Certifikace stavebních výrobků

Právní předpisy Ruské federace nevyžadují povinnou certifikaci pro stavební a dokončovací materiály. Je však nutné potvrdit bezpečnost jejich výroby vydáním prohlášení o shodě.

Vzhledem k nedostatku technických předpisů pro stavební a dokončovací materiály se bezpečnostní potvrzení provádí podle požadavků specializovaných norem, to znamená v systému GOST R.

Seznam stavebních výrobků podléhajících deklaraci je stanoven nařízením vlády Ruské federace ze dne 1. prosince 2009 č. 982.

Stavební materiály podléhají prohlášení o shodě

Při uvádění typů stavebních a dokončovacích výrobků do oběhu na území naší země je nutné zaregistrovat prohlášení o shodě s požadavky systému GOST R: