Nudný – druh zpracování děr, které byly dříve získány nějakou jinou metodou, pomocí vyvrtávacích fréz. Vyvrtávání se používá k obrábění vnitřních (válcových, koncových a závitových), vnějších (koncových a válcových) rotačních ploch a také plochých ploch u různých obrobků. Tento typ zpracování je nejrozšířenější při obrábění otvorů v částech karoserie.

Hlavním pohybem při vyvrtávání je rotace nástroje. Posuvový pohyb může provádět obrobek nebo nástroj. K tvarování povrchů dochází pomocí metody trace.

Hlavní typy vyvrtávacích strojů: souřadnicové vyvrtávání, horizontální vyvrtávání a diamantové vyvrtávání. Souřadnicové vyvrtávačky umožňují zpracovávat otvory v různých obrobcích s vysokou přesností tvaru, velikosti a vzájemné polohy. Konstrukčně jsou takové stroje jednosloupové (obr. 3.5) a dvousloupové.

Stůl 1 souřadnicové vyvrtávačky se může pohybovat podél vodítek suportu 2 a saně zase podél vodorovných vodítek rámu provádějí podélné a příčné seřizovací pohyby. Požadované kvality zpracování je dosaženo souřadným umístěním obrobků vzhledem k nástroji, prováděným pomocí speciálních optických zařízení s přesností několika mikrometrů.

Obr.3.5. Celkový pohled na souřadnicovou vyvrtávačku

Horizontální vyvrtávačky jsou nejrozšířenější ve strojírenských podnicích (obr. 3.6). Používají se především pro zpracování přířezů dílů karoserie.

Na rámu 1 horizontální vyvrtávačky je pevně upevněn přední sloupek 2, po jehož svislých vedeních se pohybuje vřeteník 3 s čelní deskou 4, radiální podpěra 5 a vřeteno 6. Na vodorovných vedeních rámu Zadní sloupek 7 s podpěrou je instalován v požadované poloze a zajištěn. Po podélných vedeních rámu se pohybuje stůl 11, v jehož příčných vedeních se pohybuje saně 10 s otočným stolem 9 a na něm upevněným obrobkem. Nástroj je upevněn ve vřetenu nebo na čelní desce a společně s nimi vykonává hlavní rotační pohyb. Pohyb posuvu může být prováděn buď obrobkem nebo nástrojem. V prvním případě se obrobek pohybuje příčně spolu se suportem nebo podélně spolu se stolem. Když se třmen pohybuje axiálně, radiální třmen se pohybuje radiálně nebo se hlava vřetena pohybuje vertikálně, řezný nástroj provádí posuvový pohyb spolu s nimi.

Obr.3.6. Celkový pohled na horizontální vyvrtávačku.

Souřadnicové vyvrtávačky a horizontální vyvrtávačky jsou vyráběny s ručním i programovým ovládáním. Na CNC vyvrtávačkách je buď část cyklu zpracování naprogramována a automaticky provedena, například instalace nástroje na dané souřadnice, upevnění pohyblivých částí stroje před zpracováním; nebo celý cyklus proběhne automaticky.

ČTĚTE VÍCE
Kdy začnou vydávat mezinárodní pasy nového modelu 2023?

Na diamantových vyvrtávačkách (obr. 3.7) jsou válcové otvory opracovány s vysokou přesností, stejně jako koncové plochy v obrobcích karoserie malých celkových rozměrů. Zpracování se provádí podle automatického cyklu. Tyto stroje se používají ve velkosériové a hromadné výrobě.

Obr.3.7. Celkový pohled na diamantový vyvrtávací stroj.

Podle druhu povrchů zpracovávaných na vyvrtávačkách se používají různé typy řezných nástrojů: vyvrtávací frézy, frézy, vrtáky, záhlubníky, výstružníky, závitníky. Nejpoužívanější jsou různé typy vyvrtávacích fréz: průchozí, rýhovací, drážkové, závitové. Konstrukčně mohou být vyrobeny ve formě tyčových nebo deskových fréz, řezných hlav nebo řezných bloků. Pomocným nástrojem pro jejich zajištění jsou speciální jedno- nebo dvounosné trny. Trny jsou upevněny ve vřetenu vyvrtávačky.

Tyčové frézy se instalují na konzolový nebo dvounosný trn; zadaný průměr obráběného otvoru je zajištěn regulací výsuvu frézy. Někdy je pro vrtání vícestupňových děr připojeno několik tyčových fréz k jednomu trnu. V každém konkrétním případě závisí umístění a způsob upevnění frézy na tvaru obráběného otvoru.

Dvoubřité lamelové frézy se instalují do trnů, konzolových nebo dvou nosných; V tomto případě se používají různé konstrukční metody pro upevnění fréz, například kloubové nebo klínové. U vyvrtávacích bloků, které jsou prefabrikovanou konstrukcí, jsou řezným prvkem frézy nebo karbidové vložky instalované v těle. Bloky poskytují možnost nastavení fréz v závislosti na velikosti obráběného otvoru. Vyvrtávací bloky jsou upevněny na trnech.

Vyvrtávací hlavy jsou prefabrikovaná konstrukce se dvěma tyčovými vyvrtávacími nástroji. Vyvrtávací hlavu lze v závislosti na tvaru a velikosti zpracovávaných ploch instalovat na trn v libovolné poloze po délce. Kromě otvorů se pomocí vyvrtávacích hlav opracovávají také čelní plochy.

Obrázek 3.8 ukazuje některá schémata zpracování válcových a plochých povrchů na vyvrtávačkách.

Vyvrtávání krátkých válcových ploch umístěných v blízkosti vřetena se provádí pomocí vyvrtávacích fréz upevněných na konzolovém trnu (obr. 3.8a). Současné obrábění dvou souosých velkoprůměrových otvorů vyvrtávacími hlavami na dvounosném trnu probíhá podle schématu na obr. 3.8b. Při práci podle uvedených schémat je také možné místo podélného posuvu někdy použít axiální posuv nástroje.

a b
v d d
e f z

Obr.3.8. Schémata povrchových úprav na vyvrtávačkách

ČTĚTE VÍCE
Je možné neinstalovat do koupelny vyhřívaný věšák na ručníky?

Vnitřní válcové plochy velmi velkého průměru je vhodné opracovávat vyvrtávací frézou namontovanou na čelní desce stroje v trnu (obr. 3.8c). Hlavní pohyb vykonává nástroj, který se otáčí společně s čelní deskou. Krátké vnější válcové plochy jsou zpracovány obdobným způsobem (obr. 3.8e).

Vnější koncové plochy, vnitřní drážky a další podobné prvky obrobků jsou opracovány frézami příslušných konstrukcí. Fréza upevněná v radiální podpěře se otáčí a pohybuje s radiálním posuvem (obr. 3.8g). Na vyvrtávacích strojích můžete frézovat svislé roviny i stopkovou frézou (obr. 3.8, h); frézujte drážky stopkovými frézami, a když je drážka umístěna svisle, nástroj se posouvá, a když je drážka umístěna vodorovně, posuv provádí obrobek. Na horizontální vyvrtávačce vybavené speciálními přípravky a zařízeními je možné zpracovávat i kuželové a tvarové plochy; řezání závitů pomocí závitořezů a závitníků.

Líbil se vám článek? Přidejte si ji do záložek (CTRL+D) a nezapomeňte ji sdílet se svými přáteli:

Řezný nástroj pro vrtací práce musí mít širokou škálu standardních velikostí, univerzální konstrukci, vysokou tuhost a pevnost upevnění, přesnost pohybu, minimální dobu montáže, demontáže a přechodu z jedné výrobní velikosti na druhou, jedinou základnu pro instalaci a ostření, nízká hmotnost a dobré vyvážení.

Pro vyvrtávačky se používá tento sortiment nástrojů: frézy a řezné bloky, vrtáky, záhlubníky, výstružníky, frézy, závitníky a speciální nástroje.

Použité frézy se svým provedením neliší od fréz používaných pro soustružnické práce. Široce se však používají řezné bloky skládající se z těla, vložitelných nastavitelných fréz, šroubů a upínacích bloků.

Pro vrtání na vyvrtávačkách se používají jak tradiční spirálové vrtáky a tvrdokovové vrtáky, tak i duté vrtáky pro kruhové vrtání velkých otvorů. Jádrové vrtáky umožňují používat jádro otvorů a při vrtání vyžadují méně energie.

Konstrukce výstružníků a záhlubníků pro vyvrtávačky se také neliší od běžných nástrojů tohoto typu. Používají se stavitelné plovoucí výstružníky a také dvoubřité výstružníky pro opracování otvorů o průměru 100 až 500 mm. Takové výstružníky mají válcové tělo, ve kterém se pohybují dva držáky s do nich zalisovanými noži. Seřizovací matice má 100 dílků s hodnotou 0,02 mm.

Pro opracování koaxiálních otvorů dílů karoserie na vyvrtávačkách se často používají speciální sady vyvrtávacích nástrojů skládající se ze speciálních a standardizovaných nástrojů, trnů a vyvrtávacích tyčí. V dokumentaci takové sady je uvedeno sériové číslo, název, množství, materiál a označení nástroje a také schéma zpracování, které dává jasnou představu o pořadí a obsahu technologických přechodů.

ČTĚTE VÍCE
Na kterou stranu byste měli položit pečicí papír na plech?

Speciální nástroj je navržen v souladu se specifickými geometrickými parametry vyráběných dílů. Mezi speciální nástroje patří kombinované nástroje, tvarové frézy, nástroje originální konstrukce a nestandardních velikostí.

Příslušenství pro nudnou práci.

Univerzální montážní příslušenství.

Měřicí podložky různé výšky slouží k podepření dílu při jeho instalaci.

Čtverce slouží k podepření a upevnění dílů ve svislé rovině. Čtverce jsou odlévány z litiny a nosné plochy jsou zpracovány přísně pod úhlem 90º

Zastaví se slouží k instalaci referenční roviny součásti rovnoběžně s drážkami stolu bez dalšího vyrovnání.

Jacks používá se pro instalaci dílů na neupravené základní povrchy a vyrovnání na obrobené povrchy se značkami.

Hranoly používá se pro instalaci válcových dílů.

Stojany, svorky, distanční šrouby, svorky atd.

K upevnění koncových nástrojů, trnů a vyvrtávacích tyčí ve vřetenu stroje se používá tuhý nebo setrvačný klín. Tento typ upevnění má řadu nevýhod, a to narušení přesnosti uložení nástroje v pouzdru pinoly, snížení kvality a produktivity zpracování a zvýšené opotřebení zařízení.

Progresivnějším způsobem je bezklínový způsob uchycení nástroje.

Pro vrtání otvorů o průměru větším než je průměr vřetena s jedním nebo dvěma frézami se používají krátké konzolové trny.

Pro vrtání otvorů o průměru menším než je průměr vřetena s jednou nebo dvěma frézami se používají podlouhlé konzolové trny.

Vyvrtávací tyče a vyvrtávací tyče jsou vyrobeny z oceli 20X nebo 40X. v prvním případě jsou cementovány a kaleny, ve druhém jsou podrobeny povrchovému kalení vysokofrekvenčními proudy podél kužele a vnějšího průměru.

Další možnosti jsou dosaženy při použití hlav pro různé druhy práce. Pro zvýšení rychlosti otáčení se používají vrtací hlavy pro zvýšení rychlosti vřetena 4krát.

Vertikální frézovací hlava je určena pro opracování drážek a vodorovných ploch na horizontálních vyvrtávačkách.

Brusná hlava slouží k broušení otvorů, konců a vnějších průměrů na vyvrtávačkách v jednom nastavení s vyvrtáváním a soustružením za účelem získání přesných rozměrů, geometrických tvarů a vysoké třídy drsnosti.

Leštící hlava se používá na vyvrtávačkách pro dokončování otvorů o průměru 90-250 mm, získání drsnosti až osmé třídy a přesnosti 5-6 stupňů.

Pro jemné vyvrtávání se používají trny, vyvrtávací tyče, sklíčidla, hlavy a třmeny s přesným nastavením frézy na velikost a radiální posuv nástroje. Existuje několik konstrukcí takových zařízení, ale společné mají to, že nástroj se pomocí seřizovacího zařízení posouvá ze středu trnu k okraji, čímž se vytvářejí dráhy nástroje různých velikostí.