Ruční instalace kabelu je proces instalace kabelových vedení bez použití specializovaného zařízení. Může to být nutné při provádění stavebních nebo opravárenských prací, stejně jako při pokládání kabelů v místech, kde není přístup ke specializovanému zařízení. Aby byla zajištěna kvalitní instalace kabelů, je třeba dodržovat řadu požadavků a doporučení.

Za prvé, při ručním pokládání kabelů je nutné vzít v úvahu správný směr pokládky. Kabel musí být položen podél země nebo podlahy v určité vzdálenosti od stěn a jiných překážek. Tím se zabrání náhodnému poškození kabelu a zjednoduší se proces instalace a následná údržba.

Druhým důležitým požadavkem je správný způsob upevnění kabelu. Kabel musí být pevně a bezpečně zajištěnaby nedošlo k poškození nebo pohybu během používání. K tomuto účelu se používají speciální spojovací prvky, jako jsou sponky, hřebíky nebo průchodky, stejně jako speciální zapuštěné díly namontované na stěnách nebo jiných plochách.

Při ručním pokládání kabelů je také důležité vzít v úvahu prostředí. Například v oblastech s vysokou vlhkostí nebo vysokou úrovní elektromagnetického rušení je nutné použít kabely s odpovídajícím stupněm ochrany. To pomůže zabránit poškození kabelu a snížit riziko provozních problémů.

Význam a vlastnosti pokládky kabelů

Kabeláž je jedním z důležitých kroků v procesu zavádění sítě. Správná instalace zajišťuje spolehlivost a efektivitu sítě a také zjednodušuje proces údržby a oprav.

Základní principy pokládky kabelů:

 • Výběr správného typu kabelu: Před instalací je nutné určit, jaký typ kabelu je pro konkrétní aplikaci nejvhodnější. To určuje parametry, jako je propustnost, maximální délka připojení a cena.
 • Správné umístění kabelu: Při výběru umístění byste měli vzít v úvahu faktory, které mohou negativně ovlivnit kvalitu signálu, jako je elektromagnetické rušení, tepelné a mechanické vlivy nebo možnost poškození kabelu.
 • Správné připojení kabelu: Kabel musí být správně připojen k aktivnímu zařízení nebo síťovým zařízením. Chcete-li to provést, musíte dodržovat pravidla zapojení a použít příslušné konektory pro připojení.
 • Ochrana kabelu: kabel musí být chráněn před vnějšími faktory, jako je vlhkost, prach nebo mechanické poškození. K tomuto účelu se používají speciální utěsněné pláště, kanály, trubky nebo kabelové žlaby.

Správné vedení kabelů podle těchto zásad umožňuje dosáhnout vysoce kvalitního přenosu dat a snížit riziko poruch a problémů se sítí. Zjednodušuje také úlohu správy sítě a zvyšuje její spolehlivost jako celek.

Hlavní rysy pokládky kabelů

Pravidla a doporučení

Při ručním pokládání kabelů je třeba dodržovat určitá pravidla a doporučení, aby byla zajištěna spolehlivost a bezpečnost komunikačního systému:

1. Výběr kabelu

Při výběru kabelu musíte vzít v úvahu vlastnosti a požadavky kabelu pro vaši konkrétní aplikaci. Je třeba vzít v úvahu povětrnostní podmínky, délku trasy, potenciální rušení a další faktory.

ČTĚTE VÍCE
Lze vlněný svetr prát v pračce?

2. Plánování a označení trasy

Před zahájením práce je nutné pečlivě naplánovat a označit trasu pro pokládku kabelu. Vezměte v úvahu vzdálenost, existující překážky a nebezpečí a také požadavky na minimální poloměry ohybu kabelu.

3. Příprava místa instalace

Před položením kabelu je nutné připravit místo instalace. Odstraňte přebytečnou vegetaci, odstraňte překážky a vytvořte podmínky pro bezpečnou práci.

4. Svazování kabelů

Pokud je nutné kombinovat více kabelů, měli byste použít speciální spojovací prvky, které zajistí spolehlivé a bezpečné spojení.

5. Zástrčky a značení

Po dokončení instalace kabelu je třeba nainstalovat a označit zástrčky, aby byla zajištěna budoucí dostupnost a identifikace kabelů.

6. Kontrola a zkoušení

Po instalaci kabelu by měla být provedena kontrola a testování, aby byla zajištěna funkčnost a správná instalace.

7. Dokumentace a další provoz

Po dokončení instalace kabelu je nutné vypracovat dokumentaci a poskytnout ji zákazníkovi. Rovněž by měla být přijata opatření pro další provoz, údržbu a opravy komunikačního systému.

Dodržování těchto pravidel a doporučení pomůže zajistit spolehlivou a bezpečnou ruční instalaci kabelu.

Potřebné nástroje a materiály

Pro úspěšnou ruční instalaci kabelů musíte mít následující nástroje a materiály:

Kabel:

 • Kabel požadované kategorie a typu splňující požadavky projektu;
 • Kabelové výrobky musí mít všechny potřebné certifikáty kvality.

Nástroje:

 • Šroubováky různých velikostí a typů pro otevírání konektorů a připojování kabelů k zařízení;
 • Kleště na krimpování a kladení kabelů;
 • Kabelový nůž nebo řezačka pro řezání a odstraňování izolace z kabelu;
 • Sada klíčů pro práci s montážními prvky a spojovacími prvky;
 • Tester pro kontrolu kvality signálu a potvrzení funkčnosti sítě.

Další materiály:

 • Stahovací pásky pro bezpečné upevnění kabelu;
 • Kabelové kanály a trubky k ochraně kabelu a zajištění jeho bezpečnosti;
 • Kovové a plastové spojovací prvky pro zajištění kabelu a jeho ochranu;
 • Izolační páska pro zajištění spolehlivosti kabelových spojů;
 • Označovací páska nebo značky pro identifikaci různých kabelů.

Výběr místa pro položení kabelu

Při ručním pokládání kabelů musíte pečlivě vybrat místo instalace s ohledem na různé faktory. Při výběru místa je třeba vzít v úvahu následující požadavky:

 • zabezpečení – volte místa, kde nebudou dráty a kabely v blízkosti nebezpečných předmětů nebo škodlivých látek. Vyhněte se možnosti poškození kabelu, například kontaktem s ostrými předměty nebo agresivními chemikáliemi.
 • Ochrana před vnějšími vlivy — kabel je vhodnější položit na chráněná místa, kde bude chráněn před nepříznivými povětrnostními vlivy, jako je déšť, sníh, mráz a pražící slunce. Počítejte také s možností mechanického poškození, vybírejte místa, kde bude kabel chráněn před otřesy a zalomeními.
 • Snadné použití – volte místa tak, aby údržba a opravy kabelů byly možné a bez problémů. Používejte jednoduché a jasné trasy, které umožňují snadnou výměnu nebo přidání kabelu v budoucnu.
 • Estetika — snažte se vybrat místa, kde bude instalace kabelů co nejméně nápadná a neovlivní celkový vzhled místnosti nebo krajiny. Pokud je kabel instalován uvnitř, věnujte pozornost způsobu, jakým je připevněn ke stěnám nebo stropu, aby nedošlo k narušení estetiky.
ČTĚTE VÍCE
Jakou teplotu odolá ohnivzdorná polyuretanová pěna?

Dodržováním těchto pokynů při výběru umístění kabelu můžete zajistit spolehlivost a bezpečnost vašeho systému přenosu dat nebo energie.

Etapy práce

 • Vyčistěte oblast od nečistot a cizích předmětů.
 • Zkontrolujte a zajistěte volný přístup do pracovního prostoru.

Studie projektu a požadavky:

 • Seznamte se s plánem kladení kabelu a jeho přípojnými body.
 • Zkontrolujte bezpečnostní požadavky a předpisy pro pokládku kabelů.

Příprava kabelu a nářadí:

 • Odviňte kabel a zkontrolujte, zda není poškozený.
 • Připravte si potřebné nástroje: řezačky kabelů, izolační pásku, kancelářské sponky atd.

Plánování kabelové trasy:

 • Určete optimální trasu pro pokládku kabelu s ohledem na požadavky projektu.
 • Označte upevňovací body kabelu a hlavní závity.
 • Začněte pokládat kabel od hlavy směrem ke konečnému cíli.
 • Ponechte potřebný náhradní kabel na každém konci.
 • Připevněte kabel ke stěnám nebo jiným povrchům pomocí upevňovacích prvků.
 • Položte kabel podél plánované trasy, aby nedošlo k poškození.

Zajištění kabelu a zajištění bezpečnosti:

 • Zkontrolujte, zda je kabel ve všech oblastech bezpečně upevněn.
 • V případě potřeby zajistěte kabel k nosným konstrukčním prvkům.
 • Zajistěte dodatečnou ochranu kabelu při průchodu otvory, dveřmi nebo jinými prvky.
 • Zajistěte bezpečnost okolních osob a varujte před pokládáním kabelů.

Značení a pokládání kabelů v koncových bodech:

 • Nakonec zajistěte kabel ke koncovým bodům a připojte jej k potřebnému vybavení.
 • Zkontrolujte, zda kabel správně funguje a není poškozen.

Dokončení prací a úklid pracovního prostoru:

 • Odstraňte použité materiály, nářadí a nečistoty.
 • Proveďte konečnou kontrolu, zda kabel správně funguje a zda není poškozen.

Kontrola kvality těsnění

Pokládání kabelů je zodpovědným a důležitým krokem v elektroinstalačních pracích. Správné položení drátu zaručuje jeho spolehlivost a dlouhou životnost. Pro ruční kontrolu kvality pokládky existují určitá pravidla a doporučení.

1. Vnější kontrola

Prvním krokem při sledování kvality instalace je externí kontrola položeného kabelu. Musíte se ujistit, že kabel je položen úhledně a rovnoměrně, bez zauzlování nebo zkroucení. Měli byste také zkontrolovat, zda není poškozený plášť kabelu.

2. Kontrola napětí

Důležitým bodem kontroly kvality pokládky je kontrola napětí kabelu. Napětí by mělo být dostatečné, aby se zabránilo prověšení drátu, ale ne příliš silné, aby nedošlo k poškození jeho izolace. Kabel by měl být rovnoměrně napnutý a neměl by se příliš prověšovat.

3. Ochrana kabelu

ČTĚTE VÍCE
Co dělat, když jsou dveře zaseknuté a nemůžete se dostat ven?

Součástí kontroly kvality pokládky je také kontrola ochrany kabelu před mechanickým poškozením. Drát musí být chráněn před oděrem, rozdrcením nebo ohnutím. Pokud drát prochází otvory nebo kanály, měli byste se ujistit, že v něm nejsou žádné ostré hrany nebo mezery, které by mohly poškodit plášť drátu.

4. Označení kabelů

Pro usnadnění dalšího provozu a údržby systému musí být kabel dobře označen. Každý vodič musí být označen příslušnými značkami označujícími jeho funkci nebo účel. To vám v případě potřeby pomůže rychle a přesně určit správný vodič.

5. Dokumentace

Nakonec je třeba udržovat řádnou dokumentaci ke kontrole kvality těsnění. Všechny informace o vedení kabelů, značení, specifikacích a dalších vlastnostech musí být zohledněny a zaznamenány v příslušných dokumentech. To pomůže při budoucí údržbě a úpravách systému.

Kontrola kvality instalace kabelů je důležitou součástí úspěšné elektroinstalační práce. Dodržováním pravidel a doporučení můžete zajistit spolehlivost a bezpečnost systému po celou dobu jeho životnosti.

Důležitost správného označování a dokumentace

Správné značení a dokumentace jsou důležitými aspekty při ručním pokládání kabelů. Umožňují usnadnit proces instalace a následný provoz kabelové infrastruktury.

značkování kabel vám umožňuje jednoznačně identifikovat každý kabelový žlab, trubku nebo trubku a také každý jednotlivý kabel v nich. Pro označení je důležité používat jasné a kontrastní barvy, aby bylo snazší je identifikovat v případě potřeby opravy nebo modernizace.

Značky by měly být aplikovány přímo na samotný kabel, každý konec kabelu by měl být označen a označovací páska by měla být instalována v oblasti, která je dobře viditelná. Pro kabelové spoje a přechody se také doporučuje používat jedinečné identifikátory.

Nejběžnějším způsobem označení kabelu je použití číselné nebo abecední kódy. K identifikaci typu kabelu nebo jeho účelu lze také použít rozlišovací značky nebo barevné značky.

Документация je nedílnou součástí komunikační infrastruktury. Všechny informace o kabelech, včetně jejich označení, musí být zdokumentované a aktuální. To usnadňuje lokalizaci a identifikaci kabelů, provádění údržby, odstraňování problémů a rozšíření sítě.

V dokumentaci jsou obvykle uvedeny tyto parametry kabelu: typ a kategorie, délka segmentů kabelu, informace o připojení, doporučení pro obsluhu a údržbu a také kontaktní údaje na odpovědnou osobu.

Použití správného značení a dokumentace může výrazně zjednodušit provoz a údržbu kabelové infrastruktury, zvýšit spolehlivost a bezpečnost prováděných prací a také zkrátit čas na odstraňování závad. Správné značení a dokumentace pomáhají udržovat pořádek a nastolit účinnou interakci mezi specialisty zapojenými do provozu kabelové infrastruktury.

Otázka-odpověď

Jaké základní požadavky je třeba vzít v úvahu při ručním pokládání kabelů?

Hlavními požadavky při ruční pokládce kabelů je správná volba trasy pokládky, dodržení přípustných poloměrů ohybu, ochrana kabelu před mechanickým poškozením a také správné upevnění a upevnění kabelu.

Jaká pravidla a doporučení je třeba vzít v úvahu při ručním pokládání kabelů?

Při ručním pokládání kabelů se doporučuje použít speciální nářadí, jako jsou kabelové trasy, příchytky a příchytky. Měli byste také vzít v úvahu dynamické zatížení, které se může vyskytnout na kabelu během provozu, a poskytnout výkonovou rezervu kabelu pro budoucí růst sítě.

Jaké požadavky jsou doporučeny pro ruční instalaci kabelu?

Při ruční instalaci kabelu se doporučuje dodržovat následující požadavky: nedovolte, aby se kabel ohýbal nad přípustné hodnoty, kabel správně připevněte ke stěnám nebo jiným podpěrám, vyhněte se kontaktu kabelu s horkými nebo ostrými předměty a také se vyvarujte ohýbání kabelu v ostrých úhlech.

Celý proces instalace je určen regulačním dokumentem PUE a SNiP. Tyto 2 regulační dokumenty definují hlavní úkoly normalizace ve stavebnictví. Podle prvního dokumentu se provádějí veškeré práce na výběru kabelů, výkopu výkopu atd. a je to také norma pro dodržování pravidel pro instalaci elektrických zařízení. PUE 2.3.37 uvádí, že kabelová vedení na zemi nebo ve vodě musí používat pancéřované kabely a být v kovových pláštích, které chrání kabely před korozí nebo jinými chemickými vlivy. SNiP definuje standardní požadavek a základní ustanovení pro pokládání kabelů ve výkopu, provádění jeho správného zásypu a pravidla pro pokládání kabelů v různých zařízeních.

ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí připojení soukromého domu k elektřině?

Pokládání kabelů do země je tedy proces, který se provádí pomocí profesionálních kabelových vrstev. Kabel je položen za účelem bezpečného přenosu elektřiny, takže práce musí být prováděny přísně podle pokynů. Životnost kabelů je 30 let a více, takže veškerá práce musí být provedena efektivně.

Pokládání kabelů se provádí jak v zemi, tak v kabelových konstrukcích: žlaby, tunely, kanály, kanály, nadjezdy, podlahy a bloky. Návrh kabelové trasy musí být navržen tak, aby snižoval spotřebu kabelu, poskytoval ochranu před poškozením způsobeným strojním zařízením, teplotním a vibračním zatížením, korozí a poškozením sousedních kabelů.

Položení kabelu s izolací z běžného impregnovaného papíru podél svislých tras a tras s prudkým sklonem vyžaduje zohlednění rozdílu úrovní mezi spodním a horním bodem, protože pokud tato podmínka není splněna, z důvodu odvodnění impregnační hmoty dojde k velkému hydrostatickému tlaku a může dojít k destrukci hermetického obalu.

Při pokládání kabelů pod zem jsou nutné značné materiálové náklady na výkopové práce. Kabel je položen ve speciálně instalovaném podzemním kabelovém kanálu, nejčastěji jednoduše zakopaný. Stupeň ochrany elektrického kabelu a způsoby jeho instalace jsou určeny při návrhu.

Ukládání kabelů do potrubí skrytým nebo otevřeným způsobem se používá v nepříznivých podmínkách, kdy potřebujete položit drát přes nerovný povrch v interiéru nebo chránit kabel mimo budovu před mechanickým poškozením.

Pokud je potřeba položit velké množství kabelů, pak se podzemní tunely budují ze železobetonu, o výšce 1.8 až 2.1 metru a šířce 1.5 až 1.9 metru. Při pokládání na obě strany by šířka průchodu v tunelu měla být 1 metr a při pokládání na jedné straně od 90 centimetrů.

V závislosti na místních podmínkách a dostupných možnostech se položení kabelu do vytvořeného výkopu provádí jednou z těchto metod.

 1. Odvíjení z bubnu, který je instalován na začátku pokládky na kozlíkové zvedáky, s ručním přenášením celé pracovní délky po podélném směru rýhy a jejím dalším sjížděním do rýhy. Počet pracovníků potřebný pro tuto metodu se vypočítá na základě zatížení na osobu do 1 kg hmotnosti kabelu. Kromě maximálního možného zatížení 35 osoby jsou dalšími požadavky na vzdálenost mezi sousedními pracovníky, kteří kabel přenášejí, to, aby kabel netáhl po zemi. Jsou-li překážky, které překračují příkop, jsou u každé takové sekce umístěni pracovníci, kteří pomáhají zatáhnout kabel pod překážkou.
 2. Odvíjení z bubnu metodou „loop“, postavení na začátku trasy na kozlíkových zvedácích nebo na stacionárním lanovém dopravníku. Touto metodou lze snížit potřebný počet pracovníků přibližně na polovinu. Ale při provádění metody „smyčky“ nemůžete kabel zatáhnout pod překážky, které blokují příkop. Výjimkou jsou překážky, které se nacházejí v blízkosti začátku nebo konce pokládané délky kabelu.
 3. Pokud při provádění metody „loop“ není dostatečný požadovaný počet pracovníků, použije se kombinace metod uvedených v odstavcích 1 a 2. V tomto případě se kabelový buben instaluje ve vzdálenosti třetiny od začátek trasy pracovní délky, která má být položena. V 1. fázi se třetina délky odvíjí ze spodní části bubnu a nese se ručně na začátek trasy nebo na konec dříve položené délky. Ve fázi 2 se odvíjení pomocí smyčky provádí z horní části bubnu. Spodní část smyčky je umístěna v příkopu nebo na zemi na druhé straně bubnu. Až do dvou třetin položené délky se smyčka prodlužuje a poté se zkracuje, jak se pohybuje směrem ke konci. V tomto případě lze počet pracovníků pro přesun kabelu snížit o tři. Tažení kabelu pod překážkami překračujícími výkop je možné bez omezení na 1/3 délky a na zbývající 2/3 – pouze na konci.
ČTĚTE VÍCE
Jak přepnout okna do zimního režimu, aby bylo teplo?

4. Je-li nutné pokládat kabely do výkopů, které se protínají v blízkosti překážek, doporučuje se táhnout je ručně nebo strojním navijákem na válečcích podél dna výkopu, namontovaných každých 3-5 m.