Frézky zpracovávají vodorovné, svislé i nakloněné roviny, tvarové plochy, frézují drážky, klínové drážky, zuby čelních a šikmých ozubených kol, opracovávají složité plochy sadou fréz a řezají závity. Uvažujme o hlavní práci prováděné na horizontálních a vertikálních frézkách.

Horizontální roviny zpracované válcovými frézami (obr. 11a) na vodorovných frézkách nebo s čelními frézami (obr. 11 c) na vertikálních frézkách a podélných frézkách.

Ve většině případů je produktivnější opracování stopkovými frézami, jejichž uložení ve vřetenu je tužší, počet současně pracujících zubů je větší než u válcových fréz a díky tomu pracují plynuleji. Nejproduktivnější zpracování hoblíků je u stopkových fréz s břitovými destičkami vybavenými tvrdými slitinami.

Vertikální roviny zpracovávané na horizontálních frézkách s čelními nebo kotoučovými frézami, na podélných frézách s čelními frézami a na vertikálních frézkách s čelními frézami (obr. 11c, d, e).

Nakloněné roviny и úkosy opracované na horizontálních frézkách s rohovými frézami (obr. 11e) nebo na vertikálních frézkách s rotační hlavou – čelním čelem (obr. 11 a). V tomto případě se vřetenová hlava natočí do požadovaného úhlu.

Obdélníkové drážky и římsy frézované kotoučovými frézami na horizontálních frézkách nebo koncovými frézami na vertikálních frézkách (obr. 11h, i).

T-drážky a typ “rybinový” frézováno na vertikální frézce ve dvou průchodech. Dříve se válcovou stopkovou frézou vyřeže obdélníková drážka a poté se drážka nakonec opracuje frézou příslušného profilu (obr. 11 j, l).

Otevřete drážky pro klíče zpracovávané na horizontálních frézkách s kotoučovými frézami (obr. 11o), a ZAVŘENO – na vertikálních frézkách s koncem (obr. 11m) nebo speciální frézy na klíče.

Tvarované plochy opracované tvarovými frézami příslušného profilu (obr. 11l, R) hlavně vodorovně

frézky a složité prostorové tvarové plochy – na speciálních kopírovacích frézkách.

Složité povrchy které jsou kombinací vodorovných, svislých a nakloněných rovin, někdy i zakřivených ploch, se často frézují sadou fréz na horizontálních a podélných frézkách (obr. 11z).

Frézky mají velmi široký rozsah použití a dělí se do dvou hlavních skupin: univerzální a specializované stroje. Do první skupiny patří konzolové a nekonzolové stroje, podélné frézky, kontinuální frézky (rotační a bubnové). Do druhé skupiny patří kopírovací frézky, ozubené frézy, závitořezy, klíčenky, drážkovací frézky atd. Standardní velikosti strojů se vyznačují plochou pracovní (upevňovací) plochy stolu popř. rozměry zpracovávaného obrobku (pro obrábění ozubení a závitů).

ČTĚTE VÍCE
Kolik litrů teplé vody je potřeba ke sprchování 1 osoby?

Instalační příslušenství и upevnění obrobků k rámuobilní stroje – jedná se o různé upínače, stojany, rohové desky, hranoly, strojní svěráky, stoly a pomocné nástroje, které mechanizují a automatizují upevňování obrobků a tím zkracují pomocný čas.

Svorky (obr. 5.10, ) slouží k zajištění obrobků nebo jakýchkoli zařízení přímo ke stolu stroje pomocí šroubů. Často je jeden z konců svorky podepřen na stojanu 1 (obr. 5.10, b).

Pokud je při zpracování obrobků nutné získat roviny umístěné pod úhlem vůči sobě, použijí se úhlové.

Rýže. 5.8. Instalace čelních fréz na vřeteno stroje: 1 – řezačka; 2 – klíč; 3 – šroub; 4 – vřeteno

Rýže. 5.9. Instalace čelních fréz s přímou stopkou do sklíčidla:

1— řezačka;2 – kleština; 3 – šroub; 4 – kartuše

Strojní svěráky mohou být jednoduché, neotočné (obr. 5.12, A), rotační (rotace kolem svislé osy, obr. 5.12, b), univerzální (rotace kolem dvou os, obr. 5.12, c) a speciální (např. pro zajištění hřídelí, obr. 5.12, G): s ručním, pneumatickým, hydraulickým nebo pneumohydraulickým pohonem.

Stoly pro instalaci a zajištění obrobků jsou neotočné (obr. 5.13, ) a rotační (obr. 5.13, b) s ručním, pneumatickým, hydraulickým nebo elektrickým pohonem. Otočné stoly umožňují opracovávat tvarové plochy obrobku na stroji a také využívat metodu kontinuálního frézování, kdy se při opracování jednoho obrobku odebírají již hotové díly a na jejich místo se instalují obrobky nové. Plynulé otáčení stolu zajišťuje samostatný pohon nebo pohon stroje.

Rýže. 5.10. Svorky a stojan:

а — svorky pro upevnění dílu přímo na stole stroje; б – svorka spočívající na stojanu: 1 – stojan; 2 – lepení; 3 – šroub; 4 –prázdné

Rýže. 5.11. Rohové desky: а – obyčejný; b – univerzální, umožňující rotaci kolem jedné osy; в univerzální, umožňující rotaci kolem dvou os

Rýže. 5.12. Strojní svěrák: а – nerotační; б – rotační; в – univerzální; г – speciální

Rýže. 5.13. Tabulky:

a – pevný; б – otočný: / – držák pro montáž stolu na stroj; 2 – zátka; 3 — stupnice úhlu natočení; 4 – ruční bičovací rukojeť

Často se na frézkách (stejně jako na soustruzích) k zajištění obrobků s válcovými plochami používají vačkový pohon a kleštinová sklíčidla (obr. 5.14).

ČTĚTE VÍCE
Jaký je nejčastější způsob recyklace plastového odpadu?

Výrazného zkrácení pomocného času a zvýšení produktivity práce při frézování je dosaženo použitím mechanizovaných a automatizovaných upínacích zařízení, která se ve velkovýrobě často používají společně s nakládacími zařízeními.

Při práci na frézkách se k zajištění obrobků hojně používají univerzální prefabrikáty (USF), které jsou sestaveny z hotových normalizovaných výměnných dílů (obr. 5.15). Po zpracování dávky obrobků na stroji se takové zařízení rozebere a z jeho částí se zkonstruují nová zařízení. Univerzální prefabrikované přípravky mohou výrazně zkrátit čas potřebný pro návrh a výrobu zařízení nezbytných pro zajištění obrobků, což je důležité zejména v podmínkách kusové a malosériové výroby.

Rýže. 5.14. Munice:

а – vačka: / – vačky; 2– rám; 3— kuželové kolo s otvorem pro klíč; 4 — ozubená tyč pro pohyb vaček; б – vodítko: / – vodítko; 2 – šroub pro zajištění vodítka; 3 – držák pro připevnění vodítka; 4 — zadní střed; 5 — šroub pro upevnění obrobku; 6 — obrobek; в – kleština: / – upevňovací šroub sklíčidla; 2 – stopka; 3 – kleština; 4 – prázdné

Frézování je jednou z vysoce výkonných metod opracování povrchů obrobků vícebřitým řezným nástrojem. Široká škála prováděných prací: opracování různých povrchů, drážek, složitých tvarů profilů, zajistila vznik široké škály provedení frézek. Podle stupně specializace lze frézky rozdělit na široce univerzální, mající přídavnou vřetenovou hlavu nebo otočný stůl; prostě univerzální, specializované a speciální. Konstrukčně se stroje dělí na horizontální a vertikální konzolové frézky, nekonzolové frézky, kontinuální rotační a bubnové stroje a také podélné frézky.

Rýže. 8.27. Celkový pohled na horizontální frézku

Rýže. 8.28. Celkový pohled na vertikální frézku

Na vodorovné frézce (obr. 8.27) je v rámu 1 umístěna převodovka 2. Po svislých vedeních rámu se pohybuje konzola 7. Konzolový stůl 4 může zajistit pohyb obrobku ve třech směrech: podélný, příčné a vertikální. Hlavním pohybem ve stroji je rotace vřetena. Podavač 8 je umístěn uvnitř konzoly. Na horní části rámu je namontován kmen 3. Po jeho vedeních se pohybuje závěs 5 s ložiskem, aby podpíral druhý konec trnu s nástrojem.

Vertikální frézky mají mnoho společných unifikovaných součástí a dílů s horizontálními frézkami. V rámu 1 (obr. 8.28) je převodovka 2. Vřetenová hlava 3 je uložena v horní části rámu a je otočná ve svislé rovině. V tomto případě lze osou vřetena 4 natáčet pod úhlem k pracovní rovině stolu 5. V konzole je namontován podávací box 8. Stůl může zajišťovat horizontální podélný nebo příčný pohyb obrobku a také , pohybující se podél vodítek rámu, poskytněte obrobku svislý posuv.

ČTĚTE VÍCE
Jak izolovat balkon zevnitř, aby se zabránilo kondenzaci?

Frézky zpracovávají vodorovné i nakloněné roviny, tvarové plochy, římsy a drážky různých profilů.

Rýže. 8.29. Schémata zpracování na horizontálních a vertikálních frézkách

Rýže. 8.30. Schémata zpracování na horizontálních a vertikálních frézkách

Vodorovné roviny se frézují válcovými frézami na horizontálních frézkách a stopkovými frézami na vertikálních frézkách. Pro zpracování rovin o šířce nepřesahující 120 mm je vhodné používat válcové frézy, přičemž délka frézy by měla být o něco větší než šířka obrobku. Ve většině případů je výhodnější opracovávat roviny stopkovými frézami, protože jsou konstrukčně tužší a mají větší počet zubů zapojených do zpracování současně (obr. 8.29, a, b). Vertikální roviny lze dělat stopkovými frézami na horizontálních frézkách a stopkovými frézami na vertikálních frézkách (obr. 8.29, в, г). Nakloněné roviny a úkosy se frézují čelními, čelními a rohovými frézami (obr. 8.29, д,e,Obr. 8.30, b). Kombinované plochy se frézují sadou fréz na vodorovné frézce (obr. 8.30, в). Osazení a pravoúhlé drážky se frézují kotoučovými a stopkovými frézami (obr. 8.30, а, г). Tvarové a rohové drážky se zpracovávají tvarovým kotoučem, jedno- nebo dvouúhlovou frézou (obr. 8.30, д, e).

Rýže. 8.31 Schémata opracování povrchů obrobků na horizontálních a vertikálních frézkách

Rybinová drážka se frézuje na svislé frézce ve dvou průchodech: pravoúhlá drážka čelní nebo kotoučovou frézou, dále úkosy drážky jednoúhlovou stopkovou frézou (obr. 8.30, g). Drážky ve tvaru T se také frézují ve dvou průchodech: nejprve drážka pravoúhlého profilu čelní frézou, méně často kotoučovou frézou, poté spodní část drážky – frézou pro drážky ve tvaru T (obr. 8.31 а). Uzavřené a otevřené drážky pro pero se frézují pomocí čelních nebo perových fréz (obr. 8.31, b, в, г). Drážky pro segmentové pery se frézují pomocí kotoučových fréz při zapnutém pouze vertikálním posuvu (obr. 8.31, д). Použití tvarových fréz je efektivní pouze při zpracování dlouhých a úzkých tvarových ploch. Pomocí univerzální dělicí hlavy na strojích můžete provádět tak složité práce, jako je řezání válcových čelních a šikmých ozubených kol.

Rýže. 8.32. Frézovací schémata

ČTĚTE VÍCE
Kolik pracích kuliček potřebujete k vyprání péřové bundy?

Válcové a čelní frézování v závislosti na směru otáčení frézy a směru posuvu obrobku lze provádět dvěma způsoby:

1) protifrézování, kdy se směr otáčení frézy neshoduje se směrem posuvu obrobku (obr. 8.32, а, b);

2) frézování dolů, kdy se směr otáčení frézy shoduje se směrem posuvu.

Řezná rychlost, tedy obvodová rychlost otáčení frézy (v m/min)

kde D – průměr frézy, mm; n – rychlost otáčení frézy, ot./min.

Posuv je velikost pohybu obrobku vzhledem k rotující fréze. Existují tři rozměry posuvu: posuv na zub frézy Sz v mm/zub – velikost pohybu obrobku vzhledem k fréze při jeho úhlovém natočení o jeden zub; posuv na jednu otáčku frézy So – velikost pohybu obrobku vzhledem k fréze za jednu otáčku; minutový posuv Sm – množství pohybu obrobku za minutu.

kde Ср – koeficient charakterizující zpracovávaný materiál a podmínky zpracování.

Točivý moment na vřetenu stroje (v N)

kde P je obvodová řezná síla.

Efektivní výkon (v kW)

OTÁZKY K SEBEOVLÁDÁNÍ

Proč je frézování ve srovnání s soustružením a vrtáním produktivnější metodou zpracování?

Rozdělení frézek podle konstrukce a specializace.

Hlavní součásti horizontální konzolové frézky.

Hlavní součásti vertikální konzolové frézky.

Uveďte řezné nástroje používané na frézkách.

Jaké nástroje se používají k výrobě různých klínových drážek na obrobcích.

Jaké nástroje se používají při zpracování drážek ve tvaru T a rybinových drážek.

Jaké frézovací vzory se používají při zpracování?

Pokud má zpracovávaný obrobek na povrchu tvrdou kůru, jaké schéma by mělo být zvoleno a proč?