlahového plynového kotle. Pokud je komín instalován nesprávně a nekvalitně, zvyšuje se riziko pronikání škodlivých látek do místnosti, což může způsobit negativní důsledky.

Je důležité předem vypočítat umístění komína. Je třeba si uvědomit, že průměr potrubí použitých pro návrh ventilace musí odpovídat výkonu zařízení:

 • Pokud má jednotka otevřenou spalovací komoru, volí se potrubí pro oddělený odvod kouře s vhodným průměrem.
 • Pokud je výkon zařízení nižší než 31 kW, stačí průměr 14 cm.
 • S indikátorem nad 39 kW stojí za to vzít potrubí o průřezu 16 cm.
 • U zařízení s uzavřenou spalovací komorou se používá speciální koaxiální komín.

Před instalací komína byste si měli pečlivě přečíst požadavky, které se vztahují na tyto konstrukce:

 • Podle předpisů by komín neměl být umístěn vedle okna.
 • Musí ustoupit od potrubí nejméně o 60 cm, aby škodlivé sloučeniny nepronikly oknem.
 • Na střeše by měl být výkon konstrukce alespoň půl metru, nejlépe více.
ČTĚTE VÍCE
Jak vyrobit kapkové zavlažování vlastníma rukama z plastových lahví?

Všechny požadavky na komín jsou uvedeny v pokynech pro plynový kotel konkrétního modelu, proto se před instalací větrání doporučuje pečlivě prostudovat dokumentaci.

Je třeba si uvědomit, že délka trubky spojující komín a kotel by neměla být delší než 25 cm. Rovněž stojí za to postarat se o uspořádání speciálního uzavíracího otvoru, kterým bude konstrukce v budoucnu čištěna.

Pokud je kotel instalován v bytě, musí být komín napojen na společný systém odvodu kouře. Bez něj nebudete moci získat povolení k instalaci zařízení.

Základy

Dalším důležitým krokem je správné uzemnění zařízení. Můžete to udělat v několika fázích:

 • Obrys 3 tyčí (vyrobených z kovu) o délce 3 metry je vybrán ve formě rovnoramenného trojúhelníku.
 • Vodiče jsou vzájemně propojeny.
 • Uvnitř obvodu je nutné změřit odpor ohmmetrem (norma je asi 4 ohmy). Pokud je vyšší, musíte přidat další obrys.
 • Pokračujte v přidávání prvků, dokud nezískáte asi 4 ohmy.

Pro uzemnění se používají trubky spojené kovovými pásy. Pro udržení efektu v zimě jsou umístěny svisle v zemi. Aby se zabránilo tvorbě rzi, doporučuje se ošetřit prvky speciálními látkami.

Počáteční akce

Instalace podlahového plynového kotle se provádí v několika fázích. Zpočátku se doporučuje zařízení vybalit a pečlivě zkontrolovat, zkontrolovat počet potřebných dílů. Pokud neexistují žádné prvky, stejně jako přítomnost stop poškození, musíte okamžitě kontaktovat místo prodeje. Pokud již byla jednotka opravena, není pravda, že bude fungovat efektivně.

Nezapomeňte zkontrolovat technické údaje – to, co je uvedeno na samotném zařízení, musí zcela odpovídat informacím v dokumentaci. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí kontaktujte prodejnu.

Poté se doporučuje odstranit všechny zátky, propláchnout všechny trubky, abyste z nich odstranili případné cizí předměty.

V závislosti na modelu se může proces instalace mírně lišit, ale ve většině případů je postup podobný.

Instalace

Vybalený ohřívač se umístí na místo k tomu připravené. Podlahový kotel je těžký, takže konstrukce mají často kolečka, pomocí kterých je snadné jej přemisťovat. Zařízení musí být umístěno na připravený podklad a vyrovnáno.

Je třeba si uvědomit, že vysoce kvalitní provoz zařízení závisí na jeho instalaci, proto, aby se zajistilo, že provedené akce jsou správné, je lepší použít úroveň budovy.

Zařízení můžete vyrovnat pomocí speciálních nastavitelných nožiček, které na něm často bývají. Pokud žádné nejsou, je přípustné umístit pod podpěry malé kousky nehořlavého materiálu, jako je kov.

komín

Po úplné instalaci a upevnění kotle na trvalé místo je nutné nainstalovat komín. Je nutné připravit otvory ve stropě a střeše. Je třeba si uvědomit, že jejich průměr by měl být o něco větší než průřez použité trubky.

Na trubku umístěnou na výstupu z kotle se nasadí adaptér, který se následně napojí na komín. Je důležité si uvědomit, že zvlnění během instalace není povoleno. Nejlepší volbou pro adaptér je plech.

Po instalaci adaptéru je nutné namontovat odpaliště a okno, přes které bude komín v budoucnu kontrolován a čištěn.

Stojí za to pamatovat, že komín je instalován s mírným sklonem směrem k ulici – velikost úhlu je uvedena v pokynech k technice. Zajistěte všechny zbývající části a věnujte zvláštní pozornost požární bezpečnosti. Na závěr je nutné pečlivě zkontrolovat všechna upevnění ke stropu a stěnám – konstrukce musí být stabilní.

ČTĚTE VÍCE
Je možné instalovat individuální vytápění v bytě na Ukrajině?

Na pouliční části potrubí jsou upevněny shora speciálním hrotem, který pomůže zabránit vniknutí nečistot, deště do potrubí a chránit jej před silným větrem.

Vodovodní přípojka

Po instalaci hlavních částí konstrukce je nutné připojit zařízení k potrubí přívodu paliva a také zajistit výstup chladicí kapaliny do topného systému. To bude stačit pro jednookruhový systém, pro dvouokruhový kotel budete muset také připojit k přívodu vody.

V první fázi je nutné připojit potrubí topného systému. V závislosti na jeho typu může být jeden až několik prvků. Mistři doporučují instalovat různé filtry okamžitě na výstupu, což zajistí, že chladicí kapalina bude vyčištěna od případných nečistot a nežádoucích nečistot. Stejné filtrační systémy musí být instalovány na vstupu do kotle, aby se části zařízení udržely v provozuschopném stavu po dlouhou dobu.

Všechny spoje musí být vzduchotěsné, k tomu se používá koudel nebo jiné speciální prostředky.

Neliší se ani připojení kotle k vodovodu. V tomto případě mistři také doporučují nainstalovat filtry, které ochrání zařízení před různými nečistotami, které do něj vniknou.

Plynová přípojka

Připojení na plynovod provádějí pouze odborníci. Je povoleno provést postup sami, ale před spuštěním zařízení je nutné zavolat specialistu, aby provedl kontrolu. V opačném případě použití plynového kotle není zákonem povoleno.

Připojení musí být provedeno velmi pečlivě a pečlivě. Zpočátku je plynové potrubí připojeno k prvku topné jednotky, který je pro něj vhodný. Nejlepším tmelem v této situaci je koudel, jiná možnost neposkytuje požadovanou těsnost. Nezapomeňte na tuto sekci nainstalovat ventil, kterým v případě potřeby můžete uzavřít přívod plynu do kotle. Vyplatí se také postarat o filtraci – nekvalitní prvky mohou vést k rozbití celého topného zařízení.

Pro připojení odborníci doporučují používat měděné trubky, jejichž průřez je v rozmezí od 1,5 do 3,2 cm. Je přijatelné zvolit vlnité hadice, ale nejdůležitější je zachovat úplnou těsnost všech spojů. To pomůže vyhnout se nehodám a nebezpečným situacím.

Bezprostředně za filtry je namontováno speciální flexibilní připojení z vlnité trubky. Neinstalujte pryžové díly, aby nedošlo k prasklinám a úniku paliva. Všechny díly jsou upevněny převlečnými maticemi s paronitovým těsněním.

Poté, co je vše opraveno, je nutné pečlivě zkontrolovat všechny spoje a ujistit se, že nedochází k úniku.

Spusťte

Hlavní kroky pro instalaci podlahového plynového kotle jsou u konce. Pokud je kotel s uzavřenou spalovací komorou, musí být připojen k elektrické síti. Nejlepší možností v této situaci by bylo použití kvalitního stabilizátoru. Zařízení pomůže vyhnout se problémům s náhlými přepětími.

Po provedení všech kontrol se můžete pokusit spustit plynové zařízení. Celý systém se postupně plní chladicí kapalinou. Postup je nutné provádět velmi pomalu, aby se uvolnil vzduch uvnitř. Je nutné provádět plnění, dokud hodnota tlaku nedosáhne 2 atm.

Startovací plyn se provádí poté, co to povolí zástupce plynárenské služby. Doporučuje se s ním také dohodnout smlouvu na budoucí údržbu a pravidelné kontroly zařízení.

Při prvním spuštění zařízení se doporučuje zkontrolovat následující parametry: