Výhody polypropylenových trubek oproti trubkám z PVC

Polypropylenové trubky mají oproti PVC trubkám spoustu výhod, a pokud je uvedeme, pak téměř ve všech ohledech. Takže, na rozdíl od trubek vyrobených z polyvinylchloridu, polypropylenové trubky:

1. mají vyšší chemickou odolnost. PVC trubky samozřejmě nelze v tomto ohledu nazvat úplně slabými, ale na rozdíl od polypropylenových trubek se nedokážou vyrovnat s vysoce agresivními kapalinami a plyny, i když tyto sloučeniny nemají příliš vysokou koncentraci;

2. trvanlivější a odolnější vůči mechanickému namáhání. Polyvinylchlorid nemá stejnou molekulární paměť jako polypropylen, proto v důsledku deformace PVC trubky na rozdíl od polypropylenových trubek neobnovují dobře svůj tvar;

3. odolnější vůči teplu. PVC trubky lze použít pouze pro přepravu chladných a teplých kapalin, protože maximální přípustné tepelné zatížení pro ně není větší než +60 stupňů – jinak může polyvinylchlorid jednoduše začít měknout a tavit. Porovnejte tento údaj s +140 C pro polypropylenové trubky. Ano, samozřejmě, jmenovitá hodnota je zde +95 C, což je uvedeno v technické dokumentaci, ale v praxi polypropylenové trubky, zejména zesílené, nezměknou ani do +140 C, což umožňuje jejich použití při vytápění systémů, včetně centralizovaných, pak Existuje hlavní, kde teplota vody v zimě někdy dosahuje +130 C, což přirozeně vyžaduje zvýšení tlaku v systému. Vyztužené polypropylenové trubky navíc nepodléhají tepelné roztažnosti. Při provozu při vysokém tepelném zatížení se samozřejmě životnost polypropylenových trubek snižuje, ale i tak vydrží poměrně dlouho i tam, kde by se PVC trubky roztavily téměř hned první den provozu;

4. mrazuvzdornější. I zde má polypropylen výhodu oproti PVC, které může ve velkých mrazech praskat. No, polypropylenové trubky vyrobené z materiálů jako PP-R a PP-RCT snadno odolávají teplotám -20 C a nižším, zatímco instalace polypropylenových potrubí s trubkami z výše uvedených druhů polypropylenu může být provedena i při teplotách pod bodem mrazu, ale samozřejmě s přihlédnutím ke zvýšené době ohřevu během instalace;

5. biologicky stabilnější. Polyvinylchlorid, ač se jedná o polymer, se stále nemůže pochlubit ideální hladkostí polypropylenu. Kromě toho jsou trubky z PVC citlivé na ultrafialové záření a při vystavení světlu se mohou dokonce deformovat. Navíc to platí i pro vysoce kvalitní polyvinylchloridové trubky, zatímco polypropylenové trubky vyrobené podle evropských norem nepropouštějí světlo. To znamená, že polypropylenové trubky neumožňují množení mikroorganismů uvnitř, na rozdíl od PVC trubek. Kromě toho PVC trubky kvůli nedostatku hladkosti a spolehlivosti materiálu podléhají periodickému zablokování v důsledku tvorby usazenin na vnitřním povrchu;

ČTĚTE VÍCE
Jaké květiny lze zasadit brzy na jaře, které se nebojí mrazu?

6. odolnější proti opotřebení. Polypropylenové trubky, jak jsme již řekli, si plně zachovávají všechny své vlastnosti po celou dobu provozu. To se nedá říci o PVC trubkách, které vlivem světelného, ​​tepelného, ​​chemického a mechanického zatížení ztrácejí pevnost a nemohou plně plnit své funkce, takže jejich životnost, byť vyšší než např. u oceli, je nižší než u ostatních polymerních;

7. více vzduchotěsné. PVC trubky dobře zvládají přepravu různých neagresivních kapalin, ale nejsou vhodné pro plynovody. Polypropylenové trubky mohou také pracovat s plynem, i když v Rusku je to z důvodu požární bezpečnosti zakázáno – pro plyn používáme pouze kovové trubky, ale v Evropě se místní plynovody vyrábějí také pomocí polypropylenových trubek;

Výhody polypropylenových trubek oproti trubkám z PVC

Náš manažer vás bude kontaktovat do 10 minut a zodpoví všechny vaše dotazy.