Dnešní tuzemský trh vstupních konstrukcí každoročně nabízí potenciálním kupcům nové modely ocelových dveří se stále pokročilejšími parametry a charakteristikami. Tyto trendy jsou logickým důsledkem vysoké úrovně konkurence a přítomnosti velkého počtu výrobních podniků, které se snaží nabídnout zákazníkům ty nejlepší podmínky pro spolupráci.

V důsledku toho se majitel bytu nebo venkovského domu často ptá, které vstupní dveře jsou lepší: dvou- nebo tříkruhové. Chcete-li správně odpovědět na tuto otázku, musíte nejprve pochopit konstrukční vlastnosti každé z těchto výrobních možností a poté zjistit jejich výhody a nevýhody.

Designové vlastnosti kovových dveří se dvěma a třemi těsnícími okruhy

Jednoduchá a logická odpověď na otázku, které dveře jsou lepší: dvou- nebo tříokruhové, spočívá ve výběru nejnovější, modernější verze provedení vchodu. To není překvapivé a zcela logické, protože takové výrobky významně těží v tak důležitých ukazatelích, jako je úroveň parametrů tepelné a zvukové izolace.

Takové vlastnosti jsou určeny hlavním rysem kovového profilu používaného při výrobě rámu a křídla tříkruhových dveří. Vytváří tři obrysy po obvodu výrobku, z nichž každý obsahuje trubkové pogumované těsnění. V důsledku toho je vyrobena spolehlivě izolovaná konstrukce, která je mnohem lepší než alternativní možnosti v podobě dvou nebo zejména jednookruhových dveří.

Rozdíl mezi dvou- a tříokruhovou vstupní strukturou spočívá v podstatě ve vytvoření dodatečné vrstvy izolace ve formě tmelu položeného po obvodu výrobku. Rozdíl v úrovni tepelné a protihlukové ochrany mezi srovnávanými výrobky je navíc velmi znatelný a hmatatelný.

Klady a zápory tříokruhového provedení vstupních dveří

Na základě hlavních konstrukčních rysů tříokruhových kovových dveří můžeme dojít k závěru, že mají řadu vážných výhod, zejména:

  • energetická účinnost. Správná instalace takové vstupní konstrukce nejen spolehlivě chrání před průvanem, foukáním, tvorbou ledu nebo kondenzace, ale také zajišťuje znatelné snížení provozních nákladů na vytápění, což je důležité zejména u venkovských domů a chat;
  • vysoká úroveň ochrany před cizími zvuky. Kvalitní hluková izolace je dnes povinným požadavkem pro pohodlné bydlení;
  • pevnost a odolnost v kombinaci s bezpečností domova. Tak působivého souboru kvalit je dosaženo díky konstrukčním prvkům. Profil použitý k vytvoření tří těsnících obrysů má vyšší pevnostní parametry.
ČTĚTE VÍCE
Je možné vyměnit vodou vyhřívaný věšák na ručníky a nainstalovat elektrický?

Přítomnost takového množství výhod však nezbavuje tříokruhové vstupní struktury dvou velmi významných nevýhod. Prvním z nich je vyšší hmotnost výrobků ve srovnání s dvouokruhovými modely. Je zřejmé, že to může způsobit určité problémy při instalaci ocelových dveří do stěn vyrobených z určitých materiálů, jako je dřevo nebo pěnové bloky. Faktem je, že v takové situaci je daleko od každé uzavírací konstrukce schopna snadno odolat hmotnosti produktu a rázovému zatížení během jeho provozu.

Druhou důležitou nevýhodou, díky níž odpověď na otázku, které vchodové dveře jsou lepší: dvou- nebo tříokruhové, není tak zřejmá, je vysoká cena kvalitnějších výrobků. To je také celkem logické a souvisí to se zvýšenou spotřebou kovu a těsnění při výrobě konstrukcí se třemi okruhy. Vzhledem k důležitosti finančního kritéria není divu, že dvouokruhové produkty jsou na trhu stále velmi široce zastoupeny a jsou velmi žádané, a to i přes dostupnost pokročilejších a kvalitnějších alternativ.

Na základě výše uvedeného lze vyvodit několik logických závěrů. Jednak tříokruhové vchodové dveře se nejlépe hodí pro instalaci ve venkovském domě, v objektech vystavených zvýšenému nebezpečí požáru a také v průmyslových objektech, kde je potřeba spolehlivě oddělit jednu místnost od druhé. Zároveň je lze instalovat i u vchodu do bytu, pokud má majitel dostatečnou úroveň finančních prostředků a snaží se o maximální komfort bydlení. Rozpočtová možnost pro návrh vchodu, která zajišťuje přítomnost dvou těsnících okruhů, lze použít v případech, kdy není dostatek peněz na kvalitnější produkt nebo je vyžadována instalace dočasných dveří.

Dnes se téměř každý rok na trhu ocelových dveří objevují nové, stále vyspělejší výrobky s působivými vlastnostmi. To je vysvětleno přítomností dvou hlavních faktorů: za prvé, vysoká úroveň konkurence v tomto segmentu a za druhé, neustále rostoucí standardy bydlení. V důsledku toho často nastává situace, kdy je potenciální kupující nucen volit mezi různými možnostmi, přičemž ne vždy jasně rozumí jejich výhodám a nevýhodám. Jedním z těchto aktuálních a naléhavých problémů je v tuto chvíli určení, které dveře jsou lepší: dvou nebo tříokruhové.

Designové prvky dvou a tříokruhových dveří

Vstupní dveře

Zdálo by se, že odpověď na výše položenou otázku je zřejmá – tříokruhové dveře jsou lepší a jsou modernější a progresivnější verzí vstupního designu. S takovým tvrzením lze samozřejmě obecně souhlasit. Je však důležité pochopit, jak se u takových výrobků dosahuje zvýšených izolačních parametrů. To umožní jejich využití tím nejlepším a nejefektivnějším způsobem.

ČTĚTE VÍCE
Jakou geotextilii mám použít pod základovou desku?

Předně je třeba poznamenat, že hlavním znakem tříokruhových vstupních dveří je, jak celkem logicky vyplývá z názvu, uspořádání tří těsnících okruhů. Toho je dosaženo použitím speciálního provedení profilu zárubně a křídla. Neméně důležitým bodem je použití vysoce kvalitních a účinných moderních těsnění. Obvykle se vyrábějí ve formě pryžových nebo polymerových trubkových profilů.

Ve skutečnosti je rozdíl mezi dveřmi se dvěma a třemi smyčkami v přítomnosti další vrstvy izolace po obvodu výrobku. V důsledku toho se zvyšuje těsnost konstrukce. To zase vede k tomu, že tříokruhové dveře mají znatelně lepší izolační parametry.

Výhody a nevýhody tříokruhových dveří

Schéma tříokruhových dveří

Než budeme mluvit o výhodách tříokruhových vstupních dveří, je třeba poznamenat následující. Výrobky se dvěma vrstvami tmelu mohou také splňovat všechny moderní normy a požadavky na takové konstrukce. Proto v tomto případě hovoříme o srovnání dvou vysoce kvalitních produktů, z nichž jeden má ve srovnání s druhým působivější výkon a technické vlastnosti, zejména:

  • vysoká úroveň energetické účinnosti;
  • vynikající zvuková izolace;
  • spolehlivost, odolnost proti opotřebení a zvýšený stupeň bezpečnosti, který poskytují konstrukční prvky.

Díky těmto parametrům se tříokruhové vstupní dveře aktivně používají v nejrůznějších podmínkách:

  • V soukromých venkovských domech a chatách. V tomto případě je použití tohoto typu konstrukce obzvláště efektivní a vhodné, protože výrazně snižuje náklady na vytápění budovy;
  • V bytech vícepodlažních obytných budov. Tříokruhový těsnící systém spolehlivě chrání nejen před vstupem studeného vzduchu, ale také, což je zvláště důležité v městských podmínkách, cizím hlukem;
  • V průmyslových budovách, kde je nutná spolehlivá izolace jakýchkoliv výrobních prostor;
  • V objektech, kde je vyžadována zvýšená požární bezpečnost.

V posledně jmenovaných případech jsou potřebné vlastnosti vstupní konstrukce dosaženy použitím speciálních těsnění, která při zahřátí bobtnají, čímž tvoří spolehlivou a účinnou bariéru pro šíření ohně a toxických produktů spalování.

Tříokruhové vstupní dveře mají samozřejmě kromě zjevných výhod dvě poměrně závažné nevýhody, které se objevují na pozadí standardních výrobků se dvěma vrstvami těsnění. Prvním z nich je vyšší cena produktů. Je zřejmé, že je to kompenzováno vynikajícími výkonnostními vlastnostmi, pokud však majitel domu nemá finanční prostředky, může se tato okolnost stát rozhodující.

ČTĚTE VÍCE
Jak pečovat o kožené boty, aby se nemačkaly?

Za druhé, tříokruhové ocelové dveře jsou poněkud těžší než standardní konstrukce. To je vysvětleno jak zvýšenou spotřebou kovu potřebnou k vytvoření požadované konfigurace profilu rámu a křídla, tak přítomností dodatečné vrstvy těsnění.

Jak se správně rozhodnout

Schéma dvouokruhových dveří

Aby bylo možné určit, které dveře jsou lepší – se dvěma nebo třemi těsnícími obrysy, je nutné pochopit nejdůležitější kritérium pro konkrétního kupujícího. Pokud se jedná o náklady na produkt a potřebujete zakoupit rozpočtový model, nejlepší možností by byl standardní dvouokruhový design. Poskytne zcela dostatečnou úroveň izolačních parametrů a přitom má přijatelnou cenu.

Pokud má kupující potřebné finanční prostředky a potřebuje zakoupit kvalitní výrobek, je samozřejmě lepší zvolit tříkruhové ocelové dveře. Docela často je instalace takové konstrukce v soukromém domě ekonomicky opodstatněná doslova za 2-3 roky. Důvodem jsou úspory na úrovni provozních nákladů, což není překvapivé vzhledem k tomu, že náklady na vytápění často tvoří více než polovinu.