kotel v bytovém domě

Instalace plynového kotle v bytovém domě je dle stávajících norem možná. Aby však bylo možné získat oficiální povolení, je nutné projít několika fázemi registrace a schválení, vybrat generátor tepla, který splňuje technické podmínky pro připojení.

Je možné instalovat plynový kotel v bytovém domě

Podle současných SNiP a SP je instalace plynového topného zařízení v bytovém domě možná za předpokladu, že je k dispozici dostatečná plocha místnosti používané pro kotelnu a systém odvodu kouře splňuje technické požadavky. Zařízení můžete instalovat pouze v nebytových prostorách: kuchyně, obývací pokoj.

Před instalací generátoru tepla budete muset ukončit smlouvu se společností dodávající teplo do domu. Jednostranně se zánik úkonu provádí prostřednictvím soudu. Odpojením od systému ústředního vytápění se rozumí současné ukončení dodávky teplé vody.

Při instalaci individuálního topného systému jsou optimálně vhodné dvouokruhové plynové topné kotle pro byt. Zařízení kotle dvouokruhového typu současně pracuje na ohřevu chladicí kapaliny a poskytování teplé vody.

Instalace v bytě s ústředním topením

Zákony upravující možnost instalace plynového topného zařízení v bytě s ústředním vytápěním jsou uvedeny ve spolkovém zákoně č. 190 ze dne 27. srpna 08. Další pokyny a požadavky jsou uvedeny v RF PP ze dne 13.02.2006 N 83 “Pravidla pro stanovení a zajištění technických podmínek pro připojení objektu investiční výstavby na inženýrské sítě a sítě technické podpory.”

Chcete-li připojit autonomní vytápění, musíte kontaktovat organizaci Gaznadzor, abyste získali technické podmínky pro rekonstrukci. Specifikace jsou skutečné povolení k uvedení plynového zařízení do provozu. Poté probíhá řízení o ukončení smlouvy na ústřední vytápění.

Úplný postup a akční plán krok za krokem pro získání povolení k instalaci kotle je uveden v „Nařízení vlády č. 549 ze dne 21.08.2008. “O postupu při dodávkách plynu pro uspokojení domácích potřeb občanů.”

Je povolen plyn v lahvích?

výběr kotle do bytu

Plynový kotel v bytě pro vytápění a zásobování vodou ve vícepodlažních budovách je povoleno připojit pouze k centrálnímu plynovodu. Instalace plynových lahví je povoleno používat v následujících případech:

 • Budova není vyšší než dvě podlaží.
 • V jedné místnosti není současně více než 1 plynová láhev.
 • Vzdálenost od plynového sporáku je minimálně 0,5 m, topných těles minimálně 1 m. Mezi instalací plynové láhve a topnou plochou domácího topného spotřebiče je optimální použít clonu.
 • Jako kotelna jsou využívány pouze větrané místnosti. Připojení ke kotli se provádí kovovou vlnitou manžetou.

Na základě výše uvedených norem je použití lahví na zkapalněný plyn, i když je povoleno v nízkopodlažních budovách s více byty, nepraktické.

Jak si vybrat dvouokruhový plynový kotel v bytě

Jednookruhový plynový kotel je zřídka instalován v bytech s autonomním vytápěním. Důvodů je několik. Jednookruhové kotle, “nabroušené” pro vytápění, mají často velkou přebytečnou kapacitu. Pro zajištění teplé vody budete muset dodatečně připojit nepřímotopný kotel, ale malé rozměry bytu omezují možnosti instalace.

Podlahové generátory tepla mají často přebytečný výkon, proto jejich instalace není ekonomicky opodstatněná. Ze všech těchto důvodů je nástěnný dvouokruhový plynový kotel do bytu tím nejlepším a nejvýhodnějším řešením.

Při výběru kotle je třeba věnovat pozornost několika provozním parametrům:

 • Typ hořáku.
 • Napájení.
 • Značka výrobce.

Dále věnujte pozornost přítomnosti úprav ve vnitřní struktuře a ovládání. Dvouokruhové nástěnné plynové kotle pro vytápění a zásobování teplou vodou bytu poslední generace mají regulaci v závislosti na počasí. Pro vyrovnání špičkového zatížení teplé užitkové vody je uvnitř skříně instalován vestavěný zásobníkový kotel. Modulační hořáky plynule mění výkon v závislosti na potřebách tepla v místnosti.

Který kotel je lepší pro byt – s uzavřeným nebo otevřeným hořákem

Výběr plynového kotle pro byt s individuálním vytápěním vychází spíše ze stávajících požadavků a stavebních předpisů než z přání majitelů domu. Existují modely kotlového zařízení s otevřenou a uzavřenou spalovací komorou:

 • Atmosférické nebo konvekční kotle – při provozu spalují vzduch odebraný z místnosti. Nevhodné pro vytápění bytů ve výškových budovách. Instalace ve dvoupodlažních bytových domech je povolena za předpokladu dostatečné plochy kotelny. Výhoda, absolutně tichý chod kotle.
 • Kotle s uzavřenou spalovací komorou – tento typ zahrnuje kotle přeplňované a kondenzační. Nasávání vzduchu a odvod spalin se provádí násilně pomocí ventilátorů nebo turbíny. Uzavřená spalovací komora má několik významných výhod. Pro připojení kotle je nutný systém odvodu kouře – komín.
  Kotle s uzavřeným hořákem jsou připojeny koaxiálním potrubím instalovaným vodorovně do stěny. Nasávání vzduchu se provádí přímo z ulice. Kotle uzavřeného typu mohou být instalovány v domech libovolného počtu podlaží, v závislosti na dostupnosti technických podmínek.
ČTĚTE VÍCE
Jakým typům tepelného zpracování je uhlíková ocel podrobena?

srovnání konstrukce kotlů s otevřeným a uzavřeným hořákem

Pro byt je lepší kotel s uzavřenou spalovací komorou. Kondenzační kotle kromě tepla získaného spalováním plynu navíc akumulují tepelnou energii získanou cílenou tvorbou kondenzátu. Účinnost se pohybuje mezi 98-109%. Přeplňované kotle jsou také ekonomické a mají vysokou účinnost až 96 %.

Nevýhodou kotlů s uzavřenou spalovací komorou je hluk od ventilátorů, který doprovází jejich provoz. Moderní modely jsou vybaveny zvukotěsným pláštěm, který snižuje intenzitu hluku.

Jak vypočítat výkon bytového kotle

Chcete-li převést standardní centralizované vytápění bytu na vytápění z plynového kotle, budete muset správně vypočítat výkon ohřívače. Nedostatek výkonu povede k nutnosti neustálého provozu kotle při maximální zátěži. Nadměrný výkon způsobí nadměrnou spotřebu plynu.

Minimální požadovaný výkon kotle pro teplou vodu a vytápění se vypočítá takto:

 • Stanoví se celkový objem vytápěné plochy. Technické informace o bytě jsou v domovní knize nebo pasportu k bytu. Plochu si můžete vypočítat sami tak, že délku vynásobíte šířkou každé místnosti, včetně chodeb a chodby, a poté sečtete všechny výsledky.
 • Výpočet pro vytápěnou plochu – pro byty s výškou stropu 2,7 m je vhodný vzorec 1 kW u10d 50 m². Pro standardní dvoupokojový byt o rozloze 5 m² je podle výpočtů zapotřebí XNUMX kW generátor tepla.
 • Výkonová rezerva se počítá – pro byt bude stačit vybrat kotel s vyšší kapacitou: o 10-15% pro jednookruhové varianty, o 25-30% pro dvouokruhové.

Špičkové plynové kotle pro vytápění bytů

Existuje jakési hodnocení výrobců sestavené na základě několika faktorů: spotřebitelská a tržní poptávka, popularita, spolehlivost. Podle statistik jsou na předních místech v žebříčku výrobky evropských a ruských výrobců. Výrobky německých koncernů jsou oblíbené zejména u ruského spotřebitele.

Domácí kupující se při výběru kotle zaměřuje na následující značky:

 • Německo – Buderus, Viessmann, Vaillant, AEG.
 • Itálie – Baxi, Ferroli, Hydrosta, Ariston.
 • Česká republika – Protherm.
 • Rusko – Neva Lux, Oasis.
 • Korea – Navien.

Jak ukazuje praxe, ruský spotřebitel se při výběru vhodného kotle pro vytápění bytu zaměřuje na cenovou kategorii. Tepelné charakteristiky jsou druhořadé.

Ceny bytových plynových kotlů

Nejlevnější náklady jsou ruské kotle. Můžete si koupit vhodný namontovaný model za asi 10-15 tisíc rublů. Náklady na instalaci kotle v bytě jsou také nízké a závisí na regionu. V průměru je nutné zaměřit se na cenu rovnající se 10-15% nákladů na jednotku.

Náklady na německý generátor tepla se dvěma okruhy začínají od 25 do 30 tisíc rublů. Kondenzační kotle budou stát mezi 50-80 tisíc rublů. Jejich nastavení a spuštění bude vyžadovat další vynaložení 5–10 tisíc rublů.

Požadavky na instalaci plynového topného kotle v bytě

V mnoha regionech Ruska je instalace plynového kotle v bytě a opuštění ústředního vytápění v bytovém domě problematickým a pečlivým procesem. Pro registraci budete potřebovat specifické znalosti a porozumění platným zákonům. Neoprávněná instalace bude mít za následek vážnou pokutu, která způsobí značnou ránu rodinnému rozpočtu.

ČTĚTE VÍCE
Jak často by se měly mazat všechny třecí části ručních a elektrických kladkostrojů?

Instalační normy jsou podrobně popsány v RF PP ze dne 13.02.2006. února 83 N XNUMX. Před zahájením papírování byste si měli prostudovat podrobný plán pro získání technických specifikací a dokončení schválení. Můžete tak snížit náklady na peníze a čas asi o třetinu.

Jaké dokumenty jsou potřebné k instalaci

Plynový kotel je možné instalovat v bytě se stávajícím ústředním vytápěním, ale bude to vyžadovat přísné postupné dodržování stávajících norem a zákonů:

 • Získání technických podmínek – na úřady Gaznadzor je napsána žádost o instalaci plynového kotle. Pokud technické podmínky umožňují montáž a údržbu generátoru tepla, vydává se technická specifikace, která je skutečným souhlasem kontrolního orgánu k montáži plynového zařízení. Pokud nebylo možné získat povolení k instalaci, jsou všechny další kroky bezvýznamné.
 • Po obdržení specifikace je vypracován projekt instalace a umístění plynového zařízení. Projektovou dokumentaci může zpracovávat každá organizace, která má příslušnou licenci. Optimální je, aby se veškerou dokumentací zabývali zástupci plynárenské společnosti, můžete tak urychlit proces získání projektu.
 • Jsou povoláni zástupci firmy, která udržuje a kontroluje stav vzduchotechnického potrubí a komína. Pokud je stav kanálů normální a odpovídá normám, dává přivolaný odborník povolení k uvedení kotle do provozu. Pokud dojde k porušení a odchylkám od norem, je vypracován zákon s pokyny, co je třeba napravit.
 • Se všemi shromážděnými povoleními a dokumenty žádá spotřebitel o schválení projektu a instalaci samostatného plynového kotle v samostatném bytě v bytovém domě. Během 1-3 měsíců provádějí specialisté Gorgaznadzoru koordinaci instalace. Pokud jsou všechny dokumenty v souladu s požadavky, je vydáno konečné povolení k instalaci.
 • Teplosetu se podává žádost o odmítnutí dodávky tepla a teplé vody.

projektová dokumentace

Pořadí a pravidla instalace se nemění a vyžadují přísné dodržování.

Požadavky na instalační místnost

Místnost používaná jako kotelna v bytě ve vícepodlažní budově musí splňovat požární a hygienické požadavky. Hlavní pravidla, která vyžadují přísné dodržování:

 • Instalace kotle je povolena v nebytových prostorách, oplocených dveřním otvorem. Pod instalaci se nevejde ložnice, technická místnost a ve většině případů ani koupelna nebo toaleta.
 • V kuchyni je lepší nainstalovat plynový kotel a měřič. Obvykle je tam zaveden plynovod do bytu.
 • Stěny místnosti a strop jsou obloženy nehořlavými materiály. K dokončení jsou vhodné keramické dlaždice, desky GVL a omítka.
 • Minimální rozměry kotelny pro instalaci kotle s uzavřenou spalovací komorou jsou minimálně 4 m². Ke všem důležitým součástem kotle ponechte volný přístup pro údržbu a opravy.

kontrola, zda prostory splňují normy

Komín pro plynový kotel v bytovém domě

Instalace plynových ohřívačů je povolena pouze v případě, že je v bytě vhodný systém odvodu kouře a ventilace. Z tohoto důvodu je optimálním řešením instalace kotle s uzavřenou spalovací komorou, napojeného na vodorovný komín. V některých regionech neexistuje zákaz používání jednotlivých koaxiálních komínů, což dále usnadňuje instalaci.

Pokud je v bytovém domě plánován hromadný přechod na autonomní vytápění, jsou komíny z kotlů kombinované. Je instalováno vertikální koaxiální potrubí, ke kterému jsou připojena všechna topná zařízení.

Pro zajištění provozu kotle v kotelně jsou instalována přívodní a odtahová zařízení, s výkonem minimálně trojnásobku výměny vzduchu místnosti za hodinu. Přívodní ventilace musí být oddělená, nenapojená na ostatní vzduchotechnické potrubí v koupelně a WC.

instalace vertikálního koaxiálního potrubí

instalace samostatného systému odvodu kouře a přívodu vzduchu

Při instalaci plynového topného zařízení v soukromém domě není nutný analyzátor plynu a je instalován na žádost spotřebitele. V bytě je instalace plynového čidla předpokladem pro uvedení kotle do provozu.

Samostatný plynový kotel – klady a zápory

Instalace dvouokruhového plynového kotle v bytovém domě při přechodu na nezávislé vytápění bude vyžadovat materiálové náklady, čas a emoční sílu. Proces vyřazování dálkového vytápění je podrobně popsán na papíře.

ČTĚTE VÍCE
Jaký dokument upravuje vypracování zadání návrhu?

Jak ukazuje praxe, zástupci topné sítě se extrémně zdráhají vydat povolení k odmítnutí dodávky tepla a instalaci vlastního topného systému. Neochota spolupracovat a všemožné překážky ze strany regulačních úřadů, hlavní nevýhoda individuálního plynového kotle.

Existuje několik dalších negativ:

 • Neschopnost bytů instalovat autonomní plynové vytápění. Budeme muset projít několika fázemi schvalování, budou vyžadovány finanční investice.
 • Plynový kotel musí být uzemněn. Jako zemní smyčku nemůžete použít vodovodní potrubí nebo nulu v síti.

Všechny nevýhody v podstatě spočívají v obtížnosti získávání povolení a schválení, jakož i provádění instalačních prací a připojení. Náklady na vytápění při instalaci plynového kotle se snižují téměř o polovinu. Náklady na přeregistraci dokladů jsou hrazeny již třetí topnou sezónu. Spotřebitel přitom dostává vysoce kvalitní teplo. Instalace autonomního vytápění je plně oprávněná a nákladově efektivní.

dokumentace k montáži plynového kotle

Chcete-li získat povolení k instalaci a výměně plynového kotle, budete muset projít několika fázemi registrace a schválení dokumentů. I když je instalace a umístění kotlového zařízení provedeno bez porušení, v souladu s SP 62.13330.2011 bude registrace vyžadovat materiální investice a časové náklady. Znalost základních platných předpisů pomůže usnadnit proces registrace.

Co je potřeba k instalaci plynového kotle

První fází instalace je zjištění, zda místnost splňuje minimální standardy pro instalaci kotelního zařízení.

Při určování přípustnosti instalace kotle se bere v úvahu SP 89.13330 (SNiP II-35-76) „Instalace kotlů“ ve znění aktualizace po roce 2015 se změnami č. 1-9 (dodatek č. 7, vydaný v roce 2012, stanoví požadavky na výstavbu plynových minikotelen v soukromém bytovém domě, průmyslových podnicích, domácnostech, veřejných, administrativních budovách).

Existuje několik omezení:

  Podle typu místnosti – instalace je povolena výhradně v nebytových prostorách, které jsou od zbytku místnosti a chodby oplocené dveřmi. Podle SNiP 2.04.08-87 (zrušeno) byla instalace v koupelně a instalatérských jednotkách zakázána, ale v regulačních dokumentech pod číslem SP 62.13330 (SNiP 42-01-2002) je tento pokyn zrušen.

Pokud prostory splňují požadavky stanovené ve stavebních předpisech, začnou vypracovávat projektovou a další dokumentaci.

Při získávání povolení k instalaci kotelního zařízení je potřeba instalovat plynoměr. Přestože tento požadavek není povinný, regulační orgány nevydají povolení k instalaci kotle bez měřiče.

Jaká oprávnění jsou potřeba

Povolení k používání plynového kotle je nutné získat od regulační organizace působící v daném regionu. Obvykle je to Gorgaz nebo Oblgaz. Chcete-li vyplnit všechny potřebné dokumenty, budete muset projít několika fázemi registrace:

  Specifikace pro napojení na plynovod – rozšíření bude naznačovat, že technický stav objektu a parametry plynovodu umožňují připojení kotelního zařízení.
  Vypracování specifikací bude trvat několik týdnů až měsíc. V dokladu musí být uveden odhadovaný objem spotřebovaného plynu. Vydání technických specifikací je ve skutečnosti povolení k vývoji a výrobě projektu.

  Povolení Rostechnadzor a další technická dokumentace k instalovanému kotli.

Vydáním výsledku kolaudací je povolení k instalaci plynové kotelny v souladu se stávajícím projektem.

Je možné si to nainstalovat sami?

Ve skutečnosti společný podnik stanoví, že instalační práce musí provádět licencovaný a certifikovaný odborník. Málokdo ví, ale tato norma platí výhradně pro práci na připojení k plynovodu. Kotel si můžete zapojit sami, pokud máte technické vzdělání.

Při rozhodování o instalaci kotle sami nebo o zapojení specialistů se bere v úvahu několik nuancí:

  Při instalaci kondenzačního kotle budete muset jednotku připojit k elektrické síti a bez přerušení připojit systém odvodu kondenzátu.

Po instalaci musí zástupce plynárenského průmyslu zkontrolovat provoz kotle a vyplnit dokumenty pro uvedení do provozu.

ČTĚTE VÍCE
Proč se bílé prádlo po vyprání špiní?

výměna plynového kotle

Jak vyměnit plynový kotel za nový

Zdálo by se, že by to mohlo být jednodušší než výměna již nainstalovaného kotle za nový. Projektová dokumentace je již zpracována, specifikace jsou dokončeny. Jenže, ne všechno je tak jednoduché. Faktem je, že podle stávajících požadavků je výměna ekvivalentní přestavbě prostor a vyžaduje opětovné schválení.

Proces přeregistrace začíná žádostí o výměnu předloženou organizaci distribuce plynu. Chcete-li získat technické specifikace, budete muset předložit následující dokumenty:

  Dokumenty prokazující vlastnictví domu a okolí.

Po obdržení žádosti Gorgaz zařadí kotel do fronty na odstavení. Další práce se provádějí v následujícím pořadí:

  Demontáž starého kotle.

Výměna kotle je rychlejší a nevyžaduje stejné finanční náklady jako při prvním připojení plynové kotelny.

Je možné vyměnit plynový kotel svépomocí?

Není možné vyměnit plynový kotel sami, aniž byste se obrátili na regulační organizace, a je potrestán pokutou. V praxi stále velká část majitelů soukromých domů mění kotelní zařízení bez schválení.

Po zjištění porušení jednoduše zaplatí pokutu a zaplatí za výrobu nového projektu. Za předpokladu, že výkon tepelné jednotky nebyl změněn směrem nahoru, obvykle nebude vyžadováno schválení. Legalizace náhrady je často jednodušší než vyplnění všech dokumentů v souladu s platnou legislativou.

Je při výměně plynového kotle potřeba nový projekt?

Projekt specifikuje model, typ a výkon topné jednotky. Kromě toho má každý kotel své sériové číslo uvedené v technickém pasu a zahrnuté v projektové dokumentaci. Proto při výměně budete muset vytvořit nový projekt s uvedením nových dat.

Musíte znovu projít následujícími kroky registrace:

  Získejte technické specifikace pro výměnu plynového kotle. V této fázi může plynárenská společnost změnit výkon jednotky na základě skutečné obytné plochy domu.

Při výměně starého plynového kotle za nový jsou potřeba následující dokumenty:

Standardní ceny za výměnu již nainstalovaného plynového zařízení jsou 1000-1500 rublů v závislosti na regionu.

Je možné vyměnit plynový kotel za elektrický?

Výměna je docela možná, ale k tomu budete muset získat povolení od jiné organizace zabývající se dodávkou elektřiny. Doklady jsou potřeba pouze v případě, že elektrokotel má výkon větší než 8 kW. Do této výkonové hranice patří jednotka k běžným domácím zařízením na ohřev vody typu bojler, proto je instalována bez povolení a schválení.

Pro produktivní elektrické kotle bude zapotřebí samostatné napájecí vedení. Budete muset vytvořit projekt a získat povolení ke zvýšení množství přidělené elektřiny. Samostatně musíte napsat prohlášení o odpojení plynového kotle od hlavního vedení.

Existují nějaké pokuty za instalaci nebo výměnu kotle bez povolení?

Instalace kotle bez povolení je přísným porušením stávajících norem a rovná se přestavbě obytných prostor. Toto opomenutí se trestá sankcemi uloženými poté, co je identifikují při příští kontrole pracovníci plynu.

Vážná porušení vedou k přerušení dodávek plynu. Po zaplacení uložených pokut a odstranění zjištěných závad je umožněno opětovné uvedení zařízení do provozu.

kotel na pelety

Proplachovací čerpadlo

Čištění výměníků tepla je důležitým postupem pro udržení zařízení v provozuschopném stavu a jeho konzervaci.

Odeslat obrázek

Topný kotel na pelety Faci je určen pro vytápění malých bytových i průmyslových objektů

Odeslat obrázek

Peletový kotel na tuhá paliva Burnit vyrábí bulharská společnost Sun System, známá spíše výrobou topných zařízení,

Odeslat obrázek

Počet prodejů přesvědčivě dokazuje, že nástěnné plynové kotle Termet polské výroby si užívají totéž

Odeslat obrázek

Italské nástěnné plynové kotle AEG GBT (se sídlem v Německu) mají uzavřenou komoru

Ahoj. Mohu nainstalovat větší kotel, než jaký je aktuálně nainstalován? Z jakých důvodů mohu být odmítnut?

ČTĚTE VÍCE
Na kterou stranu mám položit podkladový koberec TechnoNIKOL?

Dobrý večer, mohu vyměnit AOGV za nástěnný dvouokruhový kotel a jaké doklady jsou potřeba?

Přišli za mnou specialisté z Gorgazu, aby provedli údržbu. Po prohlídce kotle řekli, že je potřeba jej vyměnit, ale objednávku nevydali. Vyměnil jsem kotel a ukázalo se, že jsem to udělal bez povolení. Jak vysoká pokuta mi hrozí a mohu se pokutě vyhnout?

Dobrý den, koupil jsem si byt v novostavbě a chci plynový kotel posunout mírně doleva o 80cm, musím na to mít povolení?
Kotel měnit nebudu!

Leno! můžeš! Navíc není potřeba žádné povolení!Pokud se vejdete do specifikací napájení. Staré specifikace byly pro 5 kubíků za hodinu, což je asi 40 kW. Nezapomeňte na zvýšení výkonu upozornit dodavatele A je to! Hodně štěstí. (Post. Zákony Ruské federace. č. 1203 ze dne 16.11.16. listopadu XNUMX)

Přišli za mnou specialisté z Gorgazu, aby provedli údržbu. Po prohlídce kotle řekli, že je potřeba jej vyměnit, ale objednávku nevydali. Vyměnil jsem kotel a ukázalo se, že jsem to udělal bez povolení. Jak vysoká pokuta mi hrozí a mohu se pokutě vyhnout?

Jste povinni uzavřít novou smlouvu pro VDGO, kde uvedete nové vybavení. Pokuta nebude udělena! 1. Nařízení vlády Ruské federace ze dne 16.11.2016. listopadu 1203 N XNUMX „O změně pravidel pro připojování (technologické napojení) investičních projektů investiční výstavby na plynárenské distribuční sítě“
“61 (1). V případě výměny (rekonstrukce) plynárenského zařízení, u kterého jeho maximální hodinová spotřeba plynu nepřekračuje parametry ve vydaných technických specifikacích, zašle žadatel zhotoviteli oznámení o změně maximální hodinové spotřeby plynu do 5. pracovních dnů ode dne takové výměny (rekonstrukce).“.

Dobrý den, koupil jsem si byt v novostavbě a chci plynový kotel posunout mírně doleva o 80cm, musím na to mít povolení?
Kotel měnit nebudu!

Není třeba! pokud je kotel instalován v souladu s pravidly a předpisy.

Stručně ke všem těm nesmyslům nařízeným Gorgazem.
Výměna plynového zařízení.
1. Nařízení vlády Ruské federace ze dne 16.11.2016. listopadu 1203 N XNUMX „O změně pravidel pro připojování (technologické napojení) investičních projektů investiční výstavby na plynárenské distribuční sítě“
“61 (1). V případě výměny (rekonstrukce) plynárenského zařízení, u kterého jeho maximální hodinová spotřeba plynu nepřekračuje parametry ve vydaných technických specifikacích, zašle žadatel zhotoviteli oznámení o změně maximální hodinové spotřeby plynu do 5. pracovních dnů ode dne takové výměny (rekonstrukce).“.
2. Změny v projektu může provádět pouze autor projektu. (Co Gorgaz udělá s projektem někoho jiného, ​​i když existuje?)
3. Federální zákon č. 190 umění. 48.3.
Při výstavbě, rekonstrukcích a větších opravách jednotlivých projektů bytové výstavby (samostatné bytové domy do tří nadzemních podlaží, určené pro jednu rodinu) není potřeba zpracování projektové dokumentace. Developer má právo z vlastní iniciativy zajistit zpracování projektové dokumentace ve vztahu k jednotlivým projektům bytové výstavby.
4. Získání specifikací. PP č. 1314
IX. Obnova a přeregistrace dokumentů
o napojování projektů investiční výstavby
do plynárenských distribučních sítí (zákon stanoví -10 dní)
5. Smlouva o údržbě VDGO-PP č. 410
6. Usnesení vlády Ruské federace ze dne 30. ledna 2018 č. 82
„žadatelé I. kategorie“ – žadatelé, jejichž maximální hodinová spotřeba plynu plynárenského zařízení nepřesahuje 20 metrů krychlových. metrů za hodinu včetně, s přihlédnutím ke spotřebě plynu zařízení využívajících plyn
PS Gorgaz hororové příběhy – “kdo je chytrý, vypneme plyn!”
Odpojení je možné ve dvou případech – se stávajícím dluhem (a následně s příslušným oznámením) a v případě neexistence dohody VDGO. Odstávka v topné sezóně je zakázána. HODNĚ ŠTĚSTÍ!