Instalace kabelových spojek je jednou z důležitých etap při instalaci a údržbě kabelových vedení. Pro úspěšné dokončení tohoto úkolu je nutné vybrat správné vybavení a splnit určité technické požadavky. V tomto článku se podíváme na hlavní aspekty výběru, instalace a kontroly zařízení pro instalaci kabelových spojů.

Před zahájením práce musíte vybrat vhodnou spojku. Je důležité vzít v úvahu typ kabelu, jeho průměr a počet vláken a také provozní podmínky. Pro spolehlivé spojení je třeba dbát na kvalitu materiálů, těsnost a odolnost vůči přenosu trakčního zatížení.

Hlavním nástrojem pro instalaci kabelových průchodek je speciální kabelový nůž, který se používá k odstranění izolace z konců kabelu. Při výběru řezačky kabelů musíte věnovat pozornost její přesnosti a spolehlivosti a také přítomnosti dalších funkcí, například schopnosti odstranit jádro kabelu.

Po instalaci spojky je nutné zkontrolovat kvalitu spoje. K tomuto účelu slouží zařízení pro měření izolačního odporu a defektoskopy pro detekci skrytých vad. Je také důležité provést vizuální kontrolu spojky a jejího okolí, abyste zjistili možná poškození nebo nesrovnalosti v technologii instalace.

Závěrem lze říci, že správný výběr, instalace a kontrola zařízení pro instalaci kabelových spojů je důležitým krokem k zajištění spolehlivého provozu kabelových vedení. Nedostatečná kvalita zařízení nebo nesprávná instalace může vést k problémům při provozu linky, proto byste měli dodržovat všechny technické požadavky a doporučení výrobce.

Hlavní fáze práce se zařízením pro instalaci kabelových spojů

Instalace kabelových spojů je proces spojování konců kabelů, který vyžaduje použití speciálního vybavení. Každý krok práce zahrnuje specifické úkoly, které musí být provedeny, aby byla zajištěna kvalitní instalace a kontrola spojky.

 1. Fáze přípravy a výběru vybavení: Před zahájením práce se musíte ujistit, že jsou k dispozici všechny potřebné nástroje a vybavení a jsou připraveny k použití. Je také důležité zajistit, aby zařízení bylo v dobrém stavu a splňovalo požadavky práce.
 2. Fáze přípravy místa instalace: Před instalací kabelové objímky je nutné připravit pracovní plochu. To zahrnuje čištění povrchu od nečistot, odstranění přebytečné izolace kabelů a zajištění potřebné infrastruktury (jako je napájení) pro provoz zařízení.
 3. Krok instalace kabelové krabice: V této fázi se vlastní spojení konců kabelů provádí pomocí speciálních upevňovacích a spojovacích prvků. Pro správnou instalaci spojky je důležité přísně dodržovat pokyny výrobce.
 4. Fáze připevnění a fixace: Po instalaci spojky je nutné ji připevnit na povrch nebo kabelovou studnu pomocí speciálních upevňovacích prvků. To zajišťuje spolehlivost a trvanlivost spojení.
 5. Fáze ověření a kontroly: Po instalaci a upevnění kabelové objímky je nutné zkontrolovat spoj, zda nemá možné závady nebo problémy. K tomuto účelu se používají různé zkušební metody a přístroje a také se provádějí vizuální kontroly ke kontrole kvality provedené práce.
 6. Konečná fáze ochrany: Po kontrole musí být kabelová průchodka nakonec chráněna před vnějšími vlivy a případným poškozením. V závislosti na provozních podmínkách to může zahrnovat instalaci ochranného krytu nebo použití speciálních materiálů k utěsnění spoje.
ČTĚTE VÍCE
Jak vyčistit troubu od mastnoty a usazenin uhlíku rychle a snadno?

Správné provedení každého kroku práce se zařízením pro instalaci kabelových spojů je důležitým faktorem pro zajištění spolehlivosti a trvanlivosti spojů. Při provádění práce musíte přísně dodržovat pokyny výrobce a dodržovat všechna bezpečnostní pravidla.

Výběr potřebného vybavení

Pro úspěšnou instalaci a testování kabelových spojů musíte mít určité vybavení. V této části se podíváme na základní vybavení, které byste při provádění této práce měli mít.

1. Pracovní nástroje

Před zahájením instalačních prací se musíte ujistit, že máte následující pracovní nástroje:

 • Skřipec
 • Šroubovák
 • Kleště
 • Hoblík
 • Nůž
 • Pravítko metr
 • Markir

2. Popruhy a stahovací pásky

K bezpečnému připevnění spojek ke kabelům jsou nutné napínací pásky a stahovací pásky. Zabraňují nežádoucímu pohybu spojek a zajišťují spolehlivý a odolný provoz.

3. Pájecí zařízení

Pájecí zařízení se používá k provádění svářečských prací na kabelových spojích. Obsahuje pájecí stanici, páječku, pájku a další nástroje potřebné k instalaci a připojení vodičů.

4.Měřicí zařízení

Měřící zařízení umožňuje zkontrolovat kvalitu instalace a připojení kabelových spojů. Obsahuje multimetr, zkoušečky proudu a napětí a další měřicí nástroje.

5. Ochranné prostředky

Při práci s kabely a vybavením je nutné nosit ochranné pomůcky. Zahrnuje ochranné brýle, rukavice, masku, sluchátka a další ochranné pomůcky.

6. Náhradní díly a materiály

Abyste byli připraveni na jakékoli nepředvídané situace, doporučuje se mít náhradní díly a materiály, jako jsou spojky, pájky, spojky a další součásti, které mohou být vyžadovány během procesu instalace a kontroly.

Ujistěte se, že máte veškeré potřebné vybavení k provedení instalace a kontroly kabelových spojů. To vám umožní plnit úkoly efektivněji a zaručit vysoce kvalitní výsledky.

Příprava místa instalace

Před instalací zařízení pro instalaci kabelových objímek je třeba provést přípravu místa, aby byla zajištěna bezpečnost a účinnost práce.

Krok 1: Čištění místa instalace

 • Ujistěte se, že v místě instalace nejsou žádné překážky, které by mohly bránit provozu.
 • Odstraňte nečistoty, prach, úlomky a další nečistoty z povrchu, na kterém bude zařízení instalováno.
 • Očistěte okolí od rostlin, větví nebo jiných předmětů, které by mohly překážet při práci.

Krok 2: Připravte si potřebné nástroje a materiály

 • Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály k instalaci kabelových objímek.
 • Zkontrolujte stav nářadí a materiálů a jejich soulad s požadavky a doporučeními výrobce.

Krok 3: Připravte si bezpečný pracovní prostor

 • Nainstalujte potřebné bezpečnostní prvky, jako jsou zábradlí, výstražné značky a bezpečnostní štíty.
 • Zajistěte, aby byl pracovní prostor bezpečný pro práci a byl v souladu se zdravotními a bezpečnostními předpisy.
 • Proveďte nezbytné poučení a školení personálu o pravidlech práce, bezpečnosti a provozu zařízení.

Krok 4: Příprava kabelové trasy

 • Určete přesné umístění trasy kabelu a označte potřebné značky.
 • Zkontrolujte další komunikační sítě nebo podzemní stavby, které mohou narušovat instalaci kabelových boxů.
 • V případě potřeby proveďte další studie a měření, abyste potvrdili bezpečnost a správnou instalaci.
ČTĚTE VÍCE
Mohu použít běžnou tiskárnu k tisku na přenosový papír?

Dodržováním těchto kroků budete schopni řádně připravit místo pro instalaci vašeho kabelového boxu a zajistit tak bezpečnou a efektivní práci.

Montáž kabelové objímky

Instalace kabelové objímky je důležitým krokem v procesu instalace kabeláže. Spolehlivost a životnost kabelového spojení závisí na správné instalaci spojky.

Chcete-li nainstalovat, musíte provést následující kroky:

 1. Příprava kabelu:
  • Zkontrolujte, zda jsou kabely správného typu a velikosti pro vybranou spojku.
  • Očistěte konce kabelů od izolace a odstraňte všechny nečistoty, aby byl zajištěn dobrý kontakt.
  • Chraňte nechráněné vodiče před znečištěním a poškozením, dokud nebude spojka nainstalována.
 2. Příprava spojky:
  • Ujistěte se, že spojka splňuje požadavky a specifikace kabelového systému.
  • Zkontrolujte kompletní sadu spojky a přítomnost všech potřebných prvků a nástrojů.
  • Zkontrolujte spojku, zda nevykazuje viditelné vady nebo poškození.
 3. Montáž spojky:
  • Podle pokynů k instalaci opatrně připojte konce kabelů ke spojce.
  • Upevněte konce kabelů pomocí upínacích prvků nebo speciálních svorek, které zajistí spolehlivé spojení.
  • Naplňte spojku kabelů a spojek silikonovým tmelem nebo jinými plnivy, abyste je chránili před vlhkostí a prachem.
  • Pokud má spojka rám nebo kryt, nainstalujte jej, abyste zajistili dodatečnou ochranu spojení.
 4. Kontrola instalace:
  • Vizuálně zkontrolujte kvalitu nainstalované spojky a spojení.
  • Pro kontrolu elektrické kontinuity a izolace použijte multimetr nebo jiné testovací zařízení.
  • V případě potřeby vyzkoušejte pevnost a stabilitu spoje.

Po dokončení všech fází instalace je nutné zahájit další práce na instalaci kabelového systému s přihlédnutím k nainstalované spojce.

Připojení kabelu ke spojce

Připojení kabelu ke spojce je důležitým krokem v procesu instalace kabelových spojek. Správné připojení zajišťuje spolehlivé připojení a zabraňuje ztrátě signálu.

Pro správné připojení kabelu ke spojce proveďte následující kroky:

 1. Příprava kabelu:
  • Odstraňte izolaci z konců kabelů pomocí řezačky kabelů nebo speciálního nástroje.
  • Ujistěte se, že dráty nejsou poškozené nebo zkroucené.
  • Při přípravě vodičů pro připojení dbejte na správné pořadí barev.
 2. Příprava spojky:
  • Zkontrolujte, zda spojka odpovídá typu a průměru kabelu.
  • Očistěte vnitřní povrch spojky od nečistot a prachu.
  • Ujistěte se, že součásti spojky jsou správně umístěny a zajistěte bezpečné spojení.
 3. Připojení kabelu ke spojce:
  • Vložte konce kabelu do odpovídajících otvorů ve spojce.
  • Ujistěte se, že je kabel pevně a bezpečně upevněn v objímce.
  • Pokud potřebujete použít speciální prvky (například svorky), nainstalujte je na vhodná místa.
 4. Ukončení spojení:
  • Nainstalujte ochranné kryty nebo svorky, abyste zajistili dodatečnou ochranu připojení.
  • Ujistěte se, že je připojení bezpečně upevněno a chráněno před vnějšími faktory (vlhkost, prach atd.).
  • Zkontrolujte připojení pomocí speciálního zařízení pro detekci ztráty signálu.

Správné připojení kabelu ke spojce zaručuje spolehlivé a bezpečné připojení. Vždy dodržujte pokyny výrobce a používejte specializované nástroje a vybavení.

Ověření správnosti instalace

Po instalaci kabelové objímky je nutné zkontrolovat správnou instalaci. Toto je důležitý krok k zajištění správného provedení práce a zabránění budoucím problémům.

ČTĚTE VÍCE
Jak se zbavit nepříjemného zápachu v plastovém nádobí?

Při kontrole správné instalace byste měli věnovat pozornost následujícím aspektům:

 1. Upevnění spojovacích prvků. Zkontrolujte, zda jsou všechny spojovací prvky bezpečně upevněny a nemají vůli. Pokud je zjištěno uvolněné připojení, měli byste znovu zkontrolovat správné připojení a odstranit závadu.
 2. Mezery a izolace. Zkontrolujte, zda mezi spojovacími prvky nejsou rovnoměrné mezery a zda nedochází k jejich posunutí. Ujistěte se, že je celá instalace chráněna izolačními materiály a že neexistuje možnost zkratu.
 3. Ochrana před vnějšími vlivy. Zkontrolujte, zda je instalace spolehlivě chráněna před vlhkostí, prachem, mechanickým poškozením a jinými vnějšími vlivy. Pokud je zjištěno poškození, absence nebo špatná kvalita ochranných prvků, je nutné je vyměnit nebo odstranit závadu.

Pro kontrolu kvality instalace můžete použít speciální nástroje, například testery nebo měřicí přístroje, které vám umožní zkontrolovat vodivost a izolaci spojů. To pomůže identifikovat možné poruchy v rané fázi a předejít problémům v budoucím provozu.

Pravidelná kontrola správné instalace kabelových boxů je důležitou součástí údržby telekomunikačního systému nebo jiných systémů přenosu dat. Umožňuje detekovat a eliminovat možné poruchy, čímž zvyšuje spolehlivost a životnost zařízení a infrastruktury.

Kontrola elektrické integrity kabelu

Kontrola elektrické integrity kabelu je důležitým krokem při práci s kabelovými spoji. Umožňuje zajistit správnou instalaci a připojení vodičů a také zabránit možným problémům a poškozením.

Chcete-li zkontrolovat elektrickou integritu kabelu, musíte použít speciální zařízení – tester nebo multimetr. Tyto přístroje umožňují měřit odpor, průchodnost a další elektrické parametry kabelu.

Postup kontroly elektrické integrity kabelu zahrnuje následující kroky:

 1. Připravte kabel pro testování a ujistěte se, že není žádné napětí.
 2. Připojte tester nebo multimetr ke kabelu pomocí příslušných vodičů.
 3. Nastavte zařízení do režimu měření odporu.
 4. Proveďte měření odporu mezi každým párem vodičů v kabelu.
 5. Zapište si získané hodnoty odporu a porovnejte je s přijatelnými hodnotami uvedenými v technické dokumentaci.
 6. V případě potřeby opravte zjištěné problémy, znovu změřte a porovnejte výsledky.

Je důležité si uvědomit, že při kontrole elektrické neporušenosti kabelu je třeba přísně dodržovat bezpečnostní opatření. Při práci s elektrickými vodiči je nutné používat speciální izolační prostředky a také dbát zvláště na to, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Kontrola elektrické integrity kabelu je důležitým krokem v procesu instalace kabelového spoje. Umožňuje zajistit spolehlivé a bezpečné připojení vodičů a také předejít případným problémům v dalším provozu.

Otázka-odpověď

Jaké vybavení je potřeba k instalaci kabelových spojek?

K instalaci kabelových spojek je potřeba následující vybavení: držák spojky, nástroj na odizolování kabelů, nože na stříhání opletu a umělé pryže, kulaté kleště, dostatečný počet teplem smrštitelných bužírek, hořáky, horkovzdušná pistole, měřicí přístroje a další drobné nástroje.

Jak se spojka vybírá a připravuje před montáží?

Před instalací spojky je nutné provést výběr a přípravu. Chcete-li to provést, musíte nejprve vizuálně zkontrolovat spojku, zda nemá vady. Poté je nutné odstranit poškozená místa spojky a vyrovnat povrch. Poté je spojka očištěna od prachu a nečistot pomocí speciálních přípravků a nástrojů. Před instalací spojky může být také nutné odstranit starou izolaci z kabelu.

Jak se instaluje kabelová objímka?

Kabelová objímka se instaluje následovně. Nejprve je třeba označit umístění spojky na kabelu a označit body pro odizolování. Poté pomocí odizolovače vodičů proveďte řezy v kabelu, aby bylo možné odstranit izolaci. Poté je třeba nainstalovat spojku na otevřenou část kabelu a zajistit ji pomocí speciálních upevňovacích prvků. Posledním krokem je zahřátí a utěsnění teplem smrštitelných trubiček pomocí hořáku nebo horkovzdušné pistole.

Přečtěte si prosím pozorně návod k instalaci. Zkontrolujte v dodacím listu přítomnost dílů v sadě a shodu spojky s průřezem, typem a provozním napětím instalovaného kabelu.

ČTĚTE VÍCE
Musím před instalací podhledů odstranit stropní desky?

Připravte si pracoviště, všechny potřebné nástroje a vybavení. Zkontrolujte provozuschopnost plynového zařízení: láhev, hadice, reduktor a hořák. Pokud byla spojka skladována v nevytápěné místnosti při teplotě nižší než 5 °C, měla by být sada spojky před montáží uchována minimálně 2 hodiny při teplotě 18–20 °C.

Tepelně smrštitelné spojky se doporučuje instalovat při teplotách nad 0 °C a relativní vlhkosti nižší než 80 %. Neinstalujte venku za deště, mlhy nebo vysoké relativní vlhkosti.

Instalace kabelových spojů vyžaduje zvláštní čistotu. Vnikání vlhkosti, nečistot a cizích částic do spojky během instalace je nepřijatelné.

Řezání kabelů

Řezání kabelů musí být provedeno přesně podle pokynů výrobce. Přesné a přesné řezání je nutnou podmínkou a zárukou správné instalace kabelové průchodky.

Řezání kabelů by měl provádět pouze vysoce kvalifikovaný odborník. Nedodržení řezných rozměrů, řezání bez metru „od oka“, řezy a zářezy na izolaci vodiče, neopatrné odstranění polovodivé vrstvy a přítomnost znečištění může vést ke zkrácení životnosti vodiče. spojky a poruchy.

Buďte obzvláště opatrní při odstraňování izolace. Jakékoli poškození žil při odstraňování izolace je nepřijatelné. Přestřižení nebo odlomení i jednoho drátu lanka může vést k zahřátí vodiče při jmenovitých proudech a výpadku vedení. Řezání vysokonapěťových XLPE kabelů vyžaduje profesionální odizolovací nástroje a polovodivé stínění.

Technologie připojení jádra a ukončení

Spolehlivost a životnost spojky je do značné míry dána kvalitou montáže konektorů nebo oček na žilách kabelu. Uveďte, pro jakou technologii připojení nebo zakončení je sada spojek určena: lisování nebo upevnění pomocí šroubů se střižnou hlavou. Pokud neexistují žádná omezení, rozhodněte se o výběru technologie sami.

Technologie krimpování

Velikost hrotu se volí v souladu s průřezem a třídou pružnosti žil kabelu. Před krimpováním se doporučuje zaoblit sektorová jádra.
Při práci s hliníkovými a měděnými kabely používejte hliníková nebo měděná oka. Při připojování hliníkového kabelu k měděné sběrnici použijte hliníkovo-měděná oka nebo podložky.

Před instalací hliníkových hrotů a objímek očistěte konce hliníkových jader do kovového lesku pomocí kartáče na šňůru a naneste křemennou vazelínu. Trubková část špiček by měla být také vyčištěna a namazána křemennou vazelínovou pastou, poté by měla být jádra vložena do špiček, dokud se nezastaví, a mělo by být provedeno krimpování.

ČTĚTE VÍCE
Kolik elektřiny spotřebuje tepelné čerpadlo vzduch-vzduch?

Pro krimpování používejte pouze profesionální nástroje. Raznice musí přesně odpovídat typu a velikosti zvoleného hrotu.

Při instalaci koncovek a objímek dodržujte pořadí a počet zalisování v souladu s doporučeními výrobce.

Technologie šroubových svorek a konektorů

Při instalaci „mechanických“ konektorů a třmenů se šrouby se střižnou hlavou je nutné držet tělo konektorů/oček při dotahování šroubů pomocí speciální upínací svorky NMB-4 nebo plynového klíče, chránící žíly kabelu před deformací .

Před zalisováním nebo odtržením hlav šroubů je třeba očka otočit kolem jádra tak, aby se zabránilo zauzlování a kroucení jádra kabelu při připojování ke kontaktním svorkám.

Technologie tepelného smršťování

Pro instalaci teplem smrštitelných spojek je vhodnější použít propan-butanový hořák se širokou tryskou (průměr trysky 30–50 mm). Instalace by měla probíhat v dobře větraném prostoru. Smršťování smršťovací bužírky pomocí plynového hořáku vyžaduje zručnost a zkušenosti.

Plamen hořáku nastavte tak, aby byl měkký a měl žlutou barvu.

Špičaté klínovité modré plameny nejsou povoleny.

Před provedením každé technologické operace je nutné povrch, na který je trubka usazena nebo navíjený tmel, očistit od nečistot, prachu, mastných skvrn a karbonových usazenin.

Aby se zajistilo rovnoměrné smrštění a zabránilo se „spálení“, plamen hořáku musí být v neustálém kruhovém pohybu. Intenzitu smrštění lze upravit vzdáleností od hořáku k produktu.

Aby se zabránilo tvorbě vrásek a vzduchových bublin na povrchu trubice, mělo by se tepelné smrštění provádět od středu trubice k jejím koncům nebo postupně od jednoho konce trubice ke druhému.

Před pokračováním tepelného smršťování podél kabelu musí být trubice nebo rukavice nasazeny do kruhu.

Smršťování silnostěnných teplem smrštitelných pouzder, spojovacích manžet a rukavic vyžaduje delší dobu a musí být doprovázeno pomalým a rovnoměrným předehříváním.

Podle pokynů v návodu přesně nainstalujte teplem smrštitelné trubky vzhledem k ostatním prvkům spojky.

Před smršťováním hadiček a rukavic na kovové povrchy se ujistěte, že na nich nejsou žádné ostré hrany nebo otřepy. Všechny nerovnosti musí být předem vybroušeny. Po broušení se ujistěte, že na povrchu izolace nezůstaly žádné kovové piliny.

Aby se zajistilo dobré usazení teplem smrštitelných výrobků na kovové povrchy, doporučuje se kovové povrchy předehřát na 50–70 °C.

Přebytečné tavné lepidlo vyčnívající zpod okrajů smrštěných dílů s vnitřní lepicí podvrstvou potvrzuje dobrou kvalitu těsnění.

Ujistěte se, že na povrchu smrštěných výrobků nejsou žádná poškození, vrásky nebo puchýře. Po dokončení montáže nevystavujte spojku mechanickému namáhání, dokud zcela nevychladne.