Na základě oblasti Pokoje, pro účinnost je nutné vybrat kotel určitého výkonu topení a poskytování teplé vody. Optimální volbou je dvouokruhový kotel.

Výpočet výkonu kotle na 240 m2

Za pokoj až 240 m2 vhodný výkon kotle 24 kW. Plynový kotel Buderus Logamax U072-24K je ideální pro vytápění prostor tohoto náměstía zajišťuje také dodávku teplé vody.

Výpočet výkonu kotle na 300 m2

Pro dům s plochou 300 čtverečních. m. se doporučuje použít elektrokotel o výkonu cca. 30 kW. To zajistí účinnost topení a zásobování teplou vodou.

Výpočet výkonu kotle na 200 m2

Pro oblast místnosti 200 čtverečních. m. vhodná kapacita kotle 21-24 kW. Důležité je nevybírat kotel s přebytkem Napájení, protože to může vést k neefektivnímu využívání zdrojů.

Doporučení pro výpočet výkonu kotle

 • Výkon kotle můžete vypočítat podle plochy Pokoje, dělící celkovou plochu o 10. Napříkladpro 250 čtverečních. m. budete potřebovat kotel s kapacitou 25 kW.
 • Je také důležité zvážit potřeby teplé vody vody, proto je volba dvouokruhového kotle optimální.
 • Při výběru kotle je třeba věnovat pozornost jeho šetrnost k životnímu prostředí, energetická účinnost a spolehlivost.
 • Před nákupem se doporučuje konzultovat s odborníky kotelvybrat nejlepší možnost s ohledem na specifika místnosti.

Výkon: Výpočet výkonu kotle je klíčovým krokem při výběru zařízení pro vytápění a zásobování teplou vodou. S ohledem na oblast Pokoje, potřeby pro horké vody další faktory, můžete si vybrat optimální kotel pro zajištění pohodlných životních podmínek.

Jaký je normální tlak kotle?

Pokud jde o uzavřený topný systém, normální tlak v kotli je přibližně 1,5 – 2 bar. Abyste mohli určit přesnou hodnotu, musíte k údajům tlakového čidla na kotli přidat 1,5 baru. Pokud například čidlo ukazuje 0,5 baru, pak normální tlak v kotli bude 2 bary.

To je důležité pro správnou funkci topného systému. Pokud je tlak příliš nízký, systém nebude správně fungovat a pokud je tlak příliš vysoký, může dojít k vážnému poškození.

Proto je nutné pravidelně kontrolovat tlak v kotli a udržovat jej v požadovaných mezích.

Jak dlouho trvá dokončení Horizon?

Horizon Zero Dawn si získal oblibu díky svému poutavému příběhu, návykové hratelnosti a ohromující grafice. Dokončení hlavní kampaně hry trvá v průměru asi 22 hodin, ale pokud si chcete naplno užít herní svět a splnit všechny vedlejší úkoly, zabere to přibližně 44 hodin. Opravdovým fanouškům hry, kteří chtějí dosáhnout 100% dokončení, to zabere asi 60 hodin. Tato čísla potvrzují, že Horizon Zero Dawn nabízí hráčům spoustu obsahu a možností, jak se i nadále bavit ve virtuálním světě. Každý hráč má své vlastní tempo postupu, takže se tato čísla mohou lišit, ale celkově hra nabízí poměrně velkou rozmanitost úkolů a dobrodružství pro všechny fanoušky akčních her.

ČTĚTE VÍCE
Jaké domácí elektrické spotřebiče pomáhají vytvářet mikroklima?

Jak dlouho může plynový kotel pracovat nepřetržitě?

To samozřejmě závisí na kvalitě obsluhy a provozu. Pokud kotel prochází pravidelnou údržbou, může vydržet déle. I ty nejspolehlivější modely kotlů však mají určitou životnost, po které vyžadují výměnu. Je také důležité pamatovat na to, že čím více je kotel využíván, tím rychleji se opotřebovává. Pokud tedy plánujete plynový kotel používat dlouhodobě, je potřeba dbát na jeho pravidelnou údržbu a sledovat jeho stav. Obecně platí, že plynové kotle jsou spolehlivé a odolné zařízení, které při správné péči a údržbě vydrží mnoho let.

Jak dlouho by měl plynový kotel běžet?

Životnost kotle však závisí na mnoha faktorech, jako je kvalita instalace, pravidelná údržba, intenzita používání a kvalita plynu. Při nesprávném používání nebo nedostatečné údržbě se může životnost kotle výrazně snížit.

Navíc dodržování provozního řádu, pečlivé dodržování doporučení výrobce a včasná údržba kotle napomáhá prodloužení jeho životnosti. Je také důležité počítat s tím, že životnost kotle se může prodloužit v případě nutnosti výměny jednotlivých prvků nebo provádění větších oprav.

Pro zajištění dlouhodobého a bezpečného provozu plynového kotle je tedy nutné sledovat jeho stav, pečovat o něj a odpovídajícím způsobem jej udržovat, čímž se prodlouží jeho životnost a předejde se nepředvídaným problémům.

Nejprve stojí za to vzít v úvahu izolaci místnosti a klimatické vlastnosti regionu, aby bylo možné určit přesný výkon kotle. Pokud není možné tyto údaje zjistit, pak pro místnost o rozloze 250 metrů čtverečních se doporučuje zvolit kotel s výkonem alespoň 28 kW. Pro zajištění komfortnější teploty v domě by však bylo lepší zvolit kotel o výkonu 32 nebo 38 kW. Pro volbu optimálního řešení vytápění je nutné dbát také na energetickou účinnost a šetrnost kotle k životnímu prostředí. Při výběru kotle je důležité vzít v úvahu individuální vlastnosti místnosti a přání majitele, aby plně vyhovoval potřebám a zajistil pohodlné bydlení.

Všechna práva vyhrazena © 2023.

Odinstalování aplikací je proces odstranění nežádoucích nebo nefunkčních programů nebo aplikací z vašeho počítače. Odebráním aplikací můžete uvolnit místo na disku, zlepšit výkon systému a zbavit se chyb. Existuje několik způsobů, jak odinstalovat aplikace v systému Windows 11: prostřednictvím ovládacího panelu, prostřednictvím Nastavení nebo prostřednictvím nabídky Start. Chcete-li aplikaci odstranit, vyberte ji v seznamu a klikněte na tlačítko Odstranit a poté akci potvrďte. Některé aplikace mohou spustit vlastní odinstalační program, který může vyžadovat další kroky.

ČTĚTE VÍCE
Proč nemůžete doplnit vodu do plastové láhve?

Přestože existují alternativní zdroje energie, plyn zůstává oblíbeným palivem pro vytápění obytných domů. Ale protože topná sezóna u nás trvá poměrně dlouho, při výběru zařízení je třeba vzít v úvahu, kolik plynu spotřebuje plynový kotel za měsíc.

Plynový kotel Vaillant ecotec

Faktory ovlivňující spotřebu plynu

Geolokace budovy. Spotřeba plynu plynových kotlů závisí na klimatu. Patří sem doba trvání topného období, průměrný teplotní rozdíl, vlhkost vzduchu, umístění objektu vůči slunné straně.

Materiál vnější stěny. Schopnost budovy šetřit teplem je ovlivněna tepelnou vodivostí materiálu stěn a izolace.

Plocha nebo objem místnosti. Kapacita zvoleného zařízení závisí na objemu místnosti. Abyste ji našli, musíte plochu vynásobit výškou.

Mapa klimatických zón a oblastí Ruska

Výkon kotle. Spotřeba paliva plynové jednotky je množství plynu potřebné k výrobě tepelné energie za jednotku času. Poměr množství tepla přijatého chladivem k teplu ze spalovaného plynu se nazývá koeficient výkonu (COP). Výkon je množství tepla generovaného za jednotku času. Spotřeba plynového kotle je přímo úměrná výkonu: Q = kVTKde

 • k – součinitel prostupu tepla budovy;
 • V je objem místnosti, m3;
 • T je maximální rozdíl mezi vnější a vnitřní teplotou, °С.

Plynový kotel a potřebné příslušenství k němu zakoupíte u nás internetový obchod.

Tepelné ztráty kotle

Typ kotle a jeho účinnost. Jeho účinnost závisí na typu kotle. Existují čtyři hlavní typy:

 • Konvektor: vzduchový plynový ohřívač podle metody přirozené nebo nucené konvekce, účinnost až 86%.
 • S otevřeným topeništěm: nasávání vzduchu pro spalování paliva z místnosti, účinnost až 88%.
 • S uzavřeným topeništěm: přívod vzduchu zvenčí, účinnost až 92 %.
 • Kondenzační: odběr tepla z výfukových plynů, nízkoteplotní chladicí kapalina, účinnost 96-100%.

obsah kalorií v plynu. Záleží na kvalitě paliva v potrubí. Spotřebovává se méně kalorií.

Stav jednotky. Existují poruchy, které ovlivňují spotřebu plynového topného kotle, např.: ucpaný hořák, usazeniny vodního kamene ve výměníku tepla, poruchy v automatizace.

Zapalovač pro plynový kotel

Topení. Správně vypočítaný, vyvážený a programátory řízený topný systém snižuje spotřebu plynu plynového kotle.

Tepelné ztráty budovy. Kolik plynu spotřebuje plynový kotel za měsíc na vytápění, závisí na tepelných ztrátách, které se zjišťují pomocí termokamery nebo pyrometru. Po změření teploty příček uvnitř zkontrolují teplotu stěn po obvodu zevnitř, rohy, stropy, sklony, podlahy a získané hodnoty porovnají.

Výpočet spotřeby zemního plynu

Chcete-li vypočítat, kolik plynový kotel spotřebuje, vezměte v úvahu následující:

 • výkon zařízení Q, kW;
 • účinnost, %;
 • zemní nebo zkapalněný plyn;
 • faktor volnoběhu k = 0,25 . 0,5.

Výpočet objemu plynu pro vytvoření 1 kW energie

K provedení výpočtu potřebujete znát výhřevnost H plynu a účinnost jednotky η. Pro zemní plyn H = 9,27 kW*h/m3, pro zkapalněný plyn H = 12,7 kW*h/kg.

ČTĚTE VÍCE
Je možné použít průchozí TV zásuvku jako koncovou zásuvku?

Tepelná izolace dřevěných domů

Objem plynu pro tvorbu 1 kW tepla (měrný objem): Vg u1d XNUMX / (H * η).

Stanovení spotřeby plynu za jednu hodinu

Výsledný specifický objem plynu Vg je třeba vynásobit výkonem jednotky: Vg hodina uXNUMXd Vg * Q

Stanovení průměrné spotřeby plynu za den a měsíc

Spotřeba plynu v plynovém kotli za den je stanovena s přihlédnutím k koeficientu prostojů rovnajícímu se 0,5: Vg den = Vg hodina*24*k = Vg hodina*12.

Kolik metrů krychlových plynu spotřebuje plynový kotel za měsíc se zjistí spotřebou za den, vynásobenou počtem dní v měsíci: Vg měsíc u30d Vg den * XNUMX.

Sezónní spotřeba se stanoví jako denní spotřeba vynásobená počtem dní s průměrnou denní teplotou do +8 °C pro daný region.

Srovnání plynových kotlů

Vzorový výpočet

Je nutné určit spotřebu plynu kotle 24 kW s účinností 96% na zemní plyn pro region Moskevské oblasti.

 • Měrný objem plynu Vg = 19,27 ∙ 0,96 = 0,112 m3.
 • Spotřeba za hodinu: Vg hodina = 0,112 ∙ 24 = 2,69 m3.
 • Za den: Vg den = 2,69 ∙ 12 = 32,28 m3.
 • Za měsíc: Vg měsíc = 2,69 ∙ 30 = 968,4 m3.
 • Za sezónu se rovná 968,4 ∙ 214 = 6907,9 m3.

Tabulka spotřeby plynu v plynových kotlích různých typů:

 • Starý typ kotle: účinnost 70 %; Vg – 0,154; Vg hodina, m3/h – 3,67; Vg den, m3/den – 44,04; Vg měsíc, m3/měsíc – 1321,2; Spotřeba za sezónu*, m3 – 9424,6.
 • S uzavřeným topeništěm: účinnost 92; Vg – 0,117; Vg hodina, m3/h – 2,81; Vg den, m3/den – 33,72; Vg měsíc, m3/měsíc – 1011,6; Sezónní spotřeba*, m3 – 7216,1.
 • Dvouokruhový: účinnost 90 %; Vg – 0,12; Vg hodina, m3/h – 2,88; Vg den, m3/den – 34,56; Vg měsíc, m3/měsíc – 1036,8; Sezónní spotřeba*, m3 – 7395,8.
 • Kondenzační: účinnost 96 %; Vg – 0,112; Vg hodina, m3/h – 2,69; Vg den, m3/den – 32,28; Vg měsíc, m3/měsíc – 968,4; Sezónní spotřeba*, m3 – 6907,9.

Spotřeba plynu pro stojací plynový kotel

 • existují energeticky nezávislé modely s přirozenou cirkulací chladicí kapaliny;
 • mít velkou moc;
 • odolný a spolehlivý;
 • snadné na údržbu.

Podlahový plynový kotel pro vytápění soukromého domu

Spotřeba plynu v plynových topných kotlích začíná stanovením výkonu. Pro vytápění místnosti o objemu do 3 m3 (plocha 1 m2) je potřeba vynaložit 0,1 kW energie. Výkon kotle na plochu 240 m2 je Q = 0,1 kW/m2∙240 m2= 24 kW.

Norma spotřeby se předpokládá 0,112. Dále se výpočet řídí výše uvedeným pořadím. Spotřeba dvouokruhový plynový kotel potřeba zvýšit o dalších 25 %.

ČTĚTE VÍCE
Který plynový ohřívač je lepší, katalytický nebo infračervený?

Spotřeba plynu průměrného zařízení

Pro zjednodušený výpočet se bere průměrná hodnota spotřeby plynu kotlem určitého výkonu, dále se vypočítá průměrná spotřeba nástěnného plynového kotle nebo podlahového kotle a zohledňují se předpokládané náklady na vytápění. .

Níže jsou uvedeny průměrné hodinové náklady na zařízení různých výkonů a také přibližná sezónní spotřeba plynového kotle:

 • 10 kW: 1,12 m3/h; 5644 m3;
 • 20 kW: 2,6 m3/h; 13104 m3;
 • 24 kW: 3,1 m3/h; 15624 m3;
 • 30 kW: 3,9 m3/h; 19656 m3.

Plynový kotel pro vlastní vytápění, dvouokruhový nástěnný

Výpočet spotřeby zkapalněného plynu

Chcete-li zjistit spotřebu zkapalněného plynu na 1 kW výkonu kotle, potřebujete znát hodinovou spotřebu zařízení pracujícího na maximální výkon, jehož hodnota je převzata z pasových údajů.

Například, Vaillant turboTEC pro VUW INT 24 kW má spotřebu LPG 2,2 kg/h. Kolik spotřebuje plynový kotel za den: 2,2 kg / h * 24 h * 0,5 u26,4d XNUMX kg / den.

Kolik spotřebuje plynový kotel za měsíc: 26,4 kg/den * 30 dní = 792 kg.

Za sezónu: 26,4 kg / den * 214 dní = 5650 kg.

Použití lahvového plynu

Láhev o objemu 50 litrů pojme 21 kg kapalného plynu.

Pro zajištění paliva po celou topnou sezónu bude zapotřebí: 5650 kg / 21 kg = 269 plynových lahví.

Dodávka a cena plynu tento způsob vytápění prodražuje.

Video podrobně hovoří o spotřebě kapalného plynu pro dům 100 metrů čtverečních. m

Použití plynu v plynových nádržích

Alternativou k lahvím je plynová nádrž – nádoba, která pojme velké množství paliva. Pro soukromou osobu potřebuje plynová nádrž objem v rozmezí od 2 do 10 m3. Jeho výhodou je, že tankování se provádí 1-2x za sezónu, což šetří na dodávce a umožňuje zaměřit se na sezónní pokles cen pohonných hmot.

Autonomní plynofikace soukromého domu

Spotřeba plynového kotle na zkapalněný plyn v litrech (24 kW) za sezónu pro bydlení 150 m2 je cca 3000 l, pro kotel 350 m2 44 kW – 6600 l.

Výpočet spotřeby elektrické energie plynového kotle

Elektrické vybavení kotlů zahrnuje čerpadlo, řídicí systém a turbínu. Celkový elektrický výkon najdete v technických specifikacích.

Spotřeba elektřiny za měsíc se zjistí takto: E = P * t,

 • E – spotřeba, kWh,
 • P – elektrický výkon, kW,
 • t – čas, h.

Například nástěnná plynová jednotka Vaillant ecoTEC plus VU OE 246/3-5 má maximální spotřebu elektrické energie 0,11 kW. Vzhledem k tomu, že měsíc je 720 hodin, spotřeba energie jednotky bude E = 0,11 kW∙720 h = 79,2 kW∙h.

ČTĚTE VÍCE
Jak dlouho vám bude trvat, než budete moci chodit po vzorovaném betonu?

Kotel v tomto režimu pracuje periodicky, skutečná spotřeba elektrické energie bude při zohlednění příkonu 8 W v pohotovostním režimu 79,2 kW∙h * 0,5 + 0,008 kW * 720 h * 0,5 = 42,5 kW∙h.

Zařízení plynového kotle

Důležité! Chcete-li určit peněžní ekvivalent spotřeby energie, měli byste najít nejnovější tarif plynu a elektřiny v regionu a vynásobit jej vypočítanou spotřebou.

Spolehlivost provedeného výpočtu

Spotřebu plynu kotlem není možné vypočítat co nejpřesněji, protože:

 • každý rok má individuální ukazatele teploty;
 • každý dům je jedinečný z hlediska vnitřního klimatu a stavu;
 • každý kotel má svou spotřebu vzhledem ke svým vlastnostem a technickému stavu;
 • Každý topný systém má své vlastní vlastnosti.

Spotřebu plynových kotlů nelze přesně vypočítat, protože při plánování nelze vzít v úvahu následující parametry:

 • skutečná teplota v budově;
 • průměrná nízká teplota za rok;
 • typ oken a jejich velikosti;
 • poměr mezi plochami podlahy a otvory pro okna;
 • stav vnějších stěn, jejich složení;
 • vlastnosti plynového sporáku a trouby;
 • typ kotle a jeho skutečný výkon.

Video podrobně hovoří o tom, jak vybrat kotel podle vašich potřeb

Úspora plynu

Kondenzační kotel s modulačními hořáky – vrchol technických úspěchů v oblasti úspory plynu. Jeho účinnost je 100% a při teplotě chladicí kapaliny pod 40 ° C – až 106%. Zároveň je dodržena minimální spotřeba plynu plynovým kotlem. Úspory však poskytuje pouze při teplotě chladicí kapaliny 40–50 °C.

Spotřebu plynu plynovým kotlem můžete snížit, pokud jsou splněny následující podmínky:

 • Je lepší zakoupit jednookruhový kotel: má nižší spotřebu.
 • Vyhněte se místům s únikem tepla.
 • Zateplit budovu.
 • Instalujte kvalitní energeticky úsporná okna.
 • Topný systém musí být uzavřený a v dobrém provozním stavu.
 • Nainstalujte programátor.
 • Namontujte zásobní nádrž chladicí kapaliny.
 • Je rozumné upravit ventilační systém.
 • Vyvarujte se vysoké vlhkosti v místnosti.
 • Výkon jednotky musí odpovídat vytápěné ploše. Například spotřeba plynu u 15 kW kotle je nižší než u jeho 24 kW protějšku.
 • Zkontrolujte kotel, zda nedošlo k závadě.

Video informuje o skutečné spotřebě plynu a možnostech její úspory kotlem

Nejdůležitější znaky

Aby bylo možné spolehlivě vypočítat spotřebu plynu plynového stojacího nebo nástěnného kotle, je nutné u každého objektu zohlednit řadu individuálních parametrů. Výchozím bodem pro výpočet výkonu je plocha místnosti a její spotřeba tepelné energie. Chcete-li získat nejspolehlivější výsledek, měli byste tento problém pečlivě prostudovat nebo pozvat odborníka. Spolehlivý výpočet vám pomůže rozhodnout se pro přijatelnější palivo – zemní nebo zkapalněný plyn a pro výběr kotle a topného systému.

Myslíte si, že se při výběru kotle vyplatí zvážit, jakou spotřebu plynu plynový kotel? Jaký kotel jste si vybrali a proč?