Elektrická ochranná zařízení jsou určena k zajištění elektrické bezpečnosti a dělí se na klíč и další. Izolace hlavního elektrického ochranného zařízení dlouhodobě odolává provoznímu napětí elektrické instalace a umožňuje pracovat na živých částech, které jsou pod napětím. Doplňkové elektrické ochranné zařízení samo o sobě nemůže zajistit ochranu před úrazem elektrickým proudem při daném napětí, ale doplňuje hlavní ochranné zařízení a slouží také k ochraně před dotykovým napětím a krokovým napětím.

Mezi hlavní elektrická ochranná zařízení v elektrických instalacích s napětím do 1000 V patří:

– izolační a elektrické svorky;

Mezi další elektrické ochranné prostředky pro práci v elektrických instalacích s napětím do 1000 V patří:

– izolační podpěry a kryty;

V elektroinstalacích se kromě uvedených ochranných prostředků používají osobní ochranné prostředky (OOPP) těchto tříd:

– ochrana hlavy (ochranné přilby);

– ochrana očí a obličeje (brýle a ochranné štíty);

– prostředky na ochranu dýchacích cest (plynové masky a respirátory;

– ochrana rukou (palčáky);

– prostředky ochrany proti pádu z výšky (bezpečnostní pásy a bezpečnostní lana).

Ochranné prostředky musí být umístěny jako inventář v prostorách elektroinstalací (rozvaděče, dílny elektráren, na trafostanicích, v rozvodnách el. sítí apod.) nebo být součástí inventáře provozních polních týmů, údržbářských týmů, mobilních vys. -napěťové laboratoře atd. atd. a také vydávané pro individuální použití.

Odpovědnost za včasné zajištění personálu a zajištění elektroinstalace vyzkoušenými ochrannými pomůckami v souladu s normami pořízení, organizaci správného skladování a vytvoření potřebných rezerv, včasné provádění periodických revizí a zkoušek, odstraňování nevhodná zařízení a organizaci jejich účtování nese vedoucí dílenského, servisního, rozvodenského nebo síťového úseku, vedoucí stavby na starosti elektroinstalace nebo pracoviště a za podnik jako celek hlavní inženýr nebo osobou odpovědnou za elektrické zařízení.

Izolační kleště jsou určeny pro výměnu pojistek v elektrických instalacích do a nad 1000 V. Při práci s kleštěmi na výměnu pojistek byste kromě dielektrických rukavic měli používat ochranné brýle.

Pro kontrolu přítomnosti nebo nepřítomnosti napětí v elektrických instalacích do 1000 V se používají dva typy indikátorů: dvoupólové, pracující s protékajícím aktivním proudem, a jednopólové, pracující s kapacitním proudem.

Dvoupólové indikátory jsou určeny pro elektroinstalace střídavého a stejnosměrného proudu a jednopólové indikátory jsou určeny pro elektroinstalace střídavého proudu.

ČTĚTE VÍCE
Jak nainstalovat individuální měřič tepla v bytě?

Součástí izolovaného nářadí je instalatérské montážní nářadí s izolačními rukojeťmi (nastavitelné klíče, ráčny, kleště, kleště, boční a koncové řezáky, šroubováky, nezavírací mechanické nože atd.), sloužící pro práci pod napětím v elektroinstalacích do 1000 V jako hlavní elektrický ochranný prostředek.

Izolace musí pokrývat celou rukojeť a být dlouhá minimálně 100 mm do středu dorazu. Zarážka musí mít výšku minimálně 10 mm, tloušťku minimálně 3 mm a nesmí mít ostré hrany ani hrany. Výška dorazu rukojeti šroubováku je minimálně 5 mm.

Tloušťka vícevrstvé izolace by neměla přesáhnout 2 mm, jednovrstvá – 1 mm. Izolace šroubovacích tyčí by neměla mít zarážky. Izolace dříků šroubováku by měla končit ve vzdálenosti ne více než 10 mm od konce čepele šroubováku.

Izolační elektrická ochranná zařízení by měla být používána k určenému účelu v elektrických instalacích s napětím ne vyšším, než pro které jsou navrženy (nejvyšší dovolené napětí).

Základní a doplňková elektrická ochranná zařízení jsou určena pro použití v uzavřených elektrických instalacích a v otevřených elektrických instalacích a na nadzemních elektrických vedeních – pouze za suchého počasí. Nesmí se používat za mrholení nebo srážek. Venku ve vlhkém počasí by se měly používat pouze ochranné prostředky speciální konstrukce určené pro práci v takových podmínkách.

Před každým použitím ochranných prostředků je personál povinen zkontrolovat jejich provozuschopnost, nepřítomnost vnějšího poškození, znečištění a zkontrolovat datum spotřeby na razítku. Není dovoleno používat ochranné prostředky, jejichž platnost vypršela.

Líbil se vám článek? Přidejte si ji do záložek (CTRL+D) a nezapomeňte ji sdílet se svými přáteli: