Iren Gaiduková

Pokud máte soukromý dům nebo chatu, je důležité zvážit zásobování vodou v místě. Nejjednodušší a nejspolehlivější možností jsou habešské studny. Pochopíme zařízení a funkce takových studní.

Co je to za systém a jak funguje

Habešská studna – vodovodní potrubí z plastu nebo kovu s filtrem a špičkou. Tato relativně nekomplikovaná konstrukce se aktivuje pomocí elektrické čerpací stanice nebo ruční pumpy.

Systémové zařízení:

 • spodní prvek – hrot pyramidálního nebo kuželovitého tvaru. Kvůli této konfiguraci je prvek někdy označován jako „jehla“.
 • Další prvek – filtr. Jedná se o kus trubky, o něco většího průměru než špička. Má několik šachovnicově vyražených otvorů.
 • “Srdce” designu – trubkové segmenty délky 1-2 m, vzájemně propojené spojkami.
 • Čerpadlokterá odčerpává vodu z půdy. Někdy je nahrazen malým sloupcem.

Důležité! Horní trubka a čerpadlo vyčnívají ze země, takže jsou obvykle zušlechtěny.

Výdatnost (debet) habešských pramenů je v průměru 0,6 až 1,5 m3/h. Tento ukazatel charakterizuje rychlost přítoku vody za určité časové období. Nezáleží na výkonu čerpadla, jak si mnoho lidí myslí, ale na typu půdy a její schopnosti dávat kapalinu.

Habešská studna na místě

Důležité! Při pravidelném používání studny kolem špičky se část půdy vymyje, čímž se zvýší průtok.

Historie jednoduché a účinné studny

Poprvé byla studna, která se snadno instalovala, vyrobena na vrcholu války v Etiopii. V těchto letech se stát jmenoval Habeš, takže se takovým studnám začalo také říkat Habešské.

Vody bylo absolutně málo, a tak přišlo rozhodnutí zavést do půdy tenkou trubku a pokusit se ze střední vrstvy půdy vytáhnout tekutinu. Poté byly rychle vyvrtány studny pomocí granátů Norton, což umožnilo vojenským oddílům organizovat zásobování vodou i hluboko v poušti.

V XNUMX. století se habešské studny objevily i v Rusku. Mnozí ocenili snadnost instalace a pohodlí studny, čistotu vyrobené vody. Nyní jsou takové návrhy na vrcholu popularity kvůli jejich nízkým nákladům a schopnosti samostatně organizovat systém.

Princip fungování habešské studny

Improvizovaná studna funguje zcela jednoduše – díky působení čerpadla se voda ze zemního útvaru dostává do jádra konstrukce, je filtrována a přiváděna ven.

V procesu uspořádání studny je nutné zkontrolovat, zda bylo dosaženo vodonosné vrstvy. To lze zjistit pomocí kovového dutého válce s běžným názvem „cracker“. Zařízení připomíná obrácené sklo s poutkem pro upevnění na svinovací metr.

ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí rekonstrukce 3pokojového bytu?

Když se dno válce dostane do kontaktu s vodou, ozve se charakteristické hlasité prasknutí. To znamená, že bylo dosaženo požadované hloubky studny.

Jednodušší způsob, jak určit výkonnost nově ražené studny, je spustit do tyče polymerovou trubku vhodného průměru. Když se uvnitř dolu objeví voda, ozve se tlumené praskání.

Výhody a nevýhody „jehlové“ studny

Habešský systém lze jen stěží nazvat mocnou strukturou, ale systém má docela mnoho výhod. 5 hlavních:

 • Relativně nízké náklady. Například ražená studna bude stát více. A pro takovou studnu si můžete vše sami koupit v běžné prodejně stavebnin.
 • Rychlé vyřízení. Sestavení konstrukce trvá několik hodin, i když něco takového děláte poprvé.
 • Lehká instalace. Pro zavedení zdroje není potřeba žádné speciální zařízení a těžké vrtačky.
 • Vhodné pro jakoukoli oblast. Studnu lze zařídit i v suterénu, garáži nebo podzemí domu.
 • Dlouhá životnost. Dobře uspořádaná studna zajistí čistou vodu po mnoho let.

Minus habešská studnaneschopnost extrahovat kapalinu ze značné hloubky. A je nepravděpodobné, že jedna studna uzavře potřebu velkého množství vody. Problém je vyřešen uspořádáním několika zdrojů na webu.

Kde vybavit habešskou studnu

Než začnete hledat místo pro studnu, musíte pochopit typy půdy a jejich struktury.

Tři možnosti terénu:

 • volný – převážně písčitá půda, špatně drží tvar.
 • Plastický – středně vlhká zemina, která si po mechanické manipulaci zachovává svůj tvar.
 • Tvrdé – Převážně kamenité nebo hliněné. Taková půda se bez speciálních nástrojů těžko zpracovává.

Je důležité, aby půda na zvoleném místě byla dostatečně měkká. Je lepší neinstalovat potrubí do pevné černé půdy, hlíny a vápence – filtr se ucpe a je nepravděpodobné, že se dostane voda.

Je lepší neorganizovat habešskou studnu v roklích, na útesech a kopcích. Čím hladší povrch, tím větší šance na správné fungování systému a menší riziko kontaminace podzemních nádrží.

Habešská studna je jedním z nejběžnějších typů studní, které se používají k těžbě podzemních vodních zdrojů. Jedním z klíčových aspektů při vrtání habešské studny je výběr optimálního průměru potrubí. Na tomto parametru závisí jak účinnost studny, tak kvalita výroby vody.

ČTĚTE VÍCE
Kolik stojí připojení k internetu v soukromém sektoru?

Určení průměru habešské studny je složitý úkol, který vyžaduje vzít v úvahu řadu faktorů. Patří mezi ně hloubka vrtu, hydrogeologické poměry, průchodnost půdy a požadovaná vydatnost vrtu. Volba špatného průměru potrubí může vést k různým negativním důsledkům, jako je omezení průtoku vody nebo pronikání písku a zeminy do studny.

Chcete-li určit optimální průměr habešské studny, měli byste kontaktovat zkušené specialisty, kteří vezmou v úvahu všechny potřebné faktory a provedou technické výpočty. Je také důležité vzít v úvahu, že volba průměru potrubí musí odpovídat účelu použití studny: pro domácí použití bude vyžadován menší průměr než pro zavlažování zemědělské půdy.

Výběr průměru habešské studny

Výběr průměru habešské studny

Výběr průměru habešské studny

Faktory ovlivňující výběr průměru potrubí:

 • Hloubka studny. Tlak na dně studny roste s hloubkou, proto je nutné vybrat trubku s dostatečnou pevností, aby tlak vydržela.
 • Charakteristika půdy. Různé druhy zeminy mají různou hustotu a sílu. Na základě těchto parametrů je vybrán průměr potrubí, který odolá změnám v půdě.
 • Odhadovaný objem vody. Pokud plánujete používat studnu k odsávání vody, musíte zvolit průměr potrubí, který zajistí dostatečné množství vody.

Při výběru průměru potrubí pro habešskou studnu je důležité vzít v úvahu tyto faktory. Špatná volba může vést ke špatnému výkonu vrtu nebo k nepředvídatelným problémům v budoucnu. Proto se doporučuje kontaktovat specialisty, kteří vám pomohou provést výpočty a určit optimální průměr potrubí.

Základní kritéria pro výběr průměru potrubí

Při výběru průměru potrubí je třeba vzít v úvahu následující kritéria:

1. Hloubka studny

Hloubka studny je hlavním faktorem ovlivňujícím volbu průměru potrubí. Čím hlubší je studna, tím větší průměr potrubí je nutné použít, aby byla zajištěna dostatečná konstrukční pevnost a provozní účinnost.

2. Spotřebovaný průtok

Výpočet spotřebovaného průtoku je důležitým parametrem při výběru průměru potrubí. Čím vyšší je spotřebovaný průtok, tím větší průměr potrubí by měl být zvolen, aby byla zajištěna dostatečná průchodnost.

3. Požadavky na kvalitu vody

Pokud je vyžadována určitá kvalita vody, je třeba ji zohlednit při výběru průměru potrubí. Některé procesy odstraňování železa nebo demineralizace vody mohou vyžadovat použití dalšího zařízení, které může vyžadovat širší potrubí.

ČTĚTE VÍCE
Mám maso před vložením do mrazáku umýt?

Při výběru optimálního průměru potrubí je nutné vzít v úvahu všechna stanovená kritéria a dodržet požadavky stanovené v projektu. To zajistí efektivní provoz habešské studny a dosáhne požadovaných výsledků.

Informace o studni a geologických podmínkách

Při výběru optimálního průměru habešské studny je nutné vzít v úvahu informace o samotné studni a geologických podmínkách, ve kterých bude prováděna.

Vlastnosti studny

První věc, kterou byste měli věnovat pozornost, je hloubka studny. Čím hlubší je studna, tím menší průměr potrubí bude optimální. To je způsobeno vysokým tlakem ve velkých hloubkách, který může způsobit deformaci potrubí.

Je také důležité zvážit průměr a typ půdy, ve které je studna vrtána. Pokud je půda hrubá nebo obsahuje velké balvany, jsou zapotřebí silnější trubky se silnějšími stěnami.

Geologické poměry

Je také důležité vzít v úvahu geologické vlastnosti oblasti, ve které budou vrtání prováděno. Pokud se vyskytují jeskyně, trhliny nebo jiné geologické nerovnosti, je nutné vybrat trubky dostatečně pevné, aby vydržely vysoké zatížení.

Pokud jsou přítomny vodonosné vrstvy, je třeba vzít v úvahu jejich průtok a hustotu, aby bylo možné určit požadovanou kapacitu potrubí. Pokud se ke zvedání vody ze studny používá čerpadlo, je třeba dodatečně vzít v úvahu jeho vlastnosti.

Informace o studni a geologických podmínkách hrají důležitou roli při výběru optimálního průměru habešské studny. Při zohlednění všech faktorů můžete udělat správnou volbu a zajistit efektivní provoz studny po dlouhou dobu.

Technické požadavky a provozní možnosti

Výběr optimálního průměru habešské studny hraje klíčovou roli v úspěšném provozu. Správná velikost potrubí určuje efektivitu výroby a kvalitu vody.

Technické požadavky

Při navrhování a výstavbě habešské studny je třeba vzít v úvahu následující technické požadavky:

 • Průměr potrubí musí odpovídat geologickým vlastnostem a hloubce studny.
 • Potrubí musí být vyrobeno z kvalitního materiálu, který zajistí stabilní provoz studny a ochranu proti korozi.
 • Pro udržení vysoké produktivity vrtu je nutné zajistit možnost sledování a čištění potrubí.
 • Trubky musí být odolné a odolávat možnému zatížení a tlaku.

Provozní schopnosti

Optimálně zvolený průměr habešské studny poskytuje následující provozní možnosti:

 • Efektivní odsávání vody s minimální spotřebou času a energie.
 • Zabraňuje problémům s přehříváním čerpadla a zvyšuje jeho životnost.
 • Zlepšení kvality vody a snížení rizika znečištění životního prostředí.
 • Schopnost provádět bez problémů údržbu a opravy studní.
ČTĚTE VÍCE
Je možné doplňovat cartridge do laserových tiskáren?

Správná volba průměru habešské studny je důležitou fází návrhu a výstavby. Umožňuje efektivní a spolehlivý provoz studny po dlouhou dobu.

Optimální průměr potrubí pro různé podmínky

Optimální průměr potrubí pro písčité a jílovité půdy:

V písčitých a jílovitých půdách by výběr průměru potrubí měl zohledňovat vlastnosti půdy a její propustnost. Obecně se pro studny s nízkou až střední propustností doporučuje 2 až 4 palce potrubí. V tomto případě musí být průměr potrubí dostatečný, aby poskytl spolehlivou ochranu proti zhroucení stěn studny a umožnil volné pronikání vody.

Optimální průměr trubky pro kamenitou půdu:

V případě studní vrtaných ve skalnaté půdě může být optimální průměr potrubí větší než u písčitých a jílovitých půd. To je způsobeno vyšší pevností kamenité půdy a možností stlačení zeminy kolem potrubí. Pro kamenitou půdu se obvykle doporučuje trubka o průměru 4 až 6 palců.

Optimální průměr potrubí pro vysokou podzemní vodu:

Pokud bude studna provozována v oblasti s vysokou hladinou podzemní vody, pak by měl být optimální průměr potrubí větší, aby byl zajištěn dostatečný průtok vody a aby se do studny nedostal písek a zemina. Pro vysokou hladinu spodní vody se doporučují trubky o průměru 4 až 6 palců.

Optimální průměr potrubí pro nízkou hladinu podzemní vody:

U studní s nízkou hladinou podzemní vody může být výběr optimálního průměru potrubí méně kritický, protože se snižuje riziko vniknutí písku a zeminy do studny. Pro nízkou hladinu spodní vody se doporučují trubky o průměru 2 až 4 palce.

Je důležité si uvědomit, že výběr optimálního průměru potrubí by měl být založen na údajích o podmínkách konkrétní studny a doporučeních specialistů.

Výhody použití optimálního průměru

Volba optimálního průměru potrubí pro habešskou studnu má řadu výhod, které přímo ovlivňují účinnost a účinnost studny. Zvažme hlavní výhody použití optimálního průměru:

Výhody popis
Zlepšený výkon Použití optimálního průměru umožňuje dosáhnout většího přítoku vody, což zvyšuje produktivitu studny. Zvýšená produktivita umožňuje získat více vody za kratší dobu.
Menší tlaková ztráta Optimální průměr potrubí snižuje tlakové ztráty při provozu studny. Nižší tlakové ztráty poskytují účinnější zásobování vodou a zvyšují životnost studny bez potřeby dalšího úsilí.
Snížená možnost ucpání Optimální průměr potrubí pomáhá snižovat pravděpodobnost ucpání studny. Velká diametrální schopnost cross-country umožňuje lepší kontrolu a řízení pohybu písku a dalších nečistot. To pomáhá zlepšit bezpečnost a spolehlivost studny.
Snížení času a nákladů na údržbu Použití optimálního průměru usnadňuje údržbu studny a snižuje náklady. Menší podíl průměru umožňuje pohodlný přístup ke studni, zjednodušuje opravy a zkracuje prostoje v případě nutnosti technických opatření.
ČTĚTE VÍCE
Jaké hygienické požadavky platí pro průmyslové osvětlení?

Celkově použití optimálního průměru potrubí pro habešskou studnu zvyšuje její účinnost, produktivitu a spolehlivost. Výběr správného průměru vám umožní získat více vody, snížit riziko ucpání a zkrátit čas a náklady na údržbu. Díky tomu je optimální průměr jedním z klíčových faktorů pro úspěšný provoz studny.

Otázky a odpovědi:

Jak vybrat optimální průměr habešské studny?

Volba optimálního průměru habešské studny závisí na více faktorech. Mezi nimi: hloubka studny, množství hledané vody, hustota půdy, přítomnost překážek v zemi. Pro výběr správného průměru se doporučuje kontaktovat specialisty, kteří provedou potřebné výpočty a poradí optimální potrubí pro vaši studnu.

Existuje přímá úměra mezi průměrem potrubí a vydatností habešského vrtu?

Ano, průměr trubky ovlivňuje produktivitu habešské studny. Čím větší průměr, tím více vody jím může projít. Neměli byste však volit příliš velký průměr, protože to může vést ke zvýšení nákladů na studnu a možným problémům s poklesem tlaku vody. Je nutné vybrat optimální průměr na základě hloubky studny a potřeby vody.

Jak vybrat optimální průměr habešské studny?

Při výběru optimálního průměru habešské studny je třeba vzít v úvahu několik faktorů. Za prvé je třeba vzít v úvahu geologické zvláštnosti území a technologické požadavky na vrt. Za druhé je třeba vzít v úvahu potřeby zásobování vodou a hydraulický odpor. Za třetí je třeba vzít v úvahu průměr dostupného zařízení a kapacitu vodonosné vrstvy. Všechny tyto faktory pomohou určit optimální průměr habešské studny.