Ve stavebnictví hraje důležitou roli palubky – ty jsou dočasné stráneknamontované na zesíleném rámu pro bezpečný pohyb pracovní a pohyb stavebních materiálů. Při výběru šířky paluby je třeba vzít v úvahu různé faktory, takový jako náklad, zabezpečení a podmínky staveniště. Níže zvážíme, jak určit správnou šířku palubky pro výztuž kostra a jaké požadavky je třeba splnit.

Minimální šířka paluby

Šířka podpěry paluby musí být min 40 mm v extrému и 60 mm – na mezilehlých podpěrách. Tyto požadavky pomáhají zajistit zabezpečení a udržitelnost podlaha, takže on nepropadla a neuklouzla.

Určení šířky paluby

Šířka paluby lešení a lesů by nemělo být méně 2 m. V tomto případě by měla být určena šířka podlahy na základě:

  • Pracovní zóna – 60-70 cm
  • Mezera mezi podlaha a stěna – 5 cm
  • Prostor pro skladování materiálu – 100 160-viz.

To vám usnadní práci stavitelé a zvýšit efektivitu. Důležité je také dodržovat pravidla montážní a umístěte jej správně decking, takže on se nehýbal a vydržel zatížení.

Mezery mezi deskami podlaha nebo štíty by neměly přesahovat 5 mm. Rovněž by měla být zvolena tloušťka podlahových desek výpočtem, Vzhledem k tomu zatížení, poskytnout spolehlivost a stabilitu podlahy.

Minimální šířka paluby pro průchod

Pro průchod pracovníků v uvedených místech je nutné položit provizorní podlahovou krytinu na trámy o šířce min. 0,7 m. To pomáhá zajistit bezpečnost pracovníků proces a zabránit zranění.

Minimální šířka podlahy recepce v Moskvě

Šířka průchodů na pracovištích musí být zvětšena min 0,75 m s jednostranným uspořádáním pracovišť z uliček и průchody a ne méně než 1,5 m s pracovišti umístěnými na obou stranách průchody a příjezdové cesty. To pomáhá usnadnit pohyb pracovní a předejít možným zraněním.

Užitečné tipy

  • Během stohování a montáž palubek na výztuž rám, ujisti seže všechny prvky jsou silné zajištěno a nehýbej se
  • Před použitím zkontrolujte všechny desky pro integritu a spolehlivost
  • Zkuste umístit podlahu takto způsobaby nevznikly úzké průchody a zajistit bezpečnost při pohybu pracovní a materiály
  • Před použitím podlahy ujisti seže povrch ne kluzký a neobsahuje oleje nebo jiných nebezpečných materiálů

Výkon

Šířka paluby na výztužné kleci musí být určena s ohledem na různé faktorytakový jako bezpečnost a zatížení. Poskytnout spolehlivost a udržitelnost podlaha, musí být dodrženy požadavky na šířku Podpěra, podpora a umístěte jej správně na rám. Doporučujeme kompetentně a přibližujte se opatrně na výběr a instalace podlaha, poskytnout bezpečný a efektivní práci na stavbě.

ČTĚTE VÍCE
Co byste měli udělat jako první? Vyměnit okna nebo přidat obklady?

Jaká by měla být šířka uličky v prodejně?

V souladu s GOST 51773-2001 a SNiP 2.08.02–89 musí být šířka uličky v obchodě nejméně 1,4 metru. Tato vzdálenost mezi regály prodejen je považována za optimální pro pohodlný pohyb zákazníků. Pokud prodejní plocha prodejny přesahuje 100 metrů čtverečních, měly by být uličky mezi regály ještě širší. Obecně platí, že čím větší obchod, tím širší by měla být ulička. Mnoho obchodů se těmito pokyny řídí, aby zákazníkům pomohly udržet bezpečnost a pohodlí při pohybu po prodejně. Je však třeba vzít v úvahu další faktory, jako je počet návštěvníků, dopravní proudy atd. Ulička by měla být dostatečně široká, aby se zákazníci mohli volně pohybovat, aniž by docházelo k přeplněnosti prodejny.

Jaká je délka džínů v módě 2023

V módě roku 2023 jsou oblíbené rozšířené džíny, které se rozšiřují od boků nebo mírně nad kolena a dosahují ke kotníku. Tato délka džínů je maximální a používá se v módních lookech této sezóny a zakrývá i vysoké podpatky. Trendy jsou také délky 3/4 a 7/8. Pokud mluvíme o zkrácených modelech, nazývají se culottes a dosahují ke spodní části nohy. Toto jsou džíny, které budou v roce 2023 na vrcholu módy. Jsou vhodné jak pro každodenní nošení, tak pro vytvoření jasného a stylového vzhledu na večírku. Vyberte si, co podtrhne vaši osobnost, a vyberte si!

Co je třeba udělat, než začnete používat izolační plynovou masku

Izolační plynová maska ​​je zařízení, které chrání osobu před vystavením toxickým plynům a výparům. Než začnete tento stroj používat, je třeba provést několik kroků, abyste zajistili, že bude správně fungovat. Nejprve je třeba spustit regenerační patronu, která plní funkci čištění vzduchu od toxických látek. Je také nutné zajistit uvolnění prvních porcí kyslíku pro první minuty pobytu v plynové masce. Vyhnete se tak nedostatku kyslíku v těle a udržíte výkonnost. Je důležité si uvědomit, že před použitím izolační plynové masky je třeba ji pečlivě zkontrolovat, zda není poškozená, otestovat ji speciálními testovacími látkami a ujistit se, že spoje jsou těsné. Jedině tak budete mít jistotu ochrany před nebezpečnými plyny a výpary.

Jakou povahu by měla mít slunečnice?

Natura je ukazatel kvality slunečnicových semínek, který se měří v gramech pomocí metrického purka. Doporučená přirozená norma pro dosažení vysoké kvality semen je přibližně 350-470 g/l. To znamená, že jeden litr objemu by měl obsahovat tolik gramů slunečnicových semínek. Přírodu je však možné měřit nejen v gramech, ale také v kg/hektar, což je důležité pro stanovení výnosu. Povaha slunečnice závisí na mnoha faktorech, jako je odrůda, podmínky pěstování, hnojiva a další. Výběr správné odrůdy a péče o plodiny pomocí hnojiv umožňuje získat vysoce kvalitní produkty s odpovídající povahou.

ČTĚTE VÍCE
Co se stane, když jej umyjete přepravními šrouby?

Při provádění stavebních prací pomocí armovacích klecí je třeba dbát na bezpečnost pracovníků. Aby byla zajištěna bezpečná práce na rámu, je nutné položit speciální podlahovou krytinu o šířce minimálně 0,6 m. Tato podlahová krytina je hlavní plochou, po které lze při pohybu po rámu chodit. Kromě toho vám taková podlaha umožňuje rovnoměrně rozložit zatížení, které působí na povrch rámu, což snižuje riziko poškození výztuže a těchto konstrukcí. Při výběru podlahy je nutné vzít v úvahu její pevnost, tloušťku a další vlastnosti, které zajišťují bezpečnost a spolehlivost práce na rámu. Obecně je kladení palubek na výztužný rám důležitým úkolem při stavebních pracích, což pomáhá zajistit bezpečnou práci pracovníků.

IX. Požadavky na ochranu práce při provádění betonářských prací

184. Zaměstnavatel je povinen v rámci OSHA s přihlédnutím k odst. 5 Řádu analyzovat nebezpečí a jejich zdroje, které ohrožují život a zdraví pracovníků při přípravě, zásobování, pokládce a údržbě betonu, obstarání a montáž výztuže, jakož i montáž a demontáž bednění (dále jen prováděcí betonářské práce).

185. Při výskytu pracovních rizik způsobených stanovenými nebezpečími musí být zajištěna bezpečnost betonářské práce na základě dodržení požadavků na ochranu práce obsažených v projektové a organizační a technologické dokumentaci pro stavební výrobu:

1) stanovení mechanizačních prostředků pro přípravu, dopravu, dodávku a pokládku betonu;

2) stanovení nosnosti, pořadí instalace a pořadí demontáže bednění, jakož i vývoj jeho konstrukce;

3) vypracování opatření k zajištění bezpečnosti pracovišť ve výškách;

4) rozvoj opatření pro péči o beton v chladném a teplém období.

186. Při výstavbě monolitických a monolitických cihelných budov a konstrukcí je navíc nutné použít k zajištění bezpečnosti práce následující způsoby práce:

1) nalít beton do bednění pomocí betonových čerpadel a výložníků betonu; Lití betonu pomocí kbelíku by mělo být prováděno v extrémně omezeném objemu;

2) provádět lití do bednění a hutnění betonu pomocí vibrátorů na inventárních závěsných plošinách s ochrannými ploty o výšce alespoň 1,1 m;

3) montovat a demontovat bednění, lití a hutnění betonu pracovníky, kteří mají alespoň 1 rok praxe v samostatném provádění výškových prací.

Příjem a hutnění betonu pracovníky stojícími na bednění je zakázáno.

187. Při výstavbě monolitických a monolitických zděných budov a konstrukcí musí být provedena demontáž bednění podle povolení. Demontáž bednění musí provádět minimálně dva pracovníci pod dohledem mistra nebo technického inženýra.

ČTĚTE VÍCE
Kde se vyrábí mixéry Hansgrohe?

188. Kovová bednění používaná pro stavbu monolitické budovy nebo konstrukce musí být vybavena speciálními pevně instalovanými nebo odnímatelnými zařízeními ve formě svislých nebo vodorovných konzol, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků pohybujících se po těchto bedněních a možnost zajištění bezpečnostních systémů používané pro práci ve výškách. Rozmístění konzol na bednicích panelech musí být vyznačeno v organizační a technologické dokumentaci.

189. Cement musí být skladován v silech, bunkrech, bednách a jiných uzavřených nádobách, přičemž musí být učiněna opatření proti rozstřikování při nakládce a vykládce. Nakládací otvory musí být uzavřeny ochrannými mřížemi a poklopy v ochranných mřížích musí být uzamčeny.

Čištění skladovacích nádob musí být prováděno pod dohledem zaměstnance odpovědného za zajištění bezpečného výkonu práce.

Není dovoleno rozbíjet nadrozměrné kusy materiálů na roštech popelnic ručním nářadím.

190. Při použití páry k ohřevu inertních materiálů umístěných v bunkrech nebo jiných nádobách by měla být přijata opatření, která zabrání pronikání páry do pracovních prostor.

Sestup pracovníků do komor vytápěných párou je umožněn po vypnutí přívodu páry, stejně jako po ochlazení komory a materiálů a výrobků v ní obsažených na teplotu nižší než 40 °C.

191. Umístění zařízení a materiálů na bednění, které nejsou uvedeny v organizační a technologické dokumentaci, jakož i přítomnost pracovníků, kteří se přímo nepodílejí na pracích na instalovaných bednících konstrukcích, není povolena.

192. Pro přesun pracovníků z jednoho pracoviště na druhé je nutné použít schody, chodníky a lávky.

193. Po odříznutí části posuvného bednění a zavěšeného lešení je nutné oplotit koncové strany.

194. K ochraně pracovníků před padajícími předměty na zavěšené lešení by měly být podél vnějšího obvodu posuvného a nastavitelného bednění instalovány „přístřešky“ o šířce ne menší než je šířka lešení.

195. Chůze po položené výztuži je povolena pouze po speciálních podlahovinách o šířce minimálně 0,6 m položených na výztužném rámu.

196. V oblastech, kde je napnutá výztuž, v místech, kde procházejí osoby, musí být instalovány ochranné zábrany s výškou minimálně 1,8 m.

Zařízení pro napínací výztuž musí být vybavena alarmem, který se aktivuje při zapnutí pohonu napínáku.

Pracovníkům je zakázáno zdržovat se ve vzdálenosti do 1 m od armovacích tyčí vyhřívaných elektrickým proudem.

ČTĚTE VÍCE
Jak dlouho byste měli zalévat rajčata kapkovou závlahou?

197. Při použití betonových směsí s chemickými přísadami je třeba používat ochranné rukavice a brýle.

198. Pracovníci, kteří kladou beton na povrch se sklonem větším než 20°, musí používat vhodné bezpečnostní systémy pro práci ve výškách.

199. Nadjezd pro zásobování betonovou směsí sklápěči musí být vybaven blatníky. Mezi blatníky a ploty musí být zajištěny průchody o šířce minimálně 0,6 m. Na slepých nadjezdech musí být instalovány příčné blatníky.

Při čištění korby sklápěče od zbytků betonové směsi mají pracovníci zákaz pobytu v korbě.

200. Přípravu a zvětšenou montáž výztuže je nutné provádět na místech k tomu speciálně určených.

201. Prostor, kde je beton elektricky ohříván, musí mít ochranný plot, světelnou signalizaci a bezpečnostní značení.

202. Provoz míchacích strojů musí být prováděn v souladu s následujícími požadavky:

1) čištění jímek pro nakládání kbelíků by se mělo provádět poté, co je kbelík bezpečně zajištěn ve zvednuté poloze;

2) čištění bubnů a žlabů míchacích strojů je povoleno pouze po zastavení stroje a odpojení napětí.

203. Při provádění prací na přípravě výztuže je nutné:

1) instalovat ochranné ploty pro pracoviště určená k odvíjení svitků (svitků) a rovnání výztuže;

2) při řezání výztužných tyčí stroji na úseky kratší než 0,3 m používejte zařízení, která zabrání jejich rozsypání;

3) instalovat ochranné ploty pro pracoviště při zpracování výztužných tyčí vyčnívajících za rozměry pracovního stolu a pro oboustranné pracovní stoly navíc rozdělte pracovní stůl uprostřed podélnou kovovou bezpečnostní sítí o výšce nejméně 1 m;

4) umístit připravenou výztuž na speciálně určená místa;

5) v místech běžných průchodů o šířce menší než 1 m zakryjte koncové části výztužných tyčí štíty.

204. Prvky výztužných rámů musí být zabaleny s ohledem na podmínky jejich zvedání, skladování a přepravy na místo instalace.

205. Pohyb naloženého nebo prázdného bunkru (vany) je povolen pouze při zavřené bráně.

206. Před zahájením pokládky betonové směsi vibračním robotem je nutné zkontrolovat provozuschopnost a spolehlivost upevnění jejích spojů k sobě navzájem a k jistícímu lanu.

207. Při dodávce betonu pomocí betonové pumpy musíte:

1) odstranit pracovníky z betonového potrubí ve vzdálenosti minimálně 10 m během čištění;

2) betonová potrubí položit na distanční podložky, aby se snížil vliv dynamického zatížení na výztužný rám a bednění při dodávce betonu.

208. Odstranění zátky v betonovém potrubí stlačeným vzduchem je povoleno za předpokladu:

ČTĚTE VÍCE
Jak vyčistit látkové čalounění na pohovce doma?

1) přítomnost ochranného štítu na výstupu z betonového potrubí;

2) pracovníci jsou umístěni ve vzdálenosti nejméně 10 m od vyústění betonového potrubí;

3) dodávání vzduchu do betonového potrubí rovnoměrně, bez překročení povoleného tlaku.

Pokud nelze zátku z betonového potrubí odstranit, měli byste v ní uvolnit tlak, klepnutím najít umístění zátky, vyjmout betonové potrubí a vyjmout zátku nebo vyměnit ucpaný článek.

209. Při instalaci prvků bednění v několika vrstvách by každá následující vrstva měla být instalována po zajištění spodní vrstvy.

210. Demontáž bednění by měla být provedena poté, co beton dosáhne stanovené pevnosti.

Minimální pevnost betonu při odbedňování zatížených konstrukcí včetně od vlastního zatížení je stanovena organizační a technologickou dokumentací a dohodnuta s projekční organizací.

211. Při demontáži bednění je nutné provést opatření proti náhodnému pádu prvků bednění, zřícení nosného lešení a konstrukcí.

212. Při přemísťování úseků bednění a pojízdného lešení musí být přijata opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků. Pracovníkům, kteří se na této operaci nepodílejí, je zakázán pobyt na bednících sekcích nebo pojízdných lešeních.

213. Při hutnění betonové směsi elektrickými vibrátory není dovoleno její přemisťování kabely pod napětím a při přestávkách v práci a při přesunech z místa na místo musí být elektrické vibrátory vypnuté.

214. Při výstavbě technologických otvorů pro průchod potrubí v betonových a železobetonových konstrukcích diamantovými prstencovými vrtáky je nutné oplotit nebezpečnou zónu v místě předpokládaného pádu jádra.

215. Při elektrickém ohřevu betonu musí montáž a připojení elektrického zařízení k napájecí síti provádět zaměstnanci z řad elektrotechnického personálu se skupinou elektrické bezpečnosti minimálně III.

216. V zóně elektrického ohřevu je nutné použít izolované ohebné kabely nebo vodiče v ochranné hadici. Není dovoleno pokládat vodiče přímo na zem nebo přes vrstvu pilin, stejně jako vodiče s poškozenou izolací.

217. Prostor, kde je beton elektricky ohříván, musí být pod XNUMXhodinovým dohledem elektrikářů, kteří instalují elektrickou síť.

Pobyt pracovníků a provádění prací v těchto prostorách není povoleno, s výjimkou prací vykonávaných na základě pracovního povolení v souladu s pravidly o ochraně práce při provozu elektrických instalací schválených Ministerstvem práce Ruska v souladu s článkem 5.2.28. .XNUMX Předpisů Ministerstva práce a sociální ochrany Ruské federace .

218. Otevřená (nebetonová) výztuž železobetonových konstrukcí připojených k prostoru pod elektrickým vytápěním podléhá uzemnění (nulování).

219. Po každém pohybu elektrického zařízení používaného při ohřevu betonu na nové místo by měl být izolační odpor změřen megaohmetrem.